Voortaan maandelijks uitgebreid bestuursnieuws

Het is ons voornemen om jullie maandelijks te informeren over hetgeen gaande is in de vereniging. Afgelopen jaar is er door corona geen najaars-ALV geweest, ook vaak een moment van informeren. Komende tijd gaan wij dat per e-mail doen. Dat is zeker een poging om meer leden te betrekken bij alles wat er gedaan moet worden en uiteraard ook meer begrip te kweken voor enkele uitdagingen waarvoor wij als vereniging staan. Wij zijn immers met elkaar de vereniging, samen beheren wij dit mooie stukje natuur aan de rand van Rotterdam. Deze eerste keer is het best veel, dus een lange mail.

Waterputten – een hoofdpijndossier waaraan wij dit jaar nog actiever willen werken

Of je hebt het bij je eigen waterput ondervonden, of je hebt het al meegekregen: enkele onderdelen van de waterputten die in de winter van 2013 zijn aangelegd, zijn van slechte kwaliteit. Op de website hebben wij het hele verhaal duidelijk uitgelegd.
Wij kunnen verwachten dat de komende jaren meer waterputten het gaan begeven, dus wij moeten nu versneld een oplossing vinden. Op dit moment komen wij vooral de volgende mankementen tegen:

  • de kraan in de waterput kan niet meer open, dus op de tuin is geen water – deze putten worden als eerste hersteld zodra dat kan zodat het tuinlid water heeft;
  • de kraan in de waterput kan niet meer dicht – deze putten worden in de winterperiode hersteld zodra er gereviseerde putten beschikbaar zijn, voor deze tuinen is het essentieel dat ze een afsluiter bij het tuinhuis hebben;
  • de watermeter is niet meer af te lezen vanwege condens – hier doen wij nog even niets aan, de put werkt, de kapotte putten hebben hogere prioriteit, van de zomer vragen wij iedereen te checken of de condens mogelijk weg is, in de tussentijd schatten wij de meterstand aan de hand van gemiddeld gebruik;
  • de aansluiting van de waterput is kapot en er lekt water – dit zijn spoedsituaties, daarop moet meteen ingegrepen worden, dus zie je ergens in een tuin of op het pad veel water rond een put, waarschuw het bestuur meteen en bespaar de vereniging en de leden de kosten van wegstromend water.

Er moet structureel wat gebeuren aan de waterputten. Daaraan werd en wordt al gewerkt door diverse leden. Lees er meer over op de website voordat je gaat mailen, want het onderwerp is te uitgebreid om hier helemaal te behandelen en ook nog in onderzoeksfase.

Verder is een belangrijke wijze van voorkomen van problemen een vorstveilige afsluiter bij je tuinhuis. Een heel logische voorzorgsmaatregel, die eigenlijk standaard bij alle tuinhuizen aanwezig zou moeten zijn. Zo laag mogelijk bij de grond aangebracht, zodat je altijd het water kunt afsluiten in de winter, ongeacht de staat van de waterput. Uiteraard is een afsluiter bij je tuinhuis je eigen verantwoordelijkheid en ook voor eigen rekening. Ongeveer de helft van de tuinhuizen heeft zo’n afsluiter. Wij beseffen dat niet iedereen handig genoeg is om zelf een vorstbestendige afsluiter aan te leggen. Maar houd er rekening mee dat ook niet iedere loodgieter op de hoogte is van wat er nodig is op een volkstuincomplex.

