Extra voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag

Het Tafelgesprek van 16 oktober over het gezamenlijk onderhoud heeft een voorstel voor de ALV opgeleverd. Verder hebben wij een voorstel ontvangen van een tuinlid/lid van de taxatiecommissie. Over deze twee voorstellen zullen wij in de ALV stemmen.

Toelichting Wijziging aantal tuinbeurten voor nieuwe leden naar zeven

In het Tafelgesprek van 16 oktober waren de aanwezigen het erover eens dat het goed is om ook nieuwe leden meteen zeven tuinbeurten per jaar te laten meedraaien i.p.v. de huidige drie in het eerste jaar. Goed voor de sociale contacten, goed om meteen in de juiste onderhoudsmodus te zitten, goed voor het benodigde aantal uren dat de vereniging nodig heeft voor gezamenlijk onderhoud. Lees het verslag van het gesprek.

Voorstel 5. Artikel 7, sub 8a van het Tuinreglement laten vervallen

“Nieuwe leden worden gedurende de eerste twaalf maanden van hun lidmaatschap voor niet meer dan drie tuinbeurten (of ca. 9 uren inzet) ingeroosterd.”

Hiervoor is goedkeuring nodig van 50% van de stemmende leden.

Toelichting Verhoging van de maximale tuinhuisprijs naar €17.500,-

Na de laatste vaststelling van de maximumprijs van 15.000,- in de ALV in 2021 is nu mijn (Roelof) voorstel om dit bedrag te verhogen naar €17.500,-.

Een aantal argumenten:
De maximale prijs van €15.000,- om een nieuw tuinhuis te bouwen was bij de vaststelling in 2021 al zeer krap. Als je uitgaat van materialen en aannemerskosten is het niet mogelijk om voor €15.000,- een degelijk, enigszins geïsoleerd en ontworpen tuinhuis te bouwen. Bij deze prijs word er nu vanuit gegaan dat het tuinlid veel zelfwerkzaamheid aan de dag legt en materialen deels 2e hands bij elkaar zoekt.

Voor tuinleden met weinig of geen bouwkundige handigheid blijft, voor een nieuw tuinhuis, wat niet of deels niet zelfgebouwd wordt, alleen een bouwpakket over als goedkoper alternatief. Zowel qua materialisering, detaillering als vormgeving zijn dit soort bouwpakketten van een mindere kwaliteit. Het is jammer dat tuinleden die minder bouwkundige kennis hebben, dan daarop aangewezen zijn.

Daarnaast zijn de prijzen van zowel materialen als aannemers enorm gestegen door o.a. inflatie, energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt, waardoor een nieuw tuinhuis van €15.000,- nauwelijks meer te realiseren is.

Verder is het nadeel van bouwpakketten als tuinhuisje dat deze sneller verouderen en dus niet zo duurzaam zijn. Ook uit esthetisch oogpunt zou het jammer zijn als er steeds meer, eenvormige, bouwpakketten als tuinhuis op het volkstuincomplex komen. Dat draagt niet bij aan een divers en gevarieerd beeld van tuincomplex, zoals dat nu grotendeels wel het geval is.

Voorstel 6. Wijziging Artikel 9. Maximale overdrachtsprijs tuinhuizen

Tekst wordt: zie rode wijzigingen:

Er geldt een maximale overdrachtsprijs van tuinhuizen. De maximale overdrachtsprijs van tuinhuizen is op 29 oktober 2022 vastgelegd op € 17.500 en zal na drie jaar opnieuw door de ALV worden bepaald.

Hiervoor is goedkeuring nodig van 50% van de stemmende leden.

Verzoek van het bestuur: dit onderwerp heeft eerder veel reacties teweeg gebracht. Omdat er tijdens een ALV niet echt een goed gesprek mogelijk is, vragen wij iedereen die hierover wil meepraten om zaterdag 29 oktober om 12 uur in het verenigingsgebouw bijeen te komen om te overleggen. Dat scheelt in de ALV tijd, dan kan ook een korte samenvatting van het gesprek gegeven worden. Roelof die het voorstel ingebracht heeft, zal dan aanwezig zijn.

