Beste leden,
Binnenkort komt weer onze leuke nieuwsbrief, maar hier eerst de meer formele info die wij jullie moeten brengen. Het is weer veel, maar lees het alsjeblieft, het gaat over de toekomst van onze vereniging en de dingen die gaan veranderen.

De onderwerpen in deze bestuursnieuws:

Er komt een additionele nota voor 2024 van ca. 90 euro
Gesprek met wethouders op 26 maart zinvol maar zonder wijzigingen
Toelichting van gemeente op huurovereenkomst en bijlagen op 8 april
Huurovereenkomst en Handhavingskader akkoord van college & vervolgstappen
Wat betekent het voor jou als lid? Stem tijdens de ALV!
Algemene Ledenvergadering verzet van 1 juni naar 29 juni
Andere kwesties die er nog steeds doorheen lopen: SVIN
Voorbeelden van veranderingen:
– Huurovereenkomst: geen houtstook meer
– Huurovereenkomst: Volkstuinen alleen voor Rotterdammers
– Kwaliteitseisen: strikt voldoen aan de bouwvoorschriften
– Kwaliteitseisen: overnachten mag van 1 april tot 1 november
– Kwaliteitseisen: maximaal twee gasflessen
– Algemene bepalingen: boetes vanuit de gemeente
Ook veel goede resultaten, die volgen in de video
Geniet van het 90-jarig bestaan, wij vieren feest! 🎉

Er komt een additionele nota voor 2024 van ca. 90 euro

Allereerst het slechte nieuws. De gemeente heeft al in 2022 aangegeven in etappes naar kostendekkende huur te willen gaan middels een brief. In 2023 zijn wij verder gegaan met het oude SVIN-contract, waarvoor deze bepaling niet gold. Maar nu wij vanaf 1-1-2024 een nieuw contract krijgen – zie ook hierna – gaat de verhoging in stappen wel in werking. Normaal kregen wij in december van de SVIN een melding wat de nieuwe huur voor het komende jaar zou zijn. Dat heeft de gemeente niet gedaan voor 2024. Op 8 april hebben wij gehoord dat de gemeente de eerste stap omhoog naar kostendekkende huur dit jaar wel gaat maken. Dat betekent dat wij allemaal 30 cent per vierkante meter extra moeten gaan betalen. Dat was nog niet in rekening gebracht op de jaarnota van 2024. In 2025, 2026 en 2027 komt er ook telkens nog 30 cent bij. Tot 3,23 euro per m2 in 2027, exclusief indexering. Het Platform probeert nog wel de politiek in te schakelen hierover, maar of dit succesvol zal zijn is maar de vraag.
Het betekent voor onze tuinen dat leden ca. 300 m2 x 0,30 euro = ca. 90 euro extra moeten betalen voor 2024. Deze betaling willen wij niet uitstellen tot 2025, omdat er dan wederom ca. 90 euro extra bij komt.
Dus komt er rond de zomer – zodra wij de huurovereenkomst definitief getekend hebben – een additionele nota voor dit bedrag.

Gesprek met wethouders op 26 maart zinvol maar zonder wijzigingen

Op 26 maart is overleg geweest met wethouders Simons en Achbar, waar ook Anne Karin bij geweest is. Twee deelnemers van het Platform Rotterdamse Volkstuinen, één van RAP (Rotterdamse Autonome Parken) en slechts een half uur. De wethouders dachten dat alles in kannen en kruiken was, maar die illusie is hen snel ontnomen door de volkstuinders. Drie heikele punten werden aan de orde gesteld: de hoge ‘kostendekkende’ huur, de Bibob-toets en het verbod op houtstook. Daarin is helaas geen verandering gekomen. Het gesprek was wel zinvol omdat er iets meer begrip gekweekt is bij de wethouders over waar volkstuinbestuurders tegenaan lopen. En er is uitgelegd hoe wij het proces dit afgelopen jaar hebben ervaren als onzorgvuldig en ’top-down’.

Toelichting van gemeente op huurovereenkomst en bijlagen op 8 april

In maart wisten wij nog niet of wij gelegenheid zouden krijgen om nogmaals te spreken over de stukken, maar dat is gelukkig wel gebeurd. Wij hebben op 8 april een bijeenkomst van 3 uur gehad met een kleine delegatie waarin wij een groot deel van onze vraagpunten wederom hebben kunnen neerleggen. Op niet alles kwam de gewenste reactie, het blijven uiteraard onderhandelingen. Hierna zijn de stukken definitief gemaakt en verzonden aan het college.

