Aanhanger huren

De vereniging heeft twee aanhangers die je kunt huren, een tandemasser en een enkelasser. Kom naar het spreekuur van het bestuur om deze te reserveren. Print vantevoren de bijlage uit en onderteken die. Na inlevering plannen wij een datum met je. Vervolgens overleg je met degene die de sleutel heeft over het gebruik. De kosten van € 8,00 per dagdeel betaal je vooraf in de winkel.

Hou rekening met het volgende:

 • Huurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 • Huurder dient een WA-verzekering afgesloten te hebben.
 • De aanhanger mag niet aan derden uitgeleend of verhuurd worden.
 • Huurder zal zorgzaam en overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is, met de aanhanger omgaan.
 • Huurder is verplicht het bij de aanhanger geleverde net te gebruiken om de lading te zekeren, zodanig dat zij niet van de aanhanger kan vallen.
 • Huurder is verantwoordelijk voor de lading.
 • Het is niet toegestaan de aanhanger zwaarder te beladen dan 750 kg.
 • Verkeersovertredingen die worden gemaakt met de aanhanger zijn voor kosten van huurder.
 • In geval van schade aan de aanhanger, zijn de kosten hiervan voor huurder.
 • In geval van verlies of diefstal van de aanhanger, is huurder geheel verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • Huurder dient de aanhanger schoon te retourneren.
 • De dubbel-asser is voorzien van een vast kenteken. Voor de enkel-asser dient de huurder zelf zorg te dragen voor een wit kenteken.
Print en onderteken deze bijlage