Partnerlidmaatschap

Leden en hun partner die gezamenlijk een huishouding voeren (gehuwd of samenwonend zijn) kunnen een partnerlidmaatschap aanvragen.

22284636351_8b75c87897_z
Lees meer over het partnerlidmaatschap in de statuten in het Groene Boekje. Meest duidelijke voordelen zijn dat de partner ook kan stemmen tijdens de ALV (elke tuin heeft twee stemmen, ben je alleen lid dan heb je dus twee stemmen, ben jij lid en je partner is partnerlid dan hebben jullie elk een stem) en dat de partner bij overlijden automatisch eerste gegadigde is voor het overnemen van de tuin.

Partnerlidmaatschap vraag je aan door schriftelijk te verklaren dat jullie gezamenlijk een huishouding voeren, jullie beider persoonlijke gegevens te vermelden in deze brief, een kopie van het identiteitsbewijs van de partner en een kopie van een bewijs van gezamenlijke huishouding te overhandigen. Dit wordt opgenomen in het dossier van de tuin.

Vrienden die gezamenlijk een tuin onderhouden komen niet in aanmerking voor partnerlidmaatschap. Dit heeft alles te maken met erfrecht. Een volkstuin vertegenwoordigt immers waarde. Bij overlijden gaat die waarde naar de erfgenamen, niet naar de vrienden. Tuinier je met vrienden, laat hun gegevens dan in jouw dossier opnemen, dan is het bestuur daarvan in ieder geval op de hoogte. Bij vertrek van de tuin, kunnen wij op verzoek overwegen om de medetuiniers voorrang te geven bij het aankopen van de tuin.