Volkstuinders hebben veel vragen naar aanleiding van het aangeboden huurcontract.
Op 17 januari worden ze (hopelijk) beantwoord.

Lees hieronder een deel van de vragen. Stuur je vragen UITERLIJK maandag 16 januari aan de gemeente met cc aan het bestuur.

Het maakt niet uit als vragen dubbel gesteld worden aan de gemeente. Het is juist goed als de gemeente merkt hoeveel vragen er leven bij de Rotterdammers. Dus stuur ook je eigen vraag in. Hoe meer wij van ons laten horen, hoe duidelijker de boodschap is naar de politiek.

Geacht gemeentebestuur,

Ik wil u dringend vragen het gesprek aan te gaan met het Platform van volkstuinverenigingen in plaats van op voorhand allerlei onhaalbare voorwaarden en maatregelen op te leggen aan de verschillende VTV’s zoals u recent heeft gedaan.

Dialoog is noodzakelijk om tot een gezonde en leefbare oplossing te komen.

Ik roep u op om bewust te zijn van de waarde van deze parken, denk aan biodiversiteit, educatie en gezondheid voor zowel volwassen als jeugdige stadsbewoners.
Deze parken dragen bij aan de longen van onze stad.

Ik hoop en verwacht een zorvuldigere heroverweging van uw beleid.

Beste gemeenteraadsleden,
Samen met leden van de 44 volkstuinverenigingen ben ik geschrokken van de stijl van besturen van deze stad, als het dictaat van de wethouder Faouzi Achbar m.b.t. de volkstuinverenigingen zou worden aangenomen.

Ik constateer met grote verwondering het gemis van een zorgvuldige en integrale afweging in een proces waarbij de betrokkenen, verenigd in het Platform Rotterdamse Volkstuinen, amper zijn betrokken.

onzorgvuldig, omdat de wijze van communicatie, en over de schutting gooien van vele documenten met een veel te korte reactietijd;
onzorgvuldig, omdat diverse artikelen van het nieuwe contract lijken te zijn ontstaan achter de ambtelijke tekentafel, zonder enige feeling met de werkelijkheid;
onzorgvuldig, omdat de samenstellers van het nieuwe contract het verschil tussen volkstuinenparken en nutstuinen niet lijken te weten;
gebrek aan integraliteit; terwijl de gemeente enerzijds met de website duurzaam010 serieus werk wil maken van het bevorderen van de biodiversiteit, lijken de huidige plannen van de wethouder hier anderzijds haaks op te staan;
gebrek aan een zorgvuldige afweging blijkt uit de minachting voor burgerparticipatie en het samen willen werken met betrokkenen om aan het beoogde doel te willen werken;
verwondering, omdat de wethouder nieuwe regels als oplossing ziet om problemen bij enkele uitzonderlijke VTV’n te bestrijden, terwijl de wethouder het nu nalaat tot handhaving met de juiste instrumenten om zorg te dragen voor een veilige omgeving van alle VTV’n;
verbijstering dat de wethouder uit het oog lijkt te verliezen dat volkstuinenparken geen commerciële (vastgoed) functie, maar een sociale functie hebben voor alle Rotterdammers.
Met deze argumentatie hoop ik dat de Raad geen ondoordachte beslissing zal maken en de wethouder zal verzoeken om, naar behoorlijk bestuur, het voorgenomen besluit in heroverweging te nemen en alsnog in overleg te gaan met het Platform Rotterdamse Volkstuinen om GEZAMENLIJK tot verbeteringen te komen en deze nader aan u voor te leggen.

In vertrouwen op uw breed gedragen belangenafweging,

Beste wethouders, beste commissie- en raadsleden,

Hierbij verzoek ik u nog geen positief besluit te nemen over de nieuwe huurdersovereenkomst voor onze 44 Rotterdamse volkstuinen voordat u eerst de bezwaren en de vragen die bij hen hierover leven, heeft gehoord en beantwoord.

Waarom wil wethouder Faouzi Achbar de Rotterdamse volkstuinen als commercieel goed benaderen? Wat wil hij met dit plan bereiken?
Ik heb nu ruim 20 jaar een volkstuin op een prachtig complex gerund door een vereniging en het algemeen groen wordt goed en verantwoord onderhouden door de leden.
In zijn plan gaat de huurprijs flink omhoog, er komen allerlei regels en de Gemeente Rotterdam gaat het beheer overnemen. Door de energiecrisis en inflatie zitten veel bewoners al krap en een volkstuin wordt nog meer een luxe. Het onderhoud van een volkstuin kost al aardig wat.
En hoe denkt de wethouder de uitvoering van het beheer en onderhoud van 44 volkstuincomplexen te verwezenlijken? Wil hij dit gaan uitbesteden aan bijvoorbeeld hoveniersbedrijven?
Dan de hoeveelheid regels die worden opgelegd, niet meer overnachten of geen boom meer mogen planten.

Ik verzoek u dringend naar alle aangedragen punten te kijken voordat u de mooie volkstuincomplexen verkwanselt.

Geachte wethouder, commissie en raadsleden,
Graag ontvang ik antwoord op onderstaande vragen betreft de enorme verhoging van de tuinhuur en uw uitleg dat het nu niet kostendekkend zou zijn.

A)
Het is niet te rijmen dat de gemeente een groot deel van de onderhoudstaken voor het algemene stuk gaat overnemen gezien dit aanzienlijk meer kosten voor de gemeente en dus blijkbaar de tuinders met zich meebrengt. Werd dit door de tuinders niet naar behoren gedaan?
Graag ontvang ik een gedegen onderbouwing.

B)
Sinds de oprichting van de volkstuinen was het de bedoeling dat de verenigingen /tuinders dit voor en groot deel zouden onderhouden. Dit deden zij naar behoren, misschien op een enkel incident na, ongeveer 80 jaar.
Kan de gemeente dit bevestigen? En zo nee het waarom niet onderbouwen?
Graag uw reactie?

C)
Het is een openbaar wandelpark dat al jaren voor een groot deel door de tuinders werd onderhouden. Het bespaarde de gemeente een hoop kosten en hierdoor zou het dus kostendekkend zijn.
Het was de gemeente die jaren lang het, zoals afgesproken, onderhoud aan het park had moeten doen maar vaak niet of te weinig deed waardoor er achterstand ontstond.
Alle openbare wandelparken worden door de gemeente onderhouden zo ook het afgesproken deel voor de volkstuinen.
Klopt het dat de volkstuinen nu voor het te onderhouden deel door de gemeente financieel verantwoordelijk worden gehouden?
Graag ontvang ik een onderbouwd antwoord hierop.

D)
Het zou de gemeente bekend moeten zijn dat juist het gezamenlijk onderhouden van de eigen omgeving, in deze en groot deel van de volkstuin-parken, bijdraagt aan een gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel en gemeenschapszin.
Ook in de steden merkte men dit. Zie het belang van bijvoorbeeld Opzomeren.
Hoe denkt de gemeente hier over en wat is hun visie hierop?

E)
Is de gemeente bekent met de nieuwe volkstuin visie? Zo ja wat is hierop uw mening? Zo nee waarom niet?
Graag ontvang ik een onderbouwd antwoord hierop.

Beste mijnheer ,

U bent vertegenwoordiger van de partij DENK.
Die naam is vast niet voor niets gekozen en schept bij mij de verwachting dat men over zaken nadenkt.
Nu heb ik het idee dat wat betreft de volkstuinen even vergeten is hier goed over na te denken.
Geeft niets hoor, fouten maken is menselijk en ze kunnen weer hersteld worden.
Zullen we opnieuw beginnen en er samen over naDENKen?

Beste meneer Achbar, beste Ewoud en Henk,

Als secretaris van VTV Blijdorp ben ik de afgelopen zes (zijn het er pas zes?) dagen non stop bezig geweest met alle ophef die uw stukken van 10 januari hebben veroorzaakt op onze club en in het platform.
Wij zijn een professioneel bestuur, dus is er weinig plaats voor mijn emoties. De pers heeft het voorlopig druk met de bijl zetten in de laatste restjes sociaal-democratie in onze stad, dus komt mijn emotie nu bij u terecht.
Ik ben zo teleurgesteld en boos. We proberen al bijna een jaar het gesprek met u te voeren over de toekomst van volkstuinparken in onze stad. Uw enige reactie is het toesturen van een wurgcontract en de tekst: “Wij rekenen op uw aanwezigheid.” Deze benadering is kwetsend!
Mijn halve familie is ambtenaar, de andere helft politicus, ik ben een tevreden burger al is de ongelijkheid stuitend, maar deze behandeling schaadt mijn vertrouwen echt enorm en dat hoor ik ook van anderen.
We hebben heel veel vragen en opmerkingen. U heeft ze gekregen, ik herhaal ze hier niet.
Het is beneden mijn waardigheid om te dreigen, dus dat doe ik ook niet. Waar zou ik ook mee moeten dreigen? Ons oude tractortje? Daar halen we het stadhuis niet mee. De beschaafde ambtenaren en juristen binnen onze vereniging? Ze zijn gebonden aan u, het wetboek en hun eigen fatsoensnormen. De machtsverhouding is heel scheef. We kunnen alleen verzoeken om participatie. Zodat we samen een visie en een contract op kunnen stellen waar onze leden zich aan willen verbinden.
Dat doe ik hier dus nogmaals met klem en een laatste restje vertrouwen in onze gemeentelijke volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren: alstublieft, ga met ons in gesprek.
Dank u wel voor uw aandacht.

Aan B&W en raadsleden van de gemeente Rotterdam

Ik ben een tuinster van vtv Blijdorp en kreeg onlangs te horen van ons bestuur de informatie dat de huur dit jaar en komende jaren worden verhoogt en de bijbehorende nieuwe plannen/ voorwaardes/ richtlijnen of wat het mag zijn.

Ik vind echt niet kunnen!
En ik heb daarom aantal vragen over;

Wat is de reden dat de gemeente nu opeens taken van ons over wil nemen, zoals bij het kopje semi-openbaar groen.
Het lukt jullie niet eens om de huidige groen voorziening in overschie goed op orde te krijgen!
De bedrijven die de groen aanbesteding hebben gewonnen en het groen onderhoud, hebben geen verstand tot geen voldoende verstand van groen onderhoud!
Als je vraag een bestuurder van de grasmaaier, waarom neem je dat stukje gras niet mee terwijl de rest wel maait, dan krijg je als antwoord, wij hebben gps coördinaten gekregen van de gemeente wat wij moeten onderhouden en dit is niet door gegeven, dus dat maaien we niet, daar worden wij niet voor betaald door de gemeente.

Heb je gezien hoe de fruit en walnoot bomen zijn gesnoeid die tegen over van beekweg en Tuinvereniging bij de Terletweg. Vele bomen worden lukraak gesnoeid en niet gekeken hoe het model is, niet gekeken hoe hij staat en waar hij staat en wat de boom nodig heeft. Vele bomen die in die omgeving staan van park16hoven, laantje van duizentree of pad zijn vaak op 2 manieren gesnoeid. Aan 1 zijkant en de onderkant op deze manier vangen ze veel wind en kans om omwaaien is zeer groot, want de boom staat niet meer in balans.
Wij op onze tuincomplex, Blijdorp, hebben goede tuinders die veel verstand hebben en of ervoor gestudeerd hebben van bomen/ planten enz. Onze mensen weten heel goed en dat doen wij ook hoe onze groenvoorziening moet worden onderhouden.

Waarom moeten wij meer huur gaan betalen?
Jullie kondigen aan om het over te nemen zonder overleg.waarom moeten wij meer huur gaan betalen terwijl wij ( vtv Blijdorp) beter onze park onderhoud dan de de gemeente!
Als je niet geloofd kom dan maar kijken!

Kunnen jullie elke maand, elke jaar aantonen, het geld van huurverhoging, ook dat werkelijk wordt besteed bij onze tuin vereniging complex, tot de laatste cent?

Want jullie geven aan dat het geld nodig is voor onderhoud?

Wat is jullie dubbele agenda hier achter, de plannen/ voorwaardes/ richtlijnen, of wat dan ook, of jullie het noemen , de manier van aanpak er zit meer achter?!

Spreken we hier over salami techniek?
Ja of nee?

Langzaam steeds meer verandering in brengen en vinger in de pap houden, de monden snoeren, en dan de boel opheffen, de boel verkopen en bouw rijp maken voor huizen!
Wordt onze tuin complex binnen 5 jaar gesloten?
Ja of nee?
Wordt onze tuincomplex tussen 5 en 10 jaar gesloten?
Ja of nee?
Wordt onze tuincomplex tussen 10 en 15 jaar gesloten?
Ja of nee?

Ik wil mijn huisje niet kwijt, ik wil mijn tuintje niet kwijt. Ik heb het nodig, hier kan ik tot rust komen ( ik heb ptss, en hier kan ik mij ont-stressen ) hier kan ik mijn ei kwijt, heb hier ook deels mijn sociale contacten, oud en jong helpen elkaar, hier leer ik en krijg meer kennis over natuur en fauna.

Hebben jullie ook een groen voorziening plan, hoeveel m2 groen per bewoner in Rotterdam bijv.
Er blijft weinig groen over in Rotterdam. Kijk naar park16hoven. Het was eerst bosrijk, toen werd meer een park en nu meer een plantsoen. Er is weinig groen over en door het weg kappen van de vele bomen, is meer geluidsoverlast van de AirPort!
Dus het zou zeer fijn zijn dat bestaande groene plekken/ complexen enz, groen te houden!

Ik heb van horen zeggen dat er aantal tuin vereniging niet aan de eisen voldoen.
Ik weet niet of het waar is. Dat kan, maar scheer niet alle Tuinvereniging complexen over 1 kam! Maak onderscheid! nu worden de goede gestraft door de slechte en dit door vergeten handhaving van de besturen van die tuincomplexen en van de gemeente!
Waarom pakken jullie niet alleen de rotte appels aan?

er bestaat toch een contract tussen de Tuinvereniging complexen en de gemeente?
Ik weet niet precies hoelang dit contract duurt of hoe hij precies in elkaar zit, maar je mag toch niet zomaar contact breuk doen?
Zeker toch niet van 1 kant/ 1 zijdig?

Ik hoor graag antwoorden op deze vragen.

Beste gemeenteraadsleden Rotterdam,

Wij hebben niet het geld om een huis met tuin te kopen, vandaar een volkstuin.

VTVBlijdorp leek ons erg goed georganiseerd en zag er erg mooi uit. En dat bleek waarheid en dat is het nog steeds.

We besloten er ons spaargeld in te steken en namen een erkend hovenier in de arm:

als eerste hebben wij een hardhouten pergola aan het huisje laten plaatsen: een strak en stabiel bouwwerk is het geworden, zodat we zelf verder konden gaan met het huisje te verven en op te knappen. Daarna hebben we een kas aangevraagd een schuurtje en een luifel aan het huisje via de vereniging en dit werd goedgekeurd.

Inmiddels, 12 jaren verder prijken aan de pergola: een wisteria [blauwe regen], een witte druivelaar,een Toscaanse sierjasmijn, een kiwibes, een clematis en een kamperfoelie.

Zij zorgen voor de biodiversiteit en de wilde bijen en andere insecten; tevens houden zij het huisje koel.

Nu lazen wij tot onze schrik dat pergola’s verboden worden; dit lijkt ons helemaal in tegenspraak met ecologisch bezig zijn.

Dadelijk moeten wij een grote parasols gaan kopen om het huisje koel te houden, terwijl we net een natuurlijke oplossing hadden gerealiseerd, zodat ook een bijdrage werd geleverd aan de broodnodige zuurstof voor onze Rotterdamse longen.

Hoe kunnen jullie dit nu bedenken?: het lijkt ons in tegenspraak tot waar wij, als Volkstuinverenigingen voor zijn: namelijk voor de natuur en niet ertegen.?

Aan de gemeente Rotterdam,

Hierbij ontvangt u vragen en opmerkingen over de HUUROVEREENKOMST GROND VOLKSTUINCOMPLEX.

Algemene opmerkingen HUUROVEREENKOMST GROND VOLKSTUINCOMPLEX: schrijf- en typefouten. In de overeenkomst zijn veel algemene bepalingen uit standaard (commerciële)huur- en pacht overeenkomsten opgenomen (zie bijvoorbeeld artikel 4.2 en 4.3) die niet 1 op 1 toe te passen zijn op een huurovereenkomst aangaande een volkstuincomplex. Contract is vooral gunstig voor de gemeente. Zij zijn op basis van dit contract bijna vogelvrij om te doen en te laten wat zij met de Rotterdamse volkstuinen willen. Weinig bescherming of zekerheden voor de volkstuinen, kortom veel (rechts)onzekerheden.

Pagina 1: ‘’De Gemeente de complexen verhuurt op basis van Kostendekkende huur, d.w.z. dat uitsluitend de kosten die de Gemeente maakt voor de instandhouding van de complexen in de huurprijs zijn inbegrepen’’

Wat is kostendekkend? Hoe is dit precies opgebouwd? Welke kosten zitten hierin? Welke niet? Dit moet nader gespecificeerd worden. Ik zou ook graag zien: maximaal kostendekkend.

Pagina 2: ‘’Kostendekkende huur: d.w.z. dat uitsluitend de kosten die de gemeente maakt voor de instandhouding van de volkstuincomplexen worden doorberekend in de huur. De totale kosten van de productgroep volkstuinen (uitgesplist in verblijfstuinen & nutstuinen) worden omgeslagen naar een prijs per m2. Hierin zijn – voor zover aan de orde – de volgende componenten opgenomen: kapitaallasten, zakelijke lasten (eigenaarslasten), onderhoudskosten, overige kosten, verzekeringskosten en beheerkosten’’

Vraag: Hoe weten we dat er een eerlijke prijs berekend wordt? In hoeverre krijgen we hier inzicht in? Ook met het oog op de toekomst?

Artikel 1.1 ‘’Huurder kan Verhuurder nimmer aanspreken inzake de staat van het gehuurde’’.

Opmerking: Niet acceptabel: verhuurder is immers eigenaar van de grond.

Artikel 1.7 ‘’Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen overeen dat een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de huurprijs’’.

Vraag: Waarom kan dit niet bijgesteld worden?

Artikel 3.2 ‘’Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze huurovereenkomst, behoudens opzegging door Huurder of Verhuurder in overeenstemming met artikel 3.3 en 3.4, voortgezet voor een aansluitende periode van vijf (5) jaar, derhalve tot en met 31 december 2032. Deze huurovereenkomst wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van telkens vijf (5)) jaar’’.

Vraag: Waarom wordt er een expliciete bepaling voor voortzetting van de huurovereenkomst voor de periode tot en met 31 december 2032 opgenomen? Waarom na 31 december 2027 niet gelijk de bepaling: ‘’Deze huurovereenkomst wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van telkens vijf (5)) jaar’’.

Artikel 3.5 ‘’Bij het einde van deze huurovereenkomst op welke grondslag en op welk moment dan ook heeft Huurder, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 17.4 van deze huurovereenkomst, geenrecht of aanspraak op enigerlei schadevergoeding en/of schadeloosstelling en evenmin op een vervangende locatie dan wel een vervangend grondperceel’’.

Vraag/opmerking: dat betekent dat bij einde van de huurovereenkomst de tuinder geen enkel recht heeft om een schadevergoeding en/of schadeloosstelling en/of compensatie krijgt terwijl hij zijn eigendommen, zoals een tuinhuisje, verliest. De gemeente kan dit met andere woorden dus gewoon onteigenen.

Artikel 3.6 ‘’In aanvulling op artikel 3.1 en 3.3., behoudt Verhuurder het recht de huurovereenkomst op ieder moment tussentijds geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien een zwaarwegend algemeen belang, zulks ter beoordeling van het gemeentebestuur, beëindiging van deze huurovereenkomst noodzakelijk maakt. Verhuurder zal indien zij van dit recht gebruik wenst te maken de huurovereenkomst met in acht name van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden, met inachtneming van artikel 3.4, opzeggen. Van een zwaarwegend algemeen belang welk belang opzegging door Verhuurder rechtvaardigt is onder andere sprake indien de Verhuurder het gehuurde wenst te gebruiken, te verkopen of anderszins wenst uit te geven ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen (waaronder, maar niet beperkt tot, woningbouw) en/ of verkeerstechnische dan wel milieutechnische ontwikkelingen zulks ter beoordeling van Verhuurder’’.

Vraag/opmerking: op ieder moment kan het dus binnen 12 maanden gedaan zijn met een volkstuincomplex. Onacceptabel als je bedenkt wat een tuin voor veel mensen betekent. Zwaarwegend algemeen belang is een open norm. Wie bepaald bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang? Het gemeentebestuur?

Artikel 4.5 ‘’De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari, voor het eerst met ingang van 1 januari 2024 gewijzigd, overeenkomstig artikelen 12.1 t/m 12.4 van de algemene bepalingen’’.

Opmerking: deze manier van de huurprijs berekenen is voor de verenigingen in het eerste kwartaal lastig. De gelden van de leden zijn op dat moment namelijk nog net binnen. Procedures zouden dan veranderd moeten worden. Dit is niet handig.

Artikel 6.1 ‘’Aan Verhuurder is niet bekend dat in gehuurde asbest is verwerkt. De onbekendheid van Verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen asbest aanwezig is. Partijen komen overeen dat de eventuele aanwezigheid van asbest in het gehuurde geen gebrek is in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW en/of artikel 2 van de algemene bepalingen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de (gevolgen van de) aanwezigheid van asbest en de verwijdering daarvan, noch voor de kosten en (gevolg)schade die Huurder hierdoor lijdt of mocht lijden’’.

Opmerking: Er is op het terrein waar VTV-Blijdorp gevestigd is asbest geconstateerd. Dus voorafgaand aan het ingaan van deze huurovereenkomst duidelijk maken dat dit het geval is. Deze bepaling dient derhalve buiten toepassing gelaten te worden als asbest niet verwijderd is voorafgaand aan het ingaan van het huurcontract.

Artikel 6.3 ‘’Huurder wordt geacht het gehuurde zonder verontreiniging ter beschikking gesteld te hebben gekregen. Huurder dient iedere verontreiniging in het gehuurde aan het einde van deze huurovereenkomst weg te nemen, tenzij Huurder aantoont dat niet door toedoen of nalatigheid van hem, zijn personeel dan wel personen of zaken die Huurder onder zijn toezicht heeft, is ontstaan, noch een omstandigheid betreft die Huurder kan worden toegerekend’’.

Opmerking: eerst maar is onderzoek naar de huidige situatie doen alvorens deze huurovereenkomst te tekenen zodat daar duidelijkheid over bestaat.

Artikel 8.1 ‘’Indien Huurder zich niet houdt aan het bepaalde in artikel 1.4 van deze huurovereenkomst en het gehuurde gebruikt voor bedrijfsmatige landbouwexploitatie in de zin van artikel 7:311 jo 7:312 BW, verbeurt Huurder aan Verhuurder een direct opeisbare boete van € 25.000,- en een boete van € 1.000,- per dag of dagdeel dat deze overtreding voortduurt. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade verbeurde boete overtreft, alsmede nakoming dan wel ontbinding te vorderen. Artikel 6:92 lid 1 en 2 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing’’.

Opmerking: deze bepaling hoort thuis in een pachtcontract en niet in een huurcontract.

Artikel 9.1 ‘’Boven leidingen, kabels en/of riolering mag Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder geen bebouwing, bestrating of opslag aanbrengen. Deze leidingen, kabels en/of riolering dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor onderhouds-, herstel- of vernieuwingswerkzaamheden’’.

Vraag: hoe gaat de gemeente op met de huidige situatie waar al bebouwing, bestrating etc. over leidingen, kabels en/of riolering is aangebracht?

Artikel 10.1 ‘’Huurder zal voor de huuringangsdatum een waarborgsom betalen ter grootte van driemaal de huurbetalingsverplichting zoals opgenomen in artikel 4.6 van deze huurovereenkomst, neerkomend op een bedrag van € {bedrag} (zegge: {bedrag uitschrijven})’’.

Opmerking: weer typisch een voorbeeld van een bepaling uit een (commercieel) huurcontract. Voor volkstuinverengingen zal een dergelijk waarborgsom onbetaalbaar zijn.

Artikel 11.1 ‘’Uitgangspunt van deze huurovereenkomst is dat de huurprijs kostendekkend is’’.

Opmerking: uitgangspunt zou moeten zijn dat de huurprijs MAXIMAAL kostendekkend is.

Artikel 11.2 ‘’Onverminderd een huurprijsaanpassing op grond van artikel 4.5 van deze huurovereenkomst is Verhuurder bevoegd de huurprijs te herzien, indien de huurprijs naar het oordeel van Verhuurder niet meer kostendekkend is. Een aanpassing van de kostendekkende huurprijs kan voor het eerst plaatsvinden wanneer vijf jaren na de huuringangsdatum zijn verstreken en vervolgens steeds na een periode van ten minste vijf jaar na de laatste huurprijsherziening als bedoeld in dit artikel’’.

Vraag/opmerking: ‘’indien de huurprijs naar het oordeel van Verhuurder niet meer kostendekkend is’’. Verhuurder is dus vogelvrij om maar met de huurprijs te doen wat hij wil.

Artikel 11.3 ‘’De herziene huurprijs wordt berekend met de op het moment van de herziening geldende berekeningswijze kostendekkende huur. Tot de kosten van de gemeente worden in ieder geval gerekend de operationele kosten gemoeid met de verhuur van het gehuurde, de afschrijvings- en onderhoudskosten en de vermogenskosten. Bij een aanpassing van de huurprijs blijven de voor rekening van de Huurder aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen en de bij goed gebruik vermijdbare waardevermindering(en) van het gehuurde buiten beschouwing’’.

Vraag: wat is de precieze berekeningswijze kostendekkende huur?

Artikel 17.3 “Huurder is, met inachtneming van hetgeen bepaald in lid 6 van dit artikel, verplicht de opstallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, alsmede eventueel door huurder, of een door zoals in artikel 19.1 beschreven Gebruiker, aangebrachte opstallen als bedoeld in lid 4, aan het einde van dezehuurovereenkomst voor zijn rekening en risico te verwijderen alsmede alle eventuele schade aan het gehuurde ten genoegen van Verhuurder te herstellen, tenzij Partijen daaromtrent schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt dan wel Verhuurder schriftelijk anderszins aangeeft of heeft aangegeven. Voor niet verwijderde zaken is Verhuurder aan Huurder geen vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd. Het bepaalde in artikel 13.3 van de algemene bepalingen is van overeenkomstige toepassing”.

