Aanmelden voor de Ronde Tafelgesprekken van zaterdag 21 mei 2022

Je kunt je aanmelden voor onderstaande Ronde Tafelgesprekken.
Er kunnen maximaal 15 leden deelnemen, zodat er ook werkelijk een gesprek kan plaatsvinden.
Meld je dus snel aan, want vol = vol.
Een gesprek gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Zijn er te weinig, dan krijg je bericht op vrijdagavond.
Er komt een verslag van elk gesprek op de website.

Indien je aan meerdere Ronde Tafelgesprekken wilt deelnemen, meld je dan eerst aan voor je eerste keuze.
Daarna voor je volgende keuze. Indien er nog ruimte is, dan kun je ook deelnemen aan het tweede gesprek.
Alleen als het niet kan, krijg je daarvan bericht.

Zaterdag 21 mei 10.00 – 11.00 uur
Zijn we financieel gezond bezig?
En vragen over de jaarstukken en begroting. De ALV-stukken ontvang je op 14 mei via e-mail.

Zaterdag 21 mei 15.00 – 17.00 uur
Ons voorterrein; minder parkeren, meer groen
Overleg over situatie op Grijze Beemd, met name m.b.t. parkeren en handhaving
Hoe gaan wij om met het parkeren en het handhaven op de Grijze Beemd?

Het parkeren op het voorplein levert ongenoegen op en soms ook krassen op auto’s – dat willen wij niet.
De afspraak is: parkeren alleen voor leden met parkeervergunning op de 12 parkeerplaatsen die er op het voorplein zijn, de rest parkeert in het seizoen elders, op plein alleen kortdurend laden & lossen, ook niet parkeren aan de andere randen. In het winterseizoen zijn er 8 plekken voor leden zonder parkeervergunning en 4 plekken voor leden met parkeervergunning (zie ook het bord op het hek bij de hoofdingang, daar staat het uitgelegd).
Leden die zich houden aan de afspraken ergeren zich aan leden die vinden dat de afspraken niet voor hen gelden.
Zijn de afspraken dan niet goed of is er iets anders? Hoe lossen wij het op? Want het bestuur is niet van plan om politieagent te gaan spelen m.b.t. parkeren. Dat is zowat een dagtaak.

Zomaar wat ‘wilde’ suggesties.
Komen er bloembakken, zodat er niet geparkeerd kan worden?
Gaan wij alleen parkeervergunningen geven als de leden echt helemaal niet de dijk op kunnen lopen (dus als de partner dat wel kan, geen vergunning)?
Gaan wij alle parkeervergunningen afschaffen?
Komt er een parkeercommissie die ‘boetes’ uitdeelt?
Laten wij iedereen maar gewoon overal parkeren, vol = vol, en houden wij dan dus geen rekening met mensen die moeilijk ter been zijn? En houden wij ook geen rekening met vrachtauto’s die moeten kunnen keren.

Wij zullen dan tevens het plan her-presenteren dat door een commissie gemaakt is een aantal jaar geleden.