Stroom / electriciteit op de tuin

Individuele investering in het elektriciteitsnetwerk

Op het complex VTV Blijdorp is een elektriciteitsnetwerk aanwezig naar alle tuinen. Dit netwerk is in 2011 aangelegd op initiatief van een deel van de tuinders op VTV Blijdorp. Tuinders konden in 2011 zelf beslissen of ze aangesloten wilden worden. De investering voor de aanleg is verdeeld over de leden die toen stroom op de tuin wilden. Lees meer over de geschiedenis, het onderhoud en reparaties aan het netwerk onderaan deze pagina.

In de loop van de jaren zijn er meer tuinders aangesloten op het netwerk. Hoe meer tuinders zich aansluiten, hoe kleiner de investering per saldo wordt voor de individuele tuinder. Jaarlijks wordt een berekening gemaakt en verrekend op de jaarnota: zijn er meer tuinders bijgekomen, dan krijgen eerder aangesloten tuinders een deel van hun investering terug via de jaarnota van het opvolgende jaar.
Momenteel is het nog zo dat je bij verkoop van je tuin de volledige investering retour krijgt, dus deels eerder via de jaarnota en deels bij de verkoop.
Als een huisje op stroom is aangesloten blijft het bij verkoop een huisje met stroom.
Capaciteit van electriciteit is maximaal 6 ampère, wat betekent dat er beperkt apparatuur aangesloten kan worden. Zie opmerking hierna.

Je wilt een stroomaansluiting op je tuin – procedure en kosten

1 – Je leest eerst de informatie op deze webpagina, hier wordt alles uitgelegd.

2 – Je stuurt een mail naar het bestuur waarin je aangeeft dat je aangesloten wilt worden op het netwerk en je bekend bent met de procedure toegelicht op deze pagina. Deze procedure geldt voor alle nieuwe aansluitingen.

3 – Het bestuur geeft dit door aan de Technische commissie. Een lid van de Technische commissie maakt een afspraak met je en komt langs om de situatie te bekijken en door te spreken. Het kan enkele weken duren voordat iemand langskomt, omdat dit door één tuinlid gedaan wordt en hij moet daarvoor gelegenheid vinden in zijn vrije-tijd-agenda, naast een drukke baan en privéleven. De Technische commissie heeft het momenteel ook erg druk met andere klussen.
Aan de orde komt o.a. waar ligt de kabel vanaf de padkast, hoe kun jij de kabel in jouw tuin het beste ingraven, waar komt de kabel het huisje binnen, hoeveel meter kabel is er nodig etc.
De kabel en aansluitmof van padkast tot aan het huisje worden door de vereniging geleverd, zodat wij zeker weten dat er goede kwaliteit materiaal gebruikt wordt. Hieraan zijn kosten verbonden.
Jullie spreken af wanneer je verwacht dat jouw werkzaamheden (zie hierna) klaar zijn en de aansluiting kan plaatsvinden.

4 – Na deze beoordeling ontvang je van de penningmeester een overeenkomst en factuur voor de aansluiting op het stroomnetwerk. Aansluiting op de geplande aansluitdatum vindt enkel plaats na ondertekening van de overeenkomst en betaling van de factuur minimaal twee weken voorafgaand aan de aansluiting.

5 – Je zorgt zelf voor de aanleg van de stroomkabel in je eigen tuin. Daarbij voldoe je aan de voorwaarden die de Technische commissie gesteld heeft. Je graaft zelf de kabel in de tuin op voldoende diepte in (ca. 60 centimeter).
Ook de verdere aanleg van leidingen in het huisje verzorg je als tuinlid zelf. Dit materiaal schaf je zelf aan.
De veiligheid van de kabel in de tuin en de installatie in het huisje is de verantwoordelijkheid van het tuinlid. De spanning op de installatie in het tuinhuis is dezelfde als thuis. De veiligheid van de installatie in de tuinhuisjes moet daarom aan dezelfde eisen voldoen als een huisinstallatie. Heb je geen ervaring met aanleg, laat het door een professional doen. Indien de installatie onveilig wordt bevonden, wordt er geen aansluiting gemaakt. Indien je na aansluiting kortsluiting hebt, waardoor de aardlekschakelaar eruit gaat, of als tijdens een andere gelegenheid geconstateerd word dat de installatie onveilig is of onkundig aangelegd, is de Technische commissie bevoegd je installatie te controleren en indien nodig af te sluiten.

6 – Als je hiermee klaar bent, informeer je de Technische commissie met cc naar het bestuur, zodat de aansluiting kan plaatsvinden. Op de afgesproken datum ben je op de tuin aanwezig. Nadat de Technische commissie heeft gecontroleerd of de kabel netjes in de grond is weggewerkt en de aansluitingen in het huisje juist zijn uitgevoerd, zal in de padkast de stroom voor het huisje worden aangesloten en de aansluiting worden doorgemeten.

