Update van divers belangrijk nieuws over onze vereniging

Beste leden,

Zo aan het begin van het nieuwe jaar – voor iedereen nog de beste wensen – hierbij een uitgebreide nieuwsbrief over onze vereniging: over de huurprijs, de gemeente, inbraak, activiteiten agenda en meer. Ons verzoek is deze info te lezen, zodat je helemaal op de hoogte bent. En natuurlijk te komen helpen ;-)

Hekken sluiten graag – inbraakmelding geweest

Wij ontvingen een melding van inbraak + overnachting door een onbekende. Nu er niemand meer op het park is in de winter, blijkt dat de hekken bij de hoofdingang vanaf de namiddag open blijven staan, met inbraak tot gevolg.
Vandaar nogmaals ons verzoek: sluit uiterlijk om 16.00 uur de hekken bij de hoofdingang, ook al staan er nog auto’s. Bij slecht weer kun je de hekken eerder sluiten of gesloten laten. Misschien ben je de enige of de laatste. Er is geen beheerder, het is onze gezamenlijke taak. Vandaar ook dat wij de zijhekken gesloten houden tot 1 april, dat scheelt al veel.

PS het slot bij de hoofdingang reageert niet op alle heksleutels soepel, dus soms moet je even rustig heen en weer draaien.

Zaterdag 14 januari: samen gemeenschappelijke paden vegen

Kom je a.s. zaterdag (als ook de winkel en het milieupark open zijn) helpen met vegen vanaf 10.30 uur?
De veegdag in december was een dag van gladheid en vorst, dus toen is er niet geveegd op de gemeenschappelijke stukken. De beurten voor gezamenlijk onderhoud starten pas over een aantal weken. Dus wij vragen leden om even bij te springen en mee te helpen de paden te vegen rondom het verenigingsgebouw, de Wilgenlaan, bij de Bostuin en op andere plekken waar nog blad ligt. En doe dan meteen je eigen pad als dat nog nodig is. Dank!

Gemeente, huurverhoging, volkstuinvisie, nieuwe statuten

Vlak voor het einde van het jaar hebben wij van de gemeente de nieuwe huurprijs per m2 doorgekregen. Die hebben wij via een nieuwsflits gemeld. In 2023 gaan wij van 1,87 per m2 naar 2,14 per m2 op onze jaarnota. In de komende jaren wordt de prijs (vooralsnog) verder verhoogd naar wat de gemeente kostendekkend noemt. De gesprekken daarover worden nog gevoerd.

De nieuwe huurcontracten zijn nog niet bekend. Op 17 januari is er een informatieavond van de gemeente waar per volkstuinvereniging twee bestuursleden aanwezig mogen zijn. Dan horen wij meer en wordt ook bekend hoeveel inspraak er nog mogelijk is (daarover hebben wij overigens niet veel verwachtingen gezien de gebeurtenissen vorig jaar).

De volkstuinvisie vanuit de gemeente is ook nog niet bekend, daarover horen wij ook meer op 17 januari. Het Platform Rotterdamse Volkstuinverenigingen heeft al wel een volkstuinvisie ingediend. Die kun je op de website bekijken.

Het verdwijnen van de SVIN en het nieuwe huurcontract met de gemeente betekent ook dat wij ergens in 2023 nieuwe statuten moeten aannemen tijdens een Algemene Ledenvergadering. Die statuten komen ook via de gemeente en zijn nu nog niet bekend.

Help mee bij beoordelen stukken van de gemeente deze week

De gemeente heeft beloofd deze week het nieuwe huurcontract, de volkstuinvisie en mogelijk ook de nieuwe statuten te sturen. Uiterlijk maandag moeten wij dan onze vragen indienen. Een deel van die vragen wordt op 17 januari behandeld tijdens de informatieavond.
Welke leden willen ons helpen de stukken lezen, beoordelen en vragen samenstellen? Hiervoor zijn twee gelegenheden:
1. Via Zoom op vrijdagavond 13 januari om 19.00 uur
2. In het verenigingsgebouw op zaterdag om 13.00 uur (trek een warme trui aan).
Meld je wel vantevoren aan! Vrijdagochtend zullen wij de info over de stukken en de vragen die wij al hebben opgesteld sturen via een nieuwsflits.
Op woensdag 18 januari is er een raadsvergadering over de volkstuinen. Misschien kunnen wij daar onze aanwezigheid en betrokkenheid tonen. Meer daarover in de mailing van vrijdag.

