Hierna vind je alle mails (zonder naam) die gestuurd zijn aan de commissie ZWCS voorafgaand aan de vergadering op 6 december 2023 over de volkstuinvisie.

Beste allemaal,
Bijgaande een toelichting op het groenbeleid/beheer plus recente waarnemingen op ons volkstuinpark VTV Blijdorp, Overschie.

Daarmee onderstrepen we het belang van volkstuinparken als groene ruimtes waarin de biodiversiteit wordt bevorderd, beheerd, beschermd, beleefd.
Essentieel voor en in de toekomst van alles dat ademt.

Dank voor uw aandacht.

Namens Groencommissie VTV Blijdorp

Beste Lezer,

Al bijna 25 jaar maak ik gebruik van een volkstuin en ervaar ik dit, los van het plezier dat ik heb om te tuinieren, als een wezenlijk onderdeel van het behoud van mijn gezondheid.
Deze omgeving heeft mij door veel moeilijke tijden heen geholpen, o.a. een heftige burn-out, echter vooral plezier en leuke contacten opgeleverd.
De verademing om naast mijn 36-urige werkweek, fietsend vanuit Zuid door de stad, aan te komen in deze oase van diversiteit aan kleuren, geluiden, geuren en groene beschutting (in Overschie) is een behoefte waarvan ik denk dat die herkend wordt door alle mensen die in een stad wonen.
Hoewel, ik heb de indruk dat ook mensen van buiten de stad zich laven en verbazen én zich gelukkig voelen wanneer die op bezoek komen. De veelzijdigheid en diversiteit kan gewoonweg niet op tegen parken, groenstroken of het platte(boeren)land. En dat maakt mensen blij.

De verdeling van schaarse grond is een ingewikkelde opdracht voor de gemeente, dat realiseer ik me maar al te goed. Sportverenigingen (waaronder ook de immense grote golfterreinen, zo saai), woningbouw en recreatie en wat nog meer, moeten verdeeld worden.
De gedachte dat maar relatief weinig mensen gebruik maken van de ruimte die volkstuinparken innemen, berust op een enorme denkfout bij de gemeente. De stad als geheel maakt er direct of indirect gebruik van. Preventieve gezondheidszorg wordt gepromoot door overheid en gemeenten en hier wordt veel kapitaal in geïnvesteerd.
Onbegrijpelijk is het dan ook dat de gemeente Rotterdam niet voorsorteert op het vastleggen van het behoud van deze rijkdom die alle volkstuinparken al hebben én in de toekomst nog kunnen bieden voor alle mensen in en rond de gemeente Rotterdam.
Het belang van de algemene gezondheid voor mens én stad in heel algemene zin maar vooral wanneer het hittestress en waterberging betreft in ons veranderde stadse klimaat, hierin voorzien de volkstuinparken. Meer dan ooit heeft een stad behoefte aan deze beschutting én gezondheid die onze volkstuinparken u en alle andere stadsgenoten kunnen bieden. Met goed beleid en steun vanuit de gemeente zouden dat in de toekomst alleen maar meer mensen kunnen worden die hier baat bij hebben.

Mijn oproep aan u als verantwoordelijk gemeentebestuur mag duidelijk zijn. Neem alstublieft het behoud van de volkstuinparken op in uw beleid, neem hierin ook de steun op die zij nodig hebben in de uitvoering van de werkzaamheden die voor gezonde parken noodzakelijk zijn. U neemt hierbij dan ook uw verantwoordelijkheid voor het behoud en borgen van een gezonde stad.

Met vriendelijke groet,

Beste lezer(s)

De concept volkstuinvisie roept vragen op. Is deze voor volkstuinbehoud is geschreven of is het een verkapte aanzet voor meer woningbouw? Dat groen belangrijk is voor een stad wordt benoemd, maar ik mis echt duidelijke plannen voor het behoud van het groen van volkstuinverenigingen. Graag wil ik u wijzen op de toegevoegde waarde van deze voorzieningen met het verzoek te zorgen voor concrete plannen voor behoud van dit waardevolle groen in de stad:

1. In een druk bevolkt gebied, zoals Rotterdam, is een groene omgeving juist extra belangrijk voor ontspanning en koelte in de zomer. Stadspark West (https://stadsparkwest.nl/), waarvan een aantal volkstuinen deel uitmaken, voorziet al voor een deel in deze behoefte Een reden om de functie hiervan verder uit te bouwen.
Woningbouw zonder voldoende recreatiemogelijkheden in het het groen leidt tot stress en meer kans op allerlei ziekten.

2. Er komt een nieuwe snelweg rondom Schiebroek en het vliegveld wil uitbreiden. Dit betekent meer luchtvervuiling en lawaai in de omgeving. Een groene buffer kan dit in ieder geval voor een deel compenseren. Reden om de volkstuinen en parken in Schiebroek en Overschie te behouden.

