Lid worden

Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om te weten dat lid worden van VTV Blijdorp alleen mogelijk is als je ingeschreven staat als inwoner van de gemeente Rotterdam.

Informatie over de vereniging, wat je als tuinlid kunt verwachten en wat de vereniging van de leden verwacht, lees je in het document ‘Info aspirantleden‘. Voordat je je aanmeldt en inschrijft, is het belangrijk om deze informatie goed door te lezen en te overdenken. Een goed onderhouden tuin én een bijdrage aan de vereniging doen kost de volkstuinder gemiddeld ongeveer een dag per week in het tuinseizoen, ga na of je deze tijd ook echt beschikbaar hebt.

Het leveren van een bijdrage aan de vereniging wordt bij VTV Blijdorp serieus opgevat, het is op ons complex fijn vertoeven, het is echter geen vakantiepark met personeel en een directie. Alles wordt gedaan door de leden van de vereniging in hun vrije tijd, dus ook door jou als je lid wordt.

'Zomers Buiten' jaren 50

‘Zomers Buiten’ jaren 50

Inschrijven
Je kunt je laten registreren als aspirant-lid wanneer het bestuur spreekuur houdt. Je krijgt dan tevens een toelichting wat je kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Breng daarvoor een identiteitsbewijs mee. Dit bewijs dient als controle voor ons, we maken hier geen kopie van.

Zorg ook dat je een recente telefoonrekening meeneemt (op papier of via een app van je provider) waarop je telefoonnummer en adres staat vermeld. Dit dient als bewijsstuk waaruit blijkt dat je in de gemeente Rotterdam woont. Ook van dit stuk wordt geen kopie gemaakt.

De jaarcontributie voor het aspirant-lidmaatschap kost € 10,- en kun je na de inschrijving overmaken op bankrekeningnummer: NL74 INGB 0000 2533 13 t.n.v. VTV Blijdorp te Rotterdam. Hiermee ben je voor een jaar ingeschreven als aspirant-lid en kom je op onze wachtlijst. Deze wachtlijst varieert in lengte, maar over het algemeen duurt het één tot twee seizoenen voordat aspirant-leden een tuin kunnen kopen. Zodra er een tuin te koop aangeboden wordt en je bent aan de beurt, benaderen wij je voor een bezichtiging.

Belangstellenden kunnen langskomen op de zaterdagochtenden dat het bestuur aanwezig is; klik hier voor de data wanneer dat het geval is.