De laatste weken zien we erg weinig vlinders. ‘Waar zijn ze toch gebleven?’ vraag je je misschien af. We zitten nu middenin de zogenaamde ‘junidip’. In juni zijn de meesten een rups of pop,  aan het eind van de maand komt de nieuwe generatie tevoorschijn. Weinig vlinders in juni is dus heel normaal en geen reden tot zorg!

De meeste vlinders komen uit hun winterrust vanaf april. In het voorjaar zie je ze dan overal vliegen. Ze paren en leggen eitjes, waarna ze sterven. De weken daarna, in de maand juni, leven ze als rups op hun waardplant, maar zijn ze als vlinder dus niet meer te zien. Pas na de verpopping, meestal zo rond eind juni, zijn ze weer als vlinder te zien.

vlinder geel

De citroenvlinder leeft in juni als rups op zijn waardplant. Na een paar weken verpopt hij en kan je hem weer zien vliegen. Sommigen beginnen pas begin juli actief te worden. Dit betekent dat er in de maand juni altijd wat minder vlinders te zien zijn dan ervoor en erna. Vandaar de naam junidip. Er zijn zeker nog wel vlinders te zien, maar de soorten die normaal de grote aantallen opleveren, zoals koolwitjes, zijn er nu maar weinig.

Vlinderstichting

vlinderstichting.nl/verwachte-vliegtijden