Tuinkeuringen

Als vereniging willen we graag een goed aanzicht van het volkstuincomplex waarborgen. Dat doen we voor onszelf, zodat wij als leden tevreden en trots kunnen zijn op ons complex, maar ook voor het wandelend publiek zodat dit kan genieten van wat wij te bieden hebben aan groen.

Daartoe organiseren we jaarlijks twee tuinkeuringen in de periode april – oktober. Deze keuringen worden circa twee weken van tevoren aangekondigd via de e-mail nieuwsbrief. Tuinen die net van eigenaar gewisseld zijn, worden dat eerste kalenderjaar niet gekeurd.

Er wordt tijdens de tuinkeuringen niet gekeken naar mooi of lelijk, smaken verschillen immers. Er wordt wél gekeken of de instructies worden nageleefd (bijv. sloot vrij van waterplanten) en hoe het is met de staat van onderhoud van tuin en huisje. Hiervoor is een lijst met keuringsonderdelen opgesteld.

Wij verzoeken de leden om een G (goed) of J (ja) te scoren op alle onderdelen. Bij een score M (matig) of S (slecht) of N (nee) verzoeken wij jullie hier aandacht voor te hebben en dit te verbeteren. Bij vragen over de beoordeling kun je terecht bij het bestuur.

Meer informatie over het waarom van de tuinkeuringen en de keuringsonderdelen kun je hieronder vinden.

Waarom tuinkeuringen?

Wij willen als vereniging een goed onderhoud en daarmee een goed aanzicht van het volkstuincomplex waarborgen. Voor onszelf zodat wij als leden tevreden en trots kunnen zijn op ons complex, voor wandelend publiek, naar derden die kritisch meekijken en richting de gemeente van wie wij de grond huren. Vrijwel alle keurings¬onderdelen die hierna genoemd worden hebben betrekking op goed onderhoud en goed aanzicht.

Er wordt in de tuinkeuringen niet gekeken naar mooi of lelijk, want smaken verschillen immers. Goed onderhoud is weliswaar makkelijker te beoordelen in een tuin die keurig geharkt en geschoffeld is, maar ook tuinen in b.v. cottagestijl kunnen een ‘goed’ krijgen voor onderhoud.

Goed tuinonderhoud is plicht van elk lid

Elk lid is met het aangaan van de overeenkomst tot ingebruikneming van een volkstuin bij VTV Blijdorp tevens de verplichting aangegaan deze tuin goed te onderhouden. Meer hierover staat in de reglementen.
Verwaarloosde tuinen worden niet geaccepteerd. Je wordt hierop aangesproken. Wil je een verwaarloosde tuin verkopen? Dan moet je hem eerst opknappen of dat tegen vergoeding laten doen via het bestuur.

Jaarlijkse tuinkeuringen

Om het onderhoud van de tuinen in de gaten te houden, worden er jaarlijks twee tuinkeuringen gehouden in de periode april – oktober. Deze keuringen worden ca. twee weken vantevoren aangekondigd. Bij nieuwe tuinders wordt in het eerste kalenderjaar niet gekeurd.

Wat zijn criteria van de tuinkeuring?

Er wordt tijdens de tuinkeuringen niet gekeken naar mooi of lelijk. Smaken verschillen immers. Er wordt wél gekeken of de instructies worden nageleefd (b.v. sloot vrij van waterplanten) en hoe het is met de staat van onderhoud van tuin en huisje. Hiervoor is een lijst met keuringsonderdelen opgesteld. Nieuwe leden hebben met deze keuringsonderdelen een handvat bij het aanpakken van de tuin.

Hoe wordt er gewaardeerd en bekend gemaakt?

De keuringsonderdelen worden beoordeeld door de tuinkeurders en vervolgens op het formulier aangetekend. De waardering van de onderdelen van de tuinkeuring is ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’ | ‘ja’ of ‘nee’. In de presentatie van de tuinkeuring worden de onderdelen met waardering ‘slecht’ en ‘nee’ in rood aangegeven. Daaraan moet iets veranderen. De tuinkeuring bestaat uit verschillende onderdelen. Voor onderdelen die niet van toepassing zijn, wordt geen waardering gegeven (als je geen kas hebt, dan krijg je daar uiteraard ook geen waarderingvoor). Het kan voorkomen dat een tuinkeurder een onderdeel vergeet, dan komt het bij een volgende keuring.