Opening winkel en milieupark in januari en februari | compost | takken

Op zaterdag 14 januari en 18 februari van 10.30 tot 12.00 uur zijn de winkel en het mini-milieupark open.

Ons park is succesvol in composteren, dus je kunt goede compost halen voor je tuin. Ook goed voor her en der ophogen. Natuurlijk is op je eigen tuin composteren de beste methode om organisch materiaal op je tuin te houden en je grond te voeden. Op de website zijn veel tips over composteren te vinden en ook de Groencommissie geeft jaarlijks een compostcursus. Op de site zijn veel meer tips te vinden over natuurlijkvriendelijk tuinieren.

Takken kun je brengen tot de berging vol is of tot de start van het broedseizoen (ergens in maart). Snoei dus op tijd.

Op 4 maart gaan de winkel, het mini-milieupark en de kantine weer wekelijks open en start ook het tweewekelijkse bestuursspreekuur. De beurten voor gezamenlijk onderhoud starten in februari. De planning daarvoor ontvang je in de eerste helft van februari.

Hoog water in de tuinen

Tijdens een regenperiode kun je goed zien dat een deel van de tuinen laag ligt. Het grondwater zakt maar langzaam en delen van tuinen staan blank. Wij houden het gemaal goed in de gaten. Dat pompt tot op heden volgens het protocol. Meer daarover kun je vinden op de website. Het kan dus soms zo zijn dat er wel water in de tuin staat, maar dat het gemaal niet pompt. Dat komt dan omdat het water in de ringsloot binnen de normhoogte zit.
Merk je dat delen van je tuin vaak onder water staan, dan is dat wellicht ook een teken dat je wat moet ophogen. Dat kan met aarde en compost van de vereniging. Aarde kun je kopen in de winkel, compost is gratis beschikbaar.

Bomenwacht komt bomen controleren op paden én op tuinen

De Bomenwacht gaat deze week in opdracht van de gemeente alle bomen op het complex (weer) in kaart brengen. Dat betekent dat zij ook op individuele tuinen gaan kijken. De gemeente heeft aangekondigd in de toekomst strakker op het boomonderhoud te letten, naar aanleiding van de grote schade tijdens de februaristorm vorig jaar.

Foute conclusie in Algemene Ledenvergadering omtrent maximale overdrachtsprijs tuinhuis

In de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober is gestemd over een wijziging van de maximale overdrachtsprijs van tuinhuizen. In de vergadering werd bezwaar gemaakt tegen de stemming.
Na afloop hebben wij daarover gesproken. De conclusie is de volgende:

– Ieder lid kan in elke Algemene Ledenvergadering een voorstel doen. In theorie kan een voorstel dat in de ene vergadering is aangenomen in een volgende vergadering weer weggestemd worden door leden. Het bestuur kan geen voorstellen tegenhouden of niet-ontvankelijk verklaren als die voldoende en logisch beargumenteerd zijn, dat is niet onze bevoegdheid.

– In dit geval hebben wij als bestuur wel iets over het hoofd gezien en daardoor fout gedaan. De bepaling omtrent de maximale overdrachtsprijs van een tuinhuis staat niet alleen in het Tuinreglement. Het staat ook in het Huishoudelijk Reglement. De correcte procedure zou geweest zijn:
Stap 1. Leden laten stemmen over een wijziging van de bepaling in het Huishoudelijk Reglement waarin staat dat wij eens in de drie jaar de nieuwe maximale overdrachtsprijs bepalen. Hiervoor zou dan een 2/3 meerderheid nodig zijn. Deze stemming hebben wij niet gedaan.
Stap 2. Leden laten stemmen over de wijziging van de prijs die in het Tuinreglement staat. Die stemming hebben wij wel gedaan. Maar die hadden wij dus nog niet kunnen doen omdat wij stap 1 niet gedaan hebben.