Opmerking: Het is onmogelijk en onbetaalbaar voor een vereniging om aan het einde van de huurperiode, de aangebrachte opstallen als bedoeld in lid 4, aan het einde van deze huurovereenkomst voor zijn rekening en risico te verwijderen alsmede alle eventuele schade aan het gehuurde ten genoegen van Verhuurder te herstellen. Deze bepaling biedt wel een mogelijkheid om schriftelijk andersluidende afspraken te maken.

Artikel 17.6 “Indien Verhuurder de overeenkomst vanwege een zwaar algemeen belang conform artikel 3.6 heeft beëindigd is Huurder in afwijking van hetgeen in voorgaand lid bepaald niet verplicht de opstallen voor zijn rekening en risico te verwijderen. In voorkomend geval ontvangt Huurder een vergoeding voor de door hem en/ of namens of door hem aanwezige Gebruiker geplaatste opstallen. De hoogte hiervan wordt bepaald met behulp van de systematiek van de gecorrigeerde vervangingswaarde en door een door Gemeente aangewezen taxateur. De vergoeding betreft uitsluitend de opstallen c.q. de oppervlakte van de opstallen die volgens het bestemmingsplan en de voorwaarden gesteld in deze huurovereenkomst zijn toegestaan. Bij de vaststelling van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar voor technische en economische veroudering. Bij de vaststelling van de schadeloosstelling van de opstal is een minimum bedrag van € 2.500,- (prijspeil 2023) van toepassing. Voor alle overige kosten wordt per individuele gebruiker een bedrag van € 500 (prijspeil 2023) beschikbaar gesteld. Indien de desbetreffende opstal toebehoort aan een door of namens Huurder aanwezige Gebruiker zal Verhuurder, na een door hem te verrichten goedkeuring, de op basis van dit lid verschuldigde vergoeding direct aan Gebruiker voldoen”.

Opmerking: Bij opzegging door verhuurder anders dan vanwege een zwaar algemeen belang, kan de vereniging dus verplicht gesteld worden de opstallen voor zijn rekening en risico te verwijderen? Zie opmerking bij 17.3.

Artikel 17.7 ‘’Het is Huurder, of een door of namens Huurder aanwezige Gebruiker en/of derde, expliciet verboden het gehuurde of de op het gehuurde aanwezige opstallen te gebruiken als tijdelijke of permanente verblijfsruimte, overnachtingsruimte en/of woonruimte. In geval Huurder handelt in strijd met bovenstaande bepaling, verbeurt Huurder aan Verhuurder per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor Huurder geldende huurprijs per dag, een en ander onverminderd het recht van Verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Als minimumboete geldt het in artikel 10 van de algemene bepalingen aangegeven bedrag van € 250,00 per dag’’.

Vraag: hoe ziet het met het gedoogbeleid ten aanzien van overnachtingen in de zomerperiode?

Artikel 19.1 ‘’In afwijking van artikel 11.1 en van de Algemene Bepalingen verleent Verhuurder hierbij toestemming aan Huurder om een Verblijfstuin op het Gehuurde in gebruik te geven aan een Gebruiker. Huurder dient daarbij de voorschriften omtrent het in gebruik geven van het Gehuurde aan natuurlijke personen zoals gesteld onder “2. VERHURINGEN C.Q. IN GEBRUIKGAVE” in de als bijlage X aangehechte Kwaliteitseisen na te leven’’.

Opmerking: verwijzing naar artikel 11.1. van de huurovereenkomst klopt niet.

Artikel 19.2 ‘’Huurder is verplicht de voorwaarden en bepalingen uit deze huurovereenkomst op te leggen aan de Gebruiker en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van de voorwaarden en bepalingen uit deze huurovereenkomst, alsmede de algemene bepalingen, door Gebruiker’’.

Opmerking: De vereniging (of het bestuur van) is dus verantwoordelijk voor de gedragingen van de gebruiker en kan dus ook beboet worden voor minimaal 250 euro.

Met stijgende verbazing heb ik de HUUROVEREENKOMST GROND VOLKSTUINCOMPLEX, in concept gelezen. Hierbij een aantal vragen over het concept.

Vragen vooraf:
Als de overeenkomst met SVIN ophoudt mag de gemeente dan een volledig nieuw contract aan bieden?
Mag dit zonder overleg met de volkstuinen?
Is er een reden om zoveel af te wijken van het contract met SVIN?
Dat zou toch als basis kunnen worden gebruikt?

Pagina 1
Volkstuincomplex heeft een meerwaarde voor de stad en waarborgen de toegankelijkheid. Overwogen daarin iets meer op te nemen m.b.t. de meerwaarde voor de natuur/biodiversiteit etc, opgenomen in de Visie, die jullie ws bekend is?
Verhuren op basis van kostendekkende huur is nieuw, waarom en wat is kostendekkend? Nooit specificaties gezien van de kosten in het verleden en van als de gemeente dit met betaalde krachten gaat doen. Terwijl wij heel veel met kosteloze vrijwilligers doen.
2
Waar komt ineens die BIBOB vandaan? Waar is dit voor nodig in een contract zoals het onze?
Partijen zijn in onderhandeling getreden, waar blijkt dat uit? Heeft u data, namen, notulen? Of is dit een standaard formulering. Dan volgens mij onterecht opgenomen, wat noemt jullie afdeling overleg?
Is er onderhandeling geweest over de voorwaarden van deze overeenk0mst? Ik denk van niet.
Is er inspraak in onderhoud? Wat doet de gemeente? Op welke manier? Als dat anders gaat kan het heel duur worden en op manieren waar de volkstuin geen invloed op heeft en wat die wel moet betalen.
Zijn er veranderingen in de opzegtermijnen met het eerdere contract?

3.5 Geen recht op aanspraak , schadevergoeding of vervangende locatie, stond dat ook in het eerdere contract?
Geldt dit alleen voor het gehele complex?

Geldt dit ook voor de individuele tuinders? Die soms een huisje, kas en schuurtje voor een flink bedrag hebben neergezet, recent.
4.8 Het was toch zonder omzetbelasting volgens het voorgaande?
7.1
Betekent dit dat wij een beheerder moeten gaan betalen? Lijkt mij een kostbare zaak. Wat wordt bedoeld?
10
Een waarborgsom betalen? Uit welk vastgoedcontract komt dit? 3x de huurbetaling betekent dat wij ons acuut moeten opheffen.
12
Wat is aanleiding om een BIBOP-toets te doen? Wie betaalt dat?
Het is alsof ik lid ben van een criminele motorbende die in de drugs zit, in plaats van een gezapige gezellige volkstuinvereniging.
14.1 Vennootschap, aandeelhouders ,hoe komen jullie hierbij voor ons soort verenigingen?
Moet ik dit begrijpen als plak en knipwerk van vastgoedmensen , overbelaste en tot haast gemaande ambtenaren.
15.4 Onze kredietwaardigheid zou gecontroleerd moeten worden? Misschien zijn er rotte appels, maar de mand zit vol gezonde!
17.3 Wanneer de gemeente de huurovereenkomst opzegt mogen wij de door de gemeente betaalde opstallen op onze kosten wegbuldozeren tenzij wij dat anders overeenkomen?
Is het gek dat ik dit schandalig noem? Dat moet anders worden overeengekomen.
17.6
Is er over dit artikel overleg geweest? Ik kan het me niet voorstellen.
17.7 Mogen de opstallen, zijnde ook volkstuinhuisjes, niet gebruikt worden als overnachtingsruimte???? Er zijn regels, alleen in het seizoen, dat staat ws elders. Maar dit is onduidelijk.

Tot slot, dit lijkt mij super haastwerk en geplak en geknip. Als ambtenaar zou ik het graag goed overdoen, met overleg.
Ik hoop dat jullie dit mogen doen van de raad.

Ik ben verbijsterd over het feit dat een gemeentebestuur, dat verondersteld wordt een volksvertegenwoordiging te zijn, zich zo verschrikkelijk weinig aan het welzijn van de Rotterdamse bevolking gelegen laat liggen, ook inzake volkstuinen.
Bijgaand mijn vragen over het door de gemeente opgestelde huurcontract voor volkstuinverenigingen en de daarbij horende stukken over beheer en kwaliteit.

Ten eerste: In de digitaal gepubliceerde begroting voor 2023 van de gemeente Rotterdam begint op p. 12 punt 5 Het BBV-taakveldenoverzicht voor de begroting 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023). Op p. 13 zie ik in het overzicht van baten en lasten voor BBV-taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Baten 2.680, lasten 76.403, saldo -73.723.
Ten tweede: de gemeente schotelt de volkstuinverenigingen een huurcontract voor waarin – met onder meer als argument dat het beheer kostendekkend moet zijn – de tuiniers veel meer huur cq pacht gaan betalen en de gemeente het beheer van de openbare terreinonderdelen overneemt.
Over de gemeentelijke begroting en het voorgestelde huurcontract, alsmede over de relatie hiertussen heb ik de volgende vragen:
– Welk aandeel vertegenwoordigen de Rotterdamse volkstuinen cijfermatig of procentueel in de baten en lasten uit de begroting voor openbaar groen en openluchtrecreatie?
– Hoe zijn de baten van openbaar groen voor de volksgezondheid en op het gebied van ecosysteemdiensten becijferd?
– Welke aandeel hebben de volkstuinen daarin? Volkstuinen zijn meer dan gemiddeld rijk aan inheemse flora en fauna; er groeien veel bomen die fijnstof afvangen (in het bijzonder coniferen); ze hebben in tegenstelling tot binnenstedelijke tuinen en stedelijke terreinen die worden aangemerkt als openbaar groen -ook pleinen worden tot openbaar groen gerekend – een zeer laag percentage verharding; ze bieden zeer veel inwoners een gezonde vorm van ontspanning.
– De volkstuinders dienen bij de gemeente geen rekeningen in voor de investeringen die zij doen in de beplantingen en begroeiingen op de volkstuincomplexen. Evenmin worden ze betaald voor het verrichten van het intensieve reguliere onderhoud van de beplantingen en begroeiingen. Waarom stelt de gemeente voor zelf meer werkzaamheden te gaan verrichten terwijl bij voorbaat zeker is dat de kosten daardoor hoger worden en de bereikte resultaten in alle opzichten (ecologisch, technisch, esthetisch) in kwaliteit sterk achteruit zullen gaan?
De deskundigheid inzake beplantingen en ecologie is immers binnen het ambtelijk apparaat onvoldoende. Voorts huurt de gemeente niet de meest deskundige aannemers in voor maaien, snoeien enz. maar de laagstbiedende. De contracten leiden tot het uitvoeren van overbodige werkzaamheden en zelfs tot het uitvoeren van werkzaamheden die ronduit schadelijk zijn. Zelfs de regels omtrent werken in het broedseizoen worden niet altijd gevolgd. De wijze waarop de gemeente machinaal snoeit leidt tot heesters met ontelbare rafelige snoeiwonden. Fatsoenlijke vormsnoei wordt niet uitgevoerd. Inzake het beheer van bomen begaat de gemeente blunders die aan de bevolking niet uit te leggen zijn. Hoe kan de gemeente aan volkstuinders verbieden bomen te planten terwijl de gemeente zelf bomen van verkeerde soorten op verkeerde plaatsen aanplant, bomen in een droge lente plant en vervolgens dood laat gaan door geen water te geven (waarna opnieuw geplant wordt en de bomen weer dood gaan), zonder onderzoek te doen grondophogingen uitvoert waardoor bomen doodgaan, bomen zwaar beschadigt door gebruik van te zwaar materieel en de inzet van niet zorgvuldig werkend personeel op machines?
– Betekent het overnemen van het bomenbeheer door de gemeente dat er een plan opgesteld gaat worden voor het aanplanten van bomen op de volkstuincomplexen? Hebben de huurders daar dan invloed op of worden ze net zoals bij de inrichting van de groene openbare ruimte beschouwd als ‘quantité négligable’?
Ik heb nog veel meer op te merken, maar ik wil tot slot nog drie belangrijke vragen stellen waarop ik hoop dat de gemeente een eerlijk antwoord gaat geven:
– Uw handelen wijst erop dat het gemeentebestuur ernaar streeft om de maatschappelijk zeer waardevolle volkstuincultuur in Rotterdam de nek om te draaien teneinde de gronden lucratief te kunnen exploiteren voor woningbouw. De binnenstedelijke projecten leveren immers niet genoeg op en de volkstuincomplexen zijn relatief goedkope uitleggebieden. Is dat het werkelijke motief achter het wurgcontract? Het lange termijndoel?
– Park Zestienhoven is destijds aangelegd als groene buffer tussen de stad en het vliegveld en als compensatie voor de aanleg van het vliegveld. Met het bebouwen van een groot gedeelte van het park en de sportvelden is het groene uitloopgebied en het gebied voor openluchtrecreatie voor de bewoners van Rotterdam Noord sterk verkleind terwijl de milieuhinder en -vervuiling door het vliegveld niet zijn afgenomen en het vliegveld nog steeds een ruimtelijke barrière vormt tussen de stad en het buitengebied. Hoe kunt u beweren dat het maatschappelijk niet juist is dat de nog aanwezige volkstuincomplexen privétuinen bevatten en daarom te weinig van algemeen nut zouden zijn terwijl de gemeente zelf het openbare groengebied grotendeels heeft vervangen door woningen met privétuinen voor hoge inkomens? Waarom wordt het vliegveld niet vervangen door een ecologisch hoogwaardig groengebied dat de stad Rotterdam verbindt met Midden Delfland?
– Wordt het geen tijd om in Rotterdam inhoud te gaan geven aan het begrip democratie en aan de rijksdoelen voor de in te voeren omgevingswet sociale en natuurdoelen toe te voegen? Dan pas ontstaat er zicht op maatschappelijk verantwoord ruimtelijk beleid!

Geachte wethouder, beste commissie- en raadsleden,

Wij hebben al twintigjaar een volkstuin op VTV Blijdorp en zijn erg geschrokken na het lezen van het concept huurcontract van de gemeente voor onze volkstuinvereniging.

Wij hebben vragen over het groenonderhoud en het overnachten op het complex:

1 In het conceptdocument staat dat de gemeente bijna al het onderhoud aan het groen op ons complex gaat overnemen.

De leden van VTV Blijdorp besteden heel veel tijd en werk om de biodiversiteit op het complex te vergroten. Dit doen wij met elkaar, zodoende is er veel kennis, kunde en tijd beschikbaar. Met veel effect en dat maakt ons complex ook zo bijzonder.
In het document lezen wij weinig over de praktijk en uitvoering van ecologisch onderhoud, duurzaamheid en biodiversiteit. Zo staat er bijvoorbeeld dat er regelmatig gras wordt gemaaid. Dit brengt onze vereniging op kosten en is funest voor de biodiversiteit.
Wat is de reden om het groenonderhoud van ons complex door de gemeente over te nemen?
Is bij de gemeente bekend dat er beschermde diersoorten zoals bosuilen, ransuilen en ijsvogels aanwezig zijn op VTV Blijdorp?
Hoe wordt om gegaan met het in stand houden van deze beschermde diersoorten?
Wordt er rekening gehouden met bijvoorbeeld spechten die in enkele dode bomen nestelen?
Wat is de reden om regelmatig gras te maaien?

2 In artikel 17.7 staat dat er niet overnacht mag worden op de volkstuin.
In 2017 is door de gemeenteraad vastgesteld dat er in de zomerperiode overnacht mag worden op het complex.
Midden in de zomer kan het op de volkstuin soms wel vijf graden koeler zijn dan in een appartement in de binnenstad.
Het is erg fijn om op de tuin te slapen de koelte wakker te worden met vogelgeluiden.

Wat is de reden om het overnachten op de volkstuin te verbieden? Waarom moeten ik mijn pergola gaan afbreken?

Wat wil de Gemeente Rotterdam met de volkstuinverenigingen? Graag zou ik hier een open en eerlijk antwoord op willen krijgen. Overal in Rotterdam wordt er gepleit voor meer GROEN. Geveltuintjes, daktuinen, aan burgers wordt gevraagd actief worden voor groen in de wijk. Volkstuinen zijn daar een groot onderdeel van.

Volkstuinders zijn juist diegene die alles er aan doen om natuur te behouden en anderen er bewust van maken hoe belangrijk dit is.

Er zijn diverse bepalingen in uw concept huurcontract
artikel 4: waarborgsom driemaal de huurbetalingsverplichting voor de volkstuinvereniging zijn absurd. Het zijn verenigingen geen commerciële bedrijven.
Artikel 5: VOG op welke profielen wordt gescreend?
Artikel 15: Maatregelen waardoor de tuinders op aangename wijze kunnen recreëren. Wat verstaat u hieronder?

hoezo zouden mensen nu niet aangenaam recreëren.
Artikel 17.7: Volgens dit artikel mag ik niet in mijn tuinhuisje tijdelijk verblijven, overnachten. Waarom mag ik niet tijdelijk verblijven? Tot nu toe is het toegestaan om tussen 1 april en 1 oktober te overnachten.

Wat is uw beleid en visie ? Wat beoogt u met dit dwangcontract?

Eén nieuw huurcontract (concept) is plotseling op ons dak terecht gekomen. Geef volkstuinverenigingen de kans om mee te denken. Een meerjarenplan moet er komen. U kunt mensen niet zomaar van hun tuin wegjagen, door deze maatregelen.
Mocht er in de toekomst gebouwd worden, dan zou het toch zeker sociale woningbouw MOETEN zijn, geen dure villa’s, waar volkstuinverenigingen voor moeten wijken.
Maak van Rotterdam geen betonstad er wordt veel gebouwd er is al zoveel afgebroken in Rotterdam. ZIJN NU DE VOLKSTUINEN AAN DE BEURT OM AFGEBROKEN TE WORDEN? STOP HIERMEE! Maak van Rotterdam een NATUURLIJKE STAD!

Dit is voor de gemeente een goedkope vorm van groenvoorziening

Graag zou ik willen weten wat de reden is dat er geen bomen meer geplant mogen worden op de tuincomplexen, gezien het beleid om Rotterdam:
IK GA VOOR GROEN!
https://www.rotterdam.nl/ik-ga-voor-groen–

Verder vraag ik mij af of dit ook voor fruitbomen geldt?

Dank voor uw antwoord,

Aan B&W en raadsleden van de gemeente Rotterdam

Geachte, beste burgemeester, wethouder, gemeenteraadslid,

Vast en zeker hebt u al vele reacties ontvangen op de recente plannen voor de volkstuincomplexen in de gemeente
Rotterdam.
U bent er dus al van op de hoogte dat de financiële consequenties voor veel tuinders wel een heel grote horde zullen vormen.
Ook begrijpt u inmiddels waarom de verenigingen bepaalde zaken die nu onder hun eigen verantwoordelijkheid vallen, liever niet door de gemeente laten uitvoeren.
En natuurlijk hebt u kennis genomen van de unieke, onvervangbare waarde die de volkstuinverenigingen vormen voor het behoud van enige groene structuren in onze stad en, minstens zo belangrijk, voor de mogelijkheid voor stedelingen om dicht bij huis een band met de natuur te ervaren of aan te gaan.

Van het nu volgende weet ik niet zeker in hoeverre het tot nu toe uw aandacht heeft, daarom wil ik u er graag (alsnog) op wijzen.
De gevolgde lijnen in het besluitvormingsproces tot nu toe. Zoals u weet is het in een democratie goed gebruik dat een overheid alle belanghebbenden tijdig en uitvoerig informeert en gelegenheid biedt om op haar plannen te reageren. De details van uw plannen zijn pas onlangs bekend geworden bij de verengingen en daarom wordt dit democratische besluitvormingsproces naar mijn mening met voeten getreden.
Het grote plaatje. Weinig zaken die onze aarde betreffen zijn zo actueel en urgent als het behoud van de aarde zelf, de natuur, het klimaat, ecologisch evenwicht, biodiversiteit; iedereen weet er alles van, dus u ook.
Op individueel niveau voelen veel mensen zich maar al te vaak machteloos. Onder andere volkstuinen bieden individuele burgers een mogelijkheid om letterlijk de handen uit de mouwen te steken en in de praktijk zelf een bijdrage te leveren aan een gezond ecosysteem – waaronder ook het welzijn van de mens valt, ofwel dat van alle burgers van Rotterdam, Nederland, Europa, andere continenten, de oceanen, de gehele aarde.
Hoe wijs is het dan om het uitgerekend de tuinders zo moeilijk te maken? U zou er juist verstandig aan doen om nog meer initiatieven op dit gebied te ondersteunen, en beter nog: te stimuleren. U zou er zelfs verstandig aan doen om ecologie en biodiversiteit tot speerpunt van uw beleid te maken, als de kern waar alles om draait. Dat zou meteen een fantastische kans zijn om iets te betekenen voor alle burgers van onze stad, al was het maar op het gebied van onderlinge cohesie, cultuurhistorische waarden, werkgelegenheid, onderwijs en volksgezondheid.

Beste wethouder, beste commissie- en raadsleden,

Wij hebben een volkstuin op VTV Blijdorp en zijn erg geschrokken na het lezen van het concept huurcontract van de gemeente voor onze volkstuinvereniging.

Wij hebben vragen over het groenonderhoud en het overnachten op het complex:

1 In het conceptdocument staat dat de gemeente bijna al het onderhoud aan het groen op ons complex gaat overnemen.

De leden van VTV Blijdorp besteden heel veel tijd en werk om de biodiversiteit op het complex te vergroten. Dit doen wij met elkaar, zodoende is er veel kennis, kunde en tijd beschikbaar. Met veel effect en dat maakt ons complex ook zo bijzonder.
In het document lezen wij weinig over de praktijk en uitvoering van ecologisch onderhoud, duurzaamheid en biodiversiteit. Zo staat er bijvoorbeeld dat er regelmatig gras wordt gemaaid. Dit brengt onze vereniging op kosten en is funest voor de biodiversiteit.
Wat is de reden om het groenonderhoud van ons complex door de gemeente over te nemen?
Is bij de gemeente bekend dat er beschermde diersoorten zoals bosuilen, ransuilen en ijsvogels aanwezig zijn op VTV Blijdorp?
Hoe wordt om gegaan met het in stand houden van deze beschermde diersoorten?
Wordt er rekening gehouden met bijvoorbeeld spechten die in enkele dode bomen nestelen?
Wat is de reden om regelmatig gras te maaien?

2 In artikel 17.7 staat dat er niet overnacht mag worden op de volkstuin.
In 2017 is door de gemeenteraad vastgesteld dat er in de zomerperiode overnacht mag worden op het complex.
Midden in de zomer kan het op de volkstuin soms wel vijf graden koeler zijn dan in een appartement in de binnenstad.
Het is erg fijn om op de tuin te slapen de koelte wakker te worden met vogelgeluiden.

Wat is de reden om het overnachten op de volkstuin te verbieden?

Beste wethouder, beste commissie- en raadsleden.

Wat wil de Gemeente Rotterdam met de volkstuinverenigingen? Graag zou ik hier een open en eerlijk antwoord op willen krijgen. Overal in Rotterdam wordt er gepleit voor meer GROEN. Geveltuintjes, daktuinen, aan burgers wordt gevraagd actief worden voor groen in de wijk. Volkstuinen zijn daar een groot onderdeel van.
Volkstuinders zijn juist diegene die alles er aan doen om natuur te behouden en anderen er bewust van maken hoe belangrijk dit is.

Er zijn diverse bepalingen in uw concept huurcontract
artikel 4: waarborgsom driemaal de huurbetalingsverplichting voor de volkstuinvereniging zijn absurd. Het zijn verenigingen geen commerciële bedrijven.
Artikel 5: VOG op welke profielen wordt gescreend?
Artikel 15: Maatregelen waardoor de tuinders op aangename wijze kunnen recreëren. Wat verstaat u hieronder?
Artikel 17.7: Volgens dit artikel mag ik niet in mijn tuinhuisje tijdelijk verblijven, overnachten. Waarom mag ik niet tijdelijk verblijven? Tot nu toe is het toegestaan om tussen 1 april en 1 oktober te overnachten.

Wat is uw strategie? Wat beoogt u met dit wurgcontract?

Dit huurcontract (concept) is plotseling op ons dak terecht gekomen. Geef volkstuinverenigingen de kans om mee te denken. Een meerjarenplan moet er komen. U kunt mensen niet zomaar van hun tuin wegjagen, door deze maatregelen.
Mocht er in de toekomst gebouwd worden, dan zou het toch zeker sociale woningbouw MOETEN zijn, geen dure villa’s, waar volkstuinverenigingen voor moeten wijken.
Maak van Rotterdam geen betonstad er wordt veel gebouwd er is al zoveel afgebroken in Rotterdam. ZIJN NU DE VOLKSTUINEN AAN DE BEURT OM AFGEBROKEN TE WORDEN? STOP HIERMEE! Maak van Rotterdam een NATUURLIJKE STAD!

Beste heer/mevrouw,

Sinds 7 december j.l. heb ik na lang wachten een tuin bij V.T.V. Blijdorp, dolblij was ik, ik kende de vereniging al een paar jaar en heb ook bewust hiervoor gekozen vanwege de fijne sfeer binnen de vereniging, de groene oase en het mooie, goed onderhouden complex. Ik woon in Blijdorp en heb geen buitenruimte en dat mis ik heel erg. Tot ik destijds in Rotterdam kwam wonen heb ik altijd een tuin aan huis gehad. Vandaar het gemis.

Nu vraag ik u, kunt u mij uitleggen wat de (achterliggende) reden is om met zo’n ongefundeerd “concept huurdersovereenkomst” te komen zoals voorgesteld aan de Rotterdamse Volkstuincomplexen?
Ik kijk uit naar jullie reactie en in afwachting van uw bericht hoop ik op een goede afloop waar een ieder zich in kan vinden.

Geachte heer H.C. de Kok,

Naar aanleiding van uw brieven over een nieuwe huurovereenkomst voor Volks- en Nutstuinen en uw brief over zelfwerkzaamheid
met bijlages over Kwaliteitseisen, Demarcatie onderhoud verblijfstuinen Rotterdam en Conditiescores terreinen heb ik een aantal vragen.
Kunt u deze beantwoorden?

