Wat, waar en waarom van het nieuwe maaibeleid

De Wilgenlaan is het brede asfaltpad tussen beide zijingangen. De grasstrook aan de Wilgenlaan ligt tussen het asfaltpad en de brede sloot en is ongeveer 3m breed. In het gras staan enkele hoge treurwilgen en enkele jonge knotwilgen. De strook werd diverse keren per jaar in een tuinbeurt gemaaid als gazon; kort en strak, voor een rustig en mooi beeld tussen de sloot en het pad.
Ten behoeve van de biodiversiteit, met name bestuivende insecten en bloeiende graslandplanten, is in 2021 door de Groencommissie een ander maaibeleid ingezet. In navolging van landelijk beleid rondom maaien.

Situatie grasstrook Wilgenlaan tot 2021

Hoe gaan wij voortaan maaien?

De grasstrook wordt voortaan 2 à 3 keer per jaar geheel gemaaid en afgeharkt, een smal strookje langs het pad (1 grasmaaier breed) wordt om de 1 à 2 weken gemaaid. Dit om een verzorgde aanblik te hebben en er zonder in nat op het pad omgewaaid gras te lopen.

blank

Grasstrookje gemaaid, eind mei 2021

De situatie van de bodem

In april-mei 2021 is geïnventariseerd welke planten er staan. Ruim 20 soorten. Lees ons bericht hierover. Wat ecologische groepen betreft: van matig voedselrijk tot voedselrijk. Voor het maaibeleid betekent dit 2 à 3 keer per jaar maaien. Altijd afvoeren van het maaisel om verrijking tegen te gaan.
Deze strook ligt enkele uren in de zon.
De bodem staat nooit onder water en is droog tot vochtig.

Wanneer maaien wij?

Om voorjaarsbollen, zoals de aan te planten Kievitsbloemen en Gewone vogelmelk, in zaad te laten komen, kan pas in de loop van juni voor het eerst worden gemaaid. Als de in te zaaien margrieten en ratelaar het gaan doen, is iets later maaien nog beter. Het ratelaarzaad moet rijp zijn en kunnen uitzaaien. Het is een eenjarige plant, halfparasiet op gras.
Niet alles in één keer maaien, maar in twee of liever nog drie stukken, met tussenpozen van 3 weken. Deze fasering is aantrekkelijker voor mens (een mooiere aanblik) en dier (nectar en stuifmeel uit bloeiende planten, zaadjes voor vogels).
Dus: deel 1 maaien half tot eind juni (afhankelijk van het weer/groeiseizoen), deel 2 voor half juli, deel 3 eind juli. Dan is (na 6 weken) deel 1 al weer aan het groeien en bloeien.
In november nog een keer vrijwel alles maaien en afvoeren, met op een aantal plekken een m2 later overstaan, t.b.v. overwinterende insecten en hun eitjes, larven en/of poppen.
Of twee keer maaien voldoende zal zijn, moet blijken. Hoe hoog is/blijft de voedselrijkdom, dus hoe snel zal de groei zijn? Er zou eventueel in augustus nog een keer gefaseerd gemaaid kunnen worden.

Wie maaien de strook?

Het smalle randje wordt in de tuinbeurten gemaaid, ook na 2021. In juli 2021 is de eerste keer gefaseerd maaien van het hogere gras ook in de tuinbeurten gedaan, inclusief het doorharken, inzaaien en walsen. Zo mogelijk zal het gefaseerd maaien in de toekomst door een aannemer van sVIN worden gedaan. Hiervoor moeten nog afspraken worden gemaakt. Het voordeel van het werk uitvoeren in de tuinbeurten is een grotere betrokkenheid van de leden. Het voordeel van het uitvoeren door een aannemer is uiteraard vermindering van de druk op de tuinbeurten; er ligt altijd veel werk te wachten op de rest van het complex.

Stand van zaken eind juli 2021

Vanaf eind mei 2021: Wekelijks of tweewekelijks is het smalle randje langs het pad gemaaid met de accugrasmaaier in de tuinbeurten.
Vanaf begin juli 2021: in drie keer (met een week tussenruimte, is eigenlijk te kort op elkaar): is het hogere gras gemaaid met de accugrasmaaier, langzaam maaien, eerst een keer op hoogste stand, nog een keer op middenstand. Het gras wordt in de bak opgevangen, en afgevoerd en er wordt een keertje afgeharkt.
Eind juli 2021: alle 3 delen zijn gemaaid. Alles is nog eens stevig doorgeharkt met tuinhark en verticuteerhark, om de bodem iets los te maken, het harksel is afgevoerd. Inzaaien van grasmengsel voor droge grond (Vreeken), ratelaar, wilde margriet. Mengen met zand voor gelijkmatig uitstrooien. Walsen. Het lijkt ongunstig om dit midden in de zomer te gaan doen, maar de dagen erop werd veel regen verwacht en lagere temperaturen, wat ook uitkwam. Goede omstandigheden voor ontkieming van de diverse zaden.

Ria, 25 juli 2021

blank
blank
blank