Planten en kappen van bomen / kapvergunning

In oktober 2015 heeft de gemeente de volkstuinverenigingen laten weten dat de regels rondom het planten en kappen van bomen zijn gewijzigd. Een beknopte weergave van het regels en het proces is hieronder weergegeven, de precieze informatie van de gemeente kun je onder aan de tekst in de vorm van PDF’s downloaden. Wij conformeren ons uiteraard aan de regels van de gemeente die aangeven dat in het broedseizoen niet gekapt wordt.
Wij adviseren ten sterkste leden ook het snoeien van struiken niet te doen in het broedseizoen.

Momenteel is er stagnatie in het afhandelen van de kapvergunningen, na de overgang van de RBvV naar de SVIN. De SVIN is in overleg met de gemeente, wij wachten op de vorderingen.

Indien de wens of noodzaak er is om een boom te kappen, moet via het bestuur goedkeuring aangevraagd worden bij de gemeente. Allereerst zal in overleg met de Groencommissie en de Zaagploeg bekeken wordt of het inderdaad wenselijk is. Wij zijn immers een boomrijk complex en willen dat graag zo houden. Voor een kapvergunning moet je een onderbouwde aanvraag indienen waarom de boom gekapt moet worden. Nadat het bestuur de aanvraag eerst zelf heeft beoordeeld, wordt deze na goedkeuring doorgestuurd aan de gemeente. De gemeente beoordeelt ook zeif de aanvraag en de noodzaak tot kappen. Hierbij worden ook de wettelijke eisen getoetst. Indien de gemeente meent dat er geen grond is voor het kappen van de boom wordt het verzoek afgewezen.

Illegale kap in welke vorm dan ook is strafbaar. De gevolgen door illegale kap zijn geheel voor rekening van de tuinder.

Indien je verzoek wordt gehonoreerd betekent dit niet dat je direct tot kappen over kunt gaan. De gemeente zal eerst een ‘omgevingsvergunning, activiteit kappen’ aanvragen. Deze vergunning moet aangevraagd worden voor bomen met een stamomtrek vanaf 50 centimeter op een stamhoogte van 130 centimeter gemeten. De gemeente is eigenaar van de grond en moet daarom de vergunning zeif aanvragen. Onder de vergunning vallen ingrijpende handelingen zoals kappen van de boom, maar ook het tot op dikke takstompen terugsnoeien van alle takken (zogenaamde kandelaberen).

Indien de gemeente een kapvergunning verkrijgt wordt je geïnformeerd en kun je de boom (laten) kappen. Indien de vergunningsaanvraag wordt afgewezen wordt je ook geïnformeerd en moet je de boom te laten staan.

Kappen wordt door een deskundige uit de vereniging gedaan, waarbij vooraf de kosten worden bepaald en betaald. De kosten voor het kappen van een boom die niet vergunningsplichtig is bedragen € 75,-. De kosten voor het kappen van bomen die vergunningsplichtig zijn bedragen €150,-. Er wordt pas gekapt als het volledige bedrag is voldaan aan de penningmeester. De zaagploeg zaagt de boom in kleine stukken en versnippert de takken op de tuin, de handzame houtstukken blijven liggen, deze kun je zelf opruimen of verwerken op je tuin.

In spoedsituaties bijvoorbeeld na een storm, neem contact op met het bestuur.

Ten slotte,  de gemeente heeft gelijktijdig met de nieuwe kapprocedure ook richtlijnen uitgegeven over het planten van bomen, lees alle details in het informatieblad dat je hieronder kunt downloaden.