Werkbeurten

Op zaterdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur werken leden, elk zeven keer per jaar, aan het algemeen onderhoud ten behoeve van de vereniging, dat gebeurt tijdens een werkbeurt. De data van jouw werkbeurten krijg je aan het begin van het jaar toegestuurd per e-mail.

Als je bent ingeroosterd meld je dan rond 09.45 uur in de kantine van gebouw B (naast de winkel). Wees op tijd i.v.m. de planning van de werkzaamheden voor die dag. Zorg dat je geschikte werkkleding draagt. We genieten een kwartiertje koffiepauze in de kantine van gebouw B.

Afmelden
Een datum wijzigen kan altijd. Ben je verhinderd, meld je dan af bij de werkbeurten coordinator uiterlijk de woensdagmiddag voorafgaande aan de tuinbeurt, via werkbeurten@vtvblijdorp.nl.

Kom je niet en meld je je niet af, dan wordt er een boete opgelegd van € 25,00 (de rekening hiervoor ontvang je via de jaarnota). De beurt moet alsnog worden ingehaald. Je ontvangt een voorstel via email. Beurten afkopen is niet mogelijk.

Aanleg van paden met koolas. 1942.

Aanleg van paden met koolas. 1942.