Info voor startende leden

Voor startende leden hebben we enkele praktische zaken (van het kopen van zand, gebruik van de aanhanger, het kappen van bomen etc.) op een rijtje gezet op deze webpagina. Dit is in aanvulling op de informatie die wij gegeven hebben toen je je wilde aanmelden als aspirantlid, zie daarvoor de webpagina Lid worden.

Lees ook onze reglementen

De informatie hieronder is een samenvatting van de uitgebreide informatie die te vinden is in het onze reglementen. Wij gaan er vanuit dat alle leden bekend zijn met al onze reglementen, dus lees die ook.

Ben je naast een startend lid van de vereniging ook een starter met tuinieren? Dan is een mooi artikel om mee te beginnen ‘Hoera een tuin‘, waarin de meest belangrijke tuintips zijn samengevat.

Hartelijk welkom bij VTV Blijdorp

Wij hopen dat je veel plezier zult hebben van het lidmaatschap van onze mooie volkstuindersvereniging en het onderhouden van de bijbehorende tuin.

Alle belangrijke informatie, waarvan wij verwachten dat ieder lid mee bekend is, vind je in de Reglementen. Verder vind je op deze website veel antwoorden op vragen. Om jou als startend lid een beetje wegwijs te maken over zaken zoals bijvoorbeeld de tuinwinkel, ons mini-milieupark, wat wij wel en niet van je verwachten, aankoop van zand, gebruik van de aanhanger, het kappen van bomen, onderhoud van je tuin e.d. vind je hieronder alvast wat informatie.

Spreekuur bestuur op zaterdagochtend (liever langskomen dan mailen)

Wil je iets regelen, zoals stroom voor bouwen (op de stroomaansluiting op de tuin kun je geen zware apparaten gebruiken), de aanhanger, heb je vragen over je tuin of de vereniging  dan kun je daarvoor tijdens het spreekuur van het bestuur op zaterdagochtend langskomen tussen 10.30 en 12.00 uur. Dit spreekuur is eens in de twee weken met uitzondering van de wintermaanden. De bestuurs spreekuren zijn aangegeven op de website en in het verenigingsgebouw. Zaterdagochtend is het moment dat deze vrijwilligers/leden beschikbaar zijn voor dergelijke ‘regel-en servicetaken’.

Mini-milieupark & afval

VTV Blijdorp heeft een eigen mini-milieupark met beperkte mogelijkheden. In de informatie op het hek van het milieupark en op de website kun je exact vinden wat wel en niet mogelijk is. Wij accepteren groenafval, flessenglas, papier, metaal en vuilniszakken met restafval. Grof vuil (tuinmeubels, hout, bouwafval, stronken e.d.) breng je zelf naar de Roteb onder vermelding van je HUISadres. Daarvoor hebben wij geen faciliteiten. Je helpt de vereniging als je zoveel mogelijk afval mee naar huis neemt, zodat onze vuilafvoerkosten (en dus de contributie) beperkt blijven. Dat zie je immers ook terug in je jaarnota.
Groenafval composteren wij zelf, dat moet je volgens de voorschriften aanleveren, zodat het composteren ook echt lukt. Deze compost is later weer gratis beschikbaar voor de leden. Beter is composteren op je eigen tuin.
Takken en snoeihout kan gedurende een beperkte periode in het milieupark afgeleverd worden, zodra daarvoor voorzieningen zijn getroffen. Hierover berichten wij in de nieuwsbrief. Wij laten dit door de gemeente afvoeren.

Zand, aarde, schors voor je tuin

In de tuinwinkel kun je zand en aarde per kruiwagen, maar ook per (halve) kuub bestellen. Dit kan met onze electrokar naar je tuin vervoerd worden. Je betaalt per rit, dit reken je af in de tuinwinkel bij aankoop. Vervolgens ga je met je bon naar het milieupark en je vraagt aan degene die de electrokar rijdt of het bij je tuin afgeleverd kan worden. Je schept vervolgens zelf het zand of de aarde in de bak van de electrokar. Dit wordt daarna op het pad voor je tuin gestort of langs de binnenkant van je heg als daar ruimte voor is. Je zorgt ervoor dat het pad diezelfde dag weer leeg en schoon is, zodat het toonbaar en toegankelijk is. Dit geldt trouwens ook mocht je door een externe iets laten afleveren, graag dezelfde dag opruimen. Wij vinden het sympathieker als je alles via de Tuinwinkel bestelt, dat is goed voor de financiën van de vereniging.
Soms kan de levering niet dezelfde zaterdag plaatsvinden. Met name in het voorjaar is het erg druk met leveranties en de vrijwilligers zetten zich ook beperkt in.