Situatie stroom op tuinen

Als toevoeging op de ALV stukken willen wij nog melden dat enkele leden deze zomer gesproken hebben over de juridische, financiële en technische zaken ten aanzien van de stroomvoorziening naar de tuinen. ‘Hoe zit het juridisch? Wie kan er beslissen over zaken aangaande stroom op individuele tuinen?’ ‘Hebben wij voldoende fondsen om toekomstig onderhoud te financieren?’ ‘Welk onderhoud is te verwachten in de komende jaren, ook de lange termijn (10-20 jaar) en hoe organiseren wij dat?’ De uitkomsten van deze gesprekken zullen in de ALV van voorjaar 2023 gegeven worden.
Op dit moment is er geen urgentie, het onderhoud en de controle worden gedaan, er is financiële reserve.

Sluiting mini-milieupark, winkel, kantine

De wintersluiting komt eraan. Op zaterdagmiddag 26 november is een feestelijke afsluiting in het verenigingsgebouw. Daarna gaat alles dicht voor ca. drie maanden.

Mini-milieupark en winkel:
– op zaterdag nog open tot en met 26 november
– op woensdag nog open tot en met 26 november
– drie winteropeningen van 10.30 tot 12.00 uur: zaterdag 17 december, zaterdag 14 januari, zaterdag 17 februari. Wellicht is de winkel op deze drie zaterdagen ook open, dat horen wij nog.
Bereid je watervoorziening op tijd voor op vorst
Met dit prachtige weer lijkt het nog ver weg, maar de vorst kan zomaar invallen. Weet dan dat ook een klein beetje vorst jouw waterleiding kan laten knappen, terwijl het water nog niet centraal afgesloten is. Dus zorg ervoor dat je het weerbericht in de gaten houdt (het is altijd een paar graden kouder op het park in de winter) en sluit op tijd je hoofdkraan, de afsluiter bij je huisje en laat je leidingen leeg lopen. Lees wat je moet doen op de site. Het water op het complex wordt pas centraal afgesloten als er langere tijd matige vorst wordt voorspeld. Het gaat er dan ook pas weer in maart op, omdat het veel werk is.

Takken, compost, vuilnis en hoge kosten

Takken inleveren kan totdat het depot vol is. Daarna moeten wij het laten ophalen, maar dat is duur. Dus dat proberen wij te combineren met een levering van grond om de kosten te drukken. Dit doen wij maximaal twee keer per winter. Wij stoppen met takken laten inleveren zodra het broedseizoen start (ca. maart). Dus snoei op tijd.

Ons park is succesvol in composteren, maar het ophalen van de compost door tuinders blijft nog achter. Dus óf wij moeten het laten ophalen (duur), óf tuinders halen meer op, óf tuinders composteren meer op hun eigen tuin. Op de website zijn veel tips over composteren te vinden en ook de Groencommissie geeft jaarlijks een compostcursus.

Ook het ophalen van vuilnis is duur. Sowieso kun je op ons mini-milieupark maar beperkt je vuilnis kwijt. Dus minimaliseer zoveel mogelijk je afval, neem het mee, breng het naar de Roteb. Daarmee help je ons ook de kosten te verlagen (contributie!).

Nogmaals, wij nodigen je van harte uit voor de najaars ALV

In het verenigingsgebouw op zaterdag 29 oktober vanaf 14.00 uur.

Wij moeten schriftelijk stemmen over een aantal zaken, dus laat je stem niet verloren gaan en kom. Je kunt eventueel een ander lid machtigen. Daarvoor maak je een schriftelijke verklaring met jouw naam en de naam van het lid dat je machtigt en je ondertekent. Het lid neemt deze verklaring mee naar de ALV en levert hem in tijdens de registratie. Hij/zij krijgt dan een stemformulier extra, zodat voor jou gestemd kan worden.

Na afloop van de vergadering is er een drankje en gelegenheid tot napraten.
Wij hopen op een goede en vlotte Algemene Ledenvergadering!

Het bestuur

Anne Karin, Joke, Annemarie, Birgit