3. Volkstuinen geven sociale verbinding tussen de leden en met omwonenden. Op ons complex zijn buren welkom voor een wandeling, een drankje in de kantine, op onze plantenmarkten en bij de cursussen composteren. En daar komen nog meer mogelijkheden bij.

4. Op de site https://rotterdamsweerwoord.nl/biodiversiteit/ lees ik dat Rotterdam biodiversiteit belangrijk vindt. Wat is er dan logischer dan de volkstuincomplexen juist te handhaven? Op ons complex komen bijvoorbeeld ransuilen, bosuilen en ijsvogels voor. Ook is er grote diversiteit aan paddenstoelen en andere beplanting. Bij een eerste inventarisatie kwamen we recent al rond circa 300 waarnemingen. En we zijn nog bezig met inventariseren.

Ten behoeve van de volkstuinders, die een grote bijdrage leveren aan biodiversiteit, en voor de bezoekers van deze parken verzoek ik u om u ervoor in te zetten dat het behoud van volkstuinen in de definitieve versie volkstuinen wordt opgenomen, zodat de Rotterdammers er nog lang van kunnen profiteren.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

M.vr.gr.

Beste,

De visie op volkstuinen wordt door u (verder) opgesteld en om u hiermee te helpen hebben wij u afgelopen jaar via het Platform Rotterdamse Volkstuinen onze volkstuinvisie aangeleverd. Het belang van het behoudt van de volkstuincomplexen staat hierin. Wij zien een grote rol weggelegd voor de volkstuincomplexen om de buurt te verstevigen. Nu er steeds meer individualisering zichtbaar is in Nederland, is het erg belangrijk dat er een plek is voor de medemens om elkaar te kunnen treffen. Dat kan door over onze mooie complexen te wandelen, maar ook door deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden op het volkstuincomplex. Wandelend over het complex leren over de planten en dieren die hier wonen en tevens nieuwe mensen leren kennen. Maar men kan ook deelnemen aan een cursus composteren of snoeien. Twee keer per jaar is het plantjesmarkt waar iedereen voor een klein prijsje plantjes en stekjes kan kopen die door de tuinleden zelf zijn gekweekt. Daarnaast wordt er op ons complex iedere zaterdag voor een kleine bedrag gekookt met verse ingrediënten. Iedereen kan hier aanschuiven, wat naast onze eigen leden ook de bewoners om ons complex heen veel kan bieden. Voor 5 euro per persoon een hapje en een drankje. Hierdoor kunnen ook de minderbedeelde mensen een goede maaltijd nuttigen en een keertje genieten buiten de deur. Onze mooie kantine is al vele malen het decor geweest voor muzikale (klassieke) optredens. Heeft ruimte geboden aan een reizend theatergezelschap en verjaardagsfeesten en bruiloften. Als ons mooie gebouw rendabel verhuurt kan worden en we personeel tegen betaling in mogen zetten, kunnen wij ook voor de omgeving veel betekenen met ons gebouw. Geef ons die ruimte, zodat wij een betaalbare en bindende factor voor de gemeenschap kunnen zijn!

Voor veel mensen is het ondertussen bijna onmogelijk een goede en betaalbare woning te vinden. De huizen die gebouwd worden liggen vaak boven de 5 ton, waar de gemiddelde mens geen hypotheek voor kan krijgen. Deze mensen, denk ook aan starters op de woningmarkt, komen veelal uit in de mindere delen van Rotterdam en zij zijn erg geholpen met een ‘eigen’ plekje in de natuur op een volkstuincomplex. Het grijze en grauwe van de stad van tijd tot tijd verruilen voor het groene leven op een volkstuincomplex zorgt niet alleen voor minder lichamelijke mankementen, maar ook voor een betere psyche. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit meerdere malen bevestigd.

Naast deze maatschappelijke voordelen, bieden de volkstuincomplexen ook veel toegevoegde waarde aan de flora en fauna om ons heen. In onze bomen nestelen (zeldzame) uilen. Er lopen hazen en een vos rond op het complex. De velden om ons heen worden begraasd door schapen. De vele bomen, velen daarvan zeker 90 jaar oud, leveren veel schone zuurstof die een stad als Rotterdam dringend nodig heeft. Bij vele regenval vangt ons complex het overschot aan water op.

Kortom, behoudt ons mooie complex en die van de mede tuincomplexen. Zorg dat we meer bevoegdheden krijgen om breder en rendabel inzetbaar te zijn voor de omgeving. Niet lullen maar poetsen is het Rotterdamse motto en dat is precies wat wij willen. Laat ons/onze mooie complex(en) voortbestaan en geef ons ruimte om de naaste omgeving nog beter te integreren. Laat ons meeschrijven aan een goede volkstuinvisie. Met onze kennis en gedachten over de mogelijkheden voor tuincomplexen, zullen we van grote toegevoegde waarde zijn bij het opstellen van dit beleid. Reik ons die hand. Wij zullen u niet teleurstellen!

