Hierna een korte samenvatting van de online Algemene Ledenvergadering van zaterdag 29 mei.

Voldoende leden aanwezig om te beslissen

Ca. 70 leden hebben deelgenomen aan de online ALV. Hartelijk dank daarvoor! Tezamen met de 15 leden die op papier hun stem uitgebracht hebben voor 10 uur zaterdagochtend, hadden wij ruim voldoende stemmen om gewogen beslissingen te nemen. Normaal zijn er ca. 70 leden aanwezig bij een ALV.
Beslissingen worden genomen op basis van geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezigen (niet van het totaal aantal leden, dat misverstand was er even in de chat). Voor gewone beslissingen is dat de helft + 1, voor beslissingen over het Huishoudelijk Reglement en de Statuten is dat tweederde.

Vragen en opmerkingen via de chat

De meeste vragen en opmerkingen konden behandeld worden. Enkele inhoudelijke vragen over het Huishoudelijk Reglement en het Tuinreglement niet. Daarvoor was gelegenheid in de periode 26 april tot 8 mei. Ook tot 27 mei hadden nog vragen gesteld kunnen worden uiteraard. Ons lijkt een maand de tijd om via het forum vragen te stellen toch voldoende. Uiteraard staat het eenieder altijd vrij om in een volgende ALV een voorstel of wijziging in stemming te laten brengen.

Soepel stemmen

Een groot voordeel van online vergaderen is dat het stemmen snel en effectief is. Via de mailadressen is gegarandeerd dat er maar één stem per tuin wordt uitgebracht. En de uitslag van het stemmen is direct zichtbaar voor iedereen. Daarbij werden de papieren stemmen opgeteld.

Genomen beslissingen van bestuursvoorstellen

1. De notulen van 11 juli 2020 zijn akkoord bevonden.
2. De ALV verleent het bestuur decharge over de financiën van 2020.
3. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is aangenomen.
4. Het nieuwe Tuinreglement is aangenomen.
Wij adviseren iedereen het Tuinreglement te lezen. Daarin staan alle afspraken over het dagelijkse leven op VTV Blijdorp en ook info over de tuinkeuring en het klussen.
5. De maximale overdrachtsprijs voor tuinhuizen is de komende drie jaar 15.000 euro.
Leden die denken dat hun tuinhuis meer waard is, kunnen tot 1 oktober a.s. een mail sturen aan het bestuur. Zie het Tuinreglement waarin dat beschreven is. De Taxatiecommissie zal dan komen taxeren, op welke termijn is nog niet bekend.
6. De commissie bij verkoop van een tuin is de komende drie jaar 8% met een maximum van 800 euro.

Genomen beslissingen van voorstellen van leden

1. Aan het Huishoudelijk Reglement artikel 7 lid 1, wordt toegevoegd ‘om te tuinieren’.
2. Aan het Tuinreglement artikel 3 lid 1, wordt toegevoegd ‘om te tuinieren’.
3. Er is een nieuwe regel opgenomen in het Tuinreglement, onze eerste beperkende regel over speeltoestellen: Het plaatsen van een zwembad van een diameter groter dan anderhalve meter en een hoogte van 40 cm is niet toegestaan.
4. Aan het Huishoudelijk Reglement artikel 11 wordt als punt 4 toegevoegd: Toetreden tot het bestuur kan pas indien diegene langer dan 1 jaar lid is van de vereniging.

Overweging van het bestuur over ledenvoorstellen

Nu er de toevoeging ‘om te tuinieren’ is in onze reglementen, is het zinvol om dan met elkaar te bespreken wat dat precies inhoudt. Het bestuur had gehoopt dat deze discussie vooraf gevoerd zou worden op het online forum. Helaas lijkt een forum voor onze vereniging (nog) geen goede methode. Dus wij hopen dat wij als leden hierover alsnog van gedachten kunnen wisselen tijdens de volgende live ALV. In de chat werden hier wel al enkele opmerkingen over gemaakt.

Als vereniging handhaven wij onze regels, maar wat is de consequentie van deze toevoeging? Is het nog toegestaan bezoek te ontvangen op de tuin – die tuinieren immers niet. Een buur die er last van heeft, zou in theorie kunnen zeggen ‘ze tuinieren niet, dus het mag niet’. Mogen kinderen spelen op de tuin – die tuinieren ook niet. Gaan wij bepalen wat ’tuinieren’ is (hoeveel planten, hoeveel gras, hoeveel houtsnippers, hoeveel tegels etc.)? Is het zo dat het bestuur dit soort dingen moet aankaarten of zorgen leden zelf onderling dat ze tot overeenstemming komen? Uiteindelijk is het de bedoeling gezamenlijk een prettige vereniging en een prettig verblijf te hebben.
Wij hebben eenzelfde zorg bij het invoeren van regels over apparatuur, (speel)toestellen en dergelijke.

Is het invoeren van meer regels de oplossing of is gezamenlijk de leefbaarheid en uitstraling bewaken door overleg en informatie bij de start van het lidmaatschap een betere optie?

Wij denken dat het goed is dat de discussie onder de leden is gestart en dat we met elkaar in gesprek blijven hierover. Wij gaan er niet over mailen, je bent welkom tijdens het spreekuur mocht je met het bestuur willen overleggen.

Taken penningmeester verdelen

Uit reacties hebben we begrepen dat het takenpakket van de penningmeester als ‘zwaar’ wordt gezien en ook het aantal uren per week als te belastend. We kunnen het takenpakket anders verdelen en mogelijk aanpassen. We vragen daarom nogmaals met klem:

Kom ons helpen als penningmeester als je ervaring hebt met financiën en/of verzekeringen.
Wij wensen iedereen een heel plezierig verblijf op de tuin. Met dit weer voelen wij ons bijzonder gezegend dat wij dit stukje Rotterdam samen onderhouden en er samen van genieten.

Het bestuur