Huurovereenkomst en handhavingskader akkoord van college & vervolgstappen

Op 23 april heeft het college akkoord gegeven voor de nieuwe 10-jarige huurovereenkomst + bijlagen en het Handhavingskader. Wij hebben de definitieve stukken (zonder naam) donderdag ontvangen. In de komende weken stuurt Vastgoed de op naam gestelde huurovereenkomsten + bijlagen naar alle verenigingen. Die gaan dan een traject in van:

meer dan 100 pagina’s aan stukken uitleggen aan de leden en het draagvlak managen, want er is wellicht onbegrip over beslissingen die de gemeente heeft genomen en die niet onderhandelbaar bleken
een waslijst aan documenten verzamelen en naar de gemeente sturen zodat ze een 10-jarige huurovereenkomst krijgen
Algemene Ledenvergadering(en) organiseren waarin:
– grondige Statutenwijziging besloten moet worden
– en dus ook een flinke wijziging in het Huishoudelijk reglement
– en voor ons ook een flinke wijziging in het Tuinreglement
– het bestuur mandaat moet krijgen van de Algemene Ledenvergadering voor de ondertekening van de huurovereenkomst
voor alle bestuursleden een Verklaring Omtrent Gedrag regelen
met het hele bestuur persoonlijk op kantoor van de gemeente verschijnen voor ondertekening van alle stukken
de nieuwe Statuten door een notaris laten aftekenen

Wat betekent het voor jou als lid? Stem tijdens de ALV!

Zodra wij de stukken hebben, zullen wij een mail sturen met links zodat je ze kunt lezen. Maar omdat het zoveel is, zijn het Platform en RAP bezig met het maken van een paar eenvoudige video’s met een Powerpoint presentatie, waarin alles uitgelegd wordt. Dus ben je geen lezer, kijk dan naar deze video’s.
Voor alle leden is het belangrijk om te komen naar de Algemene Ledenvergadering om te stemmen! Weet dat de vertegenwoordigers van 44 verenigingen het afgelopen jaar alles in het werk gesteld hebben om het beste eruit te slepen. Het is voor degenen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet een enorme beloning als de opkomst in de ALV groot is.

Algemene Ledenvergadering verzet van 1 juni naar 29 juni

Nu de stukken toch weer later binnenkomen dan gehoopt, stellen wij de ALV nog één keertje uit, naar zaterdag 29 juni om 14.00 uur. Hou deze datum vrij en kom alsjeblieft. Het is belangrijk dat alle leden stemmen! Er zijn grondige wijzigingen in de Statuten en ook in alle voorschriften vanuit de gemeente. Begin juni sturen wij alle ALV-stukken. Op 15 en/of 16 juni is een informatiebijeenkomst. Dan leggen wij alles live uit, zodat wij tijdens de ALV relatief snel tot stemming kunnen komen.

Andere kwesties die er nog steeds doorheen lopen: SVIN

De vereffening met de SVIN en de ontbinding van de onderhuurovereenkomsten tussen SVIN en volkstuinverenigingen zijn nog niet opgelost. De gemeente lijkt daarvoor nu wel een voorstel te gaan doen, maar hoe of wat weten wij nog niet. Alle partijen zijn erbij gebaat dat dit snel tot een goed einde gebracht wordt, zodat wij verder kunnen.

HIERONDER ENKELE WIJZIGINGEN VOOR VOLKSTUINDERS

Huurovereenkomst: geen houtstook meer

De volkstuinverenigingen hebben er alles aan gedaan, maar de wethouders houden voet bij stuk: houtstook wordt verboden op volkstuinen. De gemeente is van mening dat zij een privaatrechtelijke overeenkomst aangaan en dat zij daarom dit soort eisen mogen stellen. Ook al wordt het bezwaar van gelijkheidsbeginsel door de volkstuinen opgeworpen. Immers, waarom mogen volkstuinders geen hout stoken en de villa ernaast wel?
Het betekent concreet dat met ingang van NU er geen nieuwe houtstookkachels, allesbranders en andere zaken waarmee je stookt (met uitzondering van barbecue) meer mogen worden geïnstalleerd. Niet in je huisje, niet in je tuin. Iedereen die al een houtbrander heeft (hout, pellets etc.) moet die vanaf 1 januari 2026 buiten gebruik stellen.
Om een 10-jarig contract te krijgen eist de gemeente van besturen dat ze een lijst indienen met de tuinnummers van tuinen waarop zich houtkachels bevinden. Hoe ze precies gaan handhaven is nog niet duidelijk, maar besturen worden dus verplicht hieraan mee te werken.

