door Marga Cooiman

In deze editie geen artikel over een bijzonder huisje, want een interview vereist immers een gesprek met de eigenaar(s)van het “pand”op de tuin, plus alles daar uitgebreid bekijken en foto’s maken.  Juist dat kan niet in Coronatijd. Wel doet het virus me af en toe aan het  z.g. “Ollekebolleke “ van Drs. P. denken:


Hier spreekt een rotvirus :

‘Weet u, hoevelen
Ik om heb gebracht?

Ja, ik ben kwalijk en
Onappetijtelijk!
Had u van mij
Soms iets anders verwacht?’

Veel tijd om te lezen tegenwoordig. Meteen dus maar blijven bij Drs P .   Voor mij staat namelijk met stip op de eerste plaats wat “Natuur “in de literatuur betreft ,   zijn magistrale tekst /lied over planten en en het inrichten van een tuin.  ( onder meer bij “Cabaret Lurelei” al gezongen in 1964  door Leen Jongewaard en  Sylvia de Leur).

Mocht U een tuin hebben met Uw partner,…..komt dan het hebben van een heel andere mening over wat er in moet en hoe het moet worden U  misschien enigszins bekend voor?

Bij deze Drs.P:

Botanisch twistgesprek

Wil je even komen kijken naar de plattegrond die ik hier heb gemaakt van
hoe de achtertuin van ’t zomer worden moet?
Aan de linkerkant had ik gedacht ruw doddegras te planten, en gewone
commelina en welriekend ganzevoet
Verder dille, dreps en dolik, stijve ogentroost en keker en natuurlijk
huttentut en purperrode russula
Zomerfijnstraal, bonkig stippelsteenslag, wolbol, zeekweek, trosgamander,
eikel-bekerzwammetje en amsinekia
En dan is het wel verstandig voor die hoek hier tijmbloem, drakekop of
kwispelgerst te nemen, of misschien Japanse kwee
O, en dat vergat ik bijna: in dit perkje leek me wollig saffloer heel
aardig of omlijnde-buisbloemaloe
Maar je moet me helpen denken, wat geschikt zou kunnen wezen voor de
border langs het paadje naar de vijver met de brug
Vind je kalketrip niet leuk, of warrig navelblad of kluwenzuring…
“Ja, en dan een tuinkabouter met een mandje op zijn rug”

Kijk eens, hier kan een prieeltje staan met daaromheen wat Franse wikke,
Turkse lelie, moffenpijp en Engels lepelblad
En met zeerus, bosrus, alpenrus, moerasrus, trekrus, platte rus en ronde
rus, boslathyrus en draadrus bij dit pad
Ook wat herderstasje, vrouwenschoentje, slofhak en pantoffeltje, giroffel,
bruine snavelbies en rosse vossenstaart
Hoenderbeet en smal kanariegras, kaal kattenkruid en hazepootje,
slangewortel, hondsdraf, leeuwetand en geitebaard
En op dit gedeelte had ik iets bijzonders willen hebben, zoals
esparcette-hokjespeul of groene glibberzwam
En vooral niet te vergeten gagel, duist, kardoen en prikneus, kale jonker,
witte onschuld, brave hendrik, tripmadam
Daarbij juffertje in ’t groen met wilde bertram in het liefdegras,
gebroken hartjes, kinderplant (die groeien reuze vlug)


En dit hokje stelt een bankje voor, omringd door vijfhoekspiegelklokje…
“Waarom niet een tuinkabouter met een mandje op zijn rug?”

Aan de rechterkant zou Italiaanse ossetong heel mooi staan, ijle dravik,
zilte zegge, valse salie, kleine ruit
Galigaan, bepoederd zonneroosje, hederik, gevlekte scheerling, waterpunge,
bromnos en vergeten blaasjeskruid
En zo mogelijk teer guichelheil, doorgroeide boerenkers, gewimperd
breukkruid, witte krodde, harlekijn en grote klis
Stinkend nieskruid, azarooldoorn, kranskarwij, gelobde melde, bolrapunzel,
knikkend parelgras en kraaibes-berberis
Alleraardigst is misleidend dikblad, ringelwikke, kikkerdrilwier,
bevernel, spleetvezelkop, kornoelje, portulak
Podaliria-mimosa, schermabronia en stipa, vallisneria, parrotia, lobelia
en smak
Achterin zou ik wel arve, spelt of bosbies willen planten, en ballote,
maar de grond is daar helaas een beetje stug
Dus maar liever lobbig kogelplantje of bollenzig kijkertje, alant,
olijfgroen…
“Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug”
…steentje, zachte duizendknoop,……aangebrande orchis, isolepis…
“Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug”
…wieltje, zulte, bleekbosvogeltje verdomme, echte kluifjes, kleine
watereppe…
“Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug”
…moerasvergeet-me-nietje, stil nou even, tijgerbekje…
“Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug”
“Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug”
“Nee, ik wil een tuinkabout

U vindt, dat U een bijzonder huisje heeft en daar bovendien coronaproof een gesprek over kan hebben met mij ?  Dan heel  graag een e-mail naar [email protected]