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groeten,

Hierbij de vragen/opmerkingen over uw brieven/bijlages:
1. Brief Zelfwerkzaamheid 28-12-2022, Casenummer: AS 22/14193
2. Kwaliteitseisen volkstuinen definitief vergeleken
3. Demarcatie verblijfstuinen Rotterdam 01-11-2022 definitief
4. Vijf kwaliteitsniveaus
5. Brief met kenmerk M2211-5985 – 22bo006917

1. Brief Zelfwerkzaamheid 28-12-2022, Casenummer: AS 22/14193
a.
Er word vaag verwezen naar veranderende regelgeving. “Regels en eisen veranderen doorlopend door nieuwe regelgeving, nieuwe inzichten enz. enz.” Dat gebeurt als er aanwijsbare problemen zijn in een situatie, dat is in het geval van de volkstuinen niet aan de orde. Waarom is er dan een nieuwe regeling nodig? De oude voldeed prima, ook daar staan regels in over hoe er om moet gegaan worden met een volkstuinpark.
Er word nergens duidelijk gemaakt wat er mis is met de bestaande regelingen. Welke nieuwe inzichten heeft u gekregen? En waar zijn deze op gebaseerd? In hoeverre veranderen deze de bestaande regelingen? Welke nieuwe regelgeving maakt dat de bestaande regelgeving niet meer voldoet?

b.
Welke regeling was er met het SViN, waar naar verwezen word?

c.
Hoe zijn die prijzen bepaald voor:
Kunt u een begroting geven waarin gedetailleerd deze prijzen onderbouwd worden? Of kunt u deze cijfers met reële offertes onderbouwen?
– Maaien vlak gazon en ruw gras op de volkstuin 15-20 keer p/j €1,00 m2
– Onkruid vrijmaken beplantingsvlak/sierplantsoen/zomergoed €0,40 m2
– Onkruid vrijmaken bosplantsoen eerste meter €0,30 m2
– Knippen semi-openbare hagen incl. onkruid vrijmaken haagvoet
2x p/j €1,00 m2

Hoe word dat gecontroleerd? Om welk gazon gaat het? Wat is ruw gras? Hoe kan je zien dat dit 15 tot 20 keer per jaar gedaan word? Om welk beplantingsvlak/sierplantsoen gaat het? Wat is onkruid vrijmaken zomergoed? Wat is een bosplantsoen? Hoezo kan je dat de eerste meter onkruid vrijmaken, een bosplantsoen is of met onkruid of zonder? Knippen hagen, gaat dat om de heggen om de tuinen en gaat dat om alleen die aan de pad kant of ook die aan de tuinkant?
Aan de werkzaamheden moet voldaan worden aan beeldkwaliteit CROW B
Een volkstuin heeft geen relatie met publicatie 147 wegbeheer, zoals omschreven in de vijf kwaliteitsniveaus. Een volkstuin is geen weg, waarom moet een volkstuin dan toch aan deze criteria ’s voldoen?
Er dient volgens ARBO regels Vrijwilligers gewerkt te worden. Gaat de Gemeente deze cursussen aanbieden?
Er dient gewerkt worden met CE gekeurde apparatuur. Gaat de Gemeente deze keuringen uitvoeren?
d.
Deze werkzaamheden worden gecontroleerd gedurende het jaar door de toezichthouders van Stadsbeheer. Wanneer vind dit plaats en hoe word er gecontroleerd? Wat als de planning van een vereniging anders loopt als de controle door toezichthouders? Wat gebeurt er als een vrijwilliger ziek is of er zijn andere omstandigheden die uitvoering naar een later tijdstip verplaatsen?
De oppervlakte en de vergoeding die hieraan word toegekend zal nader met u worden besproken tijdens de jaargesprekken.
Wanneer vinden de jaargesprekken plaats? Hoe word dit systeem opgetuigd? Is er een sanctie systeem? Zijn er mogelijkheden tot beroep? Is de beoordeling alleen voor Stadsbeheer of is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Hoe bepaal je eigenlijk de kwaliteitseisen? De criteria’s op de foto’s zijn niet eenduidig. Wat gebeurt er als er meningsverschil is over de beoordeling?
e.
Hoe wordt de nulmeting gedaan; wat is het startpunt van onderhoud? De Gemeente zal eerst de tuinen op orde moeten brengen, er is een grote achterstand in het onderhoud door de Gemeente (bv. Voorplein bij VTV Blijdorp, deze is sterk verzakt).
f.
We moeten reageren voor 1 februari. Hoe moeten we dat doen als er nog veel onduidelijkheden zitten in deze regeling? Waarom krijgt de Gemeente ruimschoots de tijd om dit dossier te maken en moeten wij nu op stel en sprong reageren?
2. Kwaliteitseisen volkstuinen (definitief)
a.

1. INLEIDING

Met deze kwaliteitseisen is het voor alle betrokkenen duidelijk wat wel en niet is toegestaan op de volkstuincomplexen. Daarmee zijn er heldere spelregels voor alle bij de volkstuinen betrokkenen en is er een kapstok op basis waarvan er kan worden opgetreden mocht dat noodzakelijk zijn.
Waarom is dit nodig? Elk volkstuinpark heeft al een huishoudelijk- en tuinreglement.
b.

2. VERHURINGEN C.Q. IN GEBRUIKGEVING

“Per gezin mag maximaal één verblijfstuin op een volkstuincomplex in gebruik worden genomen. Op een nutstuinencomplex als daar voldoende ruimte voor is en ter beoordeling van Huurder, maximaal twee per gezin”.
Wat is een gezin? Hoe gaat dat met niet-gezinnen? Waarom mag een gebruiker geen twee tuinen hebben als degene daar goed voor zorgt?

3. OPSTALLEN EN INRICHTING TUIN
Op de voor ‘Recreatie – Volkstuin’ bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens in de bestemming passende bouwwerken, zoals tuinhuisjes met bijbehorende voorzieningen/bergingen, kweekkassen, een verenigingsgebouw, sanitaire gebouwtjes, niet voor bewoning bestemde gebouwtjes ten behoeve van onderhoud en beheer, speelvoorzieningen, zomede bouwwerken – geen gebouwen zijnde – van waterbouwkundige aard, zoals een brug, duiker, steiger, vlonder, keerwanden, beschoeiingen, gemalen.
Wat is de definitie van een bouwwerk op de tuin? Als het bestemmingsplan leidend is, waarom gelden dan niet deze regels?
Hoe verhouden deze nieuwe regels tot de afgegeven bouwvergunningen?
3.2 Verblijfstuinen
“De eisen die hierna volgen hebben een privaatrechtelijk karakter d.w.z. dat de verantwoordelijkheid voor de handhaving hiervan bij de Huurder berust”. Hoe kan een verhuurder privaatrechtelijke eisen stellen t.a.v. handhaving van regels (op een Volks- en Nutstuin) aan een huurder?

De huurverhoging betreft 80%! Zie brief met uw kenmerk : M2211-5985 – 22bo006917 Onderwerp: Nieuwe Huurovereenkomst Volkstuinen per 1 januari 2023.
Ondanks de huidige inflatie lijkt me dat een buitensporige verhoging.
Kunt u deze verhoging gedetailleerd met duidelijke begroting en cijfers onderbouwen?

Geachte wethouders en raadslieden,
Verontrust verneem ik berichten over het volkstuinbeleid. Of liever gezegd: het gebrek aan volkstuinbeleid. Wat is de visie op grond waarvan u besluiten neemt? Welke waarden zijn voor u van belang?
De volkstuinparken zijn uniek in deze stad, met steeds meer steen. Groen is noodzakelijk voor leefbaarheid en klimaat. Daarvan bent u toch ook op de hoogte? De biodiversiteit op ons park zorgt ervoor dat er biodiversiteit in de groene zones in de stad is. Het groen in de volkstuinparken wordt onderhouden door vrijwilligers. Het is toch ook overheidsbeleid burgers te betrekken en vrijwilligerswerk te stimuleren? De volkstuinparken hebben een lange historie, ze behoren tot het materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Daar is de gemeente toch ook voorstander van: het behouden en benutten van cultureel erfg9ed? En wat denkt u van het belang van sociale cohesie? De gemeente wil toch ook de eenzaamheid tegen gaan? Hoe kan het dat u zich weinig de waarde van de volkstuinen lijkt te realiseren? Of vergis ik me? Hoe goed kent u de parken eigenlijk? Het zijn unieke parels. Alles van waarde is weerloos, zei Lucebert. Is het juist niet de taak van de overheid om oog te hebben voor het waardevolle, weerloze? Kortom: ik ben zo vreselijk benieuwd naar uw visie, ik wil zo graag horen hoe u dit alles ziet. Ik ben zo bang dat u te snel ongefundeerde besluiten neemt. Wat weg is. komt niet meer terug.

Beste wethouder, beste commissie- en raadsleden,

Naar aanleiding van het nieuwe huurcontract dat u de Rotterdamse Volkstuinen heeft voorgelegd, wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen.

Op mijn volkstuinvereniging VTV Blijdorp, wordt het groenbeheer vrijwel volledig door de vereniging zelf gedaan, alle leden zetten zich hiervoor in, de werkwijze is ecologisch/biodivers, het resultaat een verademing van groen en rust, waar iedereen van geniet en die voor iedereen toegankelijk is. Wat erg belangrijk is als je woont in een betonnen stad als Rotterdam waar weinig groen te vinden is.

Rotterdam is al jaren achter elkaar de smerigste stad en minst groene stad van Nederland.Dringt dit wel tot u door?Het welzijn van uw burgers is in het geding als u de intrinsieke waarde van de volkstuinen niet werkelijk beseft en in de toekomst zelfs tot vernietiging overgaat.

Ecologisch groen is werkelijk iets totaal anders dan een gemeentelijk plantsoen, dat zonder de liefde en bezieling en ecologische veelzijdigheid wordt onderhouden die volkstuinders eigen is. Wij doen veel onbetaald, werk in onze vrije uren.
Wij zijn een kostbaar stukje Rotterdam, zeker in intrinsieke zin.De in tientallen jaren ontstane biotopen, kunnen op de tekentafel makkelijk verplaatst of opgeroepen worden, maar in werkelijkheid niet.

Wat wil u nu werkelijk met de volkstuinen? Wat is de bedoeling van het nieuwe huurcontract?

Op internet lees ik dat Rotterdam zich graag presenteert als groene stad, bijvoorbeeld: www.natuurlijkestad.nl en www.rotterdam.nl/groen. Daarin wordt gesproken over versterken van het ecologisch netwerk. Kunt u mij uitleggen hoe het beheer van groen in ons nieuwe huurkontrakt aansluit bij het streven om het ecologisch netwerk te versterken?

U reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Alvast hartelijk dank.

Beste,

Ten aanzien van uw wijzigingen met betrekking tot het gebruik van volkstuinen in Rotterdam, rijzen bij mij enkele vragen naar boven.
Graag leg ik deze aan u voor.

Aan de kwaliteitseisen volkstuinen is op pagina 4 toegevoegd dat:
de afstand van een bouwwerk tot aan de beschoeiing niet minder dan 2,5 meter mag bedragen,
langs de beschoeiing een strook van minimaal 80 cm vrij moet blijven van bomen en struiken
en dat een tuin maximaal 15% vd oppervlakte bedekt mag hebben met (half) verhardingsmateriaal.
Op pagina 5 spreken jullie van erfafscheidingen die uitsluitend uit natuurlijke materialen mogen bestaan.
Bij het lezen van de punten benoemd bij mijn punten 1 en 2 rijst bij mij de vraag naar boven hoe u dit ziet bij bestaande bouw. Het is voor de meeste tuinders (financieel) niet haalbaar om bestaande bouwwerken af te breken en elders (nieuw) op te bouwen, schuttingen te vervangen door een meer natuurlijk materiaal, of hele tuinen om te bouwen doordat het niet voldoet aan de nieuw gevormde vereisten.
Ook ben ik erg benieuwd wat het idee is achter het verbod om bomen te planten. Sommige tuinen hebben bomen verloren door de storm bijvoorbeeld, of omdat ze dood zijn. Waarom zou in dit soort gevallen niet een nieuwe boom gepland mogen worden? Of omdat de tuin in sommige gevallen nog maar een enkele boom heeft?
Op pagina 7 voegt u de regel toe dat het verboden is tuinen te besproeien met leidingwater. Om te voorkomen dat alle sloten droog komen te liggen bij aanhoudende droogte, lijkt deze regel mij iets te strak. We begrijpen allemaal dat we zuinig om moeten gaan met (leiding)water, echter op sommige momenten in het jaar is het onmogelijk om een tuin in leven te houden zonder af en toe een beetje water bij te geven. Ik ben benieuwd welke oplossing u hiervoor in gedachten heeft, op de momenten dat we maandenlange droogte hebben, zoals de achterliggende 2-3 jaar.
Pagina 8, punt n vermeldt dat honden en katten op de complexen altijd aangelijnd moeten zijn. Ik mag er vanuit gaan dat dit niet geldt voor de eigen tuin.

Verder valt mij op dat het lijkt dat de contractuele aanpassingen etcetera niet opgesteld zijn om de volkstuincomplexen te behouden. Waarom? Vele complexen worden met zorg en liefde onderhouden door de leden en zijn voorzien van veel groen. Groen dat zo belangrijk is om de verstedelijking tegen te gaan. Maar ook om de gemeenschap rondom de complexen te laten genieten van de rust en sereniteit die onze volkstuincomplexen geven. In een tijd waarin de kranten vol staan van agressieve daden, is het zo belangrijk dat de mens plekken in zijn nabije omgeving kan bezoeken waar juist opgeladen kan worden. Genoeg wetenschappelijk onderzoek heeft dit onderbouwd. Laten we de Rotterdamse volkstuinen in stand houden (en niet alleen voor de elite!) en juist met elkaar kijken hoe we deze complexen nog beter in kunnen zetten, zodat ook ‘niet-bewoners’ er ten volste van kunnen genieten.

Beste lezer,

Met dit schrijven wil ik benadrukken om onze longen in Rotterdam met onze schitterende groenen longen te laten ademen voor onze stadse mensen, een hap zuurstof is een verademing, neem dit niet van ons af denk groen!
Overdenk alle regels die jullie ons gaven want het klinkt in mijn oren zo van, opsodemieteren.
Bedenk dat onze stad overloopt aan criminelen. Jullie weten toch net zo goed als ik dat groen ons blij maakt, troost geeft adem geeft, een inspiratiebron is. Etc.

Beste wethouder Faouzi Achbar , commissie en raadsleden,
Dit gaat over onze volkstuintjes!
Waar wij heel erg blij mee zijn en graag verblijven.
Ons complex is goed georganiseerd en wij hebben vele sociale contacten.
Een goed functionerend bestuur en een fantastische groen commissie die alles onder controle heeft. Gezamenlijk met onze mede tuinders doen wij al deze werkzaamheden en letten goed op de biodiversiteit.
Het nieuwe contract kan zo niet getekend worden omdat het ons veel groene werkzaamheden uit handen neemt en wij er (financiële) onzekerheden voor terug krijgen.
Kan er nog eens goed naar het contract gekeken worden?
Neemt u ons aub niet onze groene oase af!
De volkstuinen vervullen een specifieke functie in de stad.
In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Geachte heer Achbar e.a.,

DEMOCRATIE BESTAAT UIT OVERLEG (niet uit verplichte nummertjes)

Welhaast uit het veld geslagen ben ik door het tumult dat volgt op uw tactloze toedoen en nalaten.
Ik kan er met de pet niet bij, dat een democratisch gekozen bestuurder zo onprofessioneel omgaat met burgers die hij vertegenwoordigt.

Ik voel me geintimideerd door de voorgestelde ‘maatregelen’.

U stelt o.a. dat u het openbare groen op de complexen per heden in eigen beheer gaat (laten) uitvoeren.
Is het overal zo’n puinhoop dan, dat de gemeente het niet meer kan overlaten aan gemotiveerde vrijwilligers?
Hebben wij daarvoor al die jaren met ons hol omhoog gestaan, in de waan dat wij een bijdrage leveren aan de LEEFBAARheid in Rotterdam, om vervolgens als een stel ‘lastige’ pubers van het terrein afgeschopt te worden?

LEER VAN ONS 1 DING : Het is net als met de plantjes, als je ze geen water geeft verdorren ze. Als je erop trapt gaan ze kapot, als je ze een haastige snoeibeurt geeft kijken ze je niet meer lief aan.

Concrete vraag: – Kunt u uitleggen wat wij niet goed doen qua onderhoud aan het openbaar groen op ons terrein?

En dan nog dit:
Houtstook
Per 1 januari 2024 wordt een verbod op nieuwe houtkachels ingevoerd. Per 1 januari 2026
geldt een algeheel verbod op houtstook op de volkstuinen.

Dit wordt door u gemotiveerd met:
– 1 “een toenemend aantal klachten van tuinders en omwonenden over ervaren overlast en gezondheidsklachten”
– 2 “de brandveiligheid in de omgeving van houten huisjes dicht bij elkaar”
– 3 “een verbod draagt bij aan ontmoediging bewoning van volkstuinhuisjes in de winter”

Uw motivatie is gestoeld op technocratisch denken. U heeft een doel en zoekt daar argumenten bij.
Hieronder een paar concrete vragen:

ad 1 kunt u dit met cijfers onderbouwen en weet u zeker dat de rook altijd van tuinhuisjes afkomstig is en niet ‘gewoon’ uit de omliggende wijk komt? En wordt houtstook in heel Rotterdam verboden per 01-01-2026?

ad 2 heeft u al eens op ons complex gezien hoe ver de huisjes uit elkaar staan?

ad 3 “ontmoediging bewoning van volkstuinhuisjes in de winter” Hoe vaak komt dit voor en moet u daar dan niet op handhaven ipv de goeien onder de kwaaien te laten lijden?

Vriendelijke groet ,

In hoop dat u bij zinnen komt,

Aan wethouder, commissie en raadsleden. Ik ben een van de duizenden volkstuinliefhebbers, die met ontzetting kennis heb genomen van de voorgenomen maatregelen, die de gemeente voornemens is op te leggen aan de volkstuinen. M.i. slaan die nergens op, omdat het niet strookt met het overheidsbeleid v.w.b. het terugdringen van stikstof en CO2. Rotterdam is de “smerigste” stad van Nederland en daar gaan we het groen (o.a volkstuinen) belasten met onbetaalbare huur en overige kosten. Wij zijn een ouder echtpaar met een bescheiden inkomen, wonend in een appartementencomplex met alleen een balkonnetje.
Van de 365 dagen zijn we er zeker 300 op de tuin aanwezig en genieten telkens weer van dat kleine beetje natuur om ons heen. En dat wilt u ons en heel veel andere tuinders onmogelijk maken. Vraag 1). Gaat dat straks ook met buitensportverenigingen gebeuren ? Wilt u alle mensen met een hobby op die manier de nek omdraaien ? Hopelijk kunt u zich verplaatsen in onze gedachten en redelijke eisen stellen. Tot slot wil ik u verwijzen naar de berichten van het Platvorm Rotterdamse Volkstuinen, die u ongetwijfeld onder ogen zijn gekomen. Vraag 2). : Verdiep u nog eens in de problematiek, die uw besluit tot gevolg zal hebben.

Ik wens u veel wijsheid toe,

Beste gemeente raadslid,

U gaat met uw collega’s over de besluiten van ons mooie buiten verblijf op V.T.V blijdorp en vele andere complexen in en rond Rotterdam.
Beseft u echt wat hier leeft?
Diverse Vogels. Insecten, egels , uilen , wormen , muizen, ijsvogels, bijen enz enz.
Het is een zeer belangrijk stuk natuur tussen het beton. Weg met die woonplekken waar rijke mensen hun villa’s mogen bouwen. We zijn al vanaf complex Bovendijk verdreven door de villa’s en nu dit weer. Word wakker , als het nu sociale woningen worden????.
Nee grote tuinen van 500 vierkanten meter met een hek er om heen☹ is in de nieuw bouw wijk.
Mensen die een boven woning hebben met kinderen die buiten willen genieten dat gaat U van ons afnemen????.
Nee zeg ik dtr is een uniek stuk in Rotterdam waar vele mensen van genieten in het groen,
AF BLIJVEN dus !!!
IK ben niet trots op Rotterdam meer , verdorrie waar staan we dan als mens die opkomen voor het groen in de stad.
U moet U schamen en weten wat U te kort doet aan de stad en de natuur die we zo nodig hebben.

Dit moest ik even kwijt,

Beste wethouder, beste commissie- en raadsleden,

Hierdoor verzoek ik u het huidige proces met betrekking tot het aangaan van een nieuw huurcontract met 44 Rotterdamse volkstuinverenigingen tijdelijk stil te leggen en de besluitvorming uit te stellen.

Nog afgezien van de vraag of de opzegging van het contract met het SVIN en de besturen van de volkstuinen op rechtsgeldige wijze is gedaan, zien de overgelegde stukken veeleer op het aangaan van een huurovereenkomst met eigenaren van commercieel vastgoed dan op het aangaan van een huurovereenkomst met volkstuinverenigingen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de gemeente Rotterdam.
Onderstaand treft u vragen en opmerkingen aan – zeker niet uitputtend – die bij mij opkwamen bij het doornemen van de toegestuurde stukken.

Door het tijdelijke stilleggen van het proces en het uitstellen van de besluitvorming kan de gemeente Rotterdam in respectvolle samenwerking met de volkstuinders komen tot huurovereenkomst die toekomstbestendig is en die recht doet aan de volkstuincultuur. Een cultuur die al meer dan 100 jaar bestaat en die de moeite van het bewaren waard is.

Ik hoop natuurlijk op een positief antwoord van uw kant.

Met vriendelijke groet,

1. Opmerkingen concept huurovereenkomst

Algemeen:
De huurovereenkomst geeft de indruk ontworpen te zijn voor huur van commercieel vastgoed en/of de pacht van commercieel gebruikte grond. Volkstuincomplexen zijn echter verenigingen van gewone Rotterdammers die willen tuinieren, recreëren of groente en fruit willen verbouwen zoals u zelf weergeeft in uw definities van nutstuin en verblijfstuin en in artikel 1.2 (niet commercieel exploiteren …) van de huurovereenkomst.

Artikel 3 – duur, verlenging en opzegging
Waarom wordt er in sommige gevallen 1 jaar verhuurd en in andere gevallen 5 jaar?
Waarom is in deze artikelen niet opgenomen dat de huur telkens stilzwijgend met 5 jaar wordt verlengd?
Waarom is er geen sprake van een schadevergoeding, schadeloosstelling of vervangende locatie of perceel? De vereniging investeert met geld en met menskracht, daar staat niets tegenover? Hoe zit dit wettelijk?
In artikel 3.6 staat mi de crux van de huurovereenkomst: ten alle tijde opzegbaar om woningen te kunnen bouwen. Wat is daarop uw antwoord?

Artikel 4 – huurprijs, betalingsverplichting
Artikel 4.8 (inclusief omzetbelasting) is strijdig met de artikelen 4.2, en 4.6 (geen omzetbelasting verschuldigd)
Zijn de bedragen in- of exclusief omzetbelasting?

Artikel 10 – zekerheden
Er is geen volkstuinvereniging die zoveel geld in kas heeft om een waarborgsom van driemaal de huurbetalingsverplichting te betalen. Het zijn verenigingen gerund door vrijwilligers, het zijn geen commerciële bedrijven.

Artikel 11 – huurprijsherziening: aanpassingen zodat huurprijs kostendekkend is.
Het is niet duidelijk hoe de kostendekkende huurprijs wordt berekend. Ook bij de definities wordt dit niet duidelijk.
Wat zijn kapitaallasten, zakelijke lasten, onderhoudskosten, overige kosten, verzekeringskosten, beheerkosten?

Artikel 12 – bibob-toets
Ik snap dat er geen criminele of witwaspraktijken mogen gebeuren op volkstuincomplexen. Ik heb er wel moeite mee dat alle leden van de vereniging de dupe worden van de gedragingen van één bestuurslid of van één medetuinder. Voorbeeld: Het is alsof de huur van alle appartementen in een appartementencomplex worden opgezegd als er één appartement hennep wordt geteeld.

Zie hiervoor ook mijn opmerking bij artikel 12.
Daarnaast lijkt dit artikel eerder te slaan op commercieel vastgoed door de terminologie: aandeelhouder, vennootschap,

Artikel 17 – aanwezige opstallen op de huuringangsdatum
Artikel 17.7: de opstallen zullen over het algemeen tuinhuisjes zijn. Volgens dit artikel mag ik niet tijdelijk of permanent verblijven, overnachten of wonen. Dit lijkt me onmogelijk. Hoe kan ik in een tuinhuisje niet tijdelijk verblijven?
Verder heb ik mijn tuin in 2006 in goed vertrouwen gepacht en mijn huisje gekocht. Toen was het toegestaan om in de periode tussen 1 april en 1 oktober te overnachten. Waarom wordt dit niet langer toegestaan. Er is hier immers sprake van gewekt vertrouwen.

Ik denk dat dit artikel bedoeld is om permanente bewoning te verbieden. Zet dat er dan ook in. Verbiedt permanente bewoning, maak daar en duidelijke definitie van, maar laat de mogelijkheid tot overnachten in de zomermaanden in stand. Het doet echt niemand kwaad.

2. Kwaliteitseisen volkstuinen

Wat wordt bedoeld met:
artikel 2, lid d, wat wordt bedoeld met organisatie met maatschappelijk nut
Artikel 2, lid e, wat is de definitie van gezin

Artikel 4 onderhoud specifiek
Waarom mogen tuinders geen bomen planten?
Geldt dat ook voor een (dwerg)fruitboompje, een vijg, een rododendron, een tulpenboom etc etc?

4.3 Riolering
Onder e: wat wordt hiermee bedoeld. Als het regent, zakt het water in de grond, verwijst in de sloten of loopt weg in eventuele putten.
Dat gebeurt toch in de hele stad?

4.4 sloten
Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe ver gaat het schoonhouden?

​​5 speelelementen
Onze vereniging heeft een klein speeltuintje, ook open voor kinderen uit de buurt waarvan de ouders geen tuinlid zijn. Dit speeltuintje is ingericht op aanwijzing van en gecontroleerd door de gemeente Rotterdam.
Een certificeerde bureau moet betaald worden. Dit jaagt de vereniging op extra kosten.

6 milieu en Hygiene

3. Algemene bepalingen grondhuur, gemeente Rotterdam, versie 16 juni 2021.

Algemeen.
De algemene bepalingen zien op commercieel vastgoed en niet op niet-commerciële volkstuinverenigingen. Wij verzoeken u dan ook deze algemene bepaling grondhuur niet te gebruiken maar in zijn geheel te vervangen voor een bepaling grondhuur die wel past op een niet commerciële volkstuinvereniging. De hieronder genoemde opmerkingen zijn bedoeld als illustratie hiervan. Het enkel aanpassen van de genoemde artikelen is onvoldoende.

Hieronder enkele opmerkingen.
Artikel 10 en 11 – boetebepaling en onderhuur
Houdt dit in dat alle leden van de vereniging de dupe kunnen zijn van de misdragingen van één van de bestuursleden of van één van de leden.