Hartelijke groet,

Beste ….
Ons volkstuinpark VTVBlijdorp wordt o.a. gekenmerkt door veel soorten hoge, oude en interessante boomsoorten. Zie ook de door ons samengestelde lijst met 195 bomen en struiken die op onze tuinen zijn waargenomen. Er zullen er ongetwijfeld nog diverse ontbreken. Ook veel andere soorten zijn geteld. U hebt deze lange lijst van ons ontvangen.
Het belang van bomen in het algemeen en in het bijzonder in stedelijk gebied is groot. Hieronder mijn overwegingen toen er een grote boom werd gekapt door de gemeente. Het artikel staat ook op onze website www.VTVBlijdorp.nl

Het belang van een boom
Overwegingen na het verdwijnen van de Metasequoia glyptostroboïdes
Op 17 april 2023 werd in een tuin achter in ons volkstuinpark een fraaie hoge Metasequoia glyptostroboïdes (ook wel Watercipres of Chinese mammoetboom genaamd) door de gemeente gekapt. Onduidelijk om welke reden en onduidelijk waarom al vóór de door hen zelf gepubliceerde datum. Niet fraai.
5 delen van de gekapte lange en dikke stam lagen wekenlang net buiten de hoofdpoort. Cynisch en respectloos.
Naar aanleiding hiervan wat gedachten over deze boom en over bomen in het algemeen. Deels feiten, deels beleving en emotie.
Vanuit de Metasequoia kwam ik zo vanzelf op het belang van alle bomen.
· Deze Metasequoia was een fraaie hoge boom (ca. 30 m?) van minstens 65 jaar oud
· Een boom uit de begintijd van ons volkstuinpark in deze wijk (rond 1943)
· Eén van de beeldbepalende bomen van VTVBlijdorp
· Behorend tot de hoogste bomen van ons park
· Een sieraad voor hen die het willen zien, hoge esthetische waarde
· Een verlies voor de tuinders van deze tuin
· Een trotse boom met rechte naar boven toe geleidelijk smaller wordende stam
· Kaal in de winter met een mooi takkenstelsel, fraai silhouet tegen de lucht
· Pril groen in het voorjaar als de eerste naaldschubben verschijnen
· Dicht groen gedurende de hele zomer
· Donkerroodbruin verkleurend in het najaar
· Een diep gegroefde stam met zacht aanvoelende schors
· Voor vervanging van zo’n grote, oude boom zijn minstens 100 jonge boompjes nodig
· Schaduw en verkoeling in de zomer
· Beschutting tegen wind in de winter
· Schuil-, broed- en nestelgelegenheid voor vogels
· Oude bomen met holtes bieden nestgelegenheid aan vleermuizen en diverse vogelsoorten
· Leefplek op schors en naalden voor kleine beestjes en vervolgens dus voedsel voor vogels
· Naalden en bladeren van bomen vangen veel fijnstof af
· En ook schadelijke oxiden en ozon
· Bomen zorgen voor geluiddemping
· Tegengaan opwarming klimaat, door o.a. opvang en vastlegging van CO2
· Productie van zuurstof voor mens en dier
· Ondergronds een stelsel van mycelium voor uitwisseling water en voedingsstoffen tussen bomen onderling en tussen bomen en helpende schimmels
· Bomen houden met blad en naalden, takken en stam tijdelijk veel regenwater vast, waardoor het niet heel plotseling op straat of grond (en in het riool) terecht komt
· Het uitgebreide wortelstelsel van een grote boom houdt veel water vast wat ook de rest van de beplanting ten goede komt
· In de schaduw droogt de bodem minder snel uit
· De langzame verdamping zorgt voor minder droge lucht in een hete zomer, ten gunste van mens, plant en dier
· Afgevallen blad en naalden verteren langzaam en voeden het bodemleven
· Het bodemleven blijft zo intact, het zorgt voor verdere vertering en dat voedt vervolgens de planten die er groeien, de kringloop blijft gesloten, er gaat niets verloren
· Je huisje blijft veel koeler in de zomerhitte als er schaduw van een boom op valt, het is natuurlijke airconditioning
· Een omgeving met bomen levert rust en ontspanning, vermindert stress, versnelt genezing, dus mentale en fysieke gezondheidsverbetering
· Veel bomen bloeien, dragen bessen, vruchten en zaden die voor insecten, vogels en zoogdieren noodzakelijk zijn. Deze kunnen er leven en dat verrijkt de diversiteit aan leven (= biodiversiteit)
· Bomen leveren oriëntatiepunten en nestgelegenheid voor vleermuizen
· Bomen leveren ook aan de mens vruchten en zaden, b.v. in een tuin, voedselbos of boomgaard, dus ook van economische waarde
· Dit alles geldt natuurlijk overal in tuinen, straten en parken in de stad en op het platteland
· Huizen in een straat met mooie bomen schijnen meer op te leveren, financieel (en de rest….)
· Er zijn veel ecosysteemdiensten genoemd (afvangen fijnstof, vasthouden water, zuiveren lucht, natuurlijke airconditioning, etc.). Deze zijn economisch van grote waarde.
Bij de kap van een boom verniel je dus meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Zowel ondergronds als bovengronds en zowel voor mensen als voor dieren. Overweeg eerst heel goed de noodzaak van kappen als je denkt dat een boom jou in de weg staat.
Met vriendelijke groet,

