Welk tuinlid heeft naast de liefde voor groen, ook een liefde voor taal en regelen? De plek van hoofdredacteur/coördinator van de Groene Blijdorper is vrij (wegens opzeggen van de tuin).

Als hoofdredacteur/coördinator van de Groene Blijdorper zorg je ervoor dat onze leden elk kwartaal een digitale nieuwsbrief vol met interessante artikelen ontvangen. Dit doe je samen met een trouwe en gezellige redactie bestaande uit vijf vaste redacteuren en een wisselend aantal gastredacteuren per editie. De werkzaamheden die hiermee samenhangen zijn:

  • Plannen van redactievergaderingen. Deze worden vier keer per jaar gehouden (zomer, herfst, winter, lente-editie).
  • Vergaderingen voorzitten en mee-brainstormen met redacteuren over mogelijke onderwerpen om over te schrijven. Versturen van notulen.
  • Verzamelen van de inhoud en controleslag. Typefouten herstellen en afbeeldingen controleren op bruikbaarheid; met name copyrights en grootte/scherpte.
  • Inspringen waar nodig om een artikel te schrijven voor een vaste rubriek als deze een editie niet gevuld wordt door een redacteur.
  • Samenstellen nieuwsbrief (samen met Ton, dus geen angst voor technische taken): opvoeren artikelen en afbeeldingen op de site (maar dat kan ook door Ton of Birgit gedaan worden), schrijven van een intro, controle van de testversie van de nieuwsbrief: juiste koppen en subkoppen, juiste/werkende links en alle geplande inhoud daadwerkelijk opgenomen.
  • Reacties via mail opvangen en verwerken indien nodig.
  • Contact onderhouden met bestuur.

Kom naar het spreekuur als je interesse hebt.