De uitslag van de keuring wordt aan alle leden bekend gemaakt via e-mail. De presentatie van de uitslag is inzichtelijk, dus bij elk keuringsonderdeel kun je zien welke score je hebt.

Herkomst criteria van de tuinkeuring

Deze keuringsonderdelen zijn niet nieuw. Ze zijn in de loop van de bijna 90 jaar die onze vereniging nu bestaat, geformuleerd door diverse tuincommissies en zijn deels gemeentelijke eisen.

Wijziging criteria

Vind je dat bepaalde criteria moeten wijzigen? Dan heb je de mogelijkheid hierover een voorstel in te dienen tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering. Lees hierover de bepalingen in de reglementen. Sommige criteria zijn bepaald voor de hele stad Rotterdam, die kunnen wij niet in de ledenvergadering beïnvloeden.

Veel rode scores, wat dan?

Tuinen die veel ‘slecht’ scoren kunnen rekenen op een verzoek van het bestuur de tuin of het huisje in betere staat te brengen. Het bestuur schroomt niet tuinleden die na herhaald verzoek de tuin of het huisje in verwaarloosde staat laten, te stimuleren de volkstuin te verkopen. Wij hebben immers het liefst gemotiveerde tuiniers op het complex!

Hierna volgt een overzicht van de onderdelen waarop tijdens de tuinkeuring beoordeeld wordt en waaraan elk lid zich volgens de aangegane verplichtingen dient te houden. De beoordelingen zijn hetzij goed (G), matig (M) of slecht (S), hetzij ja (J) of nee (N).

Eerste aanblik vanaf het pad

Vaak kun je al vanaf het pad zien of er op een tuin getuinierd wordt of niet. Wij hebben graag tuinen op het complex waaraan je meteen kunt zien dat leden bezig zijn met hun tuin, en niet slechts voor de zomerse barbecue komen. Deze indruk is ook belangrijk voor de beeldvorming over volkstuinen door derden die ons complex bezoeken.

Hekje

Hekje aanwezig. Alle tuinen zijn voorzien van een normaal werkend hekje, dat naar binnendraait (de tuin in).

Tuinnummer goed zichtbaar op/bij hekje. Alle tuinen hebben op of direct naast het hekje een goed zichtbaar tuinnummer (alleen een nummer op het huisje is onvoldoende). Waarom? Zodat bij keuringen, tijdens het opnemen van de waterstand of in andere situaties (denk ook aan bezoekers,
hulpdiensten) mensen meteen kunnen zien welke tuin ze betreden.

Heggen & pad

Met onderstaande onderdelen bevorderen wij een uniform aanzicht van de paden, waardoor het er goed onderhouden uitziet, voor ons, voor wandelend publiek en richting de gemeente. De algemene indruk van de paden is daarbij onderdeel.

Formaat heg 20 cm breed en 50 cm hoog. Wij streven ernaar dat de heggen hetzelfde formaat hebben, zodat het visueel een rustig beeld is. Corrigeer te brede en te hoge heggen. Liguster kan best tegen stevig snoeien. Sommige ligusterheggen hebben het moeilijk b.v. door in de buurt groeiende bomen en worden niet zo breed als 20 cm. Daarvoor is begrip.
Ca. drie keer per jaar (afhankelijk van de groei) moeten de heggen in het hele complex geknipt worden in dezelfde periode. Ieder lid knipt zijn/haar eigen heg. De periode wordt bekend gemaakt via heggen-knippen-bordjes en via e-mail. Houdt dat in de gaten!
Indien je heggen niet op tijd geknipt zijn, krijg je een boete en moet je alsnog je heg knippen.
Om te voorkomen dat de heggen scheef naar buiten gaan groeien, wordt de eerste 30 cm aan de binnenkant van de heg niet beplant met bomen, struiken of grote planten.

