Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

VTV Blijdorp verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je lid bent van de vereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. In dit privacy statement zetten we uiteen welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe je meer informatie kunt krijgen over ons privacy beleid en indien gewenst inzage kunt krijgen in de persoonsgegevens die de vereniging van je heeft.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Bij een (aspirant)lidmaatschap ook nog deze gegevens;
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Rekeningnummer
– Beroep of kwaliteit, wat wellicht behulpzaam kan zijn binnen de vereniging

Waarom we gegevens nodig hebben

VTV Blijdorp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voeren van de ledenadministratie
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Verwerken van bestellingen via de webshop
– Zoeken naar geschikte vrijwilligers voor het werk binnen de vereniging

Hoe lang we gegevens bewaren

VTV Blijdorp zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de praktijk betekent dit dat we van leden die de vereniging verlaten alleen de voor- en achternaam en het email adres bewaren voor de nieuwsbrief, waar je jezelf van kunt laten verwijderen via de link onder iedere nieuwsbrief.

Delen met anderen

VTV Blijdorp verkoopt of verhuurt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht kiezen wij vanwege eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens. VTV Blijdorp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

VTV Blijdorp gebruikt op de website geen technische, functionele of analytische cookies die inbreuk maken op je privacy. Noodzakelijke functionele cookies worden geplaatst bij het gebruik van de webshop.

Op een geaggregeerd niveau worden verkeersgegevens bewaard door de provider waar onze website wordt gehost. Dit betekent dat we gegevens bijhouden wanneer de site bezocht is en welke pagina’s er geladen zijn, maar niet wie de bezoekers waren.

Ingesloten inhoud van andere websites

Er bevinden zich op onze site pagina’s die ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld kaarten, formulieren, video’s, afbeeldingen, Facebook berichten, etc.). De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Heb je ons je gegevens verstrekt door je op te geven voor de nieuwsbrief? Dan kun je zelf inzage krijgen via de persoonlijke instellingen van jouw persoonlijke account bij Mailchimp, het platform dat gebruikt wordt om de nieuwsbrieven te versturen. Je kunt deze instellingen vinden onderaan iedere Bestuursnieuwsbrief of Groene Blijdorper mailing. Je kunt je op deze pagina ook uitschrijven voor de mailings, houd er echter rekening mee dat er geen papieren nieuwsbrieven verstuurd worden. Als je jezelf uitschrijft kun je de nieuwsbrieven lezen via: https://vtvblijdorp.nl/nieuws

Als je jezelf hebt ingeschreven voor een tuin als aspirant lid, of je bent volwaardig lid van de vereniging kun je een verzoek sturen met een gespecificeerd verzoek om inzage te krijgen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. VTV Blijdorp zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op verzoeken reageren. Er wordt dan een overzicht geleverd van de persoonsgegevens die we van jou bewaren.

Je kunt je verzoek tot inzage richten aan:

VTV Blijdorp
t.a.v. de secretaris
Postbus 10264
3004 AG Rotterdam

Beveiliging

VTV Blijdorp neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].