– Dus concluderen wij dat de stemming ongeldig is geweest en wij geen nieuwe maximale overdrachtsprijs hanteren. De oude prijs van € 15.000 blijft geldig. Mocht er in de volgende Algemene Ledenvergadering weer een verzoek gedaan worden om wijziging van de overdrachtsprijs, dan zullen wij deze twee stappen volgen.

Wij excuseren ons voor de fout in de procedure.

Tip: afsluiter waterleiding bij tuinhuis aanleggen

Nu het water afgesloten is op het volkstuinpark (waarschijnlijk tot eind februari, begin maart, afhankelijk van het weer) is het dé gelegenheid om een afsluiter van de waterleiding aan te brengen bij je tuinhuis.
Hierdoor kun je altijd als je afwezig bent het water afsluiten en ben je de komende jaren – als jouw waterput nog niet vervangen is – voorzien van een goede manier om bij vorst je waterleiding te beveiligen. Ook als je jouw waterput niet meer goed kunt afsluiten (zoals helaas bij steeds meer waterputten gebeurt). De Technische Commissie kan ca. 15-20 waterputten per jaar vervangen, dus het is een project van ca. 10 jaar. Hoe meer tuinhuizen een afsluiter hebben, hoe beter wij door deze periode heen komen, zonder stress.

Kijk op het internet voor een voorbeeld van een afsluiter met aftapkraantje (binnenkort volgt een apart bericht hierover op de site). Deze komt tussen de tyleenleiding die uit de grond komt en de koperleidingen bij het tuinhuis. Zo dicht mogelijk bij de grond. Met de blauwe kraan sluit je wanneer je wilt je waterleiding binnen af. En bij vorst zet je na het afsluiten het aftapkraantje open. Uiteraard lopen je waterleidingen in je tuinhuis schuin (niet horizontaal), zodat het water via het aftapkraantje weg kan lopen.
Heb je stroom op de tuin, dan kun je overwegen extra een warmtelint aan te brengen op je leidingen, om ze tegen bevriezing te beveiligen.

Help mee de activiteiten kalender vullen

Wij zoeken organisatie talenten om de activiteiten kalender voor 2023 te vullen. De Groencommissie heeft al een aantal leuke workshops en events gepland. Dus heb je een leuk initiatief, organiseer het! Gezamenlijke diners en/of bring-your-own dinner, oogst tentoonstelling, kunst tentoonstelling, wandelingen, sport & spel, kinderactiviteiten etc. Dit jaar doen wij op 18 juni mee aan het cultureel feest in het Groen, daarvoor zijn ook nog helpende handen nodig.

Bamboe op je tuin? Leden helpen elkaar

Simone (tuin 145) heeft voorgesteld om met leden die dat willen gezamenlijk een oplossing te vinden voor het inperken van de bamboe op hun tuin, naar aanleiding van de nieuwe regel in het Tuinreglement over bamboe. Uiteraard is het lastig nu ineens met een nieuwe regel geconfronteerd te worden, maar dat bamboe uit de hand kan lopen, daarover zijn wij het wel eens. Wij zijn blij dat Simone het voortouw wil nemen om samen te zoeken naar een oplossing. Je kunt haar mailen op sjpoot @ hotmail. com als je wilt meedoen.

In de winter geen bijeenkomsten in verenigingsgebouw i.v.m. stookkosten

De hoge gasprijs maakt dat wij hebben besloten om in de winter geen bijeenkomsten in het verenigingsgebouw te houden. Gelukkig kunnen wij gebruik maken van het prijsplafond. Maar dat is tot 1.200 kuub gas. Normaal verbruiken wij ca. 1.500 kuub gas. Afgelopen jaar was dat maar ca. 700. Dat kwam omdat de ketel in april is uitgezet omdat hij kapot was. Die is pas in oktober gerepareerd. Maar als wij onder de grens van 1.200 kuub willen blijven, dan moeten wij minder stoken. En zelfs dan zijn de stookkosten natuurlijk hoger dan andere jaren, net zoals voor iedereen.

Het onderwerp verduurzaming van het verenigingsgebouw, waardoor het vaker gebruikt kan worden en er ook minder kosten zijn, is hierdoor weer actueel. Wij willen wel een denkgroep starten. Wil je meedenken, laat het ons weten.