Deze maand is de Rotterdamse Volkstuinvisie van de Stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen gepubliceerd. Binnenkort wordt deze aangeboden aan de gemeente. De wethouder heeft aangegeven zelf met een visie te komen, maar wij gaan er vanuit dat hij in gesprek met het Platform gaat waaraan inmiddels 34 van de 44 volkstuinen van Rotterdam meedoen. Dan kunnen wij onze visie op volkstuinen bespreken en hopelijk komen wij dan gezamenlijk met een visie op volkstuinen die goed is voor bewoners en voor de stad.

De AVVN, de landelijke belangenbehartiger van volkstuinvereniging, waarbij wij zijn aangesloten nadat de Rotterdamse Bond van Volkstuinen was opgeheven, heeft een brief gestuurd naar de gemeente ter ondersteuning van de volkstuinders inzake de voorgenomen huurverhoging.