Huishoudelijk reglement en Tuinreglement bijna klaar

Een klankbordgroep van zes precieze tuinleden heeft zich de afgelopen drie maanden gebogen over het nieuwe Huishoudelijk reglement en het nieuwe Tuinreglement. Tezamen met de Statuten die in september 2018 ingegaan zijn, vervangen zij straks het huidige Groene Boekje.
Voor nieuwe leden die niet weten wat het Groene Boekje is: vroeger kreeg je een kleine groene multomap met daarin alle voorschriften. Inmiddels is dit digitaal te vinden op de website. Dit wordt vervangen zodra er gestemd is in de ALV over de nieuwe reglementen.
In maart krijgen alle leden de nieuwe reglementen digitaal ter beschikking. Vervolgens kunnen er op een forum op de website vragen gesteld worden. Dat doen wij expres niet per mail. Op een forum kun je zien welke vragen er al gesteld zijn en kun je er ook op reageren. Een forum heeft dus meer interactiemogelijkheid met bestuur en andere leden dan heen en weer mailen alleen met het bestuur. Na enkele weken sluit het forum. Als er dan gebleken is dat er nog wijzigingen nodig zijn, dan worden die gedaan. Dat worden dan de definitieve reglementen waarover gestemd gaat worden in de eerstvolgende ALV. Hoe wij gaan stemmen is nog niet helemaal duidelijk gezien de coronamaatregelen. Live of online, je hoort het vanzelf.

LET OP: De bedoeling is dat wij nu de reeds bestaande regels die in het Groene Boekje staan overnemen in het nieuwe Huishoudelijk reglement en het Tuinreglement. Er komen geen nieuwe regels in. Nieuwe regels kunnen uiteraard altijd voorgesteld worden, maar die moeten apart door de ALV goedgekeurd worden. Ons doel nu is alle reglementen op orde te hebben behorend bij de overgang naar de AVVN. De links naar de stukken, de toelichting en het forum volgen binnenkort.

Claim voor onrechtmatig gebruik afbeeldingen op de website

Voor wie het nog niet wist: pluk nooit zomaar een afbeelding of andere content van het internet om zelf te gebruiken in je eigen communicatie (website, social media, drukwerk etc.) want dat is niet rechtenvrij. Doe je het toch en komt de rechtmatige eigenaar (fotograaf) erachter, dan kan hij een claim bij je indienen. En let op, daar is speciale software voor. Dat is precies wat gebeurd is met een artikel over planten op de website van VTV Blijdorp. Er stond op onze site een afbeelding die van het internet geplukt was en gebruikt in een artikel. Onze schrik was groot toen wij in november een claim van 1.750 euro kregen van een advocaat namens een fotograaf. Na heen en weer mailen hebben wij de claim kunnen terugbrengen tot 500 euro. Nog steeds heel veel geld, maar aangezien de fotograaf in zijn recht stond, zijn wij allang blij dat wij de claim toch nog behoorlijk hebben kunnen terugbrengen. Uiteraard is nu de hele website opgeschoond en zijn alle afbeeldingen die er nu op staan rechtenvrij of persoonlijk door een lid gemaakt.

Online tuinwinkel is een blijvertje

Onze tuinwinkel is niet alleen handig voor ons als leden, alles lekker dichtbij, maar het is ook goed voor extra inkomsten voor de vereniging. Daarom is het fijn als wij onze tuininkopen zoveel mogelijk via de tuinwinkel doen. De coronamaatregelen vorig jaar hadden ook voor de tuinwinkel een onverwacht effect. In een poging toch de leden te kunnen bedienen en ook inkomsten te genereren, hebben Arthur en Hans een online bestelsysteem opgezet. Wat blijkt? Dat werkt zo goed in de tuinwinkel dat het een vaste dienst wordt.

Vanaf maart verzoeken wij je bestellingen zoveel mogelijk online te doen, zodat het voorbereid kan worden in de tuinwinkel. Zo hoef je niet lang in de rij te staan, kan het winkelteam het goed voorbereiden en zijn wij met z’n allen lekker efficiënt bezig. Afhankelijk van de coronamaatregelen, kun je binnenkort ook weer gewoon in de winkel bestellen.
Afhalen bij de tuinwinkel kan vanaf 6 maart.
In de loop van volgende week is de online winkel via de website bereikbaar.

