Dinsdag 3 oktober hebben wij het CONCEPT van de Rotterdamse volkstuinvisie ontvangen zoals die is samengesteld door de gemeente, na een aantal overlegrondes met een afvaardiging van volkstuinverenigingen. Het politieke tijdpad vind je hieronder. Het concept kun je helemaal onderaan deze pagina downloaden.

De toekomst van volkstuinen gaat er anders uitzien

De stad Rotterdam heeft een grote opgave, verwoord in de Omgevingsvisie ‘De Veranderstad’. Dat betekent ook dat de volkstuinen daaraan moeten meewerken, willen zij bestaansrecht houden. Wat vooral duidelijk is, is dat wij gaan:

van exclusief naar inclusief
van extensief naar intensief

Nu gebruikt een kleine groep mensen een relatief groot deel Rotterdam en dat doen zij ook nog eens af en toe (dus niet continu). De wens is dat meer mensen vaker toegang hebben tot de volkstuinen, denk daarbij aan de wijk, aan scholen etc. De verenigingen zullen dus actief moeten nadenken en handelen om ervoor te zorgen dat meer Rotterdammers gebruik kunnen maken van het groen. Wij begrijpen dat wel, bij ons op VTV Blijdorp is het zeker door de week erg rustig.

In de conceptvisie wordt dit uitgelegd.

Goed of slecht voor de volkstuinen?

Als je de visie leest, zul je waarschijnlijk niet overal even enthousiast over zijn. In de overleggen is ook overeengekomen dat over sommige zaken ‘agree tot disagree’ van toepassing is. Een groot voordeel van het ontstaan en hopelijk invoeren van de volkstuinvisie is dat er dan formeel beleid is binnen de gemeente rondom volkstuinen. De afspraken die gemaakt worden, zijn geldig en daarvoor moet capaciteit vrijgemaakt worden. Uiteraard heeft de gemeente beperkt middelen ter beschikking, maar als de volkstuinvisie er eenmaal is, dan is er ook de opdracht om hiervoor capaciteit en/of financiën beschikbaar te stellen.

Tijdpad

– 3 oktober overleg ambtenaren met de wethouder over de Visie
– 24 oktober het college spreekt over de visie
– 1 november inspraakronde raadscommissie
– 15 november commissie ZWCS behandelt de visie

Begin december (datum nog niet bekend) beslist de raad over de visie. Als de raad instemt, en er dus geen wijzigingen meer komen wat vertraging zou kunnen opleveren, kan de gemeente het huurcontract, kwaliteitseisen en handhavingskader daarop afstemmen.
Dat is mogelijk in december (streven), maar kan ook januari worden.
Als de raad niet akkoord gaat, loopt het traject verder uit.