Problemen met aardlekautomaten op de tuinen

Tuinders die stroom op de tuin hebben, hebben vorige week een mailing gehad over dit onderwerp. Er zijn problemen met de aardlekautomaten op veel tuinen. Van de bijna 100 tuinen die stroom hebben, werken ze niet bij 70 tuinen. Daarom is uit voorzorg bij die tuinen de stroom afgesloten. Een niet-werkende aardlekautomaat kan ernstige gevolgen hebben die het bestuur wil voorkomen. Wij wachten op een reactie van de installateur. Uiteraard begrijpen wij dat iedereen graag weer stroom op de tuin heeft, het liefst voor Pasen. Maar wij denken niet dat dit gaat lukken. Wij zetten er wel druk achter en hopen dat het in de loop van april opgelost is. Zodra wij meer informatie hebben informeren wij de leden met een stroomaansluiting.

Ventilatie in de loods wordt aangepakt

Deze winter bleek nogmaals dat er veel condensvorming is in de loods. Het dak van de loods is niet geïsoleerd (van de winkel en tuinbeurtkantine wel) en daardoor ontstaat er condens. Vervelend is dat er dan vocht op vitale plekken komt, dus dat moet aangepakt worden. Er wordt nu gewerkt aan ventilatieroosters.

Regelmatig gezamenlijk commissie-overleg

In maart hebben wij een gezamenlijk commissie-overleg gehouden. Helaas via Zoom, live was leuker geweest, maar ook digitaal was het een waardevolle uitwisseling. Sommige commissies werken al nauw samen. Andere commissies zijn vooral zelfstandig bezig. Ons doel is de onderlinge uitwisseling te stimuleren, zodat waar nodig dingen gezamenlijk aangepakt kunnen worden en kennis gedeeld. In ieder geval doen wij dit voorlopig elk kwartaal. En waar nodig schuiven commissieleden aan bij een deel van de bestuursvergadering om de lijnen zo kort mogelijk te houden. Op de website kun je zien welke commissies er allemaal zijn binnen onze vereniging.

Algemene Ledenvergadering 29 mei

Wij verwachten niet dat de coronamaatregelen op korte termijn zodanig versoepeld worden dat wij weer normaal bijeen kunnen komen. Aangezien er een aantal belangrijke beslissingen genomen moeten worden, willen wij toch redelijk snel een ALV houden. Die is nu gepland op zaterdag 29 mei. Het wordt waarschijlnlijk een online bijeenkomst met een gecontroleerde manier van online stemmen. De details komen ca. twee weken van tevoren.
Om toch enige vorm van discussie over belangrijke onderwerpen te kunnen hebben, wordt een online forum geopend. Daar kun je vragen stellen over de onderwerpen van het forum en je mening geven. De link naar het forum komt begin april.

Help ons het werk en vooral de mails te beperken

Regelmatig ontvangen wij mails van leden die ‘meteen’ antwoord willen. Dat gaat helaas niet. Wij proberen communicatie met de leden te bundelen tot 1 dag in de week. Daarnaast zijn er namelijk nog veel andere taken die tijd kosten. Je helpt ons enorm als je voor alle regelzaken naar het spreekuur van het bestuur komt. Denk aan stroom regelen, aanhanger huren, het regelen van partnerlidmaatschap, jaarlijkse parkeerontheffing en meer algemeen overleg over zaken. Als je toch mailt, hou er dan rekening mee dat het wel vijf dagen kan duren voor je antwoord hebt. Als er ingewikkelder vragen zijn, dan behandelen wij die eerst in de bestuursvergadering. Die zijn elke drie of vier weken (afhankelijk van het seizoen). Daarna krijg je antwoord. Dank alvast voor je begrip en medewerking.

Komend weekend gaan wij weer in de zomertijd. Pasen komt eraan. Het lijkt mooi weer te worden. Dus geniet ervan. Wij wensen iedereen een mooie aprilmaand!