Planten en kappen van bomen / kapvergunning

Vanaf 1 januari 2023 heeft de gemeente het bomenbeheer helemaal in eigen hand genomen. Zij stellen zich op het standpunt dat de grond van hen is, dus ook alle bomen. Zij onderhouden nu zelf, omdat zij uiteindelijk aansprakelijk zijn voor schade of letsel als er iets gebeurt met bomen.
Dat betekent dat zij regelmatig schouwen op het hele park, ook de individuele tuinen. Zij beslissen of een boom wel of niet gekapt moet worden, of dat er gesnoeid moet worden. Dat doen zij alleen in het kader van veiligheid.

Wil jij dat een boom gekapt wordt, maar de gemeente niet, dan gebeurt het niet. Voor ‘wensbomen’ dus bomen die zonlicht wegnemen maar nog helemaal gezond zijn, wordt geen kapvergunning verleend. Gaat de gemeente kappen omdat ze dat nodig vinden, dan moet je zelf bezwaar aantekenen.

Als vereniging krijgen wij geen melding van de bomeninspecteurs over de schouw, noch over hun beslissing omtrent kappen of snoeien. Dat moeten wij zelf in de gaten houden. Jaarlijks is er een gesprek tussen de gemeente, de groencommissie, de zaagploeg en bestuur over onderhoud. Hopelijk komen mogelijke plannen voor kap dan ter sprake, maar dat is niet gegarandeerd. Het is dus belangrijk om zelf regelmatig te checken of er iets veranderd is in de situatie van de bomen op jouw tuin. Als een kapvergunning is afgegeven is er een beperkte tijd om bezwaar aan te tekenen.

Indien de bomen door de gemeente gekapt of gesnoeid worden, omdat zij dat noodzakelijk vinden, dan wordt dat door aan aannemer gedaan. Wij worden daarover niet altijd vantevoren geïnformeerd of soms pas op het laatste moment. Aannemers laten geen snippers achter, zij verkopen het hout en de snippers.

Er is een openbare kaart waarop aangegeven staat wat de gemeente van plan is met de bomen.

Bekijk de kaart.

VTV Blijdorp is een bomenrijk volkstuinpark en dat willen wij ook zo houden. Ook zijn wij zuinig op oude struiken en bomen. Dus denk na voordat je een struik aanpakt of je hiermee de algehele uitstraling van het park dient.

Illegale kap in welke vorm dan ook is strafbaar, ook het terugsnoeien tot dikke takstompen (kandelaberen) is niet toegestaan. De gevolgen door illegale kap zijn geheel voor rekening van de tuinder.

Het is niet toegestaan om een boom door een hovenier te laten onderhouden zonder daarover het bestuur vooraf te informeren.

Onze eigen zaagploeg kan ook bomenonderhoud doen. Heb je vragen over een boom of grote struik, vraag het aan de zaagploeg. Zij kunnen adviseren en mogelijk helpen. Daaraan zijn kosten verbonden. Die variëren tussen de € 75,-. en €150,-. De zaagploeg informeert je hierover. Er wordt pas gewerkt als het volledige bedrag is voldaan aan de penningmeester. De zaagploeg zaagt in kleine stukken en versnippert de takken op de tuin, de handzame houtstukken blijven liggen, deze kun je zelf opruimen of verwerken op je tuin.

Wij conformeren ons uiteraard aan de regels van de gemeente die aangeven dat in het broedseizoen niet gekapt wordt. Wij adviseren ten sterkste leden ook het snoeien van struiken niet te doen in het broedseizoen.

In spoedsituaties bijvoorbeeld na een storm, neem contact op met het bestuur.

Indien de bomen door de gemeente gekapt worden, omdat zij dat noodzakelijk vinden, dan wordt dat door aan aannemer gedaan. Wij worden daarover niet altijd vantevoren geïnformeerd of soms pas op het laatste moment. Aannemers laten geen snippers achter, zij verkopen het hout en de snippers.

Ten slotte,  de gemeente heeft met de kapprocedure in 2015 richtlijnen uitgegeven over het planten van bomen, lees alle details in het informatieblad dat je hieronder kunt downloaden.