Tuinwinkel voor alle tuinmaterialen

In onze tuinwinkel is alles te koop voor de volkstuin. De winkelopeningstijden vind je elders op de site. Je kunt er kopen: aarde, zand, tuinaarde, schors, tuingereedschap, tonkinstokken, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, plantensteunen, verteerde mest, zaad en veel meer andere dingen, een deel van het assortiment is biologisch. Met je aankoop steun je de vereniging en de prijzen zijn concurrerend.

Gasflessen

Via de winkel zijn gasflessen te koop voor geiser, koelkast of kachel. Plaats de gasfles altijd buiten je huisje. Controleer op lekkages en vervang ook regelmatig de oranje gasslang en controleerde regelaar. Er gebeuren soms ongelukken met lekkages en gasflessen die binnen geplaatst worden. De oranje slang gaat beperkt mee, dus check die elk jaar. Bij twijfel vervangen. De slang is te koop in de tuinwinkel.

Bomen kappen & hoveniers

Afhankelijk van de maat van de boom is er een kapvergunning voor nodig of kan hij gewoon gekapt worden. De exacte maatgegevens vind je op onze website. Hier vind je ook alle verder info over kappen van bomen. Lees deze info. Wij zijn zeer zuinig op onze bomen. Mocht je een hovenier inschakelen voor boomonderhoud of groot tuinonderhoud, dan vragen wij je om dat vooraf bij het bestuur te komen melden in het spreekuur. Niet alle hoveniers zijn op de hoogte van de afspraken (geen bomen kappen, geen auto’s op de paden, rekening houden met broedseizoen e.d.), dus dat willen wij vooraf helder hebben.

Gebruik van stroom

Voor grote klussen zoals het verbouwen van het huisje, kun je gebruik maken van stroom vanuit het verenigingsgebouw, in de periode van 1 oktober tot 1 mei (in noodgevallen kom even overleggen). Het is niet de bedoeling dat je stroom gebruikt voor het maaien van het gras of knippen van heggen o.i.d. Wil je stroom gebruiken, kom dan de zaterdag ervoor tijdens het spreekuur naar de bestuurskamer en regel en betaal vooraf de benodigde periode. Prijs is 4 euro per halve dag. Vervolgens maak je via het bestuur een afspraak voor het aansluiten van stroom. Zij regelen de aansluiting, je rolt zelf de kabel naar de tuin en weer terug na gebruik. De aangelegde stroom op de volkstuinen zelf is ongeschikt voor zware electrische apparaten (max. 1300 watt).

Klussen tussen 1 oktober en 1 mei

Bouwklussen en andere klussen met geluidsoverlast (schuren, trillen, zagen etc.) kunnen in verband met de rust en beperking van geluidsoverlast alleen gedaan worden tussen 1 oktober en 1 mei. In het zomerseizoen garanderen wij de rust voor alle tuinleden. Stroom voor bouwklussen is dus alleen beschikbaar in het winterseizoen, uitgezonderd noodgevallen.

Kleine klussen op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

Mocht je in het zomerseizoen toch een kleine klus hebben die geluidsoverlast veroorzaakt, dan kun je die doen op zaterdagochtend tussen 10.00 en 13.00 uur als ook de zaterdagbeurten gedaan worden. Het is wel fijn als je even je buren waarschuwt vantevoren.

Huren aanhanger

Je kunt een aanhanger van de vereniging huren voor een klein bedrag. Deze kan met de electrokar voor je tuin gezet worden, indien nodig. Het is absoluut niet toegestaan met je auto op het complex te komen. Ook niet door aannemers, hoveniers en andere derden. Voor het huren van de aanhanger bekijk je de info op de website.

Heggen knippen, pad schoonmaken en overhangende takken verwijderen

Drie keer per jaar worden de heggen geknipt als ze te ver zijn uitgelopen. De data worden doorgegeven via de nieuwsbrief. Data zijn afhankelijk van het weer (in een koud voorjaar groeien de heggen langzaam, bij warm weer snel). Ook hangen wij ruim vantevoren bordjes op het complex. Het is de bedoeling dat je jouw heg voor de uiterste datum knipt. Lees de aparte info over heggen knippen.

