Welkom bij VTV Blijdorp – een paradijsje

De volkstuinen van Volkstuindersvereniging (VTV) Blijdorp zijn te vinden in polder Zestienhoven in Rotterdam-Overschie. VTV Blijdorp ligt tussen natuurgebied de IJskelder en het recentelijk aangelegde Park 16Hoven. Een paradijsje in de polder aan de rand van de stad Rotterdam met 170 volkstuinen. Driehonderd vierkante meter grond met hoge bomen, prachtige grote struiken en een verscheidenheid aan bloemen, omringen hier de diverse tuinhuisjes. Op deze plek laten de stadsbewoners de drukte van werk en stad los om zich bezig te houden met het buitenleven.

Blijdorp

De vereniging is in 1934 opgericht in de wijk Blijdorp, wat de oorsprong van de naam verklaart. Het huidige tuincomplex bestaat uit 170 tuinen die gemiddeld 300 m2 groot zijn. Er is een grote verscheidenheid: van siertuinen tot moestuinen en ruige natuurtuinen met veel bomen en struiken.

Buitenleven

De druk van het moderne stadsleven, de behoefte aan groen, de interesse voor gezonde voeding en ecologisch tuinieren, zorgen voor een ware opleving van de volkstuinen. Ontspanning en het buitenleven zijn op een volkstuin dicht bij huis te vinden.

VTV Blijdorp
VTV Blijdorp

Inspanning

Een volkstuin vergt inspanning. Tuinders zijn individueel verantwoordelijk voor hun tuin en gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het park. Bij VTV Blijdorp resulteert dat in een paradijsje in de polder.

Park

Volkstuinvereniging Blijdorp is als semi-openbaar wandelpark ín het tuinseizoen open van 8.00 tot 20.00 uur. Het zomerseizoen loopt voor de tuinders van 1 mei tot 1 oktober. In deze maanden zijn er leden die in hun tuinhuis wonen en van hier naar hun werk gaan.

Openingstijden buiten het seizoen

Buiten het tuinseizoen zijn de openingstijden van 8.00-16.00 uur, dat zijn ‘in-principe-tijden’. In herfst, winter en de prille lente is het vaak afhankelijk van de weersomstandigheden wanneer het hek ’s morgens open gaat en ’s middag wordt afgesloten. Met slecht weer komen er niet veel mensen op de tuin en blijft het hek gesloten, of wordt bij vertrek (bijvoorbeeld van werklieden) vroeger afgesloten.

Ingangen

De hoofdingang ligt aan de Zestienhovensekade 555, Overschie-Oost in Rotterdam. Aan de westkant is een ingang, bereikbaar via natuurgebied de IJskelder. Bij de oostelijke ingang kom je via Park 16Hoven, de hoofdingang is bereikbaar met de auto. Het hoofdpad en de Wilgenlaan, die oost en west met elkaar verbindt, leiden allemaal naar het verenigingsgebouw.

Parkeren

Op het tuincomplex is er geen gelegenheid om te parkeren. Leden en bezoekers parkeren hun auto boven aan de dijk. Op het plein ‘De Grijze Beemd’ bij de hoofdingang is een aantal parkeerplekken gereserveerd die alleen door leden met een gehandicapten parkeerkaart of een ontheffing van de vereniging te gebruiken zijn.

Paden vrijhouden

(Bak-)fietsen, motoren of scooters van gasten en leden kunnen aan de hand worden meegenomen naar de tuin waar men te gast is en daar op de tuin worden gestald, of ze worden bij de rekken op het voorterrein geplaatst. De paden moeten vrij blijven voor hulpdiensten.

Thematuinen

Naast 170 privé-tuinen is er een aantal gemeenschappelijke thematuinen: de vlindertuin vlak bij de ingang, de kruidentuin, de fruittuin, de bostuin en voor jong en oud de speeltuin. De gemeenschappelijke tuinen zijn vrij toegankelijk, de privé-tuinen niet, maar vanaf het pad geven de meeste tuinen mooie doorkijkjes. Door de diversiteit in begroeiing zijn er allerlei soorten vogels, zoogdieren, libelles, kikkers en heel veel insecten te zien of te horen.

De IJskelder

Net naast het volkstuincomplex ligt de IJskelder, een klein en fijn veenweide-natuurgebied, ooit het laagste gedeelte van de polder. Elk jaar broedt er een stel ooievaars en sinds 2010 doen ze dat op het kunstwerk ‘het Uiverbeen’. Ganzen, reigers en af en toe een aalscholver scharrelen er ook graag hun kostje bijeen. De vegetatie in de IJskelder en rondom het tuincomplex wordt onderhouden door een kudde schapen.

Zichtbaarheid tuinen

Omdat het een park is, omdat er iets te zien moet zijn, adviseren we niet het hele zicht op jouw tuin te blokkeren door direct naast de heg, een hoge haag zoals coniferen of laurierkers te planten.  Privacy kun je ook creëren door, elders in je tuin, daar waar je niet gezien wenst te worden, hoge beplanting te plaatsen. Je kan ook een gras, of een hoge plant, of struik poten. Zorg voor doorkijkjes.  Hierdoor ook minder ongewenst bezoek en voorkom je inbraak.