Hartelijk dank voor je aanmelding voor de klusdag. Wij zien je graag op de genoemde tijd en locatie, voorzien van het gevraagde gereedschap.

Mocht je bij nader inzien niet kunnen, meld je dan af bij Birgit, bdouma@vtvblijdorp.nl, zodat wij dat aan de contactpersoon kunnen doorgeven.