Aanzicht pad en pad vrijhouden

Voor het algemeen aanzicht van ons complex en volgens afspraak met de gemeente is het belangrijk dat de paden er netjes uitzien. Heggen geknipt, geen planten tussen en onder de heggen, geen takken hangend over het pad (lastig voor wandelaars die ze in het gezicht kunnen krijgen) en geen bladeren en mos op het pad. Kom ook in het najaar regelmatig langs om je pad te vegen. Zeker oudere mensen hebben veel last van het blad als het geregend heeft. Vanwege het aanzicht vanaf het pad is het ook niet toegestaan op de voorste helft van uw tuin te bouwen, compostbakken te plaatsen e.d.
Hou er rekening mee dat onze tuinen ook bereikbaar moeten zijn voor hulpdiensten. Plaats daarom geen fietsen op het pad (zeg het ook even tegen je gasten), zorg dat er geen takken overhangen tot 2,5 meter, ruim gestorte aarde/zand zo snel mogelijk weer op.
Het is niet toegestaan over de paden te fietsen. Alleen kinderen op kinderfietsen kunnen rustig fietsen.

Geen dubbele heggen

Wij houden van een open en transparant volkstuinpark. Dat betekent ook dat wij het niet op prijs stellen als leden een extra heg achter de ligusterheg plaatsen. Het is inmiddels ook een verbod vanuit de gemeente. Wij begrijpen dat leden graag privacy willen hebben op hun tuin. Maar kies dan voor een wat gevarieerder beeld dan een extra groene wand. Bezoekers (en die willen wij graag meer om aan te tonen dat volkstuinen ook een sociale en groene functie voor de wijk hebben) en wijzelf lopen liever door een gevarieerd park dan tussen groene wanden.

Gezamenlijk onderhoud

Van ieder verenigingslid wordt verwacht dat meegewerkt wordt aan het gezamelijk onderhoud. Dat is o.a. om de algemene tuinen op ons park mooi te houden en onderhoud aan de gebouwen te doen. Tijdens de zaterdagbeurt kom je in contact met medetuinders en vermeerder je jouw kennis van tuinieren en ander onderhoud. Je ontvangt een e-mail met data. Je kunt deze dienst altijd vooraf verzetten, uiterlijk op de donderdag voor je zaterdagbeurt. Kom je onaangekondigd niet op de zaterdagbeurt, dan krijg je een boete van 25 euro en wordt een nieuwe datum gepland. De zaterdagbeurt vervalt dus niet. Wij hebben alle handen nodig voor het onderhoud van ons complex. Teken na afloop van de tuinbeurt de presentielijst, zodat de vrijwilliger die de zaterdagbeurtadministratie doet, weet dat jij geweest bent.

Bouwen van huisjes, kassen, bergingen, schuurtjes, luifels en andere bouwwerken

Voor alle bouwwerken zijn voorschriften. Die kun je vinden in de Reglementen. Voor alle bouwwerken moet je een vergunning aanvragen. Het formulier hiervoor kun je downloaden van de website. Vul dit volledig in, maak de benodigde tekeningen en lever het in bij het bestuur. Zij laten de taxatiecommissie de vergunningsaanvraag controleren. Aanvragen voor bouwwerken met paraaf en stempel van het bestuur kun je vervolgens doorsturen naar de gemeente ter afgifte van een vergunning. Je kunt pas starten met bouwen als de toestemming verleend is. Je stuurt een kopie van de verleende vergunning naar het bestuur voor het dossier. Per tuin kun je maximaal twee schermen plaatsen.

Tuinkeuring

Twee keer per jaar wordt er een tuinkeuring gedaan. Dit is voor de vereniging een instrument om het onderhoud van het park in de gaten te houden. Na de keuring worden de uitslagen gepubliceerd, hierover krijg je een mail. De tuinkeuring gaat niet over mooi of lelijk, maar over staat van onderhoud. Van matige en slechte tuinen worden de leden door het bestuur per mail of in persoon gevraagd hun tuinonderhoud te verbeteren. Lees hier meer over de tuinkeuringen.

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar worden er algemene ledenvergaderingen gehouden. Ieder lid van de vereniging kan het reilen en zeilen binnen de vereniging mee bepalen, dus jouw inbreng is van belang. Heb je suggesties, wacht dan niet tot de ALV, maar kom bij het bestuur langs. Goede ideeën zijn welkom. Het is fijn als je aanwezig bent bij de ALV, zodat wij ook echt het gevoel hebben dat wij samen deze vereniging dragen.

