De jaarlijkse kunsttentoonstelling is een vast item op de jaarkalender van de vereniging waar alle tuinleden van VTV Blijdorp de vruchten van hun creativiteit kunnen showen aan de hele vereniging. Het organiseren van deze tentoonstelling wordt al jaren door een vast team van mensen gedaan. We hebben met Aad Neven gesproken, de drijvende kracht achter de tentoonstellingscommissie, die ons wat anekdotes vertelt uit het verleden en een oproep doet voor de toekomst!

Aad heeft de tentoonstellingscommissie overgenomen in de tijd dat een teamwissel nog niet zonder slag of stoot, maar met veel tumult gepaard ging. Terwijl Aad en een aantal andere leden het idee hadden dat het organiseren van de tentoonstellingen ook gezellig en harmonieus kon verlopen. Want de toenmalige twee (overgebleven) commissieleden voerden een waar schrikbewind; als je twee minuten te laat kwam voor een vergadering werd de koffiepot ceremonieel in de gootsteen leeggegoten. ‘Geen koffie voor telaatkomers.’ Het was dus ook niet zo vreemd dat de hele commissie uit nog maar twee leden bestond.


Aad had een brief met frisse ideeën opgesteld en kon deze brief bij het bestuur komen voorlezen in aanwezigheid van de toenmalige leden van de tentoonstellingscommissie, welke een soort ballotage commissie hadden gevormd. Nadat het bestuur toestemming had gegeven om de ideeën uit te voeren, bleek dat de bestaande leden de voorgenomen verandering echter niet trokken. Men schreef een aantal boze brieven welke gepubliceerd werden in de Groene Blijdorper, wat nogal wat stof deed opwaaien. Toch zette Aad door en werd een nieuwe tentoonstellingscommissie opgericht welke nu alweer zeker 20 jaar ieder jaar twee tentoonstellingen per jaar organiseert.

Maar bij een aantal leden van de tentoonstellingscommissie gaan de jaren nu tellen, diverse leden zijn inmiddels de 80 gepasseerd en ook Aad wil het graag wat rustiger aan doen.

De kunsttentoonstelling, die dit jaar weer prachtig is geworden getuige deze foto’s, wil men nog graag blijven organiseren. Maar voor de jaarlijkse oogsttentoonstelling wordt hierbij de oproep gedaan om nieuwe leden aan te trekken; het is een instituut voor onze vereniging en hoort er gewoon bij!

De huidige tentoonstellingscommissie bestaat nu uit de volgende leden, Grace (tuin 159), Rini & Piet (tuin 63), Jan (tuin 23), Anne-Karin (tuin 108) Cock (tuin 54) en Aad (tuin 92).

Aad en de overige leden van de tentoonstellingscommissie willen graag helpen om een nieuwe commissie in te werken zodat de oogsttentoonstelling ook voor de nieuwe generaties tuinders behouden blijft! Geïnteresseerden met nieuwe frisse ideeën, die de tentoonstellingscommissie willen komen versterken, kunnen contact opnemen via de mail met Aad Neven of het bestuur.

blank

blank

blank

blank

blank

blank