7 – Je krijgt jaarlijks een rekening voor vastrecht en het verbruik, per tuin is er een aparte meter. Je draagt bij aan het stroomfonds voor onderhoud van het netwerk. En jaarlijks is er een herberekening en mogelijk afrekening van de investering indien er nieuwe tuinen aangesloten zijn.

De aansluitingskosten in 2024

€ 900,77 bijdrage aan de investering
€ 35,00 bijdrage stroomfonds voor 2024 (ongeacht datum van aansluiting)
€ 55,00 materiaalkosten (de vereniging levert geschikte kabel ca. 20 meter en mof zodat met kwalitatief goed materiaal gewerkt wordt)
€ 50,00 aansluitkosten door deskundige van aansluiting van padkast naar de kabel in jouw tuin en controle van door jou aangelegde leidingen

Maximale belasting aan stroom in de huisjes

Bij het aanleggen van stroom voor in de huisjes is “comfortstroom” het uitgangspunt geweest. Doel is dat in de huisjes een koelkast, verlichting in het huisje, televisie, radio, laptop, etc. op het stroomnet kunnen worden aangesloten.

Dat betekent dat bij de aanleg is gekozen voor een maximale belasting van 6 ampère per aansluiting – dat is minder dan thuis. In de zekeringkasten is deze maximale waarde ook afgezekerd. Een hoger ampèrage is, mede gelet op de “zwaarte” van de aangelegde infrastructuur, niet mogelijk.

Uitgaande van 6A betekent dit dat je ongeveer maximaal 1300 watt aan stroom kunt afnemen. Houd hier dus rekening mee bij de aanschaf van elektrische apparaten. Vaak zijn de zogenaamde ‘camping’ apparaten wel geschikt. Gewone waterkokers zijn bijvoorbeeld niet geschikt. Hou ook rekening met het aantal apparaten dat je aanzet.

Wat te doen bij problemen met de stroomvoorziening

Uiteraard kan het voorkomen dat er op enig moment teveel aan stroom wordt gebruikt of dat er kortsluiting wordt veroorzaakt. Als dat gebeurt, zal automatisch de aardlekautomaat in de zekeringkasten die langs de paden staan uitschakelen en wordt de verdere stroomvoorziening onderbroken.

Mocht zich dit voordoen, kun je kijken of één van de leden met een sleutel van de zekeringkast aanwezig is. De volgende tuinen hebben de beschikking over een sleutel:

Vroegoplaan – tuin 5
Seringenlaan – tuin 59
Jasmijnlaan – tuin 76
Jasmijnlaan – tuin 90
Jasmijnlaan – tuin 103
Jasmijnlaan – tuin 109
Jasmijnlaan – tuin 114
Prunuslaan – tuin 131
Prunuslaan – tuin 165

Mocht het niet direct lukken dan kan je contact opnemen door een mail te sturen aan het bestuur én de Technische commissie onder vermelding van naam en tuinnummer. Hou er rekening mee dat de mail niet elke dag gelezen wordt, dus het kan enkele dagen duren voordat het opgelost wordt.

Een ingeschakeld lid van de Technische commissie zal beoordelen wat de oorzaak van de stroomonderbreking is geweest. Nadat de tuinder er voor heeft gezorgd dat het probleem is verholpen, zal het commissielid de stroomvoorziening weer herstellen. Dit kan mogelijk enige dagen duren, wij zijn immers afhankelijk van vrijwilligers.

Als je stroomwerkzaamheden in je huisje wilt verrichten, dien dan via dezelfde weg de vraag in om tijdelijk de stroomvoorziening in de zekeringkast langs het pad uit te schakelen. We raden je aan om in het huisje een schakelaar te plaatsen zodat je zelf de stroomvoorziening aan je huisje kan onderbreken.

De zekeringenkasten langs de paden waarin de aansluitingen van meerdere tuinen zitten, kunnen alleen worden geopend met een sleutel die in het bezit is bij bovengenoemde leden, de Technische commissie en het bestuur, deze wordt niet uitgeleend aan individuele tuinders.

Verkoop van een tuin met stroom

Bij taxatie en verkoop van een tuin met stroomaansluiting wordt bij de taxatie het investeringsbedrag van dat jaar opgeteld bij de prijs van de tuin. Op de verkoop- en aankoopnota zal het onderdeel stroom naar de tuin apart worden vermeld.

Op de afrekening zal ook rekening worden gehouden met het stroomverbruik. Voor de overdracht wordt de meterstand opgenomen en verrekend. Per verbruikt kWh zal een bedrag in rekening worden gebracht.

Wel of geen stroom aansluiten bij aankoop

Als een huisje op stroom is aangesloten blijft het bij verkoop een huisje met stroom. Mocht de koper van een tuin met stroomaansluiting besluiten geen stroom af te willen nemen, dan zal de tuinder wel jaarlijks worden aangeslagen voor de kosten van vastrecht en de bijdrage onderhoudsreserve.