Commissie ZWCS t.a.v. dhr. Achbar,

hierbij onze motivatie voor het behoud van de volkstuinen in onze gemeente Rotterdam. Wereldwijd zijn we bezig de aarde om zeep te helpen met ontbossing, schadelijke uitstoot van giftige gassen en het vervuilen van alles wat water is. Diverse keren is er in de loop der jaren al een klimaattop gehouden in grote vergaderzalen met talloze wereldleiders. En tot wat heeft dat tot nu toe geleid ? In onze ogen tot niets ! Rampen volgen elkaar in rap tempo op. Zie de beelden elke dag op tv. Grote steden waar de zon verduisterd wordt door de smog.

Daarom is onze gedachte, laten we in het klein beginnen. Houd onze stad in ieder geval zo veel mogelijk GROEN ! Dat bevordert het leefmilieu. In een wereld vol spanningen/stress is ontspanning een groot goed. Daar draagt het verenigingsleven in hoge mate aan bij. Een kleine anekdote: onze oude moeder van 90 jaar woonde in bejaardenhuis “Den Hoogenban” in Overschie. Met mooi weer haalden we haar op, liepen met haar in de rolstoel van huis door de zgn. IJskelder tussen de knotwilgen naar onze tuin. Vanuit het drukke Overschie de natuur in. Dan genoot ze volop, Alsof ze op de Veluwe kwam, zei ze altijd.

Ons dringend verzoek derhalve aan u. Beloon de wandelaars, tuinders en alle vertegenwoordigers van de tuinverenigingen, die ziel en zaligheid hebben gestopt, in het aanbrengen van steekhoudende argumenten. Alléén oog hebben voor woningbouw vinden wij een tekortkoming in een visie. Hopelijk dragen onze gezamenlijke argumenten bij aan een andere kijk op de ontstane situatie, zoals die nu voor ons ligt.

We wensen u veel wijsheid toe in het nemen van een voor ieder bevredigend besluit.

DRINGEND APPél

Beste gemeente en politici ,
k roep u op: neem a.u.b. u fatsoenlijke verantwoording!

Ik hoop dat deze e-mail u in gelukkige toestand bereikt. Graag wil ik mijn zorgen en onduidelijkheden met betrekking tot de recent voorgestelde visie voor volkstuinen in Rotterdam met u en uw collega delen.

Het valt me op dat gedurende dit hele proces van visievorming, de zogenaamde burgerparticipatie eerder een façade lijkt te zijn geweest. Hoewel er zogenaamde overleggen waren, lijkt het serieus nemen van input van mensen die al jarenlang volkstuinen beheren en zich inzetten voor de natuur in Rotterdam, niet echt te zijn gebeurd. Bovendien zijn de gemeentelijke processen voor input en inspraak niet voldoende uitgelegd aan de betrokkenen, waardoor er nu op het laatste moment weer actie ondernomen moet worden.
dit is voor veel leden een slijtage slag waar mijn om gezondheid redenen en door inmiddels terecht gebrek aan vertrouwen niet meer aan mee kan doen. Is deze salamitactiek de manier waarop democratische besluitvorming met de zgn inspraak mogelijkheden nu vorm krijgt. Is dat democratie?

Een ander punt van zorg betreft het voorstel voor ‘kostendekkende’ huur. Er blijft echter onduidelijkheid bestaan over wat precies wordt bedoeld met ‘kostendekkend’. Daarnaast verschilt het onderhoud door de gemeente sterk tussen verschillende volkstuinparken. Terwijl sommige parken alles door de gemeente laten onderhouden, dragen anderen, waaronder wijzelf, aanzienlijk bij aan het onderhoud. Toch worden we gelijkgesteld in de huurprijs. Een eerlijke vergoeding voor het zelf verrichte werk of een huurkorting zou ervoor zorgen dat Rotterdammers meer betrokken zijn bij het zorgen voor onze stad.

Verder in de visie worden extra taken voor volkstuinverenigingen genoemd als ‘moderne’ organisaties. Het blijft echter onduidelijk hoe de gemeente hiervoor de benodigde randvoorwaarden gaat scheppen. Wat houden deze container begrippen concreet in. Kan men aub specifieker en concreet zijn. Zodat we duidelijk geïnformeerd zijn. Ik verwacht van de gemeente transparantie en behoorlijk bestuur.

Naast deze punten maak ik me ook zorgen over de rendabiliteit van onze gebouwen. Het lijkt erop dat we, gezien de bepalingen van de Belastingdienst, nauwelijks vergoeding mogen vragen voor het gebruik ervan. Dit bemoeilijkt het rendabel beschikbaar stellen van onze faciliteiten.

