Op de vereniging zijn onlangs twee Rondetafelgesprekken gehouden, over ecologisch beheer en over recreëren/tuinieren en regels. Deze gesprekken scheppen de gelegenheid om met een kleiner ledenverband tot een uitwisseling van gedachten te komen.

Vorig jaar en dit jaar hebben wij door de coronamaatregelen slechts één ALV gehouden, terwijl wij dit normaal twee keer per jaar doen. Statutair gezien is één ALV genoeg. Maar voor het onderling overleg is het toch fijn om elkaar live te spreken, zeker op die onderwerpen waar een behoefte lijkt te bestaan aan een gesprek tussen de leden.

Het merendeel van de deelnemers aan de rondetafelgesprekken was achteraf enthousiast over de vorm en de inhoud van de twee gesprekken. Deze vorm van overleg krijgt dus zeker een vervolg. Binnenkort volgen de twee verslagen van de gesprekken op de website.

Photo by MissMushroom on Unsplash