Huurovereenkomst: Volkstuinen alleen voor Rotterdammers

De politiek maakt zich sterk voor Rotterdammers en wil dat Rotterdamse volkstuinen alleen beschikbaar zijn voor mensen die in Rotterdam wonen. Alleen bij dreigende leegstand (wat dus aangetoond moet worden door besturen) mag er afgeweken worden, namelijk een aangrenzende gemeente maar dan moet het lid wel binnen een straal van 3 kilometer vanaf de volkstuin wonen. Voor leden die verhuizen buiten Rotterdam geldt de regel dat ze binnen vijf jaar hun tuin moeten opzeggen. Voor de paar tuinders van buiten Rotterdam die al een lange geschiedenis (vanaf 10 jaar) hebben bij de vereniging, maken wij een uitzondering en zullen dat naar de gemeente verdedigen (dat geldt dus niet bij verhuizing).

Kwaliteitseisen: strikt voldoen aan de bouwvoorschriften

De gemeente gaat streng handhaven op de bouwvoorschriften. Deze kun je nu ook al vinden in ons Tuinreglement. Indien een tuin niet voldoet aan de voorschriften, moet dat bij verkoop in orde gemaakt worden. Nieuwe toevoegingen die niet voldoen aan de voorschrfiten (bijvoorbeeld een uitbouw boven de 25m2) zijn niet toegestaan. Op VTV Blijdorp houden wij al langer strak de teugels aan de maximum afmetingen, maar er zijn heel wat verenigingen en besturen die hieraan een harde dobber krijgen.

Kwaliteitseisen: overnachten mag van 1 april tot 1 november

De periode dat er overnacht mag worden op de volkstuin is met een maand verlengd. Met name omdat de herfstvakantie in oktober valt en het tegenwoordig best nog mooi weer is in oktober. Dus dat is een winstpunt. Permanente bewoning is niet toegestaan (maar dat was het voorheen ook niet).

Kwaliteitseisen: maximaal twee gasflessen

De gemeente stelt als eis dat er maximaal twee gasflessen op een volkstuin staan. Wij hebben echt van alles gedaan om hier drie van te maken wat ons logisch lijkt (twee voor koken en geiser en een reserve), maar de gemeente weigert. Tuurlijk is de vraag hoe besturen dit moeten gaan handhaven, maar daar gaan wij ons nu nog niet druk over maken.

Algemene bepalingen: boetes vanuit de gemeente

In de algemene bepalingen zijn nu ook concrete boetes opgenomen indien de Huurder (= vereniging) niet voldoet aan de eisen. Bijvoorbeeld als er een te groot tuinhuis staat. De boete is 250,- euro per dag met een maximum van 10.000 euro. Deze boete wordt opgelegd aan de Huurder, maar via de nieuwe Statuten wordt deze boete verlegd naar de Gebruiker = tuinlid. Zodat niet de vereniging voor de kosten opdraait.

Ook veel goede resultaten, die volgen in de video

Maar laten wij niet vergeten dat wij ook veel goede resultaten hebben geboekt. Er zijn significante wijzigingen aangenomen in de huurovereenkomst en bijlagen waarmee wij best tevreden zijn. Je kunt niet alles winnen. Wat wij in ieder geval nu wel hebben wat er eerder niet was, is een bepaling dat er een schadeloosstelling is indien volkstuinen moeten verdwijnen. Die bepaling was er niet ten tijde van de SVIN.

Geniet van het 90-jarig bestaan, wij vieren feest! 🎉

Ondertussen is ons 90-jarig bestaan heel feestelijk gestart op 30 maart met een ongekende opkomst in het verenigingsgebouw. Dat was echt heel leuk en bijzonder motiverend voor ons als bestuur!

Heel wat leden zetten zich dit jaar in voor allerlei feestelijkheden die je kunt vinden in de Agenda op de website en in de nieuwsbrieven. Wil je ook wat organiseren, neem contact op met Annemarie en Joke, [email protected]
En kijk in de nieuwsbrief die binnenkort komt voor de aankondiging van alle leuke activiteiten!

Vriendelijke groet,

Het bestuur
Anne Karin, Joke, Jore, Ton, Birgit