Ik hoop oprecht dat deze zorgen serieus worden genomen en er ruimte is voor verdere discussie en verduidelijking over deze kwesties.
Kunt u mij i.i.g. laten weten of u mijn mail in goede orde heeft ontvangen.
Krijg ik binnen twee weken geen inhoudelijke reactie dan vertrouw ik er op dat u met de inhoud accoord ben en ons bestuur op uw steun kan rekenen Ik ga er dan vanuit dat u zich inzet voor een goede toekomst van de volkstuinen!

Met vriendelijke groet,

Beste,

As woensdag 6 december overlegt de commissie ZWCS (Zorg, Welzijn, Cultuur, Sport) over de volkstuinvisie van Rotterdam.

Heel graag wil ik, als volkstuin houder, het belang van de volkstuinen onderstrepen.

Ik ben geboren in Rotterdam en woon er met veel plezier, in één van de kubuswoningen.
Een prachtige plek, maar ook ‘urban concrete jungle’.
Sinds 13 jaar ben ik superblij met mijn volkstuin.
Het buiten zijn, het groen, het contact met de andere volkstuinders, de mensen uit de buurt, dit alles geeft rust die ik in de stad niet altijd kan vinden, naast mijn drukke baan.

Ook voor mijn 12-jarige dochter is het heerlijk, het buiten zijn, vaak met vriendinnen die geen volkstuin hebben, bomen klimmen, met plantjes en beestjes bezig zijn. Ook de activiteiten die georganiseerd worden voor de vtv én de buurt zijn zo gezellig.

Ik vind het belangrijk dat er groene plekken in de stad blijven, daarom vraag ik de gemeente:

1. om een duidelijke volkstuinvisie te maken, zoals de vtv’s vorig jaar hebben aangeboden aan de gemeente ( (‘volkstuinvisie’ via het Platform Rotterdamse Volkstuinen).

2. Volkstuinen te laten vallen onder een beleidsafdeling (net als scouting, speeltuinen en sportverenigingen). Laat de vtv’s bijvoorbeeld onder Maatschappelijke Ontwikkeling vallen.

Zo kunnen tuinders en gemeente samen komen tot een goed plan waarbij de vtv’s in de stad goed gebruikt en beheerd wordt.

En, ook belangrijk: De vtv’s zijn er voor alle Rotterdammers, met alle verschillende achtergronden, dat maakt het zo leuk!

Tot ziens op 6 dec!

Met vriendelijke groet,

Beste,

As woensdag 6 december overlegt de commissie ZWCS (Zorg, Welzijn, Cultuur, Sport) over de volkstuinvisie van Rotterdam.

Heel graag wil ik, als volkstuin houder, het belang van de volkstuinen onderstrepen.

Ik ben geboren in Rotterdam en woon er met veel plezier, in één van de kubuswoningen.
Een prachtige plek, maar ook ‘urban concrete jungle’.
Sinds 13 jaar ben ik superblij met mijn volkstuin.
Het buiten zijn, het groen, het contact met de andere volkstuinders, de mensen uit de buurt, dit alles geeft rust die ik in de stad niet altijd kan vinden, naast mijn drukke baan.

Ook voor mijn 12-jarige dochter is het heerlijk, het buiten zijn, vaak met vriendinnen die geen volkstuin hebben, bomen klimmen, met plantjes en beestjes bezig zijn. Ook de activiteiten die georganiseerd worden voor de vtv én de buurt zijn zo gezellig.

Ik vind het belangrijk dat er groene plekken in de stad blijven, daarom vraag ik de gemeente:

1. om een duidelijke volkstuinvisie te maken, zoals de vtv’s vorig jaar hebben aangeboden aan de gemeente ( (‘volkstuinvisie’ via het Platform Rotterdamse Volkstuinen).

2. Volkstuinen te laten vallen onder een beleidsafdeling (net als scouting, speeltuinen en sportverenigingen). Laat de vtv’s bijvoorbeeld onder Maatschappelijke Ontwikkeling vallen.

Zo kunnen tuinders en gemeente samen komen tot een goed plan waarbij de vtv’s in de stad goed gebruikt en beheerd wordt.

En, ook belangrijk: De vtv’s zijn er voor alle Rotterdammers, met alle verschillende achtergronden, dat maakt het zo leuk!

Tot ziens op 6 dec!

Met vriendelijke groet,

Geachte politici,

De volkstuinen zijn parels in de stad. Ze zorgen voor biodiversiteit, hebben een rijke historie, zijn immaterieel erfgoed (Volkstuinieren in Rotterdam – Immaterieel Erfgoed), dragen bij aan vergroening, zorgen voor klimaat, verkoeling, wateropvang, de sociale cohesie is uniek en bijzonder. Er zijn vele vrijwilligers actief. Ze bieden een tegenwicht voor de vele problemen die Rotterdam kent: eenzaamheid, het gebrek aan vrijwilligers op vele terreinen, de klimaatproblemen, de aantasting van de biodiversiteit, groen heeft bewezen agressie te reduceren, etc.