Indien een tuin wordt aangekocht zonder stroomvoorziening is de koper niet verplicht om stroom aan te sluiten.

Indien een tuin wordt aangekocht zonder stroomvoorziening en de koper wenst wel stroom, dan kan na overdracht van de tuin de hiervoor genoemde procedure gevolgd worden.

VTV Blijdorp Rotterdam stroom

Een korte samenvatting van de geschiedenis van het aanleggen van stroom naar de tuinen.

Ongeveer in de jaren ’90 van de vorige eeuw is er door het toenmalige bestuur een onderzoek en voorstel gedaan naar het aanleggen van stroom op VTV Blijdorp. Dat is toen door de ALV weggestemd waarna het bestuur naar verluid is opgestapt. Daarna is er lang geen aandacht meer voor dit onderwerp geweest.

Zo rond 2009, toen ons complex middenin de herinrichting zat voor Park Zestienhoven en er veel werkzaamheden waren, kwam ook bij een deel van de leden de wens naar aanleg van stroom weer op. Er is gesproken met leden, er is geïnventariseerd welke leden wel en niet wilden. Het bestuur heeft toen besloten niet de kar te trekken, maar dat door de leden te laten doen die elektriciteit in hun huisje wilden. Vervolgens is in een ALV de vraag gesteld ‘mogen leden die dat willen, gezamenlijk stroom laten aanleggen?’. Die vraag is positief beantwoord door de ALV. Toen is ook met elkaar afgesproken dat wij verlichting op de tuinen sterk beperken, omdat wij het ’s nachts donker willen houden voor dieren. Ook is er afgesproken dat er geen geluidsoverlast veroorzaakt wordt door het gebruik van elektrische apparaten.

Onder leiding van een speciaal ingestelde stroomcommissie is toen elektriciteit aangelegd op het hele complex. De commissie heeft het offertetraject geregeld, een financieringsplan gemaakt en de leden betrokken die stroom wilden. Vlak voor het opnieuw asfalteren van de paden zijn toen de leidingen aangelegd. Naar elke tuin (bij de heg) ligt nu een kabel vanuit een padkast. Bij ongeveer de helft van de leden is op hun verzoek stroom aangelegd volgens de procedure die hierboven is beschreven.

Jaarlijks komen er steeds meer tuinen bij waardoor nu ruim meer dan de helft van de tuinen elektriciteit heeft. Er is een onderhoudsfonds ingesteld waaraan leden die stroom hebben jaarlijks bijdragen, hieruit wordt periodiek onderhoud en vervanging van versleten onderdelen gefinancierd.

Het onderhoud van de padkasten werd gedaan door de stroomcommissie. Zo rond 2017 ontstond er een conflict tussen het bestuur en de stroomcommissie over de investering, de onderhoudsvergoeding en het bedrag dat vertrekkende leden retour krijgen. Het gevolg was dat de stroomcommissie werd opgeheven. Het onderhoud aan de padkasten is daarna enige tijd niet goed geregeld geweest.

Begin 2021 bleek dat een groot deel van de aardlekautomaten onveilig waren geworden, ze sloegen niet af met het risico op een (fatale) schok. Toen is de stroom op alle tuinen met een defecte aardlekautomaat uitgeschakeld. Vervolgens zijn alle de aardlekautomaten (dus voor 170 aansluitingen) vervangen uit het onderhoudsfonds.

Het onderhoud van de padkasten is vanaf toen ook weer opgepakt. De Technische Commissie heeft alle padkasten beoordeeld op veiligheid en akkoord bevonden. Waar nodig zijn padkasten hersteld (her en der een strip vervangen). Enkele leden onderhouden nu een paar keer per jaar de padkasten. Ze maken ze schoon en vetten ze in om het polyester te beschermen tegen het weer. Het onderhoud is ook opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat VTV Blijdorp heeft voor alle opstallen en infrastructuur.

Met een aantal leden is in de loop van 2022 gekeken naar de financiele bijdrage die leden met stroom op de tuin doen en welke acties nodig zijn t.b.v. veilig beheer. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de voorjaars ALV van 2023 gepresenteerd.

1. Jaarlijkse indexatie van de onderhoudsbijdrage van 2% tenzij inflatie meer vereist.
2. Onderhoudsinleg vanaf 2024 € 35,- per jaar om installatie in stand te houden.
3. Aanschaf voor aanleg onderdelenvoorraad circa € 1.200 euro. Dit bestaat uit twee padkasten en enkele meters & aardlekautomaten.
4. De uitvoering van de keuring en het onderhoud wordt in eigen beheer gedaan.
a. Voor de NEN-normering trainingen verwachten we dat de kosten circa € 800 voor 2 personenbedragen.
b. Het niet hoeven inzetten van een gecertificeerde elektricien is hiervoor de verantwoording.