De downloadlijst hieronder bevat planten die slakken niet lusten of die meestal niet veel last hebben van slakkenvraat. Het blijft echter altijd een kwestie van uitproberen. Alle jonge planten zijn gevoeliger voor vraat dan grotere planten. Overbemeste planten groeien te snel en worden slap en zijn daardoor aantrekkelijk voor slakken. Verder is het belangrijk: de juiste plant op de juiste plaats, bijvoorbeeld voor wat betreft de lichtbehoefte.

Door Lenie Lohstro