Artikel 12 – huurprijswijzigingen
In de huurovereenkomst is sprake van een kostendekkende huur die uitsluitend dient om de kosten die de gemeente maakt voor de instandhouding van de complexen te dekken.
Hoe verhoudt zich dit tot artikel 12.
Waarom kan er geen sprake zijn van een huurverlaging (artikel 12.2) als de gemeente minder kosten maakt voor de instandhouding van de complexen. Het gaat hier toch alleen om een kostendekkende huur.

Artikel 13 – einde huurovereenkomst of gebruik.
Kan er van een vereniging gevraagd worden om alles wat op er het gehuurde terrein staat op eigen kosten te verwijderen bij einde huurovereenkomst. Een volkstuinvereniging is immer niet commercieel en zal de benodigde financiële middelen niet hebben.

Artikel 14 – schade en aansprakelijkheid.
De schade en aansprakelijkheid wordt erg eenzijdig opgelegd aan de volkstuinverenigingen. In dit artikel is een aantal keren sprake van bedrijfsschade wat impliceert dat dit inderdaad een vastgoedcontract is.

Artikel 15 – zekerheden
In de huurovereenkomst is sprake van een waarborgsom van driemaal de huurbetalingsverplichting. Dit is voor een volkstuinvereniging niet te betalen. Geen enkele niet commerciële vereniging heeft zoveel geld tot zijn beschikking.

Artikel 22 en 23 – omzetbelasting en overige belastingen, etc
Het is niet duidelijk of de vereniging omzetbelasting verschuldigd is. Dit blijkt ook niet uit de huurovereenkomst.
Baatbelasting ziet op een eigenaren van onroerende zaken en ziet niet op een volkstuinvereniging.

Artikel 24 – hoofdelijkheid
Besturen van volkstuinverenigingen zijn vrijwilligers, gewone leden die zich inzetten voor de vereniging. Kan een vrijwilliger hoofdelijk aansprakelijk zijn?

Artikel 27 communicatie
Aanhuur is een ander woord voor het huren van een kantoorruimte of kantoorpand en ziet niet het een volkstuinvereniging.

4. Voorwaarden voor vijf jaren contract

Artikel 5
VOG: op welke profielen wordt gescreend?

Artikel 14
Speeltoestellen: zie opmerkingen bij artikel 5 van de kwaliteitseisen. Wordt de vereniging zo niet op extra kosten gejaagd.

Artikel 15
Maatregelen waardoor de tuinders op aangename wijze kunnen recreëren: kunt u aangeven wat de gemeente verstaat onder adequaat oppakken en/of oplossen waarbij van belang is dat de bestuurslid geen opsporings- of handhavingsbevoegdheden heeft. De mogelijkheden die een bestuur heeft om te handhaven, zijn alleen al hierom beperkt.

5. Demarcatielijst verblijfstuinen

Semi-openbaar groen
Bij mijn tuinvereniging hebben we een:
– Groencommissie
– Tuinkeuringscommissie
– Zaagploeg
Daarnaast hebben alle leden 7 x per jaar een werkbeurt waar het openbare deel van onze volkstuinvereniging wordt onderhouden. Alles wat u onder openbaar semi-openbaar groen heeft opgenomen doen wij zelf. Dit is niet alleen het doen van onderhoud, maar ook een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven.

Wij tuinieren al jaren ecologisch en nemen maatregelen om de biodiversiteit te verhogen. De beschrijving die u geeft van de werkzaamheden van de gemeente zien op gestandaardiseerd groenbeheer en zijn voor de VTV-Blijdorp een stap terug in de tijd.

In afwachting van uw antwoord.

Geachte heren, dames,

Zeer recent heb ik, als huurder cq tuinbezitter, het door de gemeente toegezonden nieuwe huurcontract ,van onze VTV (VTV Blijdorp) met de gemeente, kunnen lezen.

Mijn verbazing was zeer groot en de algemeen inhoudelijke tekst riep zeer veel vragen op.
In de 1e plaats is dat het contract een Kafkaiaanse sfeer uitstraalt, met andere woorden, het stuk (contract) is in de 1e plaats bedoeld voor bedrijven en is absoluut niet geschikt voor een vereniging. Sommige onderdelen stroken niet met de vereniging, niet in algemene zin en zeker niet wat onze goed draaiende vereniging betreft.
Mijn eerste algemene vraag hierbij is of het contract niet aangepast kan worden, meer gespecificeerd en meer gericht naar een volkstuin vereniging en niet naar een gewoon vastgoed bedrijf.

Mijn tweede vraag hangt samen met de analoge inhoud die het uitstraalt, dat wil ik graag even uitleggen:
Ik kreeg de indruk dat het een overheid betreft die, in deze kwestie, weinig opheeft met de gewone burger, een burger die in sociaal en vooral in duurzaam opzicht en daarbij ook graag liefdevol met de natuur om wil gaan. Burgers die al jaren een volkstuin huren en die zich verantwoordelijk voelen voor het groen, voor de grote diversiteit in dit groen. In deze zijn het burgers die zich verantwoordelijk voelen voor het groen in de gemeente in de breedste zin van het woord. Zij onderhouden voor een belangrijk deel zelf het complex en betrekken daarbij ook graag de burgers van omwonende wijken
Van enige samenwerking met de overheid lijkt geen sprake te zijn. Het geeft het gevoel dat wij geen partner zijn in deze.

Mijn vraag in deze is: hoe gaat de overheid, de gemeente met ons SAMENwerken en hoe (=deel 2 van mijn vraag) gaat de gemeente dit precies doen?

Misschien zijn veranderingen nodig, daar ben ik (zijn wij) niet tegen, absoluut niet, maar wel graag in overleg, in dialoog.

Beste gemeenste,
Het volgende in verband met het door u voorgestelde huurcontract voor volkstuinders:
Bij V.t.v Blijdorp verzorgen wijzelf het algemeen groen met veel oog voor biodiversiteit. Wij willen dat zo blijven doen. Het kost de gemeente niets, dus waarom nu dure werkploegen naar onze tuin sturen die bovendien niet weten wat onze ecologische bedoelingen zijn? Ook willen wij niet voor de kosten opdraaien van deze externe werkploegen.
Met vriendelijke groet,

Beste mevrouw Berger,

Met belangstelling lees ik op https://duurzaam010.nl/thema/10-van-010/ dat de gemeente serieus werk maakt van het bevorderen (of herstellen) van de biodiversiteit in de stad Rotterdam. Een prachtig initiatief!

De ‘pay off’ van de pagina luidt: “Daarom zetten we in op meer groen en minder steen, meer verschillende soorten groen, een betere bodem- en waterkwaliteit en minder nachtelijk licht. In Rotterdam willen we zo samen werken aan de verrijking van de stadsnatuur.”

Op de pagina https://www.rotterdam.nl/10-van-010 wordt melding gemaakt van een afvinkkaart die opgevraagd kan worden om de biodiversiteit op diverse plekken in de stad zelf in kaart te kunnen brengen. Aangezien een ander onderdeel van de gemeente momenteel plannen aan het ontwikkelen is voor de volkstuinen in de stad die haaks staan op de wens de biodiversiteit te vergroten, zou ik graag van u deze (digitale?) afvinkkaart ontvangen.

Met de afvinkkaart kunnen de volkstuinders het argument kracht bij zetten dat de volkstuincomplexen zeer waardevol zijn voor het behoud van de biodiversiteit.Aangezien is een grotere biodiversiteit een speerpunt is voor het gemeentelijke groenbeleid, willen we de gemeente graag helpen dit punt ook op de agenda te houden bij het maken van afwegingen die te maken hebben met de volkstuincomplexen. Ingevulde afvinkkaarten door een groot aantal leden van de 44 volkstuincomplexen die onze stad rijk is gaan daar zeker bij helpen.

In afwachting van uw reactie.

Goedenmiddag,

Tijdens van de informatiebijeenkomst morgenavond, zou ik graag de volgende vragen beantwoord willen zien:
– Ons huurcontract heeft de bepaling dat er een opzegtermijn van 14 maanden is. Dus ik ga er vanuit dat een nieuw huurcontract pas ingaat 14 maanden na opzegging, niet met terugwerkende kracht op 1-1-2023. Klopt dat?
Dat geeft alle partijen alsnog de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over een acceptabel contract.
– De gemeente weet al sinds april 2022 (8 maanden geleden) dat er een voorziening getroffen moet worden, nadat het contract met de SVIN is opgezegd (hebben die dan geen termijn van 14 maanden?). 44 volkstuinverenigingen worden vorige week overvallen met een set van 15 documenten die onderdeel uitmaken van het nieuwe huurcontract.
Getuigt het van minachting van de kant van de gemeente dat Rotterdamse burgers slechts 7 dagen de tijd krijgen voor iets waarvoor de gemeente ruim 8 maanden de tijd neemt?
– Ik heb begrepen dat het Platform Rotterdamse Volkstuinen als sinds 2021 zichzelf aanbiedt als gesprekspartner. Maar de documenten die nu zijn toegestuurd zijn zonder enig overleg samengesteld. In hoeverre denkt de gemeente Rotterdam dat zij hierin rechtmatige burgerparticipatie hebben betracht?
– De documenten staan vol met bepalingen die volstrekt niet passen bij een huurcontract voor volkstuinen. Heeft de gemeente zich ueberhaupt verdiept in wat volkstuinen zijn en welke betekenis ze hebben voor de stad Rotterdam en de Rotterdamse burgers?
– Op de inhoud van vrijwel alle documenten is veel aan te merken en veel om over te spreken. Gaat de gemeente pas op de plaats maken en in gesprek met het Platform, zodat er een acceptabel huurcontract komt?
Ik zal de bijeenkomst online volgen en kijk belangstellend uit naar uw antwoord.

Waar ik me vooral zorgen over maak is: wat zijn zwaarwegende redenen om het huurcontract op te zeggen door de gemeente en in welke gevallen krijgen tuinders een compensatie en wanneer niet als het complex wordt opgeheven? En als het wordt opgeheven, moeten we dan onze “opstallen” afbreken?
Voorbeeld: is huizenbouw een zwaarwegende reden?

Geachte wethouder,

“Niet lullen maar poetsen!”

Wat is nu de échte visie van de wethouder van de gemeente Rotterdam tav volkstuinverenigingen?
Zeer tegenstrijdige en helaas vanuit de wethouder eerlijk gezegd een, voor de ontelbare zeer actieve vrijwilligers op de vtv’s, ronduit schofferende communicatie…

Lees de teksten betreffende volkstuinen op de website van de gemeente en vergelijk deze met de recente teksten van de wethouder.
Gaat het hier nou om groene paradijsjes die op elk gebied (ecologisch; meer biodiversiteit, sociale cohesie, vrijwilligerswerk, milieu educatie, lokale recreatie, voor elke portemonnee bereikbaar en voor iedereen toegankelijk) een verrijking zijn voor de gemeente of om criminele organisaties die rijp zijn voor de Bibob?
Jekyll & Hide

Er zijn 44 vtv’s in Rotterdam waarvan er slechts (één) enkele voor echte problemen lijkt te zorgen. Alle rechtsmiddelen die nodig zijn dit voortvarend aan te pakken zijn allang voorhanden; de wethouder kan er ook voor kiezen daar eindelijk eens te gaan handhaven in plaats van het respectloos over één kam scheren van een veel grotere meerderheidsgroep die zijn stinkende best doet de stad juist in elk opzicht te verrijken!

Waarom worden de Rotterdamse volkstuinders niet met respect benaderd als de serieuze gesprekspartner die ze zijn, maar behandeld als halve criminelen terwijl ondertussen de echte rotte appels ongemoeid blijven?

Je zou toch verwachten dat uitgerekend een wethouder van de partij Denk wel twee keer zou nadenken eer hij een grote groep goedwillende burgers beoordeeld, nee zelfs afrekent, op het criminele gedrag van een hele hele kleine minderheid?

Temeer daar het die meerderheid aan rechtsmiddelen ontbreekt zelf actie te ondernemen tegen deze rotte appels.
Dat is in een rechtsstaat immers voorbehouden aan, en daarmee de verantwoordelijkheid(!) van, de overheid.

Zolang de gemeente echter consequent(!) nalaat hand te haven en daarmee daadwerkelijk de door haarzelf omschreven verplichting na te komen nl zorg te dragen voor een veilige omgeving, gaan nog meer nieuwe regels echt niet helpen een al vrij lang en hardnekkig bestaand probleem eindelijk op te lossen….
Dat is in goed Nederlands slechts windowdressing / voor de Bühne….
Ik geloof dat we daar in Rotterdam een veel betere oplossing voor hebben; iets met niet lullen maar poetsen!

Dus beste wethouder een zeer problematische VTV als Ommoord is niet de regel maar de uitzondering. En u kunt daar met de huidige regels allang orde op zaken stellen zolang u ook bereid bent daadwerkelijk te handhaven!

Prima functionerende vtv’s zoals VTV Blijdorp zijn veel eerder de regel dan de uitzondering.
Waarom zo een wantrouwende vijandige houding? Waarom zoveel goedwillende tuinders en vrijwilligers grofweg schofferen en de stuipen op het lijf jagen met intimiderende teksten? Waarom niet gewoon in harmonie de samenwerking zoeken en samen de stad een beetje mooier maken?

Op de website van de gemeente staat dat er meer mensen moeten kunnen genieten van een volkstuin; waarom lijkt uw hele inzet er dan op gericht de volkstuinverenigingen juist af te willen schaffen?

Wat is een volkstuin nu eigenlijk volgens de wethouder?

En hoe ziet de ideale volkstuinvereniging er eigenlijk uit?

Zou het misschien zo kunnen zijn dat daar allang tal van voorbeelden van bestaan binnen de gemeente Rotterdam? Dat deze vtv’s daarmee juist ook als voorbeeld kunnen dienen voor de rest. En dat u er ook voor had kunnen kiezen juist deze vtv’s bij uw concept overeenkomst als uitgangspunt te nemen? Dus vertrouwen ipv wantrouwen jegens de goedwillende burger. En handhaving voor die enkeling die er echt een potje van maakt.

De indruk die nu ontstaat is dit ‘orde op zaken stellen’ frame en het faillissement van de SVIN gebruikt/ misbruikt worden als een methode om middels een (mgl zelfs onnodig) nieuw contract exorbitante prijsverhogingen door te voeren….

Prijsverhogingen die worden gerechtvaardigd door het introduceren van de term ‘kostendekkend’.

Dat impliceert dat de vtv’s tot nu toe dus niet kostendekkend waren?
Zijn ze dat ooit wel geweest dan?
En zo niet waarom zouden ze dat nu dan ineens wel moeten zijn en niet onbelangrijk op welke rechtsgrond is dit dan gebaseerd?
Zij hebben toch een sociale en geen commerciële functie?
Hun bijdrage aan de stad als geheel is toch veel groter en breder dan alleen ‘kostendekkend’ zijn?

Bovendien als wij als vtv’s moeten zorgen dat wij kostendekkend zijn dan moeten(!) wij ook volledige inzage krijgen in welke kosten dit dan precies zijn?
En dan graag ook uitgesplitst per vereniging!
Hierin moeten wij sowieso volledig inzicht krijgen!
Naast dat wij dan natuurlijk ook volledige inspraak moeten krijgen inzake wat dan eigenlijk noodzakelijke kosten zijn?

Zeer waarschijnlijk doen en kunnen wij dit op sommige punten als kundige vrijwilligers wel veel beter zelf? Of kunnen wij iig als ervaringsdeskundigen de gemeente van reeds opgedane kennis en advies voorzien of op zijn minst als gelijkwaardige partners overleggen?
Want juist hierin ligt deels reeds een enorme kostenbesparing en bevindt zich zeker ook nog meer kostenbesparend potentieel…..
Samenwerken dus ipv tegenwerken beste wethouder….

De juridische constructie waarbij de gemeente eigenaar is van de grond en wij slechts gebruiker heeft toch als doel dat de kosten voor de gebruiker behapbaar blijven; vandaar een volkstuin huren en geen recreatiewoning. Maatschappelijk vastgoed dus; niet commercieel! Dit feit lijkt echter volledig naar de achtergrond verdwenen.

Volgens de wethouder krijgen wij dus wél de plichten van commercieel eigendom; kosten onderhoud etc maar niet de bijbehorende rechten; immers als puntje bij paaltje komt zijn wij als vtv’s nog steeds slechts (tijdelijke) ‘gebruikers’.
Maar zonder onze aanwezigheid heeft de gemeente toch ook onderhoudskosten aan de reeds bestaande gemeentelijke(!) paden, sloten, bruggen, bomen etc……

De hele concept overeenkomst lijkt helemaal niet opgesteld met volkstuinverenigingen in het achterhoofd maar staat bol van commercieel vastgoed jargon. Nog los van de toon die allesbehalve uitnodigt tot een goed constructief gesprek…

Vandaar nogmaals de vraag wat verstaat de wethouder eigenlijk onder een volkstuin?

Wij vragen ons echt in gemoede af wat deze wethouder eigenlijk voor ogen had toen hij deze ‘concept overeenkomst’ liet opstellen?
Misschien moet hij eerst maar eens een keertje langskomen zodat hij eea met eigen ogen kan zien en wij er als volkstuinders ook echt zeker van kunnen zijn dat hij ook daadwerkelijk weet wat een volkstuin en een vtv eigenlijk is?

Wij zijn als Rotterdamse Vtv’s goed georganiseerd; u kunt zo het gesprek aangaan met ons Platform dat terzake uiterst kundig is. Wellicht zou u dan eens echt naar hen kunnen luisteren en serieus ingaan op de tal van fantastische initiatieven die zij reeds(!) gepresenteerd hebben, maar die u kennelijk zo terzijde heeft geschoven…..
Lijkt u dat nou echt een constructieve, respectvolle benadering van uw mede burgers?
Heeft u eigenlijk enig idee hoeveel tijd en hoeveel moeite tal van vrijwillig actieve betrokken mensen hier insteken?
Wij zijn geen postbus aan de Zuidas/ Weena.
Wij zijn actieve betrokken burgers die -al jaren- op vele diverse fronten echt iets bijdragen aan de stad als geheel!

Samenwerken dus ipv tegenwerken!
En een beetje respect graag dat zou u sieren….

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
*

~ Die al 15 jaar met veel plezier volkstuinen op het prachtige paradijsje in de polder VTV Blijdorp ~

PS *Geen zorgen wij zijn reeds VOG gekeurd, maar nog in afwachting van een Bibob screening…..

Beste heer/mevrouw,

Wat ben ik geschrokken, verbaasd en ook boos over de concept huurdersovereenkomst zoals deze is voorgesteld door Gemeente Rotterdam aan de Rotterdamse Volkstuincomplexen. Het lijkt een document wat heel veel ruimte geeft aan verhuurder om aan alle kanten makkelijk van volkstuincomplexen af te komen.
Met heel veel liefde en plezier probeer ik op mijn volkstuin de natuur op een klein stukje Rotterdam te beheren, duurzaam met respect voor het groen en de biodiversiteit. Wat een prachtig gevoel het me iedere keer weer geeft als ik de hol van ons complex VTV Blijdorp af fiets en in de groene oase terechtkom. Het is zo’n prachtig goed onderhouden park met veel actieve leden die met veel plezier tuinieren. Een stuk van de tuin besteed ik met veel plezier aan moestuinieren. Ik ben een Rotterdammer , geboren en getogen, ik ben altijd zo blij en trots geweest dat Rotterdam op korte afstand groen in en om de stad heeft. Mijn angst is dat huidige contract een opmaat is naar snel en makkelijk volkstuincomplexen opheffen en de groenstroken te veranderen in woningen of saaie stadsparken. De gemeente kan immers zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen, en beoogt dan ook nog dat de eigenaar tuinders de grond leeg op moeten leveren? Dit kan toch niet waar zijn?

Daarnaast vrees ik dat medetuinders die net buiten de financiële regeling vallen hun dierbare tuin noodgedwongen moeten opgeven, dat kan toch niet de bedoeling zijn. In deze toch al dure tijd waarin steeds minder financiele ruimte is kan dit toch niet tot het groen en menselijke beleid behoren van de stad die zegt “groen” en zijn bewoners zo te waarderen. Mijns inziens is er ook een taak tot behoud van tuindersplezier van “alle” volkstuinders, ook de mensen die wat betreft de reductieregeling net buiten de boot dreigen te vallen.

Wanneer gaat het democratische proces in werking?? ik heb eerder de raadsvergadering gevolgd, daar lijkt de verantwoordelijk wethouder weinig van volkstuinen af te weten, hij leek zich te verschuilen, niets inhoudelijks kon vermeld worden, alleen dat het financiel gedekt moet zijn, de vorm en tot standkoming van dit document en vanuit welke visie ze is geschreven, is wat mij betreft totaal niet te volgen. Blijkbaar ging het niet alleen over financiele dekking, zoals aangegeven op de benoemde bijeenkomst.
Waar is de huidige overeenkomst qua visie op gestoeld?
Wat is de lange termijnvisie met betrekking tot voortbestaan van volkstuinen?
Het contract stelt wel allerlei voorwaarden maar spreekt weinig over recht van de huurder?
Rotterdam heeft beleid om huisjesmelkers aan te pakken, maar met dit contract lijkt ze redelijk arrogant , met alle respect, toch zelf een soort huisjesmelker.

Onder geen beding is ondertekening van dit document wat mij betreft aan de orde, het lijkt een directe ondertekening van je eigen mogelijke vonnis tot opheffen als Vokstuinvereniging, hoe bizar is dat?
Ik had verwacht dat de gemeente een meer samenwerkingsovereenkomst zou opstellen met meer oog voor wensen en mogelijkheden , om samen te groeien naar een beleid waar het overgrote deel van de volkstuinders de goede wil van de gemeente in terug zou vinden. Natuurlijk met ook het belang van duurzaamheid en biodiversiteit voorop te stellen. Mijn vraag is dus wanneer start het overleg, wanneer komt er een proces op gang waarin de verschillende tuinverenigingen samen met de gemeente aan de slag kunnen in plaats van beleid waarin men tegenover elkaar komt te staan.

Een aantal van mijn medetuinders hebben allerlei vragen opgesteld direct gelinkt aan de verschillende artikelen in het document , ik ben erg benieuwd naar uw reactie en beantwoording van al deze vragen.
Daarnaast zie ik uit naar de reactie op mijn schrijven.

Met verbazing heb ik kennis genomen van het feit dat aan het bestuur van de vtv Blijdorp, op welk complex ik een tuin heb een huurovereenkomst wordt voorgelegd.
Het bevreemdt mij des te meer omdat ik van mening ben dat zulks niet kan geschieden voordat het oude contract formeel door de gemeente is opgezegd met alle bijbehorende waarborgen voor een juiste opzegging. Dit betekent dat volgens de beginselen van algemeen behoorlijk bestuur eerst tijdig een opzegging dient plaats te vinden, waarbij gelegenheid moet zijn bezwaar en eventueel beroep in te dienen bij de daartoe bevoegde instanties. Immers

Ten aanzien van de inhoud van het “aangeboden” contract schaar ik mij achter de door mijn bestuur gemaakte opmerkingen.

In afwachting van uw reactie,

Beste wethouder, beste commissie- en raadsleden,

Op mijn volkstuinvereniging wordt het groenbeheer vrijwel volledig door de vereniging zelf gedaan, alle leden zetten zich hiervoor in, de werkwijze is ecologisch/biodivers, het resultaat een verademing van groen en rust, waar iedereen van geniet en voor iedereen toegankelijk is. Wat erg belangrijk is als je woont in een betonnen stad als Rotterdam waar weinig groen te vinden is.

Rotterdam warmt ontzettend op net als de rest van de wereld. De stadswarmte kan verminderd worden door meer groen wat goed onderhouden word. Overal word hier over na gedacht en groen toe gevoegd nog een grote reden om de volkstuinen te laten zo als ze zijn.

Buiten de oase van rust waar iedereen van kan genieten werken alle leden samen. Hierdoor is er voor de eenzame leden onder ons altijd iemand om mee te kletsen of iets mee te ondernemen. Dit is erg belangrijk omdat er al zo veel eenzaamheid heerst.

In de beoogde nieuwe huurovereenkomst wordt vrijwel al het groenbeheer bij de verenigingen weggehaald om dit vervolgens door de gemeente zelf te laten uitvoeren. Waarom? Het verhoogt de kosten voor ieder lid van de vereniging, doet afbreuk aan de jarenlange inspanning van de vereniging, het beheer zal doelmatig worden wat altijd ten koste gaat van de kwaliteit en de eigen visie van de vereniging omtrent groenbeheer zal worden overruled. Alleen maar een verliessituatie dus.

Een volkstuin moet voor iedereen toegankelijk zijn. Als het duurder word kunnen sommige leden dit niet meer betalen. Deze leden zijn dan ook een deel van hun sociale leven kwijt.

Kunt u mij aangeven wat hiervan het nut is?

Wat Rotterdam er dan extra voor terug gaat doen zodat het voor iedereen betaalbaar blijft.

Ook zou ik graag uw visie horen over de eenzaamheid. Iets wat nu erg speelt in Rotterdam.

En ook graag uw visie over de klimaat verandering en stads warmte.

U zou mij hiermee een groot plezier doen.

Ik wil u alvast vriendelijk bedanken.

L.S.

Ik krijg via vele kanalen verontrustende berichten over ons volkstuinencomplex VTV Blijdorp. Ik ben mijn tuinhuisje aan het restaureren en ik wil graag weten of dit überhaupt nog wel zin heeft. De gemeente biedt ons een dubieus huurcontract aan met voorwaarden die de gemeente de mogelijkheid geeft huurders na bv 5 jaar de huur op te zeggen.

Mijn vraag: ‘Wat is de bedoeling van dit huurcontract? Een huurcontract zodat tuinders nog jaren kunnen genieten van werken en recreëren op VTV Blijdorp. Of biedt het nieuwe contact de gemeente meer mogelijkheden tuinders in de nabije toekomst de huur op te zeggen?’

ONDERHOUD
De gemeente wil het tuinencomplex gaan onderhouden.

Bij VTV Blijdorp doen wij dit tot alle tevredenheid zelf met vrijwilligers zodat het goedkoop blijft en geen extra arbeidskrachten vergt. Bovendien is het samen onderhouden van het tuinencomplex goed voor het verenigingsleven op het tuinencomplex.

Als de gemeente het onderhoud op zich gaat nemen, moet er betaald worden voor werk dat wij al jaren zelf uitvoeren. Bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt.

Mijn vraag: is de gemeente in staat om de werkzaamheden die nu door vrijwilligers worden gedaan uit te besteden aan gemeente-ambtenaren of derden? En zullen de kosten van dit onderhoud niet onnodig hoog worden?’