Water

Ons park heeft waterleiding in alle tuinen. Zodra het langdurig behoorlijk gaat vriezen in de herfst of winter, wordt het water centraal afgesloten tot in maart. Tussentijds sluiten wij het niet weer aan (het is veel werk om alles weer aan te sluiten). In die periode is er geen toevoer van water naar de tuinhuisjes. Bij de brug bij het verenigingsgebouw, aan de Vroegoplaan, is er een speciale waterkraan waar je dan nog wel water kunt tappen.

Zorg ervoor dat je voordat de vorst intreedt maatregelen neemt (ook bij -1 kan je leiding kapot vriezen). Wacht niet totdat je een mail krijgt dat wij het water gaan afsluiten, want dan heeft het vaak al gevroren. Sluit de hoofdkraan in de waterput als dat nog mogelijk is. Sluit de afsluiter bij je tuinhuis. Als je die niet hebt, zorg ervoor dat die zo snel mogelijk aangelegd wordt. Tap je waterleidingen af, zodat ze niet bevriezen. Let er bij het aanleggen op dat je waterleidingen schuin aflopen, zodat er geen water in kan blijven staan. Tap de geiser af of neem hem mee naar huis. Leeg het reservoir van het toilet en gooi flink zout in het toilet.

Bevriezing van leidingen komt vrijwel elk jaar weer voor, dus een gewaarschuwd mens telt voor twee. Je wordt vantevoren gewaarschuwd als het water weer wordt aangesloten. Zorg dat je diezelfde dag jouw leidingen controleert. Het zal niet de eerste keer zijn dat de leidingen kapotgevroren zijn en er dagenlang water wegstroomt. Je waterrekening loopt dan behoorlijk op. Je bent zelf verantwoordelijk voor de waterleiding vanaf de hoofdkraan in de waterput. De vereniging zorgt voor het algemene stuk tot aan elke hoofdkraan. Elk jaar word je gevraagd de waterstand bij je tuin op te meten en door te geven aan het bestuur. De penningmeester verrekent je waterverbruik dan in de jaarnota.

Vanaf 2022 worden de waterputten vervangen door vrijwilligers van de vereniging. Lees de info op de website over de problemen met de waterputten en de oplossing.

Riool

Elke tuin is aangesloten op het riool. Toen het is aangelegd heeft elke tuinder zelf bepaald waar de buizen kwamen, dit i.v.m. de positie van het huisje en wellicht aanwezigheid van bomen. De meeste rioolbuizen hebben in de buurt van de heg ontluchtingspunten. Hou die open!

Stroom op de volkstuin

Alle volkstuinen op het complex hebben toegang tot een electriciteitsnetwerk. Nog niet alle tuinen zijn aangesloten. Dat was ten tijde van de aanleg vrijwillig. De capaciteit van de aansluiting op de tuin is beperkt, ca. 1300 watt. Een waterkoker kan dus niet, dan slaan de stoppen door en moet er iemand van de Technische Commissie komen om het op te lossen. Lees meer over stroom op de tuin.

Partnerlidmaatschap

Indien je dit wenst, kan je partner partnerlid worden. Hiermee krijgt het partnerlid voorrang bij het overnemen van de tuin indien dit aan de orde is. Een partnerlid heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Info over partnerlidmaatschap staat in de Reglementen.

Huisdieren

Alleen honden en katten zijn toegestaan die buiten de eigen tuin aangelijnd moeten zijn.

Parkeren en geen auto’s op het complex

Parkeren op de Grijze Beemd, het terrein bij de hoofdingang, is alleen toegestaan voor leden met een toestemming i.v.m. mindervaliditeit. Voor andere leden is alleen kortdurend parkeren voor laden en lossen toegestaan. Hou er rekening mee dat de vrachtwagens van de Roteb en zand/aarde leveranciers op het terrein moeten kunnen keren, dus parkeer daar niet.

Het is niet toegestaan om met auto’s of busjes op de paden te rijden. Ook niet door hoveniers of aannemers. Het asfalt van paden is daarvoor ongeschikt en te zwak. Regel eventueel iets met de electrokar of een aanhanger. Velen zijn je voorgegaan!

Dit was slechts een samenvatting van alle afspraken die de leden met elkaar gemaakt hebben over het verenigingsleven. Voor alle afspraken lees de Reglementen.