Riet en Lisdodde aan de Zonnelaan

In het bermpje langs het water rukt het Riet op. Een mooie plant met wuivende pluimen, maar het verdringt langzamerhand andere planten. En het bermpje is al zo smal. Op plekken waar het riet rustig zijn gang kan gaan (bijvoorbeeld aan de bredere bermen en watergangen rond ons complex) hoor je in het voorjaar de Kleine karekiet, die daar nestelt. Dat zal in ons bermpje toch niet lukken! Het riet regelmatig maaien of afknippen houdt het enigszins in toom. Wie dit af en toe wil doen: ga je gang. Ruim het dan aub wel binnen een paar dagen op, anders verstikt het de planten eronder.

Op een paar plaatsen staan Lisdoddes, oftewel Rietsigaren, in het water. Laat deze aub staan. Alleen als ze op de oever gaan groeien, mogen ze worden afgeknipt of uitgetrokken. De wortels en stengels in het water vormen een zogenaamd helofytenfilter. Daarmee wordt het water gefilterd en zuiverder. Lisdoddes leveren een bijdrage aan de biodiversiteit, zijn mooi om naar te kijken, leveren schuil- en nestelgelegenheid voor vogels en er zijn ook mooie insecten op te zien. Bovendien doen wij niet het beheer en onderhoud van de watergangen aan de buitenkant van ons complex. Alleen waar het de duikers naar de sloten tussen de tuinen verstopt, mogen we het weghalen.

De tuincommissie, oktober 2020

Een oplettend tuinlid, Tim, had het korte stukje over de Lisdoddes in de Nieuwsbrief gelezen. Bovenstaand stukje in de Groene Blijdorper was toen nog niet verschenen. Hij reageerde als volgt:

Ik weet niet uit wiens koker het stukje over de lisdodde komt in de nieuwsbrief, maar aan diegene wil ik toch ook een aantal kanttekeningen meegeven. Het klopt zeker dat deze soort ecologisch van belang is. Daarom eerst de voordelen van de plant:

– Lisdodde zuivert het water;

– Het vervoert zuurstof naar de wortels. In het aeroob of zuurstofrijk water rond de wortels, nemen heel wat bacteriën een vaste plaats in. Ze breken fosfaten, nitraten en nitrieten af in het water.

– Veel slootdieren zoeken een veilige schuilplaats tussen de wortels van lisdodde.

– Heel wat insecten en spinnen overwinteren in de holle stengels van lisdodde.

MAAR  OPGELET: het is ook een zeer woekerende plant.

Lisdodden zijn agressieve groeiers, althans de grote en de kleine lisdodde. Ze zaaien zich sterk uit en woekeren met hun wortels. Om te voorkomen dat straks de hele sloot aan de Zonnelaan dichtgroeit, lijkt mij een zekere vorm van beheer geen verkeerd idee. Dit is ook belangrijk voor de waterdoorstroom en afvoer. Dit brengt dus met zich mee dat men de lisdodde ook af en toe op bepaalde plekken dient te verwijderen. Gezien de eerder benoemde woekerende aard van de plant is dit ook helemaal niet erg en ook niet jammer.

Tot slot is het m.i. ook mooier om niet de gehele oever van de Zonnelaan te laten begroeien met lisdodde en/of riet. Dan creëer je een mooie variatie in oever met mooie doorkijkjes op het water.

De Tuincommissie reageert als volgt:

Tim heeft helemaal gelijk. Maar: tot voor kort dachten wij dus dat wij in het water niets mochten verwijderen. Inmiddels weten wij, via het bestuur, van het Waterschap Schieland & Krimpenerwaard dat onderhoud van de eerste 3 meter vanaf de oever wel een taak is voor onze VTV. We zullen dit uiteraard opnemen in onze onderhoudsplannen. Met inachtneming van de biodiversiteit en het uitzicht op de waterkant.
De Tuincommissie, november 2020