Oproep

Meld je aan voor SOS tuin…

Oproep!

Staat er een kerel met een mes in je tuin? Of één met zijn broek op zijn enkels? Staat het huis van de buren in de fik? Heb je een hartaanval? Of een ontwrichte knie?

Kun je geen hulp halen, stuur dan SOS en het nummer van je tuin naar de nieuwe WhatsApp groep en we komen naar je toe.

Bij voldoende aanmeldingen kunnen we het complex verdelen in secties. Dan hoef je niet middenin de nacht van 188 naar 8 te rennen! 

Suggesties? Aanmelden? 
Tuin 185 Annemarie Moormann: secretaris@vtvblijdorp.nl

Hart voor biodiversiteit

Hart voor biodiversiteit, octrooi op leven!

Bedrijven als Syngenta en Monsanto vragen steeds vaker octrooi aan op natuurlijke eigenschappen van groentes. Daarmee worden ze eigenaar van alle zaden, vruchten en planten met deze eigenschap en mogen andere bedrijven deze eigenschap niet meer vrij gebruiken. Het gaat al lang niet meer alleen om gentech-gewassen, ook op klassiek veredelde gewassen worden steeds vaker octrooien aangevraagd.

Voorbeelden van octrooien op natuurlijke eigenschappen

  • Monsanto’s broccoli met een langere steel
  • Staat Israel’s tomaat die minder water bevat
  • Syngenta’s paprika die resistent is tegen de witte vloeg
  • Syngenta’s tomaat die meer flavonolen bevat

Wat zijn hiervan de gevolgen?

• Grote bedrijven als Monsanto, Dupont en Syngenta krijgen steeds meer controle op de wereldwijde zaad- en voedselproductie;

• Kleinere, ook biologische, zaadbedrijven mogen deze geoctrooieerde planten niet meer gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe rassen en worden zo uit de markt gedrukt;

• Geoctrooieerde eigenschappen kunnen op natuurlijke wijze kruisen met andere planten, waarna de octrooihouder de boer kan aanklagen voor octrooi inbreuk;

• Boeren betalen hogere prijzen voor hun zaad, consumenten krijgen minder keuze en de biodiversiteit neemt af.

Kortom, een ontwikkeling waarover veel wetenschappers, politici, veredelaars, telers en burgers zich zorgen maken. Bionext voert actie tegen deze octrooien en wil dat de Europese wetgeving wordt aangepast. Een octrooi op een eigenschap die gewoon in de natuur voorkomt, zou niet mogelijk moeten zijn!

Wat doet Bionext?

• Bionext heeft tegen een aantal octrooien bezwaar aangetekend, hierin werken we met partners vanuit heel Europa samen.

• Bionext pleit in Den Haag en in Brussel voor een verbod op octrooi op leven en voor aanpassing van de Europese octrooi-wetgeving.

• Bionext geeft voorlichting aan consumenten, politici en organisaties over de gevolgen van octrooi op leven. Zo deed Bionext bijvoorbeeld al twee keer mee bij de NRC Charity Award.


Resultaten tot nu toe
De strijd tegen octrooien gaat langzaam de goede kant op. Met ruim 17.000 handtekeningen (waaronder vast die van u) trokken we in mei 2015 naar Brussel, om deze te overhandigen aan de Nederlandse Europarlementariërs. Zij delen onze zorg dat bedrijven als Syngenta en Monsanto steeds vaker octrooi aanvragen op natuurlijke eigenschappen van groentes. En zo dus eigenaar worden van alle zaden, vruchten en planten met deze eigenschap.

Afgelopen december werd dankzij de inzet van de Nederlandse Europarlementariërs een resolutie (= verzoek) aangenomen in Brussel om de octrooi-wetgeving zo aan te passen dat deze octrooien op natuurlijke eigenschappen niet meer mogen. Maar daarmee is de wet nog niet aangepast!

In mei 2016 organiseert Nederland samen met de Europese Commissie een conferentie over octrooien, waar gekeken wordt hoe deze wijziging van de wet tot stand kan komen (alleen genodigden). Het wordt wel spannend, want bedrijven zoals Monsanto willen deze wetswijziging natuurlijk niet. Daarom gaan we gewoon verder met actie voeren zodat steeds meer mensen weten wat er aan de hand is. En de Europese politici uiteindelijk toch voor een wet kiezen, die vastlegt dat niemand de natuur kan bezitten.

banner_website_kleiner

Wat u kunt doen
Steun Bionext bij deze acties! Het is hoog tijd om de octrooien op eigenschappen van planten en dieren een halt toe te roepen. Hoe meer mensen van zich laten horen, hoe krachtiger het geluid zal doorklinken in Brussel. Dit kunnen we doen met uw bijdrage.

Maak uw gift over op NL63 TRIO 0784 7840 00 t.n.v. stichting Bionext te Zeist o.v.v. ‘bezwaar octrooien’. Of maak online een gift over: klik hier Alle beetjes helpen. Bionext heeft de ANBI-status; een gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.