Hartelijk dank voor je aanmelding voor het Ronde Tafelgesprek. Wij zien je graag op de genoemde tijd in het verenigingsgebouw.

Mocht je bij nader inzien niet kunnen, meld je dan af bij Birgit bdouma@vtvblijdorp.nl, zodat wij een ander lid kunnen toelaten.