Uitslag van de enquête staat op de website

In september hebben 124 leden meegedaan aan de online enquête. Een hele mooie score bij 170 tuinen! Dank voor al jullie reacties.
De uitslag is te vinden op de website.
Je vindt er de grafieken van antwoorden met scores. En je kunt er ook alle tekst downloaden die mensen geschreven hebben. Dan kun je zelf lezen wat je medeleden van VTV Blijdorp vinden. Meteen een excuus, sommige tekst is dubbel, dat is niet helemaal goed gegaan met overnemen, maar i.v.m. beperkte tijd hebben wij het zo gelaten. Met de mensen die hun mailadres hebben achtergelaten nemen wij contact op. Aandachtspunten nemen wij mee de komende tijd, maar eerlijk gezegd waren er geen grote verrassingen. Vrijwel iedereen is erg blij met de eigen tuin en ook met de vereniging. En waar de ene zich aan ergert, vindt de ander juist positief. Het is toch net een echt dorp. En zeker een blij dorp.

Opnieuw stemmen over de hoogte van de maximumprijs tuinhuis bij taxatie

In de ALV van juli vorig jaar is er gestemd over de maximumprijs van een tuinhuis bij taxatie. Helaas was de procedure niet helemaal duidelijk overgekomen en waren vervolgens de uitslagen niet eenduidig. Daarom hebben wij besloten deze stemming over te doen in de eerstvolgende ALV.
Het voorstel daarvoor kun je vinden op de website.
Ga er nog niet over mailen met het bestuur alsjeblieft. Zodra bekend is wanneer wij een ALV plannen, openen wij ook voor dit onderwerp een forum, zodat hierover online gesproken kan worden.

Tuinbeurten in 2021: voorlopig individueel en meer (technische) onderhoudsklussen

Afgelopen jaar hebben wij door corona de tuinbeurten flink moeten aanpassen. Als alternatief hebben wij al in de eerste lockdown een tuinklussenlijst samengesteld. Wij zijn blij met de leden die zich daarvoor hebben ingezet. Maar helaas hebben wij wel achterstand opgelopen in het onderhoud. Daarom zullen wij het komende seizoen wel tuinbeurten inplannen en ook doen.
Je ontvangt de planning binnenkort.
Je komt met je eigen gereedschap (stekertje, schepje, snoeischaar, bak voor onkruid) naar de tuinbeurt en daar krijg je instructie over de klus die je individueel gaat doen. Mocht je ingezet worden voor een klus waarbij ander gereedschap nodig is, dan gebruik je dat van de vereniging. Ook drinken of eten voor de pauze neem je zelf mee, wij mogen nog geen koffie en thee schenken.
Het komende seizoen zullen er niet alleen tuinklussen gedaan worden in de tuinbeurt, maar ook andere klussen. Denk aan schilder- en schuurwerk, onderhoud van gebouwen, onderhoud van bestrating. Meer informatie daarover volgt zodra er met de commissies een planning is gemaakt.

12 juni gebouw B schilderen

Zet het alvast in je agenda: zaterdag 12 juni gaan wij met een groep leden die zich daarvoor aanmelden gebouw B schilderen. Wij hopen dat tegen die tijd wat meer mogelijk is qua coronamaatregelen, maar ook met afstand kunnen wij deze klus samen klaren. Hoe en wat volgt in april.

Korte mededelingen

Vanaf 6 maart zijn zowel de tuinwinkel als het milieupark weer geopend. Hou je aan de coronamaatregelen.

Vanaf 13 maart start het tweewekelijkse spreekuur van het bestuur. Wij zouden het heel fijn vinden als je het spreekuur gebruikt om dingen te regelen en te bespreken, zodat wij minder mails hoeven af te handelen. Voor vragen over de onderwerpen in deze mailing ben je ook welkom in het spreekuur.

Het pad op de Jasmijnlaan is door de vorst beschadigd. Wij zijn in overleg met de gemeente voor herstel.

Zoals elk jaar het verzoek: niet parkeren op het voorterrein, de Grijze Beemd. Alleen laden en lossen. In ieder geval altijd het hek van het milieupark helemaal vrijhouden voor vrachtauto’s.

Met het mooie weer van deze week is het tuinseizoen eigenlijk al gestart. Wij wensen iedereen een heerlijk en gezond tuinseizoen.