De waarde van de volkstuinen is vaak onder de aandacht gebracht. Ik heb daarover in januari een mail gestuurd en ga die niet herhalen. Het probleem is niet dat de waarde van de volkstuinen niet duidelijk is, maar dat de boodschap niet over lijkt te komen, dat de volkstuinders zich niet gehoord voelen en dat de gemeente geen goede informatie geeft. Probleem is dat er voor de volkstuinen geen passende plek is belegd in het ambtelijk apparaat.

De overheid geeft aan burgerparticipatie van groot belang te vinden. Echter: in de praktijk lijken gemeentes dat alleen maar lastig te vinden. Dat merk ik in mijn functie als beleidsmedewerker/projectleider bij de provincie. De meest waardevolle initiatieven van zeer gedreven burgers stuiten op tegenwerking van de betreffende gemeentes. Dat is in veel opzichten treurig en zelfs desastreus. Er is vernieuwing nodig bij de overheid, in de relatie politiek-burgers. Laten we als overheden daaraan meewerken!

Voor de toekomst van de volkstuinen is het cruciaal dat er een duidelijke plek is in het ambtelijk apparaat van de gemeente. Een plek waar ze passen. Niet bij Vastgoed. Nee! Dat suggereert dat volkstuinen en vastgoed met elkaar te maken hebben. Dat verwijst naar stiekeme bouwplannen.

Voorstel: dien een motie in voor een passende plek van de volkstuinen in het ambtelijk apparaat.

Ik hoop van harte dat u zich inzet voor het overbruggen van de kloof overheid-burgers. Alles van waarde is weerloos. Weg is weg. Ik hoop dat u zich inzet voor een goede toekomst van de volkstuinen! Dat u deze parels laat glanzen.

Met vriendelijke groet,

goedendag ,
graag stuur ik u wat vragen én mijn blik op de huidige gang van zaken rondom de volkstuinverenigingen in rotterdam en de houding van de gemeente in deze.

er is vorig jaar veel overleg en veel onrust geweest binnen de gemeente rotterdam na het lanceren van nieuwe contracten voor de volkstuinverenigingen.
later bleek dat er een contract was gekozen wat in algemeen gebruik is voor allerlei verenigingen en instellingen in de stad. er is na veel gepraat en geschrijf heeft de gemeente toegegeven dat dat voorgestelde contract niet passend was. ook is gezegd dat er voortaan overleg zou zijn met de betrokken verenigingen.
in de vernieuwde visie op volkstuinverenigingen die de gemeente heeft gepubliceerd lijkt het dat de gemeente het gemeengoed dat vtv’s een bron voor diversiteit en sociaal verkeer zijn ineens te zijn vergeten.

mijn vraag is daarom: wat heeft de gemeente uit de eerdere overleggen tussen volkstuinverenigingen en de gemeente wel toegepast in de visie van de gemeente die er nu ligt? ik bedoel, is de inspraak die er leek te zijn ook meegenomen in de visie? wat heeft de gemeente níet meegenomen en waarom niet.

Duidelijk is dat de stad moet verdichten wat betreft woningbouw. duidelijk is ook dat groenvoorzieningen hier parallel aan mee moeten blijven groeien. rotterdam is al niet erg rijk voorzien van natuur en zeker niet van diversiteit. er is zelfs een verschraling opgetreden nu in perkjes bij bv rotondes of langs de bredere wegen voornamelijk makkelijk te onderhouden struikjes de plaats hebben ingenomen van bloemen en meer variatie in begroeiing.
bekend en erkend is dat vtv’s in een grote diversiteit voorzien in planten, bloemen en dus vogels, insecten en sommige zoogdieren die je verder in de besteende ruimte niet ziet. die diversiteit is ontstaan doordat verschillende type mensen hun eigen manier van tuinieren toepassen. dát geeft de variatie. en dat de complexen zo rustig zijn maakt dat ze aantrekkelijk zijn voor fauna.
in uw concept wilt u onderzoeken hoe het zal gaan als de tuinruimtes voor meerdere mensen beschikbaar komen.
graag hoor ik van u hoe u zich dat concreet voorstelt.

ik heb nl veel vraagtekens over hoe de diversiteit en rust behouden kan blijven in dat concept.
gaan mensen uit de buurt dan een willekeurige tuin in om daar te doen waar ze zin in hebben? mogen mensen de bloemen plukken die ze leuk vinden? nemen ze gereedschap zelf mee? wie neemt verantwoordelijkheid en de kosten op zich voor zaaien en algemeen onderhoud. wie blijft bestuderen hoe de tuin het beste er bij kan staan voor optimaal benut van de ruimte, optimaal voor flora en fauna en de mens.
mogen mensen op de complexen willekeurig waar slapen. zo niet, wie houdt toezicht? wie houdt toezicht op inbraak?
wie houdt de horeca gaande? etcetera.

