Aanvraag bouwvergunning

Voor het bouwen van een huisje, luifel, kweekkas of berging heb je een bouwvergunning van de gemeente Rotterdam nodig.

De stappen zijn:

Download het aanvraagformulier.

Vul het in, let erop dat je alle bijlagen ook verzamelt zoals aangegeven op het formulier.

Kom het geprinte, ingevulde formulier en bijlagen brengen in het spreekuur van het bestuur, ter goedkeuring en ondertekening. Indien het gaat om een tuinhuis, zal eerst de Bouw- en Taxatiecommissie de gegevens controleren, dus dat duurt enige tijd.

Na ondertekening door het bestuur doe je ZELF een aanvraag bij het Omgevingsloket van de gemeente. Lees bijgaande instructie (uit 2019, dus kan iets gewijzigd zijn).

Zodra je goedkeuring hebt van de gemeente, breng je een geprint exemplaar naar het bestuur tijdens het spreekuur, zodat wij dat kunnen opnemen in het dossier.

Uiteraard bouw je daarna volgens de goedgekeurde aanvraag. De Bouw- en Taxatiecommissie komt dat controleren.

Let op: zorg ervoor dat je aanvraag meteen correct is, let vooral op de bescheiden die moeten worden bijgevoegd. De plattegrond van de vereniging kun je vinden op de website.