Ik ontvang graag antwoord op bovenstaande vragen!

goedendag,
daarnet heb ik het voorstel voor een nieuw huurovereenkomst voor volkstuincomplexen ( en nutstuinen?) gelezen.

wat ik zelf opmerk maar ook hoor van anderen die het bestudeerd hebben is dat de regels en voorwaarden die u stelt veranderd zijn.

kunt u mij zeggen wáárom u de eerder gebruikte huurovereenkomst aangepast heeft? is hier sprake van een beleid van de rotterdamse gemeenteraad?

kunt u mij daarbij tegelijk zeggen waarom de regels en voorwaarden díe zijn aangepast dan wel stricter gemaakt, gekózen is voor die aanpassingen.
ik denk hierbij aan de Bijlagen in het concept huurovereenkomst waar expliciet regels en voorwaarden benoemd worden en wie een en ander toetst. wat is de motivatir voor de gekozen instanties en voorwaarden.

een meer practische vraag: u gaat een waarborgsom vragen bij aanvang van de huurovereenkomst . waarom doet u dat? het zou kunnen dat voor een aantal gebruikers van de tuinen, met name diegenen met lagere inkomens, hierdoor in financiele problemen komen. maakt u uitzonderingen daarvoor?

ik kijk uit naar een antwoord van u,
met vriendelijke groet,

Beste wethouder, beste commissie- en raadsleden,

Hierdoor verzoek ik u het huidige proces met betrekking tot het aangaan van een nieuw huurcontract met 44 Rotterdamse volkstuinverenigingen tijdelijk stil te leggen en de besluitvorming uit te stellen.

Nog afgezien van de vraag of de opzegging van het contract met het SVIN en de besturen van de volkstuinen op rechtsgeldige wijze is gedaan, zien de overgelegde stukken veeleer op het aangaan van een huurovereenkomst met eigenaren van commercieel vastgoed dan op het aangaan van een huurovereenkomst met volkstuinverenigingen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de gemeente Rotterdam.
Onderstaand treft u vragen en opmerkingen aan – zeker niet uitputtend – die bij mij opkwamen bij het doornemen van de toegestuurde stukken.

Door het tijdelijke stilleggen van het proces en het uitstellen van de besluitvorming kan de gemeente Rotterdam in respectvolle samenwerking met de volkstuinders komen tot huurovereenkomst die toekomstbestendig is en die recht doet aan de volkstuincultuur. Een cultuur die al meer dan 100 jaar bestaat en die de moeite van het bewaren waard is.

Ik hoop natuurlijk op een positief antwoord van uw kant.

Met vriendelijke groet,

1. Opmerkingen concept huurovereenkomst

Algemeen:
De huurovereenkomst geeft de indruk ontworpen te zijn voor huur van commercieel vastgoed en/of de pacht van commercieel gebruikte grond. Volkstuincomplexen zijn echter verenigingen van gewone Rotterdammers die willen tuinieren, recreëren of groente en fruit willen verbouwen zoals u zelf weergeeft in uw definities van nutstuin en verblijfstuin en in artikel 1.2 (niet commercieel exploiteren …) van de huurovereenkomst.

Artikel 3 – duur, verlenging en opzegging
Waarom wordt er in sommige gevallen 1 jaar verhuurd en in andere gevallen 5 jaar?
Waarom is in deze artikelen niet opgenomen dat de huur telkens stilzwijgend met 5 jaar wordt verlengd?
Waarom is er geen sprake van een schadevergoeding, schadeloosstelling of vervangende locatie of perceel? De vereniging investeert met geld en met menskracht, daar staat niets tegenover? Hoe zit dit wettelijk?
In artikel 3.6 staat mi de crux van de huurovereenkomst: ten alle tijde opzegbaar om woningen te kunnen bouwen. Wat is daarop uw antwoord?

Artikel 4 – huurprijs, betalingsverplichting
Artikel 4.8 (inclusief omzetbelasting) is strijdig met de artikelen 4.2, en 4.6 (geen omzetbelasting verschuldigd)
Zijn de bedragen in- of exclusief omzetbelasting?

Artikel 10 – zekerheden
Er is geen volkstuinvereniging die zoveel geld in kas heeft om een waarborgsom van driemaal de huurbetalingsverplichting te betalen. Het zijn verenigingen gerund door vrijwilligers, het zijn geen commerciële bedrijven.

Artikel 11 – huurprijsherziening: aanpassingen zodat huurprijs kostendekkend is.
Het is niet duidelijk hoe de kostendekkende huurprijs wordt berekend. Ook bij de definities wordt dit niet duidelijk.
Wat zijn kapitaallasten, zakelijke lasten, onderhoudskosten, overige kosten, verzekeringskosten, beheerkosten?

Artikel 12 – bibob-toets
Ik snap dat er geen criminele of witwaspraktijken mogen gebeuren op volkstuincomplexen. Ik heb er wel moeite mee dat alle leden van de vereniging de dupe worden van de gedragingen van één bestuurslid of van één medetuinder. Voorbeeld: Het is alsof de huur van alle appartementen in een appartementencomplex worden opgezegd als er één appartement hennep wordt geteeld.

Zie hiervoor ook mijn opmerking bij artikel 12.
Daarnaast lijkt dit artikel eerder te slaan op commercieel vastgoed door de terminologie: aandeelhouder, vennootschap,

Artikel 17 – aanwezige opstallen op de huuringangsdatum
Artikel 17.7: de opstallen zullen over het algemeen tuinhuisjes zijn. Volgens dit artikel mag ik niet tijdelijk of permanent verblijven, overnachten of wonen. Dit lijkt me onmogelijk. Hoe kan ik in een tuinhuisje niet tijdelijk verblijven?
Verder heb ik mijn tuin in 2018 in goed vertrouwen gepacht en mijn huisje gekocht. Toen was het toegestaan om in de periode tussen 1 april en 1 oktober te overnachten. Waarom wordt dit niet langer toegestaan. Er is hier immers sprake van gewekt vertrouwen.

Ik denk dat dit artikel bedoeld is om permanente bewoning te verbieden. Zet dat er dan ook in. Verbiedt permanente bewoning, maak daar en duidelijke definitie van, maar laat de mogelijkheid tot overnachten in de zomermaanden in stand. Het doet echt niemand kwaad.

2. Kwaliteitseisen volkstuinen

Wat wordt bedoeld met:
artikel 2, lid d, wat wordt bedoeld met organisatie met maatschappelijk nut
Artikel 2, lid e, wat is de definitie van gezin

Artikel 4 onderhoud specifiek
Waarom mogen tuinders geen bomen planten?
Geldt dat ook voor een (dwerg)fruitboompje, een vijg, een rododendron, een tulpenboom etc etc?

4.3 Riolering
Onder e: wat wordt hiermee bedoeld. Als het regent, zakt het water in de grond, verwijst in de sloten of loopt weg in eventuele putten.
Dat gebeurt toch in de hele stad?

4.4 sloten
Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe ver gaat het schoonhouden?

​​5 speelelementen
Onze vereniging heeft een klein speeltuintje, ook open voor kinderen uit de buurt waarvan de ouders geen tuinlid zijn. Dit speeltuintje is ingericht op aanwijzing van en gecontroleerd door de gemeente Rotterdam.
Een certificeerde bureau moet betaald worden. Dit jaagt de vereniging op extra kosten.

6 milieu en Hygiene

3. Algemene bepalingen grondhuur, gemeente Rotterdam, versie 16 juni 2021.

Algemeen.
De algemene bepalingen zien op commercieel vastgoed en niet op niet-commerciële volkstuinverenigingen. Wij verzoeken u dan ook deze algemene bepaling grondhuur niet te gebruiken maar in zijn geheel te vervangen voor een bepaling grondhuur die wel past op een niet commerciële volkstuinvereniging. De hieronder genoemde opmerkingen zijn bedoeld als illustratie hiervan. Het enkel aanpassen van de genoemde artikelen is onvoldoende.

Hieronder enkele opmerkingen.
Artikel 10 en 11 – boetebepaling en onderhuur
Houdt dit in dat alle leden van de vereniging de dupe kunnen zijn van de misdragingen van één van de bestuursleden of van één van de leden.

Artikel 12 – huurprijswijzigingen
In de huurovereenkomst is sprake van een kostendekkende huur die uitsluitend dient om de kosten die de gemeente maakt voor de instandhouding van de complexen te dekken.
Hoe verhoudt zich dit tot artikel 12.
Waarom kan er geen sprake zijn van een huurverlaging (artikel 12.2) als de gemeente minder kosten maakt voor de instandhouding van de complexen. Het gaat hier toch alleen om een kostendekkende huur.

Artikel 13 – einde huurovereenkomst of gebruik.
Kan er van een vereniging gevraagd worden om alles wat op er het gehuurde terrein staat op eigen kosten te verwijderen bij einde huurovereenkomst. Een volkstuinvereniging is immer niet commercieel en zal de benodigde financiële middelen niet hebben.

Artikel 14 – schade en aansprakelijkheid.
De schade en aansprakelijkheid wordt erg eenzijdig opgelegd aan de volkstuinverenigingen. In dit artikel is een aantal keren sprake van bedrijfsschade wat impliceert dat dit inderdaad een vastgoedcontract is.

Artikel 15 – zekerheden
In de huurovereenkomst is sprake van een waarborgsom van driemaal de huurbetalingsverplichting. Dit is voor een volkstuinvereniging niet te betalen. Geen enkele niet commerciële vereniging heeft zoveel geld tot zijn beschikking.

Artikel 22 en 23 – omzetbelasting en overige belastingen, etc
Het is niet duidelijk of de vereniging omzetbelasting verschuldigd is. Dit blijkt ook niet uit de huurovereenkomst.
Baatbelasting ziet op een eigenaren van onroerende zaken en ziet niet op een volkstuinvereniging.

Artikel 24 – hoofdelijkheid
Besturen van volkstuinverenigingen zijn vrijwilligers, gewone leden die zich inzetten voor de vereniging. Kan een vrijwilliger hoofdelijk aansprakelijk zijn?

Artikel 27 communicatie
Aanhuur is een ander woord voor het huren van een kantoorruimte of kantoorpand en ziet niet het een volkstuinvereniging.

4. Voorwaarden voor vijf jaren contract

Artikel 5
VOG: op welke profielen wordt gescreend?

Artikel 14
Speeltoestellen: zie opmerkingen bij artikel 5 van de kwaliteitseisen. Wordt de vereniging zo niet op extra kosten gejaagd.

Artikel 15
Maatregelen waardoor de tuinders op aangename wijze kunnen recreëren: kunt u aangeven wat de gemeente verstaat onder adequaat oppakken en/of oplossen waarbij van belang is dat de bestuurslid geen opsporings- of handhavingsbevoegdheden heeft. De mogelijkheden die een bestuur heeft om te handhaven, zijn alleen al hierom beperkt.

5. Demarcatielijst verblijfstuinen

Semi-openbaar groen
Bij mijn tuinvereniging hebben we een:
– Groencommissie
– Tuinkeuringscommissie
– Zaagploeg
Daarnaast hebben alle leden 7 x per jaar een werkbeurt waar het openbare deel van onze volkstuinvereniging wordt onderhouden. Alles wat u onder openbaar semi-openbaar groen heeft opgenomen doen wij zelf. Dit is niet alleen het doen van onderhoud, maar ook een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven.

Wij tuinieren al jaren ecologisch en nemen maatregelen om de biodiversiteit te verhogen. De beschrijving die u geeft van de werkzaamheden van de gemeente zien op gestandaardiseerd groenbeheer en zijn voor de VTV-Blijdorp een stap terug in de tijd.

Goedendag,
naar aanleiding van het nieuwe huurcontract heb ik een vraag over het beleid van de gemeente rotterdam omtrent biodiversiteit en verlaging luchtvervuiling.

Dit omdat in het huurcontract regels en voorwaarden genoemd of aangetipt worden waarbij men het gevoel kan krijgen dat de rotterdamse gemeente volkstuincomplexen in ieder geval níet als een grote waarde ziet voor de stad omdat de gemeente het zichzelf makkelijker lijkt te maken om de complexende huur op te zeggen.

hieronder staan links naar diverse artikelen, al dan niet van wetenschappelijke bronnen en van de gemeente rotterdam zelf . uit alle artikelen blijkt dat stadsgroen een wezenlijke bijdrage levert aan de mentale en fysieke gezondheid van bewoners en aan een vergoten van biodiversiteit die zeker in een vervuilde stad nodig is voor de leefbaarheid.

ik vraag u onderstaande artikelen door te nemen en daarna een helder standpunt te verwoorden van de gemeente rotterdam over de waarde van nutstuinen en volkstuincomplexen, met daarbij een beleid voor de directe toekomst.
hartelijk dank, ik kijk uit naar uw antwoord.

met vriendelijke groet,

De gemeente Rotterdam zegt in beleidsnotities veel waarde te hechten aan een stad waarin stadsnatuur en ecologisch evenwicht sterk zijn vertegenwoordigd. Toch worden volkstuinparken niet gezien als cruciaal domein voor handhaving van een gezonde stad. Sterker nog: de nieuwe regelgeving en bepalingen wijzen op eliminatiebeleid.

Leefbare stad
De volkstuinparken hebben een essentiële en noodzakelijke functie binnen de stad, met de maatschappelijk opgaves op het gebied van biodiversiteit, ecologie, klimaatadaptatie, gezondheid, welzijn, sociale redzaamheid en inclusiviteit, zoals vermeld in de visie. De tuinparken vormen een groenstructuur die de stad leefbaar houdt. Door verdichting zal de behoefte aan groen zeker verder toenemen. Rotterdam staat notabene op de laatste plaats van de ‘gezonde stad index’.

https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2018/positieve-effecten/

https://www.urbanallotments.eu/09_FS_final_nl7a19.pdf?id=252&type=0&jumpurl=uploads%2Fmedia%2F09_FS_final_nl.pdf&juSecure=1&locationData=252%3Att_content%3A606&juHash=bfc5f0330161a5d52f07d08912a7067bc0d9c8c8

https://www.rotterdam.nl/biodiversiteit

https://biblio.naturalsciences.be/rbins-publications/bulletin-of-the-royal-belgian-institute-of-natural-sciences-biologie/bulletin-of-the-royal-belgian-institute-of-natural-sciences-biology/73-sup-2003/biol73sup-19-22.pdf

In mijn volkstuinvereniging wordt het groenbeheer vrijwel volledig door de vereniging zelf gedaan, alle leden zetten zich hiervoor in, de werkwijze is ecologisch/biodivers, het resultaat een verademing van groen en rust, waar iedereen van geniet en voor iedereen toegankelijk is.

In de beoogde nieuwe huurovereenkomst wordt vrijwel al het groenbeheer bij de verenigingen weggehaald om dit vervolgens door de gemeente zelf te laten uitvoeren. Waarom? Het verhoogt de kosten voor ieder lid van de vereniging, doet afbreuk aan de jarenlange inspanning van de vereniging, het beheer zal doelmatig worden wat altijd ten koste gaat van de kwaliteit en de eigen visie van de vereniging omtrent groenbeheer zal worden overruled. Alleen maar een verliessituatie dus.

Kunt u mij aangeven wat hiervan het nut is?
U zou mij hiermee een groot plezier doen.

Beste Mina,

De Rotterdamse volkstuinders en besturen van deze volkstuinen zijn geschrokken van de plannen van wethouder Faouzi Achbar (DENK) voor de Rotterdamse volkstuinen. We kunnen niet anders concluderen dan dat er sprake is van onderliggende argwaan en voorbereiden van het wegdrukken van volkstuinen.

Op dinsdag 10 januari jl. werd de Rotterdamse volkstuingemeenschap overvallen met 15 documenten met eisen, waaronder een nieuw huurcontract, dat de volkstuincultuur letterlijk met de grond gelijk dreigt te maken. Met het nieuwe huurcontract en de bijbehorende bepalingen, zet de gemeente in op beëindiging van de Rotterdamse Volkstuincultuur!

De nieuwe regelgeving dicteert een onmogelijke bekostigingssystematiek en maakt een einde aan de verworven rechten van tuinverenigingen en hun tuinders, waardoor het onmogelijk wordt om de volkstuinparken in stand te houden.

De gemeente Rotterdam zegt in beleidsnotities veel waarde te hechten aan een stad waarin stadsnatuur en ecologisch evenwicht sterk zijn vertegenwoordigd. Toch worden volkstuinparken niet gezien als cruciaal domein voor handhaving van een gezonde stad. Sterker nog: de nieuwe regelgeving en bepalingen wijzen op eliminatiebeleid.

De volkstuinparken hebben een essentiële en noodzakelijke functie binnen de stad, met de maatschappelijk opgaves op het gebied van biodiversiteit, ecologie, klimaatadaptatie, gezondheid, welzijn, sociale redzaamheid en inclusiviteit, zoals vermeld in de visie. De tuinparken vormen een groenstructuur die de stad leefbaar houdt. Door verdichting zal de behoefte aan groen zeker verder toenemen. Rotterdam staat notabene op de laatste plaats van de ‘gezonde stad index’.

De 44 Rotterdamse volkstuinverenigingen hebben ruim 5000 leden – huurders van individuele tuinen – die met hun verwanten zeker 20.000 Rotterdammers (kiezers) vertegenwoordigen, zij doen een dringend beroep op de gemeenteraad om een aanpak te ontwikkelen die megalomane bouwambities vermijdt en de publieke groene verblijfsruimte niet inruilt voor een verstikkende overdaad aan beton en asfalt.

Het kamikaze-beleid van de gemeente zet de volkstuinverenigingen met de rug tegen de muur, zorgt voor een sterk gevoel van onrecht, maakt duizenden tuinders onrustig en boos en de toekomst van hun tuinvereniging buitengewoon onzeker.

GroenLinks zit uiteraard (helaas) niet in de coalitie. Maar als GroenLinksstemmer bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ben ik zeer benieuwd naar de visie van GroenLinks op deze meer dan zorgelijke ontwikkeling. Ook ben ik benieuwd of GroenLinks nog iets kan betekenen in het tegenhouden van deze plannen. Hoe dan ook wil ik je alvast bedanken voor het lezen van deze mail.

Hartelijke groeten van een zeer bezorgde Rotterdamse volkstuinder van VTV Blijdorp.

Beste medewerker van de gemeente Rotterdam,

In het nieuwe huurkontrakt van onze volkstuinvereniging zag ik zag dat de gemeente bijna al het onderhoud aan het groen zelf gaat uitvoeren. Ik vraag mij af in hoeverre dit gaat gebeuren op duurzame, ecologische wijze. Daarom wil ik u graag wat vragen stellen:

1. In hoeverre is de gemeente bekend met de aanwezigheid van beschermde diersoorten op ons complex, zoals bosuilen, ransuilen en ijsvogel? Wat gaat er gebeuren om deze soorten te beschermen? En krijgt de specht nog nestelgelegenheid in dode bomen?

2. En wat gaat de gemeente doen om de biodiversiteit op ons complex te ondersteunen en te vergroten?

3. Op ons complex wordt zeer regelmatig (in het seizoen 1x per week) onderhoud verricht aan het algemene groen op basis van een onderhoudsschema. In hoeverre gaat de gemeente nu zelf het onderhoud uitvoeren in overleg met onze vereniging? Het zou mooi zijn als dit goed afgestemd kan worden.

4. Ik kan mij voorstellen dat er wellicht verenigingen zijn waar het onderhoud van groen niet op orde is. Bij ons wordt er veel aandacht aan besteed. Zou het voor de gemeente – in arbeidstijd en geld – niet voordeliger zijn om complexen waar het groen wel op orde is regelmatig te controleren en een groot deel van het onderhoud door die verenigingen zelf te laten doen? De gemeente kan dan de meer aandacht geven aan die tuincomplexen waar meer zorg nodig is. Of de huurprijs hoeft dan minder te stijgen.

5. Wat is de visie van de gemeente omtrent de volkstuincomplexen in Overschie als zijnde 1 groengebied en het behoud ervan?

6. Ik zie dat de gemeente gaat bepalen welke bomen er worden geplant. Waarom is hier geen vrije keuze mogelijk?

7. Wat is de visie van de gemeente op het behoud van volkstuinverenigingen op langere termijn? De biodiversiteit is er groot, het zijn openbare wandelparken en het biedt stadsbewoners recreatiemogelijkheden en verkoeling in de zomer.

8. Waarom moet het gras elke week gemaaid worden terwijl het laten bloeien van grassen en andere heemplanten insecten, en dus ook vogels, betere leefomstandigheden biedt?

9. Op internet lees ik dat Rotterdam zich graag presenteert als groene stad, bijvoorbeeld: www.natuurlijkestad.nl en www.rotterdam.nl/groen. Daarin wordt gesproken over versterken van het ecologisch netwerk. Kunt u mij uitleggen hoe het beheer van groen in ons nieuwe huurkontrakt aansluit bij het streven om het ecologisch netwerk te versterken?

U reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Alvast hartelijk dank.

L.S.

Ik krijg via vele kanalen verontrustende berichten over ons volkstuinencomplex
Momenteel ben ik mijn tuinhuisje aan het restaureren en ik wil graag weten of dit überhaupt nog wel zin heeft.
De gemeente wil ons park gaan exploiteren en onderhouden.
Momenteen doen wij dit zelf met vrijwilligers zodat het goedkoop blijft en geen extra arbeidskrachten vergt
Als de gemeente dit op zich gaat nemen moet er betaald worden voor werk dat wij al jaren zelf uitvoeren.
Momenteel is er ook sprake van krapte op de arbeidsmarkt en het is dus veel slimmer om vrijwilligers die het nu al doen te laten blijven doen.
Ons park staat er mooi bij en is een beschaafd park waar geen bordelen of drugtuinen zijn.
Als er enkele volkstuinencomplexen niet goed functioneren zou ik daar mijn aandacht op vestigen en zorgen dat die problemen worden opgelost en niet alle volkstuinders over een kam scheren.

Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen hoe lang ik nog gewoon gebruik kan blijven maken van mijn volkstuin voor een redelijk tarief.

Beste,

Naar aanleiding van de documenten die de gemeente stuurde naar de Volkstuinverenigingen heb ik een aantal vragen.
Ik ben sinds 2013 een huurder van een verblijfstuin bij VTV Blijdorp.
De tuin geeft veel plezier en ontspanning aan mijn gezin, onze vrienden en vriendinnen van mijn dochter. Ze spelen er buiten in het groen, wat niet kan bij ons huis (Kubuswoning aan de Oude Haven, centrum Rotterdam).
Het regelmatig ontsnappen aan de drukte van de stad geeft de rust die nodig is om mijn werk te doen (ik ben arts).
Hieronder mijn vragen:
1. Demarcatielijst:
Wat is de reden dat boomonderhoud op privétuinen niet meer valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder?
Boomonderhoud binnen VTV Blijdorp is goed geregeld met een aparte snoei commissie met leden met jarenlange ervaring voor de grote bomen. Ook is er samenwerking met de gemeente.
Hoe wordt in praktijk het snoeien van de gemeente van kleine bomen in de privé tuinen uitgevoerd?
Moet ik contact opnemen met de gemeente telkens als een boom gesnoeid moet worden?
Wordt er rekening gehouden met de verschillende tijden van het jaar waarin de verschillende (fruit) bomen gesnoeid moeten worden?
Ik vraag me sterk af of de gemeente Rotterdam kan voldoen aan de belofte van het snoeien van alle bomen van de 5000 privé tuinen en zie ook het nut er niet van in, als de huurders het zelf goed kunnen doen.
 
2. 5-jaren contract:
Bibob toets: wat is hier de reden van? Is er aanleiding te denken dat er criminele activiteiten op de VTV plaatsvindt?
Zo ja, dan de toets gerechtvaardigd, maar waarom is dit voor alle VTV’s verplicht die een 5 jaren contract willen en niet alleen voor de VTV’s waar verdenking is?
 
3. Kwaliteits eisen nieuwe huurcontract:
a. 2.d: “In afwijking van lid a en lid b mogen tuinen, na toestemming van Verhuurder, in gebruik worden gegeven aan organisaties met een maatschappelijk nut niet zijnde commerciële organisaties. “
Welke maatschappelijke organisaties worden hier bedoeld?
Er is momenteel een wachtlijst voor huurders. Waarom mogen dan niet alle tuinen aan geinteresseerden verhuurd worden?
In de tijd dat de stad drukker wordt, het leven duurder, lijkt het me meer wenselijk dat tuinen naar burgers gaan, waar ze ontspanning en groenten kunnen kweken, dan naar een organisatie.
b. 4.1. a: huurder mag geen bomen planten: wat is de reden hiervoor?
 
4. Concept huurovereenkomst:
Artikel 3.2.: Wat is de reden van een eind datum van 2032? Als een contract elke 5 jaar verlengd kan worden, gaat dit toch verder dan het jaar 2032?
6.1: volgens ons bestuur is dit niet juist, er is gekend bij de gemeente dat er asbest is.
10.1: ‘Huurder zal een waarborgsom van 3x de huur betalen’: wat is hier de reden van? Is er reden om aan te nemen dat de huurder de huur niet betaald?
De huur wordt betaald door alle privé tuinders. Ineens een bedrag 3x zo groot op te hoesten vind ik een heel onrechtvaardige vraag. Waarom is een waarborg nodig?
De VTV is geen bedrijf dat winst maakt of een grote spaarrekening heeft. Dit zijn burgers die een tuin kunnen betalen, maar niet 3x een tuin.
12.1: Bibob test alleen als er aanleiding toe is, waarom dan verplicht bij een 5-jarig contract? (zie punt 2 hierboven).
Ik verneem graag uw reactie.
Met vriendelijke groet, en hopende dat u het groen in de stad een warm hart toedraagt,

Vragen aan de gemeente omtrent nieuw contract op volkstuinen.

1 Waar is de huurverhoging op gebaseerd?
Er wordt beweerd dat het nu niet kostendekkend is. Dan zou ik graag berekeningen willen zien.

2 Waarom neemt de gemeente na 80 jaar de hele Groenvoorziening op zich en moeten wij de rekening betalen.
Wij van de tuinen doen het onderhoud al zo’n 80 jaar met veel liefde en aandacht.
En zijn ons zeer bewust van de biodiversiteit die er heerst op een tuincomplex.
Over het algemeen gaat de gemeente nogal grof te werk als het gaat om groenvoorziening. Er wordt te veel gemaaid en te veel gekapt.
Daar komt bij dat de zorgvuldige uitgedachte en gevoerde visie die het tuinen complex heeft op de buitenruimte, die tot doel heeft een fijne omgeving voor mens en dier te creëren met oog voor de biodiversiteit. De groenvoorziening van de gemeente voert alleen de opdracht uit en mist de tijd om zorgvuldig naar het geheel te kunnen kijken en deze visie te kunnen waarborgen.
Een ander belangrijk punt Is dat de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud van de groenvoorzieningen worden doorberekend aan de tuinbezitters.
Die het niet alleen met veel plezier de buitenruimtes onderhoudt en verzorgd.
En daardoor de kosten drukt.

