Aanvraag bouwvergunning

Herbouw huisjes op het nieuwe complex. Begin jaren 40.

Herbouw huisjes op het nieuwe complex. Begin jaren 40.

Voor het bouwen van een huisje, luifel, kweekkas of berging heb je een bouwvergunning van de gemeente Rotterdam nodig.  Het formulier voor een bouwaanvraag kun je hier downloaden van de site van de RBvV (Rotterdamse Bond van Volkstuinders). Daar vind je ook meer informatie over bouwvoorschriften en kosten. Dien het formulier in bij het bestuur, samen met situatieschets en bouwtekeningen (in drievoud). Na ondertekening door het bestuur wordt het doorgezonden naar de RBvV.

Zorg ervoor dat je aanvraag meteen correct is. De RBvV rekent kosten voor de beoordeling van een aanvraag, bij afwijzing en herziene aanvraag stijgen de kosten.

Meer informatie en toelichting bij het invullen van het aanvraagformulier kun je hieronder downloaden.