Amfibieën tuintips

Kikkers, padden en salamanders zijn onze bekendste amfibieën. Ook deze diersoort kunnen we aan het rijtje toevoegen van diersoorten in de gevarenzone. Verschillende ziekteverwekkers doen de populaties overal in rap tempo slinken. Met het aanleggen van een tuinvijver, moerasje of het aanpassen van de bestaande vijver kun je de amfibieën in je tuin een goede plek bieden.

 Wat zijn amfibieën?

Onder amfibieën verstaan we een groep van koudbloedige gewervelde dieren. Een kenmerk van een amfibie is dat ze zowel op het land als op het water kunnen leven. Dat komt, omdat ze in tegenstelling tot reptielen en zoogdieren geen longen hebben maar kieuwen zoals vissen. Hun poten maken dat ze ook op het land kunnen leven; die krijgen ze al een paar dagen na de geboorte.

Een amfibievriendelijke vijver

Belangrijk is de ligging: voldoende zon en geen bomen in de directe omgeving. De vijver moet minstens de helft van de dag in de zon liggen. Het bladafval dat in het water terechtkomt gaat rotten en daardoor wordt het water zuurstofarm en te voedselrijk;

Houd de vijver visvrij: vissen en amfibieën gaan niet samen. De vissen eten de eitjes en larven van de amfibieën;

Glooiende oever en uittreedmogelijkheden: er moet minimaal één zacht glooiende oever zijn, liefst aan de noordzijde, zodat die optimaal zonnewarmte krijgt. Amfibieën moeten de vijver makkelijk in kunnen en kunnen verlaten. Een glooiende oever, een boomstronk, ruwe stenen e.d. zorgen dat dit kan. Lukt dat niet, maak dan een kikkertrap;

Verschillende dieptes: de vijver moet verschillende dieptes hebben: een dieper gedeelte (80-120 cm) waar de dieren in de vorstvrije bodemlaag kunnen overwinteren en een ondiep, sneller opwarmend deel waar de kikkers hun eieren kunnen afzetten en de larven zich kunnen ontwikkelen;

Voldoende waterplanten: zij zorgen voor zuurstof en beschutting in het water;

Opschonen in het najaar: de overwinterende dieren kunnen dan niet sterven door zuurstoftekort door rottende planten;

Gebruik geen gif: gebruik geen bestrijdingsmiddelen tegen ziektes en plagen;

Voldoende dekking: in de tuin moeten ook kleine “rommelhoekjes” zijn van houtblokken, losse stenen of snoeihout met blad ertussen. Daar kunnen amfibieën schuilen en overwinteren.

Tot slot:

Zet geen dieren uit in verband met ziektes, maar wacht rustig af: amfibieën zullen de vijver vanzelf vinden.

Hennie, tuin 86

 

www.ravon.nl/Helpdesk/tuintips

www.natuurpunt.be/pagina/amfibie%C3%ABn-helpen-je-vijver-kelder

www.wnf.nl/dieren/dierenbieb-amfibieen/amfibieen.htm

www.ravon.nl/Herkenningskaarten