Heggen knippen bij VTV Blijdorp

Driemaal per jaar moeten de heggen van alle volkstuinen en de gemeenschappelijke borders worden geknipt. De data daarvoor staan in de nieuwsbrief en in de agenda.

Dit zijn de instructies:

  • de heg knippen op 50 cm hoog en 20 cm breed – waarom? als iedereen dat doet, dan is het aanzicht van ons complex vanaf het pad netjes en onderhouden, ook een goed argument naar de gemeente

  • onkruid en andere planten onder en tussen de heg verwijderen, zodat de heg alle ruimte krijgt om te groeien en het pad met heggen er verzorgd uitziet

  • bij voorkeur planten achter de heg tot ca. 30 cm verwijderen of klein houden, zodat de heg recht blijft groeien, bij veel planten dichtbij de heg, wordt de heg automatisch naar buiten geduwd en groeit hij scheef

  • pad schoonvegen

  • struiken en takken die over de heg hangen aan de binnenkant van de heg afknippen, tot een hoogte van 2,5 meter – hierdoor blijft het pad open, normaal beloopbaar en ook berijdbaar voor hulpdiensten, tevens voorkom je dat mensen tegen de bebladerde takken aanlopen als ze zwaar zijn van de regen en naar beneden zakken tot op ooghoogte

Als je je heg niet op tijd knipt – dat wordt op de betreffende datum gecontroleerd voor 10.00 uur – dan wordt het tijdens de tuinbeurt gedaan en moet je een bijdrage betalen die vastgesteld is door de Algemene Ledenvergadering. Dit bedrag staat in het reglement.

Dus check vantevoren wanneer de heg geknipt moet zijn. Ben je net met vakantie? Vraag het even aan je buren. De ervaring leert wel dat als je een heg drie weken voor de aangegeven datum knipt, dat hij dan alweer zo uitgelopen is, dat het lijkt alsof hij niet geknipt is – en dat terwijl je toch je best gedaan hebt. Mailen om uitstel heeft geen zin, dan organiseren wij teveel werk voor de vrijwilligers die dat zouden moeten bijhouden. Dus schakel je tuinvrienden in als je afwezig bent.