Tuincommissie

De taak van de tuincommissie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het bepalen van het groenbeleid voor de percelen, die onder de zorg en verantwoordelijkheid van de vereniging vallen, niet betreffende de tuinen van de individuele leden, en het planmatig onderhoud daarvan.
  • Het opstellen van een jaarlijks beleids- en onderhoudsplan, waaronder het aanvragen van rooivergunningen en dat vertalen naar de wekelijks te verrichten werkzaamheden.
  • Het toezien op de veiligheid van paden en tuinen in verband met de bereikbaarheid door hulpdiensten.
  • Het tijdig aangeven bij het bestuur van het benodigde onderhoudsbudget en het verantwoorden van de gedane uitgaven.
  • Het leiding geven aan en het begeleiden van de leden die werkbeurten verrichten in het tuinonderhoud van het complex.
Overzicht over het complex, de Wilgenlaan. Jaren 40.

Overzicht over het complex, de Wilgenlaan. Jaren 40.

Contact opnemen kan via tuincommissie@vtvblijdorp.nl.