Stroom / electriciteit op de tuin

De technische commissie is belast met het beheer van de stroom voorziening naar de individuele tuinen. We hebben de belangrijkste informatie hieronder op een rijtje gezet.

Je wilt een stroomaansluiting op je tuin

Je kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het bestuur. Het bestuur zal aan de technische commissie vragen om samen met jou de situatie te bekijken en door te spreken. Waar ligt de kabel bij je in de tuin, hoe kan de kabel het best worden ingegraven, waar komt de kabel het huisje binnen, hoeveel meter (extra) kabel is er benodigd etc. Het commissielid zal op basis hiervan een kostenberekening maken. Deze bestaat uit:

  • Deelnamebedrag
  • Kosten extra meters kabel indien benodigd
  • Kabelmof
  • Klein materiaal
  • Aansluitkosten in de padkast door installatiebedrijf

Het deelnamebedrag is afhankelijk van de hoeveelheid tuinen met stroom en wordt jaarlijks door de penningmeester vastgesteld. Deze stelt een factuur op en zodra het bedrag is overgemaakt op de rekening van VTV Blijdorp plant de technische commissie het werk in.

Aansluitingswerkzaamheden

De technische commissie zal de tuinkabel met een kabelmof verlengen, zo nodig het verdeelkastje in het huisje plaatsen en de kabel daar in aansluiten. Ook zal direct het installatiebedrijf gevraagd worden de kabel in de padkast door te meten en aan te sluiten.

Je zult zelf de kabel in de tuin op voldoende diepte (ca. 50 centimeter) in moeten graven. Ook de verdere aanleg van stroom in het huisje zal je als tuinlid zelf moeten verzorgen.

Nadat een lid van de technische commissie heeft gecontroleerd dat de kabel netjes in de grond is weggewerkt en de aansluitingen in het huisje juist zijn uitgevoerd, zal de stroomtoevoer worden ingeschakeld.

Verkoop van een tuin met stroom

Bij taxatie en verkoop van een tuin met stroomaansluiting wordt bij de taxatie het deelnamebedrag van dat jaar opgeteld bij de prijs van de tuin. Op de verkoop- en aankoopnota zal het onderdeel stroom naar de tuin apart worden vermeld.

Op de afrekening zal ook rekening worden gehouden met het stroomverbruik. Op de zaterdag van overdracht zal een lid van de technische commissie de meterstand opnemen en op foto vastleggen. Per verbruikt kWh zal een bedrag in rekening worden gebracht, even als een evenredig jaardeel van de kosten aan vastrecht en bijdrage onderhoudsreserve.

Mocht de koper van een tuin met stroomaansluiting besluiten geen stroom af te willen nemen, dan zal de tuinder wel jaarlijks worden aangeslagen voor de kosten van vastrecht en bijdrage onderhoudsreserve.

Aankoop van een tuin zonder stroom

Indien een huisje wordt aangekocht zonder stroomvoorziening is de koper niet verplicht om stroom aan te sluiten.

Wat te doen bij problemen met de stroomvoorziening

Uiteraard kan het voorkomen dat er op enig moment teveel aan stroom wordt gebruikt of dat er kortsluiting wordt veroorzaakt. Als dat gebeurt, zal automatisch de aardlekschakelaar in de zekeringkasten die langs de paden staan uitslaan en wordt de verdere stroomvoorziening onderbroken.

Mocht zich dit voordoen, kun je kijken of een van de leden met een sleutel van de zekeringkast aanwezig is. De volgende tuinen hebben de beschikking over een sleutel:

Vroegoplaan – tuin 5
Vroegoplaan – tuin 26
Seringenlaan – tuin 51
Seringenlaan – tuin 58
Jasmijnlaan – tuin 76
Jasmijnlaan – tuin 109
Jasmijnlaan – tuin 114
Jasmijnlaan – tuin 165
Prunuslaan – tuin 138
Prunuslaan – tuin 150

Mocht het niet direct lukken dan kan je contact opnemen door een mail te sturen aan het bestuur én de technische commissie onder vermelding van naam en tuinnummer. Een ingeschakeld lid van de technische commissie zal beoordelen wat de oorzaak van de stroomonderbreking is geweest. Nadat de tuinder er voor heeft gezorgd dat het probleem is verholpen, zal het commissielid de stroomvoorziening weer herstellen.

Als je stroomwerkzaamheden in je huisje wil verrichten dien dan via dezelfde weg de vraag in om tijdelijk de stroomvoorziening in de zekeringkast langs het pad uit te schakelen. We raden je aan om in het huisje een schakelaar te plaatsen zodat je zelf de stroomvoorziening aan je huisje kan onderbreken.

De zekeringenkasten langs de paden kunnen alleen worden geopend met een sleutel die in het bezit is bij bovengenoemde leden, deze zal niet worden uitgeleend aan individuele tuinders.

Maximale belasting aan stroom in de huisjes

Bij het aanleggen van stroom voor in de huisjes is “comfortstroom” het uitgangspunt geweest. Doel is dat in de huisjes een koelkast, verlichting in het huisje, televisie, radio, laptop, etc. op het stroomnet kunnen worden aangesloten.

Dat betekent dat bij de aanleg is gekozen voor een maximale belasting van 6 ampère per aansluiting. In de zekeringkasten is deze maximale waarde ook afgezekerd. Een hoger ampèrage is, mede gelet op de “zwaarte” van de aangelegde infrastructuur, niet mogelijk.

Uitgaande van 6A betekent dit dat je ongeveer 1300 watt maximaal aan stroom kunt afnemen. Houd hier dus rekening mee bij de aanschaf van elektrische apparaten, zeker bij koffiezetapparaten en waterkokers. Vaak zijn de zogenaamde ‘camping’ apparaten wel geschikt.