28 mei 2022 Algemene Ledenvergadering VTV Blijdorp

Goedenmiddag tuinleden,

We heten jullie welkom en zijn blij dat we hier met jullie, in levende lijve, samen kunnen komen in het verenigingsgebouw voor de jaarlijkse ALV.
Voor sommigen is dat misschien nog steeds wat ongemakkelijk, dan zijn we extra blij dat je toch gekomen bent en de deuren staan open voor extra ventilatie. Voor sommigen hier in de zaal is het misschien ook de eerste ALV of de eerste live ALV? Willen jullie je hand eens opsteken? Welkom in deze vereniging!!
Nog een vraag:
Zijn je eigen buren aanwezig? Ken je ze eigenlijk? We vragen jullie om hen eens uit te nodigen: voor de ALV, voor het culturele weekeind, voor een drankje op het plein, de plantenmarkt. Misschien zijn ze nieuw en moeten ze hun weg nog vinden, kennis maken kan altijd. Je hebt een tuin én je bent lid van de vereniging, dat kan op veel verschillende manieren.
Ik trap af met een korte inleiding. We willen deze vergadering beperken tot 1,5 uur en jullie zijn na afloop van harte welkom om met elkaar iets te drinken, één drankje is van de vereniging.

Dit is voor ons als bestuur, in deze samenstelling, de eerste live-vergadering. Ik ben nu bijna twee jaar voorzitter en ik denk dat ik zo langzamerhand wel kan zeggen dat ik ingewerkt ben en ik heb er intussen zelfs plezier in. Ik kijk terug op een moeizame start, nog versterkt door de noodzakelijke afstand in corona tijd. Er zijn wat lijken uit de kast gevallen, waaronder de niet goed onderhouden stroomvoorziening voor leden, waar Jan later nog iets over gaat zeggen. Ook zit er hopelijk schot in slepende kwestie van ‘de waterputten’; Koen geeft uitleg en doet ook een oproep.

Bij het schema van het verenigingswerk:
We krijgen met enige regelmaat iets te horen over wat onze taak als bestuur zou zijn. Ik heb er, zoals ik net al zei, zelf ook even over gedaan voordat ik voldoende inzicht had. Ik ben nu op de helft van m’n aanstellingsperiode en deze dia is misschien alvast handig voor mijn opvolger, die mogelijk hier nu in de zaal zit. De verwachtingen over wat een bestuur doet, moet en kan, zijn soms wat overspannen, vandaar dit plaatje.
Wat je hier namelijk ziet is dat de leden van deze vereniging alles doen; jullie verzetten het werk, houden de vereniging op orde en zorgen voor levendige sociale, culturele en educatieve evenementen. De vereniging, dat zijn wij, hier, met elkaar. In die vereniging is het bestuur uiteindelijk één van de blokjes en onze taak is het om met jullie de voorwaarden te scheppen voor een gezonde, veilige en levendige vereniging. Wij moeten over het reilen en zeilen daarvan verantwoording af leggen aan de leden en aan de verhuurder. Wij doen dit vrijwillig, in eigen tijd, net als jullie.

De ALV is het moment voor onze verantwoording aan jullie, de leden, het moment om te laten zien wat jullie als leden doen en voor elkaar hebben gekregen en wat de plannen zijn van verschillende commissies en leden voor de toekomst. Wil je zelf een voorstel doen en iets veranderen? Doe je voorstel uiterlijk een paar weken voor de volgende ALV en presenteer het in de ALV. Blijf ondertussen over je plan in gesprek, tijdens werkbeurten, op de paden, het plein, waar dan ook.

We hebben twee dringende oproepen aan jullie allen; ga met elkaar in gesprek, blijf in gesprek. Deze vereniging bestaat uit veel verschillende ‘bubbels’, misschien hier niet met zoveel verschillende kleuren, elke bubbel heeft een eigen cultuur en eigen taal en omgangsvormen, waardoor we elkaar misschien niet meteen goed verstaan. Spreek elkaar rustig aan op regels en gedrag, doe dat op tijd en voordat je witheet van ergernis bent. En omgekeerd: slik het, incasseer het als je commentaar krijgt, neem tijd en kom er later op terug als dat echt nodig is.
Heb je klachten over ons of maak je je zorgen, heb je wensen, loopt het uit de hand; kom naar de bestuursdienst, ga met ons in gesprek en draag met je expertise bij aan kwaliteit van deze vereniging.

Ik sluit af met de dringende oproep: WE HEBBEN NOG STEEDS GEEN PENNINGMEESTER, we hebben gelukkig wel Hans die de boekhouding doet en Fred, die de contracten en verzekeringen uitspit, dus als jij van huis uit kennis hebt van financiën en boekhouden, kom dit team helpen!!
En over een half jaar hebben we ook een nieuwe secretaris nodig, omdat Annemarie gaat stoppen, dus als je ervaring hebt bijvoorbeeld als producent of de organisatie van de administratie, communicatie of met archiveren; je bent van harte welkom om dit team te versterken!

Anne Karin ten Bosch, namens het bestuur