De Technische commissie is bezig met het testen van een prototype van de nieuwe waterput die zij zelf samengesteld hebben. Na lang zoeken en uitzoeken, navragen en testen, zijn zij deze winter gestart met het maken van vijf putten die zij gaan uitproberen. Twee van deze putten worden geïnstalleerd voordat het water er weer op gaat. De andere drie in de loop van het voorjaar.

Als het goed werkt worden de waterputten op het complex waarschijnlijk gefaseerd vervangen door deze putten. Daarvoor is dan wel ondersteuning van leden nodig bij de samenstelling en het graafwerk. Daarover volgt meer informatie als het zover is. Dan pas doen wij ook een oproep. Uiteraard zitten hier ook financiële consequenties aan. Meer daarover als blijkt dat deze test voorspoedig verloopt.

Lees de informatie en het voorstel van de Technische Commissie t.b.v. de ALV van voorjaar 2022.

Lees meer over de geschiedenis van het waterputtenprobleem