3 Wat is er mis met het planten van bomen?
Het planten van bomen daar zitten nu al regels aan.
Waarom is dat nu niet toereikend?

4 Rotterdam is al jaren achter elkaar de smerigste stad en minst groenen stad van Nederland.
Het zou jammer zijn als de volkstuinen verdwijnen, waar niet alleen de huurders plezier aan beleven maar ook bezoekers en passanten .
Als Rotterdam nog minder groen wordt,
dat wil toch niemand?

Ik ben in 2003 van uit Enschede naar Rotterdam verhuist.
Op de dag dat ik verhuisde stond er in de krant:’ Enschede schoonste stad van Nederland en Rotterdam de smerigste’.
Afgelopen jaar was Groningen de schoonste stad en Rotterdam nog steeds de smerigste stad.
Dat is dus als 20 jaar zo. Wordt het niet eens tijd dat Rotterdam groener wordt.

Goedendag,

Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van het voornemen van de gemeente om het groenonderhoud van de complexen over te nemen. Een en ander leiden we af uit de meegezonden demarcatielijst.

Dit is een in onze ogen zeer opmerkelijke stap, aangezien het doel van de verenigingen is om de terreinen juist te ontwikkelen als ecologische eilanden in de steeds verder verstenende stad. De nieuwe groenstroken die nu door de gemeente worden aangelegd zijn naar onze mening over het algemeen kleine stukjes waar bestrating is verwijderd.

Met name de vereniging waar wij lid van zijn, VTV Blijdorp, heeft een zeer uitvoerig en gedetailleerd onderhoudsplan voor het complex, dat rekening houdt met gemeentelijke eisen maar toegespitst is op het verder stimuleren van biodiversiteit door ecologisch groen beheer. U kunt hier meer over lezen op onze website vtvblijdorp.nl/natuurvriendelijk-groenbeheer.
De beleidsstukken die hier aan ten grondslag liggen kunt u ook op onze website vinden, Maatregelen voor de algemene tuinen en Natuurvriendelijk beheer en onderhoud in de algemene tuinen.

We hebben nu twee vragen die we graag beantwoord zouden willen zien:

Welke problematiek heeft de gemeente Rotterdam geïdentificeerd die de stap om het groenonderhoud in eigen hand te nemen rechtvaardigt?
De gemeente spreekt van kostendekkende huur die een enorme verhoging ondergaat, maar het groen onderhoud wordt nu gratis en voor niets door de leden van de verenigingen gedaan. De logica ontgaat ons hier.
Hoe gaat de gemeente Rotterdam het risico beheersbaar houden dat de kosten van het overnemen van het groenonderhoud van 44 complexen dusdanig zullen toenemen dat het onbeheersbare vormen aanneemt?
Uiteraard zonder dat de hoge kwaliteit flora en fauna die de complexen nu herbergt in geding komen. Aangezien er nu letterlijk honderden uren per complex besteed worden aan algemeen onderhoud door de leden zelf vragen wij ons af hoe de vereniging dit beter denkt te gaan doen.

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van mijn vragen.

Met vriendelijke groet,

Echt Rotterdam, is dit de manier om met de volkstuinders in de stad om te gaan? En dat in een tijd waarin communicatie het allerbelangrijkste middel is om de verbinding met elkaar te maken! Een mens wordt hier zó verdrietig van.

In het persbericht hierover is al veel gezegd.
Ik onderschrijf alles.

Mijn dringende verzoek aan de raad en wethouders, zet aub het proces voor nu stil, zodat er alsnog ruimte komt voor overleg. Want dat is er, volstrekt onvoorstelbaar, niet geweest.

Beste medewerk(st)er,

Op korte termijn vindt de behandeling plaats van de vernieuwing van de huurovereenkomst welke de gemeente wil aangaan met de volkstuinenmijn onderstaande reactie is gebaseerd op de stukken welke ik vanuit bestuur van VTV Blijdorp heb ontvangen.
Ik vind het ontluisterend om te constateren dat op geen enkele wijze wordt stilgestaan bij de functie welke volkstuinen voor de gehele gemeenschap vervullen. Een VTV is geen vastgoedbedrijf of projectontwikkelaar. Bij het doornemen van de stukken bekruipt mij echter het gevoel dat de standaard Vastgoedbedrijf overeenkomst erbij is gepakt en een paar summiere wijzigingen zijn doorgevoerd.

Onderstaand mijn op- en aanmerkingen m.b.t. de concept huurovereenkomststukken:

CONCEPT HUUROVEREENKOMST

Kostendekkende huur
Onafhankelijk toetsing van de wijze waarop de huurkosten zijn toegerekend door de Rotterdamse Rekenkamer

Verblijfstuin zie tevens art 11
Nader definiëring van een ‘bescheiden opstal’. De gemeente kan zij eigen norm loslaten zonder dat we weten wat dat is en er is enkelvoud gehanteerd terwijl tevens kassen en opberghokken aanwezig zijn. Verduidelijking voorkomt discussie achteraf. Zie tevens art 3 Kwaliteitseisen die volstrekt onduidelijk en multi-interpretabel zijn en de verhuurder beslist uiteindelijk

Art 1.1 impliceert dat wij opdraaien voor het achterstallige onderhoud wat opgebouwd gedurende de SVIN periode van 5 jaar. Hiermee verhaalt de gemeente alsnog de kosten via een hogeren huursom op de VTV
Art 1.7 eenzijdig, recente opname door gemeente leidde tot een aanpassing van de m2 huur per tuin en het complex, dus wel aanpassing mogelijk
Art 2.5 indien er wel hinder en/of overlast is wat voor consequenties zijn hieraan verbonden? Waarschuwing, boete, opzegging, wie is bevoegd om te handhaven en boetes uit te delen

Art 3.5 volstrekt onacceptabel. Hierdoor wordt elke investering die de huurtermijn overstijgt geblokkeerd (terugverdientijd). Dit leidt er tevens toe dat onderhoud, verduurzaming etc. etc. wordt ontmoedigt door de onzekerheid hoelang het complex nog zal voortbestaan.
Dit is DE manier om complexen te laten verkrotten!

Art 3.6 impliceert dat op elk moment een onteigening kan plaatsvinden zonder enige discussie en/of vergoeding

Art 4.8 waren VTV’s voorheen ook al omzetbelastingplichtig of wordt dit veroorzaakt door een aanpassing van de status van volkstuinen? Zie tevens art 22 Omzetbelasting in de alg bep. Van grondhuur

Art 9.1 wat is exact de rol van de gemeente m.b.t. infrastructuur voor de riolering, water en elektravoorzieningen binnen het complex en naar de tuinen?

Art 10 waanzin wij zijn geen commercieel vastgoedbedrijf en welke VTV heeft een vermogen ter grootte van 3 x de huursom? En ‘on top of that’ gaan we de gemeente gratis voorfinancieren

Art 12 hoe ziet de gemeente dit voor zich? Geldt ook voor de onderliggende leden van de VTV? Wie wil nog bestuurslid worden hierna

Art 13 eenzijdige oplegging van de wijze van onderhoud van het groen en de infrastructuur. Ik zie niets over ‘eigen groenwerkzaamheden/werkbeurten (aangepast maaien, verbetering van de biodiversiteit, vrijhouden van de vaarten en sloten etc. etc.). Indien dit wel mogelijk is een 1-op-1 compensatie aangezien de gemeente deze kosten niet hoeft te betalen.

Art. 17 hoe moeten we dit interpreteren. Impliceert dit dat bij beëindiging dat de huurder verplicht alle opstallen te verwijderen? Ja dus zie 17.3
Ergo alle lasten bij de VTV en alle baten ten gunste van de gemeente.
Bovenstaande is in strijd met art 13 van de Alg bep van grondhuur

Ik mis een (bindende)arbitrage artikel zodat partijen nog een tussenstap hebben alvorens je naar de rechter moet.

KWALITEITSEISEN VOLKSTUINEN

Art 2 e huidige situatie gedogen en dubbele tuin ‘gezinnen’ verdwijnen vanzelf op termijn.
Art 2 f wat zijn de openingstijden ?
Art 3.1 zijn vijvers of andere watervoorzieningen toegestaan?
Art 3.2 eis bebouwing tot erfafscheiding 2,5 mtr cq 5 mtr. Zo ja dan kunnen we alles zowat afbreken!! Dit dient tevens beoordeelt te worden i.c.m. de eis dat wij zelf de beschoeiing en de vaart dienen te onderhouden. Ergo overgangsregeling is minimaal nodig.
Zie tevens opmerking over afstand tot de beschoeiing voor mij persoonlijk impliceert dit dat de beroemde kweepeerboom omgaat en de kas afgebroken dient te worden
Art 3.4 wie heeft zitting in de ‘welstandscommissie’?
Art 4.2 ik mis een bepaling tot de gemeente zal zorgdragen dat de omliggende begroeiing tot 10 meter van de demarcatie grens van het complex volledig vrij zal zijn van de genoemde exoten. Indien deze aanwezig zal zijn bij het aangaan van de overeenkomst zal de gemeente zorgdragen voor de vernietiging van deze exoten.
Art 6 d Is deze milieuverplichting om de stook van houtkachel te verbieden gebaseerd op een algemene gemeentelijke dan wel landelijke verordening? Zo niet dan kan deze eis worden aangevochten op grond van rechtsgelijkheidsbeginsel. Wil de gemeente dit?
Art 6 f Wordt het verenigingsgebouw en de daarbij behorende kantine beschouwd als een Horeca ‘light’ inrichting of dient hier een vergunning voor aangevraagd te worden
Art 6 i Houtstook verbieden en ook het gebruik van gasflessen. Ergo het verblijven op de tuin in het voor en naseizoen wordt zowat onmogelijk gemaakt en onze elektriciteitsvoorziening is ontoereikend om te kunnen koken etc. En onduidelijk of overnachting nu wel of niet is toegezegd. Stukken spreken elkaar tegen en zijn vaag geformuleerd.
Art 6 p De gemeente dient inzage te geven in de analyse van de baggerspecie welke in 2022 is afgevoerd vanuit VTV Blijdorp zodat dit als ‘nulmeting’ kan worden gehanteerd

ALGEMENE BEPALINGEN GRONDHUUR
Art 8 moeten we gaan voorleggen welke materialen er worden gebruikt ???

Bij welk loket dienen de aanvragen voor kap-, opstal- en andere vergunningen te worden ingediend. En wat wordt er gedaan met de reeds langjarig lopende kapvergunningsaanvragen
Komt er een nieuwe overkoepelende aansprakelijkheidsverzekering (afdekken risico van de leden die als vrijwilliger actief zijn)
Wat is de toekomstige positie van de zaagploeg en andere vrijwilligers binnen onze VTV?
Art 10 wie gaat dit beoordelen, handhaven en controleren?
Art 12.2 Bizar ergo als we terecht komen in een recessie met prijsdalingen dan blijft de huursom gelijk !!
Art 23 Leidt deze overeenkomst tot een substantiële OZB aanslag of wordt deze kwijtgescholden
Art 24 Organiseert de gemeente een overkoepelde aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheden en risico worden vele malen groter voor verantwoordelijke verenigings- cq bestuursleden
Art 28 verduidelijking klachtenprocedure en daarnaast minimaal een arbitrage reglement opstellen. Waarbij de arbitrage bindend is voor alle partijen.

IK KAN DERHALVE MAAR EEN CONCLUSIE TREKKEN:
VOLSTREKT ONACCEPTABEL
VTV’S ZIJN GEEN VASTGOEDONTWIKKELAARS WAAR DEZE OVEREENKOMST GROTENDEELS OP GESTOELD IS. ERGO DE BETRTEFFENDE JURIST HEEFT ZICH ONVOLDOENDE VERDIEPT IN HET TYPE HUURDER OF HIERTOE VAN AMBTSWEGE DE OPDRACHT VOOR GEKREGEN.

Ik zie graag per omgaande een reactie op de bovenstaande punten en vragen. Indien gewenst ben ik beschikbaar om een nadere toelichting te geven op deze mail.

Aan de wethouder Faouzi Achbar,
Ik maak bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging en uw voorstellen voor contracten tussen gemeente en volkstuinparken. Ik citeer in cursief uit uw brief en geef daarop mijn reactie.
De nieuwe huurcontracten gaan per 1 januari 2023 in. Daarmee neemt de gemeente vanaf 2023 de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud op zich, inclusief dat van de bomen op de tuinen van de leden van de verenigingen.
Hoe kunnen deze contracten nu al ingaan als u nog niet met de huurders/ volkstuinparken hebt overlegd?
Daarmee neemt de gemeente vanaf 2023 de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud op zich, inclusief dat van de bomen op de tuinen van de leden van de verenigingen.
De verantwoordelijkheid voor het beheer en voor de boombestanden baseert u op de aansprakelijkheid van de gemeente bij ongelukken. Dat is begrijpelijk. Maar dat gaat voorbij aan het feit dat de verenigingen tot nu op eigen risico verantwoording hebben gedragen en dat dit veiligheidsbeheer in overeenstemming was met algemeen aanvaarde verordeningen op het gebied van bomenkap etc. U ontzegt de volkstuinders hun expertise en verantwoordelijkheid. De professionele zaagploeg van VTV Blijdorp zal niet geëvenaard kunnen worden in daadkracht, verantwoordelijkheid en snelheid van handelen bij calamiteiten.
De gemeente zal het onderhoud per 1 januari 2023 uitbesteden aan marktpartijen. De kosten worden doorberekend in de kostendekkende huurprijs per 1 januari 2024.
Waarom moeten wij betalen voor iets wat we zelf kunnen doen? Wat kan een marktpartij aan onderhoud plegen op een tuin die iemands ziel en zaligheid is? Dat geeft strijd, discussie tussen hovenier en tuinier. Het zal soms op bemiddelingsprocedures uitdraaien, die wij zelf moeten betalen. Die hovenier zal gemachtigd worden om de tuin te betreden. Daar zijn in verenigingen strikte privacy-maatregelen voor! Daar komt narigheid van.
Dit lijkt uw antwoord te zijn:
Uw volkstuinvereniging wordt in de gelegenheid gesteld om zelf – in overleg met de gemeente – eenvoudige onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zoals bijvoorbeeld het plantsoenonderhoud. De vereniging krijgt hiervoor een vergoeding van de gemeente waardoor op deze wijze de huurprijs kan worden verlaagd.
Dit roept de vraag op in welke vorm hiervoor overleg wordt gevoerd. Komt de gemeente samen met ons het park inventariseren en bepalen wie wat doet? Valt dat onder de zakelijke lasten die de vereniging moeten betalen? Wij hebben onze zaken op orde. Wij vragen aan u om de aansprakelijkheid afdoende te regelen, zonder dat wij bevoogd worden en onze tradities en kennis worden ontkend.
De gemeente rekent voor al het gemeentelijk vastgoed een huurprijs die alle gemeentelijke kosten dekt. Deze huur bestaat uit grondrente, zakelijke lasten en onderhoudskosten.
 
Wat zijn de kosten van grondrente en zakelijke lasten? Wat is grondrente van grond die in het geval van VTV Blijdorp al zeventig jaar als volkstuin in gebruik is? Welke zakelijke lasten heeft een gemeente bij het bestuur van volkstuinen? Graag specificeren.
Dat heeft tot gevolg dat de huur voor zowel de gebruikers van volkstuinen (siertuin met een tuinhuisje), als van de nutstuinen (tuin voor het kweken van groente en fruit), stijgt: voor volkstuinen van € 1,85 per m2 naar € 3,21 per m2 en voor nutstuinen van € 1,07 per m2 naar € 1,78 per m2 op basis van prijspeil 2023.
Dit betekent een verdubbeling van de huurprijs in enkele jaren tijds. Een gemiddelde tuinier betaalt per jaar ± € 1.000,- aan de vereniging. Dat wordt € 2.000, zijnde maandlasten van ± € 170,-. Niet gering! U zegt dat er een aantal jaren niet is geïndexeerd. Is dat onze schuld? Neen. U kunt de nalatigheid van de SViN niet aan ons doorberekenen. Mocht dat juridisch wel mogelijk zijn, dan beschouw ik dat als juridisch gedekt, maar onfatsoenlijk bestuur.
Zouden wij dan ook een rekening mogen indienen? De wandel-, tuinier- en natuurschoonparadijzen, die openbaar toegankelijk zijn, worden door leden in stand gehouden. Wij zijn overtuigde vrijwilligers, die het algemeen nut en de natuur dienen. Maar als het lidmaatschap als een consumentengoed wordt gezien, dan willen wij onze maatschappelijke diensten gehonoreerd zien en daarvoor jaarlijks, conform de heilige CPI worden geïndexeerd.

Tot slot een algemene opmerking: U stuurt aan op meer bemoeienis met de volkstuinparken van gemeentewege. Daar hoort uiteraard controle en verantwoording bij. Dat zal uw organisatie veel werk bezorgen, maar tevens de verstandhouding van u met zo’n 5000 burgers/tuiniers op scherp stellen. U kunt veel protest, conflict en geharrewar verwachten, die ook weer kosten met zich meebrengen, en uiteraard in de zakelijke lasten worden doorberekend.
Mijn vereniging  VTV Blijdorp blinkt uit in behoorlijk bestuur, parkonderhoud en ecologisch beheer. Alle inspanningen worden vergoed door het plezier in de natuur. Daar zou ik heel zuinig mee omspringen. U bewandelt een formele weg en waagt u niet op het pad van de zachte waarden, die uiteindelijk altijd en overal veel sterker blijken te zijn dan de kosten/baten. Dat past een manager, maar ons tuiniers niet.
Als u direct wilt bijdragen, dan zou ik voor meer politieoptreden zorgen, omdat er veel wordt ingebroken; of het onvolprezen Buro Stadsnatuur inschakelen om onze ogenschijnlijk gesloten tuinparken met kennis en promotie te ontsluiten voor de burgers van Rotterdam. Maar u stuurt juristen, ambtenaren en marktpartijen. Dat is een grove misachting van de waarde van de parken en de inspanningen van 5000 tuiniers voor het nut van het algemeen en het schoon van de stadsnatuur.

Beste gemeente,

Met ons gezin zijn wij een hele gelukkige huurder en gebruiker van een volkstuin op het vtv blijdorp. In mijn beleving een complex wat met veel zorg, liefde en oog voor de natuur door onze club onderhouden wordt. Een plek die de stad rijker maakt door het bieden van groen en natuur, een plek voor ontspanning voor veel Rotterdammers. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat het een rijke bijdrage levert aan de biodiversiteit in en rondom de stad.

Verder is het een plek waar veel Rotterdammers uit alle lagen elkaar ontmoeten en vinden.
Hetgeen bijdraagt aan een saamhorigheid en begrip voor elkaar, wat in deze tijd van polarisatie zeer welkom is in mijn beleving.
Ik als import-limbo van 40 jaar, met kinderen in een bakfiets, sta samen te schoffelen met een ras-Rotterdammert uit Crooswijk, schep mijn kruiwagen vol met zand bij Exelsior koning Rien en zo kan ik nog wel ff doorgaan. Buiten de tuin zouden we elkaar waarschijnlijk niet kennen, in ieder geval minder goed begrijpen, maar waarschijnlijk wel een mening hebben over de ander. Door de tuin waardeer ik mijn mede Rotterdammers nog meer, je leert het individu achter het stereotype kennen en daarmee groeit (in mijn beleving werderzijds) begrip en waardering.

Het beheer en gebruik vd volkstuinen gedijt goed bij de lokale, persoonlijke en directe betrokkenheid van de volkstuinders. In mijn ogen wordt door het nieuwe huurcontract de autonomiteit in bestuur en beheer van het complex sterk aan banden gelegd. Hetgeen de betrokkenheid en deelname aan het vereningings leven niet ten goede zal komen. Daarmee zal dit de kwaliteit van groen en staat van onderhoud vd volkstuinen doen verslechteren.

De prijsverhoging zal daarnaast mogelijk een barriere opwerpen om de volkstuinen toegankelijk te houden voor de financieel minder bedeelde Rotterdammer. Dit lijkt me zeer onwenselijk.
We hebben nu een mooie plek waar zoveel positiefs gebeurd op het gebied van sociale cohesie. Ik kan me niet voorstellen dat er een raadslid in de gemeente is die zegt voorstander te zijn van dat afbreken.

Ik hoop van harte dat dit verhaal bijdraagt aan reflectie op de plannen zoals ze er nu liggen en de gemeente helpt in het bepalen van de juiste uitvoering van haar beleid.

Beste Annelies Burger en beste commissieleden,

Graag meld ik me aan om kort een aantal vragen te stellen rondom de toekomst van de stad en de kwaliteit van samenwerking en participatie.
Het woord participatie wordt vaak gebruikt in gemeentebeleid, zonder dat er concreet invulling gegeven wordt aan het niveau daarvan. Zo blijft onduidelijk wat er mee bedoeld wordt, hoe het vorm krijgt in de samenwerking met burgers en of er niet in feite sprake is van schijnparticipatie.

In verschillende stukken die wij als bestuur inmiddels hebben ontvangen, in vergaderingen en besprekingen die geweest zijn, wordt de suggestie gewekt dat er sprak is geweest van participatie bij de totstandkoming van nieuwe huurcontracten en bijbehorende stukken. Dat is niet het geval.
Er is nu slechts eenzijdig informatie gegeven door ambtenaren. Volgens inzicht van deskundigen op het gebied van overheid en participatie is dat geen participatie en in het slechtste geval zelfs manipulatie. Wij ervaren de huidige werkwijze als manipulatie.

Mijn vraag:
Ik vraag de commissie om duidelijk te maken, uit te spreken en vast te leggen welke vormen van participatie beoogt worden in het pad dat we na deze vergadering hopelijk alsnog in gezamenlijkheid gaan bewandelen. Ik deel daartoe hopelijk ten overvloede bijgaand citaat:
De mate waarop burgers worden betrokken bij het wel en wee van hun gemeente kan gemeten worden via de participatieladder. Een gemeente die zich onderaan de participatieladder bevindt, adviseert zijn burgers actief maar betrekt ze verder niet in de besluitvorming binnen een gemeente. De ladder gaat vervolgens omhoog naar raadplegen, vervolgens naar adviseren, dan naar coproduceren, naar meebeslissen tot de ultieme stap van burgerparticipatie: zelfbestuur. In deze laatste fase wordt de hele agenda vormgegeven door burgers, worden beslissingen en besluiten zelf genomen en werkt de gemeente vanuit een adviserende rol – een rol die burgers lager op de ladder juist voor de gemeente invullen.

Dit is slecht één, meer toegankelijk bron. Mij gaat het erom dat de wijze waarop de gemeente, de betrokken ambtenaren nu in opdracht van de wethouder te werk zijn gegaan absoluut niet meer van deze tijd is. Met deze wijze van handelen (in feite dicteren) organiseren zij allereerst zelf onnodig weerstand. De volkstuinverenigingen hebben vaak en duidelijk aangegeven graag samen te werken en te willen adviseren. In breder perspectief is samenwerking essentieel voor de leefbaarheid in de stad, willen we het redden om de problemen en crises waar we in deze stad voor staan ten goede te keren.

Ik zal bovenstaande graag voorleggen in de vergadering van aanstaande woensdag, om dan ook de huidige werkwijze met voorbeelden te kunnen onderbouwen,

Hartelijke groet,

Anne Karin ten Bosch
voorzitter VTV Blijdorp

Beste medewerker van de gemeente Rotterdam,

Via het bestuur van onze tuin ( VTV BLIJDORP) zijn bij ons uw concept huurcontract en de daarbij behorende documenten onder ogen gekomen van 2023 en verder.
Graag wil ik meer duidelijkheid over deze documenten. U heeft ons enorm laten schrikken door meerdere alineas in het concept huurcontract!
Allereerst wil ik graag kwijt dat ik contact heb gehad met mevrouw Edelman, jurist gemeente Rotterdam, met vragen over het plan met de grond van de tuinen aan de zestienhovense kade van onze vereniging voordat wij het tuinhuis gingen kopen. Het antwoord wat zij ons gaf was bevredigend en dit gaf de doorslag om het tuinhuis te kopen en de grond te huren. Een flinke investering mag u weten voor een prachtig tuinhuis!

Nu terug naar de ” post” van u, onze Gemeente RTM,…het eerste wat in mij opkwam is WTF…??!!Is dit een grap…?
Nee, uiteraard niet…de gemeente is altijd serieus.

Een aantal van mijn vragen:
*Hoe kunt u een borg van 3x de huur vragen?dit is toch niet acceptabel vind ik, wat denkt u zelf? Iedereen op een tuincomplex betaalt dat wel even??
Kan dit teruggedraaid worden?

* als ik alles lees denk ik dat u geen idee heeft hoe verantwoordelijk onze vereniging en al haar leden met de natuur en omgeving omgaan. Bent u al eens op bezoek geweest?

*waarom wilt u dat pergolas worden afgebroken?

*hoe denkt u, dat wanneer u de huur plotseling opzegt, dat wij alles op eigen kosten en met eigen middelen moeten opruimen? Dus eigenlijk een kostbaar tuinhuis en prachtige tuin vernietigen zonder daarvoor iets terug te krijgen? Vindt u dat normaal, dergelijke clausules???sorry maar wij niet, bah!

*eigenlijk kan ik nog wel even doorgaan maar ik hoop dat u uw concept huurovereenkomst nogmaals met aandacht wil doornemen en daarbij rekening houden met uw bewoners die voor uw grond zorgen .

We zijn ontzettend bezorgd en hopen op een snelle reactie van u! Alvast dank daarvoor,

In het nieuwe huurkontrakt van onze volkstuinvereniging zag ik zag dat de gemeente bijna al het onderhoud aan het groen zelf gaat uitvoeren. Ik vraag mij af in hoeverre dit gaat gebeuren op duurzame, ecologische wijze. Daarom wil ik u graag wat vragen stellen:

1. In hoeverre is de gemeente bekend met de aanwezigheid van beschermde diersoorten op ons complex, zoals bosuilen, ransuilen en ijsvogel? Wat gaat er gebeuren om deze soorten te beschermen? En krijgt de specht nog nestelgelegenheid in dode bomen?

2. En wat gaat de gemeente doen om de biodiversiteit op ons complex te ondersteunen en te vergroten?

3. Op ons complex wordt zeer regelmatig (in het seizoen 1x per week) onderhoud verricht aan het algemene groen op basis van een onderhoudsschema. In hoeverre gaat de gemeente nu zelf het onderhoud uitvoeren in overleg met onze vereniging? Het zou mooi zijn als dit goed afgestemd kan worden.

