Technische commissie

De taken van de technische commissie bestaan uit (onder andere) de volgende onderdelen:

  • Het controleren, plannen, voorbereiden en uitvoeren van het onderhoud van het verenigingsgebouw, de winkel, de opslag- en werkloodsen, het milieupark, de bruggen, de toegangen enz. alsmede de waterhuishouding van het tuincomplex
  • Het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan
  • Het tijdig aangeven bij het bestuur van het benodigde onderhoudsbudget en het verantwoorden van de gedane uitgaven.
  • Het beheren en aanleggen van de stroom naar de tuinhuisjes, zie hiervoor de speciale pagina over stroom op de tuin.
Uitzetten Blijdorp door de heren Arbman, de Vos en de Kaizer (begin jaren 40)

Uitzetten Blijdorp door de heren Arbman, de Vos en de Kaizer (begin jaren 40)

De technische commissie is bereikbaar via technischecommissie@vtvblijdorp.nl.