een visie kan en moet, maar moet wel gebaseerd zijn op reele mogelijkheden voor een toepassing. bovendien is er inspraak beloofd, en vereist, in een zaak die belangrijke is voor dè stad met een gezond leefkwaliteit
graag uw reacties,
met vriendelijke groet,

Geachte commissieleden,

Ik ben zeer teleurgesteld in de Rotterdamse volkstuinvisie zoals die gepresenteerd is onlangs. Het doet geen recht aan de inzet en zorg voor Rotterdamse natuur door de ruim 5200 Rotterdamse volkstuinders en hun gezin, familie en vrienden die eveneens betrokken zijn.
Ik hoop dan ook van harte dat u moties indient, zodat de volktuinvisie wel een visie is die hoort bij volkstuinen en niet een verkapte rechtvaardiging is van nog meer verstening van de stad.

Mijn verzoek aan de commissie is om o.a. moties in te dienen voor:
– volkstuinen behoren bij een passende beleidsdienst, zodat wij ondersteund worden
– een visie met een concreet toekomstbeeld van volkstuinen – niet een opening naar bouw
– ondersteuning bij de invulling van de waarde en functie van volkstuinen
– eerlijke en passende huurprijs.

Misschien is een verduidelijking van onze inzet en zorg voor de Rotterdamse natuur wel handig. De gemeente heeft in 2021 een onderzoek laten doen naar ‘veiligheid’, het beruchte rapport Beke. Waarom is er geen onderzoek gedaan naar de maatschappelijke, ecologische waarde, naar de functie van verkoeling, wateropvang, recreatie, sociale cohesie en meer? Dat ontbreekt, hoe kun je dan een gewogen oordeel geven over volkstuinen, een werkelijk gedragen volkstuinvisie bepalen?

Laat ik u uitleggen wat er zo allemaal binnen een volkstuinvereniging als de onze gebeurt, waarvoor heel veel Rotterdammers al tientallen jaren zorgen en wat uw steun en waardering verdient. Onze vereniging bestaat in 2024 al 90 jaar. Al 90 jaar zorgen vrijwilligers voor een prachtig stukje Rotterdam!

Onze 170 leden met aanhang, dertigers tot en met tachtigers, alleen of met partner of gezin, genieten enorm van hun stukje natuur in de stad, waar zij met liefde voor zorgen. Dat delen zij ook met familie, vrienden en kennissen. En natuurlijk met alle dieren, insecten en planten die hier zijn. In de oude natuur van ons park is een enorme soortenrijkdom, die vind je niet in een gemiddeld Rotterdams stadspark.

Hier voelen wij weer wat ‘natuur’ is, hoe seizoenen impact hebben op het leven, leren kinderen en volwassenen hoe groenten groeien, hoe struiken bloeien en hoe de natuur kwetsbaar én sterk is.

Wij hebben de taken die er te doen zijn in onze vereniging verdeeld naar mogelijkheid, fysiek en qua talent.

Onze Groencommissie coordineert het onderhoud van de gemeenschappelijke groene delen, dat wij hoofdzakelijk zelf doen, op basis van een natuurvriendelijk groenbeleid. Wij hebben een zaagploeg die – gecertificeerd – bomen kan kappen en snoeien. De Groencommissie heeft ploegleiders die groepen leden aansturen tijdens hun zaterdagbeurt voor onderhoud, op basis van een onderhoudsjaarplan. Ook de planning van de beurten met daarbij behorende mailwisseling over afwezigheid en verzetten verzorgen zij.
De Groencommissie organiseert regelmatig speciale cursussen, bijvoorbeeld in snoeien, composteren of ander groenonderhoud. Ze zijn ook een vraagbaak voor leden.

Wij hebben een Technische commissie die een meerjarig onderhoudsplan beheert, die technisch onderhoud organiseert en aanstuurt, gebouwen laat schilderen, electriciteit naar de tuinen controleert en repareert, waterputten hersteld en vervangt en meer.

In de kantine staan elke week ploegen van drie leden die een gezonde, ook vegetarische, daghap aanbieden tegen een hele schappelijke prijs, zodat ook kleine beurzen gezellig kunnen blijven eten. Uiteraard is er ook patat, maar de creatieve daghappen worden het meest gevraagd. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd wat het sociale leven in onze vereniging ten goede komt. Leden voelen zich betrokken en vormen een gemeenschap.

Het team van het milieupark zorgt voor inzameling en splitsing van afval. Wij hebben bijvoorbeeld drie grote compostbakken waarin wij al ons groenafval succesvol composteren en wat weer teruggaat naar de (gemeenschappelijke) tuinen.

Het winkelteam verkoopt op zaterdag en woensdag tuinbenodigheden en als er een milieuvriendelijke optie is wordt daar steevast voor gekozen.