4. Ik kan mij voorstellen dat er wellicht verenigingen zijn waar het onderhoud van groen niet op orde is. Bij ons wordt er veel aandacht aan besteed. Zou het voor de gemeente – in arbeidstijd en geld – niet voordeliger zijn om complexen waar het groen wel op orde is regelmatig te controleren en een groot deel van het onderhoud door die verenigingen zelf te laten doen? De gemeente kan dan de meer aandacht geven aan die tuincomplexen waar meer zorg nodig is. Of de huurprijs hoeft dan minder te stijgen.

5. Wat is de visie van de gemeente omtrent de volkstuincomplexen in Overschie als zijnde 1 groengebied en het behoud ervan?

6. Ik zie dat de gemeente gaat bepalen welke bomen er worden geplant. Waarom is hier geen vrije keuze mogelijk?

7. Wat is de visie van de gemeente op het behoud van volkstuinverenigingen op langere termijn? De biodiversiteit is er groot, het zijn openbare wandelparken en het biedt stadsbewoners recreatiemogelijkheden en verkoeling in de zomer.

8. Waarom moet het gras elke week gemaaid worden terwijl het laten bloeien van grassen en andere heemplanten insecten, en dus ook vogels, betere leefomstandigheden biedt?

9. Op internet lees ik dat Rotterdam zich graag presenteert als groene stad, bijvoorbeeld: www.natuurlijkestad.nl en www.rotterdam.nl/groen. Daarin wordt gesproken over versterken van het ecologisch netwerk. Kunt u mij uitleggen hoe het beheer van groen in ons nieuwe huurkontrakt aansluit bij het streven om het ecologisch netwerk te versterken?

U reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Alvast hartelijk dank.

Beste burgemeester, wethouders, raadsleden en verdere bestuurs/leden,
Hiermee het verzoek om de aan de Rotterdamse volkstuinverenigingen voorgelegde contracten en consequenties daarvan eerst meer te nuanceren voordat deze verbintenis wordt aangegaan.

Nuancering van de overeenkomst, enz. is van belang en gewenst omdat het duizenden Rotterdamse ingezetenen betreft (niet alleen tuinders maar ook vele wandelaars) en om voor alle betrokkenen enorme schade te voorkomen mbt de toekomst van
gemeentelijk bestuur, politiek
vertrouwen
behoud recreatie, groene verblijfsruimte
licht, lucht, ruimte
sociale verbinding
gezondheid voor mens plant en dier
evenwicht
natuur, ecologie, bio/diversiteit
CO2, fijnstof
kennis
Mogelijk verdwijnen of verminderen van natuur/beleving in de stad heeft oa tot gevolg
minder veiligheid; meer criminaliteit
minder bewegen; meer depressiviteit; hoger ziekteverzuim
hittestress, wateroverlast, minder biodiversiteit
economische schade
Zie meer over voordelen van urbane groen/beleving bv. hier: een publicatie van de Universiteit Wageningen: https://www.wur.nl/nl/show-longread/zeven-redenen-om-te-investeren-in-een-groene-stad.htm

Volkstuinen zijn ook nog eens van cultuurhistorische waarde.

Wat zijn uw standpunten en ideeën mbt. bovenstaande?

Verdere vragen:
Ons volkstuinvereniging heeft sinds haar oprichting de openbare groenvoorziening in eigen beheer. Dit is in overeenkomst met haar leden; vastgelegd in statuten en huishoudelijk reglement. Daarom blijven we bij voorkeur het onderhoud grotendeels zelf uitvoeren. Wat is uw gedachte hierover?
Op ons volkstuinpark staan vele, deels monumentale, bijzondere bomen, struiken, planten ook als habitat voor vele soorten. Sommigen zijn beschermd, of staan op de ‘rode lijst’. Bij verwijdering, verstoring, beschadiging, oid, is degene die dat doet in overtreding, toch? Hoe gaat u hiermee om?
We mogen geen bomen meer planten. Opvallend omdat de gemeente Rotterdam zelf een aantal initiatieven ondersteunt en uitvoert om het bomenbestand in Rotterdam te vergroten vanwege de positieve bijdrage aan het klimaat zoals CO2 vermindering.
Een appelboompje mag ook niet meer?
Wat is de reden om dit boomplantverbod contractueel vast te leggen?
Geen vergoeding mbt taxatiewaarde van de gebouwen en tuinhuisjes?
Is in contradictie met deze publicatie: https://www.rotterdam.nl/volkstuinen. Dat klopt?
Boete bij bedrijfsmatige landbouwexploitatie.
Geldt dat ook voor (stads)imkers?
Waarborg
Wettelijk is 3x de huur het maximum. U zou kunnen overwegen dit te laten vervallen of bv 1x de jaarhuur te rekenen. Dit kan in het huurcontract worden opgenomen.Reden hiervoor is als de huur beëindigd wordt vanwege opheffing; er geen andere grondperceel wordt aangeboden en de volkstuinverenigingen niet de beschikking hebben over zulke grote bedragen.
-Zou bijvoorbeeld kwijtschelding van waarborg mogelijk zijn?
Om gedoe over waarborgsom te voorkomen is een schouw van de volkstuinparken noodzakelijk voorafgaande aangaan contract. Zodat elke onduidelijkheid voorkomen wordt. Zie hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/woning-huren-waarborgsom
-Is de schouw plus taxatie van de bebouwing van de 44 volkstuinverenigingen al uitgevoerd?

Als iets niet duidelijk is dan hoor ik dat graag.

Naar aanleiding van de oproep van het bestuur om mee te lezen met de documenten m.b.t. de nieuwe huurcontracten voor volkstuinen, hierbij mijn vragen aan de gemeente Rotterdam. Ik ben zelf lid van VTV Blijdorp.

Het nieuwe huurcontract betekent een forse huurverhoging.
Hoe denkt de gemeente dat volkstuinen betaalbaar blijven voor alle Rotterdammers met een volkstuin, ook die met een lager inkomen?
Er wordt gesproken van een kostendekkende huur. Kan de gemeenten de kostprijsberekening laten zien die ten grondslag ligt aan het huurtarief?

De bestuursleden van de volkstuinen moeten een Bibob toets doorstaan.
Wat is hiervan de reden?
Zijn er aanwijzingen van grootschalige integriteitsschendingen onder bestuurders van volkstuinverenigingen?
In mijn ogen zijn bestuurders van volkstuinverenigingen vrijwilligers die veel van hun vrije tijd (1 of meerdere dagen per week) opofferen aan het in stand houden van de volkstuin. Waarom worden deze mensen benaderd alsof het exploitanten zijn van dubieuze horecaondernemingen?
Moet er niet voor gevreesd worden dat de animo om dit arbeidsintensieve vrijwilligerswerk te blijven doen gaat afnemen?
Zou de gemeente Rotterdam het niet juist moeten toejuichen en stimuleren dat Rotterdammers dit soort vrijwilligerswerk doen?

Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de volkstuincomplexen komt in handen van de gemeenten. Nu wordt dat georganiseerd door de vereniging zelf, waarbij ieder lid verplicht wordt 7 tuinbeurten per jaar te doen.
Wat is de reden dat het onderhoud naar de gemeente gaat?
Hoe denkt de gemeente een goed onderhoud van die gemeenschappelijke delen te borgen? Het huidige onderhoud aan de randen van het volkstuincomplex Blijdorp is zeer slecht: bramenstruiken groeien over de sloot heen en belemmeren de doorstroming van die sloten. Jaren wordt gemeld dat de gemeente hiermee aan de slag gaat en iedere keer komt het er niet van. Wat moet ik mij als volkstuinierder gezien dat slechte onderhoud voorstellen bij het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het complex?
De aanhef van het huurcontract spreekt van het vergroten van ecologische waarde en vergroting biodiversiteit. Dit zijn nu juist de uitgangspunten van het zelfbeheer dor de vereniging? Door diversiteit van de aanplant, het zelf vermeerderen van planten, het plaatsen van insectenhotels, en het gebruik van snoeiafval voor wallen die schuilplaatsen bieden aan wilde dieren realiseert VTV Blijdorp al de vergroting van ecologische waarde en vergroting biodiversiteit. Gaat dit niet verloren als die gemeenschappelijke delen door de gemeente onderhouden gaan worden?
Wat voor een kwaliteitsniveau krijgt het onderhoud door de gemeente van de gemeenschappelijke delen?
Wat zijn de kosten daarvan voor de gemeente (kosten die nu door de volkstuinvereniging worden gedragen)?
Komt er per volkstuincomplex een onderhoudsplan?
Het zelf onderhouden van de gemeenschappelijke delen is een vorm van zelfbeheer en werkt versterkend voor het verenigingsleven. Zou de gemeente Rotterdam deze vorm van zelfbeheer door Rotterdammers niet juist moeten ondersteunen in plaats van het weg te halen en over te nemen?

Het contract noemt een waarborgsom die neerkomt op 9 maanden huur. Volkstuinverenigingen zijn niet gericht op het opbouwen van een groot eigen vermogen en liquiditeit. De waarborgsom betekent dat de vereniging het geld voor jaren kwijt is.
Hoe denkt de gemeente dat de volkstuinverenigingen dit kunnen betalen?
Als de volkstuinen genoodzaakt zijn de waarborgsom om te slaan over de leden, wordt daarmee niet de betaalbaarheid van een volkstuin voor veel Rotterdammers ernstig bedreigd?

Volgens het huurcontract kan de huur worden opgezegd na een periode van 5 jaar.
Klopt het dat de gemeente dit kan doen zonder opzegging van reden?
Als dat zo is, vindt de gemeente dit nog behoorlijk bestuur?

Volgens het contract krijgt de huurder niet alleen geen compensatie voor de opstallen op het terrein, maar moet de hoorder bovendien zelf voor eigen rekening zorgdragen voor het verwijderen van die opstallen.
Hoe denkt de gemeente dat volkstuinverenigingen en de gebruikers van de tuinpercelen de kosten kunnen dragen van het verwijderen van de opstallen?
Gezien het feit dat de huur na 5 jaar kan worden opgezegd: wordt het huren van een volkstuin voor Rotterdammers hiermee niet een groot financieel risico dat veel Rotterdammers niet kunnen dragen en zelf financiële problemen kunnen veroorzaken onder Rotterdamse volkstuinders

Dit waren mijn vragen.

Beste Mijnheer Achbar,

Om maar direct met het hek mijn volkstuin in te stappen, wil ik u graag meenemen op een uitleg over het hebben van een volkstuin en de moeilijkheden die u in de toekomst voor ons in petto heeft Mijnheer Achbar.

Ik ben een gepensioneerde vrouw met enkel AOW en een pensioentje van € 30,00 per maand. Ja dat is echt zakken vullen zult u denken. Elk jaar heb ik slapeloze nachten over het betalen van de jaarnota Mijnheer Achbar.

Leg in mei al het grootste gedeelte van mijn vakantiegeld opzij voor de aankomende rekening. ( zelfs met de reductie regeling is het bedrag voor mij veel). Door vrienden die het tekort voor mij bijbetalen kan ik elk jaar volop genieten van mijn klein paradijsje, en daar de hele zomer verblijven.

Begrijpt u hoe belangrijk dit is voor mijn gezondheid en levensvreugde, ik vlieg niet van hot naar her of huur een dure campingplaats in Nederland maar blijf in Overschie. En dit geldt voor vele ouderen/jonge gezinnen met mij.

Wij recreëren hier en zien hier 0 zakelijk belang in, wij verkopen niets en zetten dus ook niets om. Uw voorstel om dit naar een zakelijk niveau op te vijzelen slaat kant nog wal Mijnheer Achbar.

Hier is 1 winnaar de projectontwikkelaar
Die gaat hier gigantisch aan verdienen, DENK hier eens aan Mijnheer Achbar.

Rotterdam zal zijn groen moeten koesteren en in de armen moeten sluiten, u zeker Mijnheer Achbar, en haal geld weg waar geld te halen is.

En dan lees ik nu ook nog alle wijzigingen die er gemaakt gaan worden voor de gebruikers van een volkstuin. Dit noemen ze demotivatie beleid, u wellicht wel bekend. Pesten tot men weggaat.

Ik mag toch hopen dat u zich nog eens zult buigen over al deze problemen die u voor ons in de toekomst in petto heeft.

De concept huurovereenkomst spreekt over de volgende punten, wat tot de nodige vragen en opmerkingen leidt:
– Toegankelijkheid voor het publiek wat door beide partijen gewaarborgd dient te worden. Als Volkstuincomplex verrichten wij hier al jaren diverse inspanningen voor. De door de gemeente voorgestelde wijzigingen doen echter laten voorkomen dat de gemeente deze inspanningen in mindere mate op zich neemt, bijvoorbeeld doordat de huurprijzen absurd hoog worden, het onderhoud in eigen beheer willen doen, enzovoorts. Waar wij als Volkstuincomplex nauwe betrokkenheid hebben met de buurt, wordt dit door de Gemeente bemoeilijkt met het huidige voorstel aan afspraken. Welke inspanningen ziet de Gemeente in dit kader voor beide partijen?
– Partijen streven er naar het complex verder te vergroenen en de ecologische waarde en biodiversiteit te vergroten. Wij ondernemen hier als Volkstuincomplex diverse acties op, bijvoorbeeld door een gezamenlijke bostuin en vlindertuin te hebben en onderhouden, waar diverse planten, struiken en bloemen groeien. Wat gaat de Gemeente ondernemen om dit te waarborgen?
– Een kostendekkende huur, echter worden de kosten niet inzichtelijk gemaakt. Wat zijn de kosten van de Gemeente inzake de te overeenkomen afspraken in de huurovereenkomst?
– Wanneer wordt de Bibop toets uitgevoerd door de Gemeente? En waarom wordt deze niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst gedaan?
– Het is onevenredig en niet billijk dat de verhuurder, zonder enige aankondiging en zonder voorwaarden, de Bibob toets op enig moment kan herhalen. Dit is in mijn ogen dan ook acceptabel. Zeker aangezien de consequenties of uitkomst van de Bibob toets niet gedefinieerd zijn in de overeenkomst en de gevolgen van de uitslag onbekend zijn. Het betreft een overeenkomst van een jaar, wat bovendien inhoudt dat deze toets jaarlijks uitgevoerd moet worden en daarnaast meerdere keren per jaar naar wens van verhuurder uitgevoerd kan worden. Ook dit onredelijk en niet billijk.
– Er wordt in de concept huurovereenkomst gesproken over kwaliteitseisen. Wat zijn de kwaliteitseisen?
– Deze lijken eenzijdig opgesteld te worden door de Gemeente. Welke input van de huurder is hierin meegenomen? Er zijn immers 2 partijen betrokken, waar beide partijen verplichtingen hebben. Zoals het opstellen van kwaliteitseisen.
– We zijn mogelijk bekend van de huidige staat, echter is er veel achterstallig onderhoud wat niet de verantwoordelijkheid was van het Volkstuincomplex. Derhalve kunnen wij dit dan ook niet accepteren, tenzij de Gemeente dit achterstallige onderhoud adequaat oppakt voordat de overeenkomst gesloten wordt. Het huidige artikel
– Het hebben van een gezamenlijk complex lijkt niet mogelijk op basis van de overeenkomst. Dit dient echter de vereniging, de openbaarheid, etc. Zo zijn er nog een aantal activiteiten binnen de vereniging die het algemeen nut van de vereniging en daarmee doelstellingen dient.
– Wat staat er in de “kwaliteitseisen volkstuinparken”? Dit document is niet als bijlage toegevoegd. Dit lijkt bovendien eenzijdig vanuit de Gemeente opgelegd, terwijl er ook eisen aan de Gemeente gesteld mogen worden.
– “Hinder” en “Overlast” zijn niet gedefinieerd. Echter dient de huurder geen overlast of hinder te veroorzaken. Hier kan dan ook niet aan voldaan worden.
– Ingang per 1 januari 2023 brengt risico’s en issues met zich mee. Er wordt momenteel bijvoorbeeld geen onderhoud gepleegd door de Gemeente. Hoe pakt de Gemeente dit aan?
– Wat als de Gemeente besluit de overeenkomst op te zeggen? Wat zijn hiervoor de consequenties voor huurder? Als dit niet duidelijk is, zal dit de huurder weerhouden van mogelijke (duurzame) lange termijn investeringen wat tot verpaupering kan leiden. Wat voor beide partijen niet wenselijk lijkt.
– Het is onacceptabel dat er geen recht of aanspraak is op enigerlei schadevergoeding en/of schadeloosstelling, of een vervangende locatie. Dit is niet alleen onredelijk en niet billijk, bovendien onacceptabel.
– Hetzelfde geldt voor artikel 3.6. Dit neigt naar onevenredig machtsvertoon en geeft de verhuurder onevenredig veel rechten en huurder onevenredig veel machteloosheid.
– Waarom staat er doorgehaalde tekst in de concept huurovereenkomst?
– De huurprijs wordt jaarlijks gewijzigd, ook dit is onacceptabel en geeft de Gemeente onevenredig veel macht. Dit maakt bovendien het huren van een volkstuin onvoorspelbaar qua kosten.
– De opgenomen uiterste betaaldatum van de huur (31 maart 2023) is onrealistisch, aangezien er momenteel geen actieve huurovereenkomst is. Deze uiterste betaaldatum zou 3 maanden na gezamenlijke ondertekening moeten liggen aangezien de betaaltermijn conform concept overeenkomst 3 maanden is.
– Het is onredelijk dat de verhuurder te allen tijde gerechtigd is de betalingsinstructie te wijzigen. Dit dient altijd in overleg te geschieden. In theorie zou dit kunnen betekenen dat de Gemeente eist dat betaling in dollars dient te gebeuren en dat wij als volkstuincomplex hier totaal geen inspraak of invloed op kunnen uitoefenen.
– Verhuurder kan zich niet onttrekken aan asbest en verontreinigde grond zonder onderzoek hiernaar gedaan te hebben. Verhuurder verlegt de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij huurder, terwijl verhuurder hier ook verantwoordelijkheid in draagt. Hoe gaat de Gemeente dit oplossen?
– De genoemde boete bedragen zijn onredelijk en niet billijk.
– Artikel 9 is niet realistisch, aangezien reeds bebouwing aanwezig is.
– Hetzelfde geldt voor aanwijspalen en (markeer)hekken. Bovendien dragen deze op ons complex bij aan de publieke toegankelijkheid.
– De gestelde waarborgsom is niet in proportie
– Een eenzijdige aanpassing van de huurprijs is onacceptabel. Hier dienen voorwaarden aangesteld te worden. Zeker aangezien we als huurder geen invloed hebben op de kosten.
– Het volkstuincomplex kan niet verantwoordelijk gehouden voor activiteiten die bestuurders van de VTV elders uitvoeren. Artikel 12.2 lijkt dit wel te suggereren.
– Krijgen wij inzicht in de Bibob toets en op welke datum deze wordt afgerond?
– Verhuurder zou moeten onderbouwen waarom het wenselijk is een Bibop toets uit te voeren. Zeker gezien de mogelijke consequenties voor huurder zoals deze nu omschreven zijn. De huidige artikelen zijn onredelijk en niet billijk.
– Onderhoud en wat wiens verantwoordelijkheid is, is onvoldoende concreet omschreven. Dit terwijl het argument van de gemeente is dat zij een deel van het onderhoud uitvoeren en daarmee de huurprijs kunnen verhogen. De voorgestelde verhoging staat niet in verhouding tot het voorstel welke onderhoudswerkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd.
– Binnen ons complex is de afspraak dat onderhoud enkel tussen oktober en april mag plaats vinden. De gemeente kan echter onderhoud uitvoeren wanneer zij willen, wat het volkstuincomplex niet ten goede komt.
– Daarnaast is onderhoud planbaar. Hoe gaat de Gemeente dit onderhoud plannen en afstemmen met ons?
– Artikel 14 lijkt kant nog wal te raken. We zijn een vereniging en mogen geen commerciele activiteiten ontplooien. Waarom wordt er in die strekking over een aandeelhouder gesproken?
– De voorbehouden in artikel 15 zetten de genoemde data in de overeenkomst onder druk. Wat geschiedt in de tussenliggende periode?
– Artikel 17.3 is geheel onredelijk als tussentijds opgezegd kan worden. Ook al is een opzegtermijn van 12 maanden opgenomen. Zowel gemeente als volkstuincomplex zou duurzame investeringen moeten willen aanmoedigen. Dit artikel ontmoedigt dit echter volledig, omdat gemeente op elk moment de huurovereenkomst kan opzeggen. Dit werkt korte termijn beleid binnen het volkstuincomplex stimuleert wat de duurzaamheid, biodiversiteit, belang voor de maatschappij, etc niet ten goede zal komen. Dit lijkt me onwenselijk vanuit de Gemeente?
– Artikel 17.7 is in strijd met de afspraak dat verblijf tussen 1 april en 1 oktober is toegestaan op een volkstuin en derhalve niet houdbaar.
– Alle genoemde bijlagen ontbreken. Waar zijn deze te vinden?

Algemeen: de gehele concept huurovereenkomst ademt een eenzijdige machtsverhouding vanuit de Gemeente. Waar we als volkstuincomplex met onze rug tegen de muur worden gezet. Dit kan simpelweg niet de intentie zijn van de gemeente, aangezien we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het nastreven van biodiversiteit, duurzaamheid en maatschappelijk belang dienen. Ik ben uiterst teleurgesteld, als Rotterdammer en als volkstuinder, hoe dit proces wordt aangevlogen door de Gemeente. DIt is niet hoe ik de gemeente Rotterdam heb leren kennen als bewoner van deze geweldige en doorgaans vooruitstrevende gemeente. Ik hoop dan ook op een forse bijsturing van dit voorgenomen beleid en deze stukken.

Beste fractie PvdA,

In het verleden heb ik eerder contact met u gehad toen over de Rotterdam pas.

Nu wil ik het graag hebben over de huurverhoging van de volkstuinen complexen
De gemeente wil 75% huurverhoging in 3 jaar tijd doorvoeren, en dit ook zo snel mogelijk! Het bestuur krijgt nauwelijks de tijd om hierop te reageren HOE IS DIT MOGELIJK.

Ais de verhoging wordt doorgevoerd dan zijn het de mensen met een kleine portemonnee die weer de dupe zijn, die kunt u toch niet laten gebeuren.

Onze vraag (van alle volkstuinhuurders in Rotterdam)

KOM IN AKTIE.

Een verhoging gekoppeld aan de gewone huurverhoging zou een redelijke verhoging zijn.

Het platform Rotterdamse Volkstuinen heeft in een brief aan de wethouder, commissie en raadsleden meermaals en dringend verzocht om samenwerking en zorgen geuit over de verhoging en gevraagd om uitstel van het tekenen van de contracten.

U kunt vragen stellen en hopelijk ons helpen om de verhoging op een normale manier door te voeren.

Al vast bedankt voor alle moeite.

Rotterdam, 16-01-2023

Betreft: reactie op informatieset voor 17 januari

Geachte heer,

In reactie op het verzoek in uw brief gedateerd op 28 december en ontvangen op 10 januari, stuur ik u de vragen die wij hebben opgesteld als bestuur van VTV Blijdorp. De reacties van onze leden zal ik u bij een apart schrijven doen toekomen.

Eerder liet ik u al weten dat u kunt rekenen op onze aanwezigheid. Wij rekenen op gedegen antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VTV Blijdorp

Vragen aan de gemeente n.a.v. de documenten die op 10 januari 2023 zijn toegestuurd

ALGEMEEN

Drie zaken zijn van algemene aard en liggen aan de basis van onderstaande vragenlijst.
Ten eerste, op basis van welke visie en door wie is het kader gesteld waarop de door ons ontvangen documenten zijn gebaseerd?
Ten tweede, waarom worden voor volkstuinen overduidelijk commerciële documenten gebruikt, zowel contract als algemene bepalingen? Is hier wel goed naar gekeken? Er worden zodoende ook eisen gesteld die helemaal niet op volkstuinen van toepassing zijn.
Ten derde ontbreekt in de stukken het handhavingskader, dat er bij navraag niet blijkt te zijn. De regels en bepalingen kunnen niet gehandhaafd worden door de verschillende gemeentelijke diensten en zijn dus een papieren tijger?

Waarom ademen de gehele concept huurovereenkomst, de Kwaliteitseisen, de Algemene Bepalingen, de demarcatielijst en de voorwaarden voor een vijfjarig contract wantrouwen en een eenzijdige machtsverhouding vanuit de gemeente? We worden als volkstuincomplex met onze rug tegen de muur worden gezet. Dit kan simpelweg niet de intentie zijn van de gemeente, aangezien we als Rotterdammers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het nastreven van biodiversiteit, duurzaamheid en het maatschappelijk belang dienen. Wij zijn uiterst teleurgesteld, als Rotterdammers en als volkstuinders, hoe dit proces wordt aangevlogen door de gemeente. Dit is niet hoe wij de gemeente Rotterdam hebben leren kennen als bewoners van deze geweldige en doorgaans vooruitstrevende gemeente. Wij hopen dan ook op een forse bijsturing van dit voorgenomen beleid en deze stukken.

Hoe kijkt de gemeente naar de eigen geloofwaardigheid en haar respectvol handelen richting Rotterdamse burgers? Immers het is al meer dan een half jaar bekend dat de SVIN ermee stopt en dat er per 1-1-2023 een nieuw huurcontract nodig is. De verenigingen hebben via het Platform Rotterdamse Volkstuinen (PRV) meermaals aangegeven te willen overleggen en adviseren. Daar heeft de gemeente geen gebruik van gemaakt. Op 10 januari overvalt de gemeente de vrijwillige besturen met 15 documenten en geeft hen 7 dagen de tijd om ze door te nemen en te reageren.
Daarbij wordt ook nog een aangegeven dat bij de informatiebijeenkomst op 17 januari slechts de veel gestelde vragen beantwoord worden.

Begrijpt de gemeente dat door een dergelijke handelwijze zij eraan bijdraagt dat het vertrouwen in de politiek en overheid in Rotterdam (en ook Nederland, kijk naar de cijfers) stevig daalt? De burger wordt niet betrokken, er wordt niet naar geluisterd, de burger moet maar slikken wat de ambtenaar en de politiek verzinnen. Volgens ons is de taak van de overheid het beschermen en de belangenbehartiging van de burger. Daar proeven wij helemaal niets van.

Beseft de gemeente dat duizenden Rotterdammers die een volkstuin hebben of daar via familie of vrienden van genieten, of die er wandelen en uitrusten nu het idee krijgen dat de gemeente eigenlijk bezig is het de volkstuinverenigingen het zo lastig te maken dat ze er vanzelf mee stoppen, of dat de gemeente allang andere plannen heeft en op deze manier de volkstuinders er langzaam uitdrukt.