Pad en onder heg schoon. De heggen zijn vrij van andere planten, ook aan de onderkant van de heg. Ook gras en mos verwijderen. Eveneens voor het aanzicht en de beloopbaarheid van het pad (denk ook aan ouderen die moeilijk ter been zijn en kunnen uitglijden over bladeren, gevallen appels e.d.) is het pad schoongeveegd. Dus spreek dat af met je overburen – de regel is dat je ieder de helft van het pad schoon houdt, maar even samen vegen is natuurlijk veel gezelliger. Dit is met name belangrijk in de herfst. Kom ook dan dus regelmatig naar de tuin en maak het pad schoon.
Verwijder ook het mos grondig. Dat ‘breekt’ het asfalt en is spekglad als het nat is. Zeker bij de stukken pad die hersteld zijn met halfverharding groeit mos snel. Dus die tuinders wordt om extra aandacht gevraagd.

Geen overhangende takken o.i.d. over het pad. Tot een hoogte van 2,5 meter is het pad vrij van overhangende takken vanaf de binnenkant van de heg. Snoei die dus weg. Bij regen hangen takken lager en qua licht op het pad is het ook fijn als het niet te dicht begroeid is.

Sloot

Geen bestrating tegen beschoeiing. Omdat de beschoeiing nogal kwetsbaar is en duur om te laten vervangen, mag er geen extra druk op uitgeoefend worden waardoor het kan beschadigen. Tegels langs de beschoeiing veroorzaken extra druk en zijn daarom niet toegestaan. Een stapsteen is toegestaan.

Sloot vrij van waterplanten en inhangende planten. In verband met de doorstroming van water (waterbeheer) zijn de sloten vrij van waterplanten, planten die vanaf de kant in het water hangen (en andere obstructies zoals planken e.d.). Dus waterplanten uitharken, inhangende planten afknippen en kroos verwijderen. Dit is een bepaling van het Hoogheemraadschap. VTV Blijdorp riskeert een boete van het Hoogheemraadschap indien de sloten niet goed doorstromen. Regel dit samen met je overburen. Officieel ben je verantwoordelijk voor de helft van jouw hele slootkant.

Gehele slootkant 60 cm breed vrij van struiken en bomen. De gemeente stelt dat als bepaling, zodat zij kunnen baggeren en werken aan onderhoud van de sloten indien nodig. Verder voorkom je daarmee dat wortels de beschoeiing beschadigen. Dus geen bomen, coniferen of andere grote struiken, schuttingdelen e.d. binnen 60 cm van de slootkant.

Onderhoud slootkant. Ook de slootkant moet uiteraard bijgehouden worden. Dat kan nog wel eens het stiefkindje van de tuin zijn, maar het is ook fijn voor je overburen als dat goed onderhouden is.

Huisje

Onderhoud huisje / schilderwerk e.d. Maakt het huisje een verzorgde indruk? Is het schilderwerk in orde? Is het huisje vrij van verrotte of kapotte onderdelen? Er wordt slechts globaal gekeken door de tuinkeurders. Bij verkoop komt de taxatiecommissie immers grondig beoordelen. Ter herinnering: voor elk bouwwerk, ook een aanbouw, overkapping e.d., is een bouwvergunning nodig! Huisjes in bijzonder slechte staat worden niet voor verkoop geaccepteerd, die moeten worden afgebroken.

Orde en netheid rondom het huisje. Is het rond het huisje netjes? Ook achter het huisje aan de slootkant? Geen vuilnis, groenresten, puin e.d., dit trekt ratten aan! Tuinafval en mest zijn op niet-zichtbare wijze opgeborgen.
Hou er rekening mee dat je niet alleen op het volkstuincomplex bent. Een rommeltje achter je huisje is weliswaar niet te zien vanaf het pad, maar is wel het uitzicht van je buren aan de andere kant van de sloot. Dus ruim het op.

Borders

Goed onderhouden tuinen zijn het visitekaartje van ons complex. Daarvan hebben wij er het liefst zo veel mogelijk. Variatie in stijl van tuinieren is logisch, het maakt ons complex interessant en wordt uiteraard ook geaccepteerd. Er wordt tijdens de keuring gekeken naar onderhoud van verschillende onderdelen van de tuin, zoals hierna beschreven.

