Verzekering | Schade | Inbraak

Leden van VTV Blijdorp kunnen zich collectief via de vereniging verzekeren bij verzekeraar Zicht. Dit betreft een inbraak-, brand- en glasverzekering van de tuinhuisjes.

Als je een nieuwe verzekering wilt opgeven of een bestaande verzekering wilt wijzigen, kom dan naar de bestuurskamer op zaterdagochtend. Handig is om alvast het opgavenformulier dat hieronder in de links staat, in te vullen.

Het bestuur zorgt voor verdere afhandeling. De premie betaal je via de jaarrekening.

Dekking van de verzekering

Ga regelmatig na of de verzekerde bedragen nog wel aansluiten bij je persoonlijke situatie. De polis heeft geen indexering en dus geen automatische aanpassing van de bedragen.
De dekking tegen brand/storm dient te bestaan uit:

  • de herbouwwaarde van de opstal en
  • daarbij opgeteld de nieuwwaarde van de inboedel.

Wanneer in geval van schade blijkt dat het bedrag niet toereikend is, zal onderverzekering worden toegepast, waardoor men niet volledig schadeloos kan worden gesteld.

Let op: herbouwwaarde die verzekerd is, is niet gelijk aan taxatiewaarde door VTV Blijdorp (het aankoopbedrag).
De taxatiewaarde is hetgeen onze taxatiecommissie bepaalt bij verkoop van een tuin. Dit is de ‘resterende’ gebruikswaarde en heeft ook betrekking op de verwachte duurzaamheid/levensduur bij goed onderhoud. Dit bedrag is lager dan wat je moet uitgeven als je een tuinhuis wilt herbouwen.
De verzekering dekt in beginsel herbouwwaarde, eventueel met een redelijke aftrek, afhankelijk van de onderhoudstoestand.
Een uitgebreidere toelichting staat bij punt 6.3 in het overzicht in de bijlage.

In onderstaande documenten van de verzekeraar staat meer informatie over de inhoud en dekking van de verzekering.

Wat te doen bij schade of inbraak?

Schade door inbraak of brand meld je via e-mail of tijdens het spreekuur bij het bestuur. Vervolgens download en print je het schadeformulier hieronder. En je vult het zelf in.

Omdat het een collectieve verzekering betreft, moet je het na invullen door het bestuur laten ondertekenen.

De schade wordt rechtstreeks met jou afgehandeld. Je regelt ook zelf reparaties. Rekeningen van bedrijven die de schade herstellen, moet je dus ook zelf voorschieten.

Voeg de originele nota’s bij het schadeformulier.

In geval van inbraak moet je aangifte doen bij de politie. Het origineel van de aangifte moet bij het schadeformulier gevoegd worden.

Let op: het is noodzakelijk dat alle ontvreemde goederen en eventueel ontstane schades in één keer worden vastgesteld. We adviseren je daarom een of twee dagen de tijd te nemen om een goede inventarisatie te doen.

Nadat je alles verzameld hebt, regel je ondertekening door het bestuur. Vervolgens kun je het verzenden naar Zicht Verzekeringen. Let op: schade dient binnen 7 dagen gemeld te zijn bij Zicht. De schade wordt daarna rechtstreeks met jou afgehandeld.