Gaat de gemeente op dezelfde manier om met andere verenigingen, zoals voetbal-, hockey-, of tennisverenigingen? Moeten deze verenigingen ook een Bibob toets doen?

Wat denkt de gemeente dat het tijdpad moet zijn van dit traject met nieuw huurcontract, nieuwe statuten en meer? Voor alles is goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering bij 44 verenigingen. Dat vergt voorbereiding, aankondiging, organisatie.

CONCEPT HUUROVEREENKOMST

Waarom krijgen de volkstuinverenigingen een huurcontract voorgeschoteld dat overduidelijk een commerciële inslag heeft? Alleen al het feit dat er borg betaald moet worden, duidt erop dat hier niet goed is nagedacht over wat volkstuinverenigingen nu eigenlijk zijn.

Heeft de gemeente zelf wel goed naar het huurcontract gekeken? Er staan typefouten in, onjuiste verwijzingen en bepalingen die voor volkstuinverenigingen helemaal niet haalbaar zijn.

Op pagina 1 worden uitspraken gedaan over ecologische waarde en biodiversiteit, openbare toegankelijkheid en karakter e.d. Wat zijn daarvoor de definities, want zo zijn ze multi-interpretabel.

Kan de gemeente uitleggen hoe kostendekkende huur is opgebouwd?
Kan de gemeente ook tonen waarom de huur verhoogd moet worden ten opzichte van de vorige huur? Wij zien graag de cijfermatige onderbouwing, zodat wij begrijpen waarom er ineens verhoging is.

Kan de gemeente in cijfers duidelijk maken welke kosten bedoeld worden met kapitaallasten, zakelijke lasten (eigenaarslasten), onderhoudskosten, overige kosten, verzekeringskosten en beheerkosten?

Beseft de gemeente dat door dergelijke eisen over Bibob en VOG, het NOG lastiger wordt in deze tijd om vrijwilligers te vinden die bereid zijn veeleisende en tijdrovende bestuurlijke taken om niet uit te voeren?

Vraagt de gemeente aan andere verenigingen ook om een Bibob toets?

Hoe wordt omgegaan in geval van conflict? Hoe is arbitrage geregeld?

Wat wordt bedoeld met aanbiedingsbrief die genoemd wordt op pagina 2, daarvan is geen voorbeeld. Wat zijn essentialia?

In artikel 1.1 staat dat de huurder het gehuurde in huidige staat accepteert. Dat is niet mogelijk. Er is achterstallig onderhoud omdat er door de SVIN al geruime tijd geen onderhoud gedaan is en omdat er ook vorig jaar al melding gedaan is van gebreken die nog niet opgelost zijn.

Graag toelichting op artikel 1.7. Het is ons onduidelijk waarom dat nu opgenomen is. Zijn er onjuiste cijfers in omloop wat oppervlakte betreft?

Waarom ontvangen wij geen correct afgestemde Algemene Bepalingen? Het is bijzonder verwarrend als in het huurcontract wijzigingen op de Algemene Bepalingen gedaan worden. Dan moet er telkens op meerdere plekken gezocht worden naar de juiste informatie. Dat kan – met regelmatig wijzigende besturen – alleen maar leiden tot misverstanden. Wij willen graag een huurcontract met Algemene Bepalingen die elkaar niet tegenspreken. Zie artikel 2.5. en 18.1.

Waarom wordt in artikel 3.2 hier eerst een onderscheid gemaakt naar 2032 en niet gewoon meteen elke 5 jaar?

Waarom staan artikel 4.2 en 4.3 in het huurcontract? Is het nou wel of niet van toepassing?

Kan de gemeente uitleggen waarom er afgeweken wordt van de betaalwijze van huur die wij al jaar en dag kennen: 50% per 1 april, 50% per 1 juni. De voorgestelde procedure in artikel 4.6 en 4.9 is niet haalbaar. Als wij vanaf 2024 per 1 januari moeten betalen, dan moeten wij al in november de jaarnota’s verzenden. Dat betekent een behoorlijke aanslag op de portemonnee van leden. Die moeten dan nu in 2023 twee keer de (ook nog verhoogde) huur betalen. Verder is het voor de boekhouding van verenigingen heel onhandig en veel werk, omdat betalingen die betrekking hebben op het volgende jaar al in het voorgaande jaar gedaan worden. Vrijwillige penningmeesters zullen hier niet blij mee zijn.

Waarom staat er in artikel 4.8 dat het inclusief omzetbelasting is? Elders staat dat het zonder OB is.

Waarom worden wij geconfronteerd met artikel 6 over asbest? Er is ongetwijfeld asbest gebruikt in verenigingsgebouwen van verenigingen die al meer dan 70 jaar bestaan en gebouwd hebben in de tijd dat asbest nog een acceptabel bouwmateriaal was.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de beheerder die genoemd wordt in artikel 7?

Kan de gemeente uitleggen waarom artikel 8 over landbouw in het huurcontract staat?

Hoe gaat de gemeente om met een bestaande situatie waarbij allang bestrating ligt over kabels? Zie artikel 9 over kabels en leidingen.

Meent de gemeente serieus dat alle volkstuinverenigingen bij het aangaan van dit huurcontract drie keer de jaarhuur als borg moet betalen? Waar denkt de gemeente dat wij dat geld vandaan moeten halen?

Wat bedoelt de gemeente met artikel 12.1? Wie wordt bedoeld met ‘onderhuurder’? Wat wordt bedoeld met veranderende omstandigheden? Elke bestuurswisseling? Elke wisseling van tuinlid?

Kan de gemeente uitleggen wat wordt bedoeld met artikel 12.2? Volgens ons betekent dit dus dat alle leden van een vereniging de dupe kunnen zijn van 1 foute bestuurder. Want het huurcontract kan dan per omgaande, zonder compensatie, beëindigd worden.

Kan de gemeente uitleggen wat wordt bedoeld met artikel 12.6? Onze interpretatie is dat gemeente van alles kan bepalen en verenigingsbesturen in feite vogelvrij worden.

Waar is het meerjaren onderhoudsplan waarover gesproken wordt in artikel 13.2?

Waarom ontbreekt er in artikel 13.3 een clausule over schade door werkzaamheden van de gemeente / uitvoerder?
Kan de gemeente uitleggen waarom artikel 14 over change of control in deze huurovereenkomst staat?

Klopt het wat in artikel 15.1 staat dat alle huurovereenkomsten eerst langs het college gaan voor goedkeuring? Hoe lang duurt dat?

Kan de gemeente uitleggen waarom artikel 15.4 over kredietwaardigheid in het huurcontract staat? En hoe dat uitgevoerd wordt?

Artikel 17.1 Wij hebben opstallen die door de gemeente gebouwd zijn en die onderhoud behoeven. Met dit artikel wordt dat uitgesloten. Dus niet aanvaardbaar.

Beseft de gemeente dat met artikel 17.3 en 17.5 het onmogelijk wordt voor verenigingen en besturen om dit huurcontract aan te gaan? Wij vragen ons af of dit artikel niet gewoon thuishoort in een andersoortig contract, niet in een huurcontract met volkstuinverenigingen.

Artikel 17.4 Hoe gaat de gemeente om met al geplaatste opstallen?

Blijkt uit artikel 17.6 dat als de gemeente gewoon na 5 jaar opzegt, zonder zwaarwegende reden, is er geen compensatie en moeten wij zelf het hele park zwart moeten opleveren? Beseft de gemeente dat dit onmogelijk is en dat deze bepaling niet kan?

Artikel 17.7 over boete bij overnachting. Dus een vereniging moet gaan betalen voor een individuele tuinder die zich er niet aan houdt? Of hoe moet het anders geregeld worden? En hoe zit het met het gedogen van overnachting in de zomerperiode, die door de gemeenteraad is vastgesteld in 2017, die wordt hier niet genoemd.

Betekent artikel 18.1 over bomen dat onze zaagploeg niet langer actief kan zijn op het park? Betekent het ook dat tuinders niet meer zelf kunnen beslissen of ze een boom wel of niet op hun tuin willen?

Artikel 19.1 De verwijzing naar 11.1 in dit document klopt helemaal niet. Moet zijn Algemene Bepalingen.

Wat als de Gemeente besluit de overeenkomst op te zeggen? Wat zijn hiervoor de consequenties voor huurder? Als dit niet duidelijk is, zal dit de huurder weerhouden van mogelijke (duurzame) lange termijn investeringen wat tot verpaupering kan leiden. Wat voor beide partijen niet wenselijk lijkt.

ALGEMENE BEPALINGEN

Voordat wij daarover gedetailleerde vragen stellen, waarom krijgen volkstuinverenigingen algemene bepalingen voor commerciële huur voorgelegd?

KWALITEITSEISEN

Waarom zijn de kwaliteitseisen van de gemeente ineens zoveel uitgebreid? Van 1,5 A4 naar 7 A4. Het wekt de indruk van argwaan en vooringenomenheid over de handelwijze bij volkstuinverenigingen.

Waarom worden in deze kwaliteitseisen heel veel bepalingen opgenomen die allang in Huishoudelijke Reglementen of Tuinreglement staan? Die moeten nu ook weer aangepast worden.

Als de kwaliteitseisen worden aangepast zoals staat in de inleidende tekst, wordt dat dan vooraf overlegd met de volkstuinverenigingen?

Waarom staat de gemeente nog steeds niet toe dat meerdere Rotterdammers van 1 tuin gebruik kunnen maken? Daarmee wordt het gebruik van grond geïntensiveerd, genieten meer Rotterdammers van groen en wordt de biodiversiteit in Rotterdam beter gewaarborgd omdat meer Rotterdammers ervoor zorgen.

De gemeente heeft in 2017 bepaald dat overnachting is toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. Waarom staat dat niet in de kwaliteitseisen?

Er wordt alleen gesproken over tuinhuizen, kweekkassen en bergingen. Hoe zit het met schermen, pergola’s, prieeltjes, gereedschapskisten e.d.? Daarvoor hebben wij ook bouwvoorschriften, ingesteld ten tijde van de RBVV. Op pagina 4 worden die wel genoemd. Elders niet meer.

Hoe moeten besturen de eisen die in de privaatrechtelijke sfeer liggen (pagina 4) handhaven? Welke methoden hebben ze daarvoor?

Op ons park hebben sommige tuinen schermen staan als erfafscheiding, niet meer dan 2. Moeten die dan nu verwijderd worden? Hoe gaat de gemeente om met erfafscheidingen van schermen die met groen begroeid zijn? Sommige planten hebben steun nodig om hoger te groeien.

Hoe gaat de gemeente om met de afmetingen die staan in artikel 3.2 voor tuinhuizen die al jaren bestaan, maar die bijvoorbeeld op 1,5 meter van de slootkant staan. Een eis die voorheen gold, toen dit huis gebouwd werd.

Wat wordt bedoeld met ‘redelijke staat van welstand’ in artikel 3.4? Hoe moeten besturen dat handhaven, het is wel heel breed interpretabel.

Waarom mogen tuinders geen bomen meer planten (artikel 4.1)? Ook geen fruitbomen, sierbomen?

Wat bedoelt de gemeente met artikel 5? Mogen tuinders geen speeltoestel op hun tuin plaatsen? Een schommel voor de kinderen, een kinderhuisje bijvoorbeeld?

Waarom mag er geen houtstook meer zijn, artikel 6? Dat mag toch gewoon in Rotterdam. Op jullie site staan zelfs stooktips https://www.rotterdam.nl/stooktips.
Gelden voor volkstuinen andere regels dan voor gewone Rotterdamse tuinen en huizen? Dat mag niet.

Wat wordt bedoeld met LPG? Ook de butaan en propaangasflessen waarop gasfornuizen in tuinhuizen branden?

DEMARCATIELIJST

Uit de demarcatielijst lijkt het alsof wij vrijwel geen groenonderhoud meer doen. Wij zijn al zeker 15 jaar bezig met het ecologisch onderhouden van onze gemeenschappelijke perken en stimuleren daarbij ook biodiversiteit. Onze leden werken graag mee aan ons groene paradijs. Wij vrezen eenheidsworst als hoveniers via de gemeente alles op een standaard manier gaan onderhouden. Dat zou natuurvernietiging betekenen en ook een aanslag op onze sociale cohesie, onze gezamenlijke trots op ons park.
Graag willen wij uitleg waarom de gemeente op deze manier insteekt.

VOORWAARDEN VOOR CONTRACT 5 JAAR

Punt 7. Aan wie en waarom moeten wij een jaarrekening overleggen? Wij voldoen al statutair aan de verplichting naar de leden.

Punt 9. In hoeverre is de gemeente bevoegd jaarrekeningen te eisen? Doet zij dat bij alle verenigingen, ook sportverenigingen?

Punt 11. De gemeente gaat erg ver in de financiële controle, zelfs bij verkoop van tuinhuizen. Wij voldoen daaraan, maar waarom zouden wij de gegevens ter inzage geven als de gemeente dat opvraagt? Andersom, de gemeente geeft geen inzage in wat ‘kostendekkende huur’ is. Zouden er voor beide partijen niet dezelfde bepalingen moeten gelden?

Punt 12. Waarom moeten wij een exemplaar van de vergunning overhandigen. Die wordt toch door de gemeente zelf afgegeven?

Punt 13. Hoe verhoudt de eis tot inzicht in woonplaats van een lid zich tot de AVG?

Punt 14. Heeft de gemeente enig idee wat een gecertificeerde partij voor kosten rekent voor een controle. Waarom jaarlijks, dat kan toch ook eens in de drie of vijf jaar?

Punt 16. De gemeente vraagt hier om besturen verregaande privé omstandigheden te delen. In hoeverre zijn vrijwillige bestuursleden hiertoe bevoegd, zij kunnen toch niet zomaar tuinen of in tuinhuizen betreden? Verder geeft deze eis een zeer onaangename nasmaak van je medetuinder verraden.
En dat ook nog eens voor een eis die wettelijk niet eens mag. Want waarom zou er op volkstuinen geen houtstook mogen en in de stad wel?

MODEL STATUTEN

Artikel 4.7.b Het vragen van een max maand oud uittreksel uit de Basisregistratie Personen vinden wij ver gaan voor onze vereniging. Kunnen wij dat artikel schrappen uit de statuten?

De tekst van artikel 4.10 is volstrekt onduidelijk. Wat wordt hier bedoeld?

Wat bedoelt de gemeente met een raadgevende stem van bestuur in artikel 12.6?

Onze vereniging wil graag dat op personen bij acclamatie gestemd kan worden, want wij hebben meestal maar 1 kandidaat – en zijn blij dat wij die hebben. Schriftelijk stemmen is dan wel heel onhandig en veel werk. Artikel 12.9. Kunnen wij dat toevoegen aan de statuten?

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Onze vereniging heeft twee jaar geleden een prima nieuw Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Dat willen wij houden. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit mogelijk is?

MODEL BESTUURSREGLEMENT

Waarom zouden wij ook nog een bestuursreglement willen hebben als de statuten toch voorrang hebben? Daarin staat toch al alles. En ons Huishoudelijk Reglement bepaalt gedetailleerder de taken van het bestuur.

REDUCTIEREGELING

Wat voor bewijsmateriaal moeten leden overleggen om in aanmerking te komen voor reductie?

Geldt het inkomen van de tuinder of van het gezin (tuinder + partner)?

CROW KWALITEITSNIVEAUS

Hoe controleert de gemeente? Hoe gaat de gemeente om met deze kwaliteitsniveaus bij droogte of wateroverlast?

BRIEF ZELFWERKZAAMHEID

Wij willen graag in overleg met de gemeente, want de hierin genoemde werkzaamheden doen wij al, en meer. Het snoeien van bomen en struiken, het onderhouden en kappen van bomen doen wij ook. Onze Groencommissie en onze Zaagploeg hebben een duidelijke visie op het groen op ons complex. Deze brief doet daar geen recht aan. Wij willen graag andere afspraken.

(alleen vraagpunten overgenomen)

Algemeen

• Vergeten wordt m.i.: flora en fauna van de volkstuinparken dragen veel bij aan de biodiversiteit, de positieve groen- en natuurbeleving voor alle inwoners ….etc. etc. Zie de punten in de Volkstuinvisie van het Platform. Daar hoort bij dat er bijvoorbeeld een grotere diversiteit aan bodembedekkers kan/mag zijn, “onkruid” in gras, ruiger en langer gras (mits goed onderhoud, want dat kan!), groei en bloei doorheen de seizoenen (dus niet te veel en te vroeg “opruimen”), aandacht voor fauna, etc…
• Als wij als tuinders veel minder uitvoerend onderhoudswerk (mogen) gaan doen, dan verdwijnt er betrokkenheid bij en kennis van (duurzaam) tuinieren, natuur, ecologie etc. Juist iets wat toch ook de gemeente belangrijk vindt. En dit is nog eens sterk kostenbesparend ook voor de overheid.
• Als wij een groot deel van het werk zelf (blijven) uitvoeren, wat staat daar dan van de gemeente tegenover, qua ander werk door hen uit te voeren of qua korting op andere kosten???

1. Demarcatie Onderhoud verblijfstuinen
o Boomonderhoud akkoord dat gemeente dit gaat doen???
En dan alleen de opgaande bomen, niet de jonge bomen en zeker niet de struiken en de onderbegroeiing.

Afval en reiniging
o Vuilafvoer van tuin naar centraal punt: is dat naar ons Mini-milieupark?
o Vuilafvoer vanaf centraal punt: kan dat zo blijven als het nu is? Wij betalen dat nu toch ook al zelf, als VTV?
o Milieupark: ontwateringssysteem en onderhoud/vervanging: is de taak van de gemeente en niet op te brengen voor ons zelf.

2. Kwaliteitseisen Volkstuinen
3.2 Verblijfstuinen
• Voldoen wij/onze tuinders aan die eisen?
• Wat gebeurt er als bijvoorbeeld een al langer bestaand huisje te groot is of er te veel bestrating is? Aangeven naar gemeente hoe we dit nu doen (b.v. bij verkoop)?
• Hoe gaan we/ze om met bestaande situaties zoals een huisje dichter bij de sloot of een kasje vlak bij de grens met de buren? Aangeven naar gemeente hoe we dit nu doen (b.v. bij verkoop of verbouwingen)?
• Een strook van 80 cm langs de sloot is te veel, en was ook nooit zo breed. Het evt. werk gebeurt toch vanuit de sloot (baggeren, beschoeiingen). Zo ging dat vorige keren ook goed.
• Toevoegen: Stukken groter dan (b.v.) 4 m2 Kunstgras of anderszins bedekking met kunststofmatten/doek of i.d. is verboden.
• Toevoegen: ingraven van plastic grond/bodemdoek en/of plastic gaas is verboden.
In punt 6 staat dat ingraven van andere dan natuurlijke materialen/stoffen verboden is! Daar valt dit m.i. ook onder!!! Uitzonderingen: stuk onder een pad, groentebak of i.d. Is meestal zichtbaar en te verwijderen.
• Erfafscheidingen: gaas mag toch ook wel? Tot een hoogte van 1.20 m.
4.1. Planten van bomen
Onzin dat dat niet mag. Een paar jaar geleden stelde de gemeente dit ook vast, maar heeft het later herroepen. Het is ook niet te controleren en te handhaven. Als vereniging moeten we wel (blijven) toezien op spontane opslag van b.v. elzen, esdoorns en essen die gauw te groot worden. Voor je weet zit een tuinder vast aan een kapvergunning!
6. Verboden
• Vuurkorven etc. Hoe te handhaven?
• Regenwater op de tuin laten is prima, maar hoe?
• Niet meer sproeien met kraanwater? Hoe te handhaven?

Vraag: wat kost het op “onze” manier maaien en afvoeren van deze stukken?

• Gazon is iets anders dan grasveld. Wij hebben geen gazons in de algemene tuinen.
• “Onkruid” in gras, wat is dat? Misschien een bloemrijk graslandje? Daar streeft een ieder toch naar? Zeker ook de gemeente gezien hun pogingen op diverse terreinen. Op individuele tuinen moet iedereen dat zelf weten natuurlijk.
• Gras “te lang”, voor wie? Is gunstig voor de biodiversiteit, mits natuurlijk wel met een onderhoudsplan en handhaving daarvan, bijvoorbeeld 3 x per jaar op vaste tijden maaien en afvoeren van het maaisel.

Geachte wethouder, commissie en raadsleden.
De vereniging ATV. Phoenix heeft op 10 januari post van de gemeente ontvangen waarbij (maar)17 bijlagen waren toegevoegd. Schrikbarend wat er moet en geëist wordt voordat de verenigingen een nieuw huurcontract kunnen krijgen.
1: De verhoging van 75%. De volkstuinen zijn vroeger opgezet voor de arbeider en is dit bedrag dan ook veel tuinders niet meer betaalbaar.
2: Aan verhuurder is niet bekend dat het gehuurde een verontreiniging aanwezig is.
Dit is wel bekend want er heeft ongeveer 2 jaar geleden een bodemonderzoek plaats gevonden op onze vereniging.
3: Huurder zal voor de huuringangsdatum een waarborgsom betalen van 3 maal de huurbetalingsverplichting. Welke vereniging kan dit betalen?

4: Conditiescores terreinen.
Zijn dit foto’s van volkstuinen?
5: Bestuur aftreedbaar.
Was voorheen 3 jaar, toen naar 4 en nu weer na 3 jaar met een maximum van 12 jaar.
Hoe ga je dit oplossen als er geen kandidaten zich beschikbaar stellen?
6: Er is op dit moment een dergelijke voorziening aanwezig wat betreft allesbrander en houtkachel, dit dient uiterlijk 1 januari 2026 buiten bereik te zijn gesteld.
Wordt er van vanuit de gemeente een brief voor opgesteld die naar de leden verstuur kan worden?
7: De brief die verstuurd is van VTV. Blijdorp en vanuit Platform Rotterdamse Volkstuinen verstuurd zijn staan wij volkomen achter.
8: Bij opheffing kaal opleveren en geen schadeloosstellingen? Onacceptabel.
In en in triest hoe de gemeente met deze informatie ons opzadelen en wij allen vrijwillig zo goed mogelijk ons best doen om een vereniging draaiende te houden.
Een verontruste tuinder en bestuurslid

Beste,

Met verwondering heb ik de stukken van de gemeente Rotterdam, en alle bedenkingen van de tuinleden m.b.t. het huurcontract, gelezen.
Als ik lees dat de tijd tussen de ontvangen stukken van de gemeente en het moeten beantwoorden door de verenigingen dermate kort is kan ik helaas alleen maar concluderen dat de gemeente de verenigingen een totaal oninteressante partij vinden. De gemeente is op de hoogte van de seizoensgebonden karakter van de complexen dus het tijdstip en de tijdspanne nijgt naar een bewuste keuze van de gemeente waardoor de verenigingen direct met de rug tegen de muur worden gezet en met een grote achterstand aan een mogelijke samenwerking gaan beginnen. Ik schrijf een mogelijke samenwerking want als de gemeente deze onsamenhangende en ongenuanceerde stukken door zal voeren bestaan er volgend jaar geen volksverenigingen meer en is er alleen nog maar plaats voor groen op daken van flats en in de jaren erop op de flats die dan op de volkstuinplekken staan. De gemeente weet al een lange tijd dat er veranderingen zouden aankomen t.a.v. de huurovereenkomst en heeft ruim de tijd genomen om dit voor te bereiden gezien de omvang van de stukken. Vervolgens heeft de gemeente lukraak de stukken naar de verenigingen gestuurd echter zonder benul van de impact van deze manier van contact onderhouden. Ik ga verder niet diep in op de juridische benadering van het geheel want dat zit zwak in elkaar en zal door een gedegen advocaat in twijfel worden getrokken gezien de uitvoerbaarheid. In een aantal brieven van de leden zag ik dat de indruk wordt gewekt dat het contract zou zijn “geleend” uit de vastgoedsector wat ik volledig kan beamen.
Verder wordt er gesproken over vormen van overlast en dat de plannen behelzen om hier rigoureus tegen op te treden. Overlast is niet goed te praten maar het mag nooit lijden tot het feit dat er hele groepen door worden gestraft omdat het slechts om enkele gevallen gaat. De zwaardere gevallen die worden aangehaald zijn een maatschappelijk probleem en geen probleem van een vereniging. Het is een tekort aan denkvermogen om dit op te lossen door bijv. het slapen in de zomer te gaan verbieden. Over het oplossen van dit maatschappelijk probleem zijn landelijk meerdere rapporten beschikbaar die de juiste inzichten geven. Het is altijd de makkelijkste weg om een probleem te verschuiven om zodoende het blazoen op te poetsen en vervolgens de andere kant op te kijken.
Over kostendekkende bedoelingen kan ik heel kort zijn. Ik heb de gemeente nog nooit gezien op ons terrein. Toch eenmaal omdat een stuk asfalt van het openbaar pad kapot was. Hierbij werd het asfalt vervangen door een aantal keien als noodverbanden en daarna heb ik de heren nooit meer gezien. Even over mezelf: Ik heb een huisje op ATV Phoenix en ik bezit een mooie vijver waar ik erg aan gehecht ben met mooie vissen. Moet ik die nu ook gaan aanlijnen of in de sloot gooien?
Het gaat me aan mijn hart als de gemeente zo lukraak over onderhoud praat zonder na te denken over de soorten dieren die er leven. Wij doen veel op Phoenix om alles netjes te houden en we hebben een mooie vereniging waar ook uilen huizen. Ik ben benieuwd of de gemeente dit gaat inventariseren en beschermen of er gewoon voor gaat zorgen dat bijv. de uilen hun leefomgeving gaan verliezen.
Misschien heeft de gemeente hun plan al zover klaar dat we een wurgcontract moeten gaan ondertekenen waardoor de mensen met een klein inkomen bijv. hun tuinhuisje moeten opgeven of niet meer kunnen komen omdat overal betaald parkeren wordt ingevoerd en de tuinleden hierin nog niet worden meegenomen m.b.t. parkeerkaarten. (Dit geldt niet voor alle verenigingen).
De stukken staan vol met dat soort zaken en waar eenzijdig over is nagedacht. De verenigingen worden beheerd door volwassen mensen met een hart voor de vereniging en met leden die er graag willen blijven komen maar wel tegen een eerlijk voorstel en dat is niet het geval met het huidige voorstel. Pak nu eens een paar nieuwe vellen papier en begin nu eens vanaf de grond met gesprekken met de juiste mensen van de verenigingen en kom dan tot een gedegen plan. Het kan in ieder geval niet binnen een paar weken/maanden maar dat ligt bij de gemeente of die er serieus naar wil kijken of anders de verenigingen gewoonweg de nek om wil draaien.