Onderhoud voorste helft van de tuin & onderhoud achterste helft van de tuin. Maken de borders een verzorgde indruk? Zijn de borders onkruidvrij? Zijn er geen ziektes? Verdere regels o.a.: geen braamstruiken op de afscheiding tussen twee tuinen; geen cannabis of papaver;
Zevenblad/heermoes/haagwinde zijn bijzonder hardnekkig onkruid, is dat onder controle? Is er variatie in beplanting? Prikkeldraad is niet toegestaan. De hoeveelheid bestrating (tegels, grind, vlonders)moet redelijk zijn, het is immers een volkstuin om te tuinieren.

Tegenwoordig willen veel nieuwe tuiniers ‘natuurlijk’ tuinieren. Het échte natuurlijk tuinieren juichen wij toe. Het is goed als de variëteit aan inheemse planten wordt uitgebreid en als dit op duurzame, ecologisch verantwoorde wijze gebeurt. Vergis je niet, dit vergt enorm veel handwerk. Daar ben je zeker enkele uren per week mee bezig. Natuurlijk tuinieren is niet, zoals sommigen denken, dat je de natuur zijn gang laat gaan zonder in te grijpen. In gecultiveerde aarde zoals op ons complex zullen dan bepaalde planten de overhand krijgen, denk aan distels, heermoes, zevenblad, wilde aardbei, kruipende boterbloem etc. Aanwezigheid van dergelijke planten in kleine delen van de tuin is geen probleem (b.v. met enkele brandnetels in de tuin krijgen bepaalde vlinders meer kans). Als dergelijke planten door grote delen  van de tuin groeien wordt dit gezien als verwaarlozing.

Onderhoud bestrating

Maakt de bestrating een verzorgde indruk? Is de bestrating voldoende egaal, zodat het geen struikelgevaar vormt? Mos tussen de bestrating is vaak een kwestie van smaak. Een goed zul je hiervoor niet krijgen, maar ook geen slecht. Hoger gras of andere planten tussen tegels is wel een teken van slecht onderhoud.

Compostbak

Maakt de compostbak een verzorgde indruk? Verspreid de compostbak geen nare luchtjes? De compostbak is geplaatst op de achterste helft van de tuin en afgebakend. Let op wat je erop gooit, trek geen ratten aan.

Onderhoud en veiligheid kas

Maakt de kas een verzorgde indruk? Hoe is de staat van onderhoud van de kas? Zijn er geen gebroken ruiten? Is de binnenkant netjes?

Onderhoud loodsje

Maakt het loodsje een verzorgde indruk? Is het schilderwerk in orde? Is het rondom het loodsje netjes?

Onderhoud pergola’s

Maakt de pergola een verzorgde indruk? Staat het stevig? Is het schilderwerk in orde? Wordt de beplanting onderhouden?

Onderhoud vijver

Maakt de vijver een verzorgde indruk? Wordt de beplanting onderhouden?

Schermen

Hoeveel schermen staan er op de tuin?
Een volkstuin mag volgens de voorschriften maximaal twee schermen van 2 x 2 meter hebben.

Heermoes

Heermoes is een hardnekkig onkruid dat zich bij verwaarlozing snel verspreid. Natuurlijk heeft het ook goede eigenschappen, maar dan zien wij het graag ingeperkt, zodat het zich niet ongebreideld verspreidt. Omdat bij tuinverkoop in de winter niet te zien is of er veel heermoes in de tuin staat, wordt dat genoteerd in de tuinkeuringen.

Bamboe

Bamboe moet voortaan ingeperkt zijn. Dus hier wordt naar gekeken.

Andere opvallende zaken

Wellicht zijn er andere opvallende zaken die niet bij een goed onderhouden volkstuin horen. In dat geval wordt dat genoteerd en kan het bestuur dat beoordelen.

Voor vragen of opmerkingen, kom naar het bestuur of stuur een e-mail aan [email protected]