Lees onderstaand persbericht

De Rotterdamse volkstuinders hebben op 10 januari een nieuw huurcontract met 14 andere documenten toegezonden gekregen. Het moet ingaan met terugwerkende kracht per 1-1-2023. Dit roept veel vragen op:

  • Er is geen gemeentelijke (volkstuin)visie die het kader geeft voor dit nieuwe huurcontract. Waarop is dit contract met de vele bijlagen en bepalingen gebaseerd?
  • Het huurcontract is overduidelijk een omgevormd commercieel huurcontract waardoor het volstrekt niet past bij de situatie.
  • Er staan veel onnodig strenge bepalingen in. Een handhavingskader ontbreekt. Alle verantwoordelijkheid en alle consequenties liggen bij de de besturen, die hiermee bijna vogelvrij worden.
  • Deze contracten zijn zonder enig overleg, zonder enige burgerparticipatie tot stand gekomen. Ondanks dat vanuit de volkstuinverenigingen al vanaf april 2022 samenwerking wordt aangeboden, is daarop niet ingegaan door de gemeente. Het lijkt erop dat er op basis van wantrouwen of minachting documenten zijn opgesteld die volstrekt niet passen bij de realiteit.
  • De gemeente weet meer dan acht maanden dat dit eraan komt. De volkstuinverenigingen krijgen zeven dagen (!) de tijd om de documenten te lezen en voorafgaand aan de infobijeenkomst op 17 januari vragen te mailen.

De documenten zijn met veel zorgen ontvangen en veroorzaken onrust onder de volkstuinders.

 


 

Hieronder het persbericht:

 

Nekslag

Op dinsdag 10 januari werd de Rotterdamse volkstuingemeenschap overvallen met 15 documenten met eisen, waaronder een nieuw huurcontract, dat de volkstuincultuur letterlijk met de grond gelijk dreigt te maken. Met het nieuwe huurcontract en de bijbehorende bepalingen, zet de gemeente in op beëindiging van de Rotterdamse Volkstuincultuur!

Ondanks veelvuldige handreikingen tot samenwerking aan wethouder Faouzi Achbar (DENK) en het aanbieden van de Rotterdamse Volkstuinen Visie, zit het Platform Rotterdamse Volkstuinen nog steeds niet formeel en inhoudelijk aan tafel met de gemeente.

De Stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen werd in 2021 opgericht om de gemeente inhoudelijk te ondersteunen bij het opstellen van een visie, het ontwikkelen van beleid en kaders voor de toekomst van volkstuinparken. Het platform klimt nu noodgedwongen op de barricades om aan de Rotterdamse raad en bevolking duidelijk te maken dat het voortbestaan van alle 44 volkstuinparken in het geding is.

De nieuwe regelgeving dicteert een onmogelijke bekostigingssystematiek en maakt een einde aan de verworven rechten van tuinverenigingen en hun tuinders, waardoor het onmogelijk wordt om de volkstuinparken in stand te houden.

De gemeente Rotterdam zegt in beleidsnotities veel waarde te hechten aan een stad waarin stadsnatuur en ecologisch evenwicht sterk zijn vertegenwoordigd. Toch worden volkstuinparken niet gezien als cruciaal domein voor handhaving van een gezonde stad. Sterker nog: de nieuwe regelgeving en bepalingen wijzen op eliminatiebeleid.

Leefbare stad

De volkstuinparken hebben een essentiële en noodzakelijke functie binnen de stad, met de maatschappelijk opgaves op het gebied van biodiversiteit, ecologie, klimaatadaptatie, gezondheid, welzijn, sociale redzaamheid en inclusiviteit, zoals vermeld in de visie. De tuinparken vormen een groenstructuur die de stad leefbaar houdt. Door verdichting zal de behoefte aan groen zeker verder toenemen. Rotterdam staat notabene op de laatste plaats van de ‘gezonde stad index’.

De 44 Rotterdamse volkstuinverenigingen hebben ruim 5000 leden – huurders van individuele tuinen – die met hun verwanten zeker 20.000 Rotterdammers (kiezers) vertegenwoordigen, zij doen een dringend beroep op de gemeenteraad om een aanpak te ontwikkelen die megalomane bouwambities vermijdt en de publieke groene verblijfsruimte niet inruilt voor een verstikkende overdaad aan beton en asfalt.

Het kamikaze-beleid van de gemeente zet de volkstuinverenigingen met de rug tegen de muur, zorgt voor een sterk gevoel van onrecht, maakt duizenden tuinders onrustig en boos en de toekomst van hun tuinvereniging buitengewoon onzeker.