Eindelijk, na meer dan 10 jaar, werden begin 2022 de sloten en slootjes op ons complex weer eens gebaggerd. Dat was wel nodig ook, ze groeiden hier en daar bijna dicht. Een emmer water uit de sloot scheppen, lukte allang niet zonder meer. En leven zag ik er ook niet meer in.

Geen fluitje van een cent

Als je denkt dat dat baggeren een kwestie was van even met een bootje erdoor varen en de bagger op laten zuigen of op de kant scheppen, heb je het mis. Ons complex bleek een “hele uitdaging” te zijn, zoals één van de baggeraars het zei. De meeste paden en slootjes zijn erg smal en heel lang en er is weinig manoeuvreerruimte voor het grote en zware materieel. Helaas is dat hier en daar goed te zien.

Op de andere complexen, waar dezelfde mannen hadden gewerkt, waren zowel de paden als de sloten breder en was het werk een stuk makkelijker. Ze konden overal met het bootje komen.

U-vormig baggerding

Bij ons konden ze dus niet met een bootje door de slootjes, maar moest er aan een lange staaldraad, aangetrokken en opgerold m.b.v. de energie van een zware trekker, een groot u-vormig stalen ding van begin tot eind door een slootje worden gesleurd, om de bagger voort te stuwen. En daar moest dan iemand op staan, om min of meer te sturen. Ik geef het je te doen. Daar zijn ook wel natte voeten gehaald.

Om de bagger makkelijker verplaatsbaar te maken, werd met een dikke slang eerst veel buitenwater in de slootjes gespoten.

De bagger van de kleine slootjes kwam vervolgens in de brede sloot aan de Wilgenlaan. Vanuit de noordkant ging dat nog, maar vanaf de zuidkant was het lastiger. Die slootjes zijn 250 meter lang. Langer dan op enig ander complex.

In de sloot aan de Wilgenlaan

In de brede sloot kon de bagger enkele dagen bezinken en zo een grote massa vormen. Vervolgens werd het opgezogen en via een lange slang naar buiten het complex gepompt. Even over de brug in Park Zestienhoven kwam het dan in een vrachtwagen die het afvoerde naar een depot in Woerden. Hier wordt het ingedroogd en voor diverse doeleinden gebruikt, zoals ophooggrond.

Onze bagger is van tevoren gecontroleerd en hoefde niet als zwaar verontreinigd naar de Slufter op de Maasvlakte.

In totaal is er bij ons ruim 1000 kuub bagger weggehaald.

De sloten zijn weer mooi op de gewenste diepte. Dat werd regelmatig gemeten met een soort peilstok. Dat zal achteraf ook nog streng worden gecontroleerd, zo werd mij meegedeeld.

Natuurcheck

Voor schade aan de vissen en visjes hoeven we volgens de baggeraars niet te vrezen. Zodra er een slang of apparaat de sloot in komt, trekken ze meteen weg. Er is genoeg ontsnapping mogelijk naar andere delen waar het rustig is. Mede in verband hiermee beginnen ze ook altijd aan een kopse kant en werken naar een kant toe waar ze kunnen ontsnappen, b.v. via de sloot aan de Wilgenlaan naar het buitenwater waar helemaal niet is gebaggerd. Ze moeten voor ze aan dit werk beginnen, een check doen in het kader van de Flora- en Faunawet. Een dikke map met regels lag in hun bus.

Schade

Ik heb de baggeraars af en toe gesproken en veel foto’s gemaakt. Ook van schade her en der. Voor grotere schade verwezen ze naar SViN/gemeente die dit gaat oppakken, in overleg met het bestuur. Dit gaat dan vooral over de bestrating en heggen waar delen zijn verdwenen. Kleinere schade, vuile paden e.d. zullen we zelf moeten aanpakken. Zie ook het stukje “schade aan de heggen” in de Nieuwsbrief februari 2022.

De grasstrook aan de Wilgenlaan heeft veel geleden, evenals de randen ervan. Het gras zal wel weer gaan groeien, maar de verdichting door de zware banden is niet zo best voor de bodem en daar zullen sommige gewenste plantjes last van ondervinden. Daar is verder niets aan te doen, afwachten is de boodschap.

Eendenbroedkorven

Vorig jaar had de Groencommissie al 2 eendenbroedkorven aangeschaft van de opbrengst van de Plantenmarkt. Het beste is om die al in de winter te plaatsen, zodat de Wilde eenden ze kunnen ontdekken. Nu het bootje van de baggeraars nog in de sloot aan de Wilgenlaan lag, heb ik hen gevraagd te helpen met plaatsen van die korven. Voor een paar bakjes koffie hebben ze dat gedaan en nu staan er 2 korven te wachten op broedende Wilde eenden. Toch een mooie afsluiting van het baggergebeuren.

En ik hoop dat het zo gaat als nadat er de vorige keer was gebaggerd: er zwommen weer scholen kleine visjes in het heldere water in de smalle sloot achter mijn tuin en er vloog een IJsvogel over. Ik hoop erg dat die daar nu ook weer wat te vissen zal zien.

Ria, tuin 22

Ondiep slootje voor het baggeren

blank

Inpompen buitenwater in een slootje wat hier vooraan is dichtgezet

blank

Het U-vormige baggerding voor in de smalle slootjes

blank

Het U-vormige baggerding is door een slootje getrokken

blank

De bagger uit een slootje wordt in de sloot Wilgenlaan gepompt

blank

Gevolg van zware wielen op de Wilgenlaan

blank

Schade gras- en padrand Wilgenlaan

blank

Bagger wordt opgezogen en via slang afgevoerd naar vrachtwagen

blank

Bijeenvegen en opzuigen laatste bagger uit sloot Wilgenlaan

blank

Opgepompte bagger gaat in een vrachtwagen en naar depot Woerden

blank

Diepte meten met peilstok

blank

De baggeraars aan de koffie