Onze taxatiecommissie beoordeelt onafhankelijk de waarde van tuinhuizen en andere opstallen op basis van een zorgvuldig opgezette methode met een maximumprijs. Zij adviseren ook bij bouwaanvragen.

Daarnaast zijn er nog meer kleinere commissies of gelegenheidsteams die verschillende taken op zich nemen.

Het bestuur stuurt alles aan, overlegt met alle vrijwilligers en houdt overzicht. Naast dat zij contracten regelen met diverse partijen: afval ophalen, verzekeraars, leveranciers van electriciteit, gas en water, certificering van de speeltoestellen, horecavergunning en exploitatievergunning, controle op brandveiligheid en onderhoud blusmaterialen, Hoogheemraadschap, diverse gemeenteafdelingen, belangenbehartigers zoals Platform Rotterdamse Volkstuinen en AVVN en meer.

Jaarlijks worden de huurpenningen, contributie en andere kosten geind van de leden, de ledenadministratie bijgehouden, worden talloze mails met vragen en verzoeken beantwoord, spreekuren gehouden op zaterdag, Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd, jaarlijks een begroting gemaakt, jaarlijks de balans en resultaatrekening opgemaakt, nieuwsbrieven met updates verzonden, krijgen zieke leden een kaart of boeket, uitvaarten bezocht, worden AED cursussen geregeld, wordt water centraal afgesloten in de winter bij vorst en weer aangesloten in het voorjaar, tuinkeuringen georganiseerd twee keer per jaar zodat leden weten waaraan ze extra aandacht moeten besteden, het gemaal buiten het park vrij gehouden van rotzooi (omdat de gemeente dat niet doet), ervoor gezorgd dat iedereen de heg op dezelfde hoogte knipt en meer.
Ook informeren zij Rotterdammers die ook graag een volkstuin willen wat het betekent om lid te zijn van onze vereniging, zodat ze op een wachtlijst kunnen komen. Het bestuur doet ook de verkoop van de tuinen, wat ook een procedure is met veel handelingen.

Veel werk hè? Het is net een gewoon bedrijf. En dat doen wij allemaal vrijwillig in onze vrije tijd. Of wij maken er tijd vrij voor.

De volkstuinvisie zegt daar geen woord over. Over al die inzet en het draagvlak van volkstuinders om ervoor te zorgen dat Rotterdam ook stukjes natuur behoudt.

Wij verdienen een beleidsafdeling die dit begrijpt en ons daarbij ondersteunt. Wij zijn al behoorlijk zelfredzaam. De teugels aantrekken zoals in de huidige visie met ‘inclusief en intensief’ kan niet zonder extra ondersteuning vanuit de gemeente. Want wij doen al zoveel. Als de volkstuinders nog meer taken krijgen, wordt het heel lastig om vrijwilligers te vinden.
De gemeente zou juist de motivatie en het draagvlak moeten stimuleren. Door bijvoorbeeld korting op de huurprijs te geven of een redelijke vergoeding bij zelfwerkzaamheid, zoals wij doen in onze zaterdagbeurten. Dan kunnen de kosten van onderhoud sterk dalen en wordt de kostendekkende huur niet ongeveer drie keer zo hoog als wij gewend zijn – en wat voor velen niet meer betaalbaar is. Of door besturen actief te ondersteunen in handhaving waar dat nodig is (bouwvoorschriften, overnachten in de winter, voorkoming van inbraak etc.)

Dit hele traject met de Rotterdamse volkstuinen is een bijzonder slecht voorbeeld van burgerparticipatie, of eigenlijk een goed voorbeeld van schijn-participatie. Er wordt gedaan alsof wij mogen meepraten, maar uiteindelijk komt de gemeente met een visie die volstrekt geen recht doet aan de gesprekken die erover gevoerd zijn.

Ik hoop dat wij dit allemaal nog ten goede kunnen keren. Persoonlijk ben ik betrokken bij diverse overleggen met de gemeente en daaraan besteed ik enorm veel uren. Het traject is inmiddels slopend, traag en teleurstellend. Het is bijzonder frustrerend om te merken dat wij pas sinds kort geinformeerd zijn dat er helemaal geen beleidsafdeling is voor ons en dat al onze inspanning van maanden zomaar in het niets zou kunnen verdwijnen. Ik ben een zelfstandig professional (hoewel ik al een paar maanden stukken minder verdien omdat er zoveel uren in dit traject gaan zitten) naast mijn volkstuinderschap, geen gemeenteambtenaar, ik ben niet op de hoogte van gemeentelijke processen en wist niet dat dit ook een voorwaarde was. Daarom vind ik dit ook een slecht voorbeeld van de zorgrol van de overheid. Als Rotterdams burger voel ik mij behoorlijk in de kou gezet en aan mijn lot overgelaten. Of is het met voorbedachte rade en wil de gemeente gewoon van volkstuinen af?

Ik hoop het antwoord tegemoet te zien in de vorm van moties die het tegendeel bewijzen.

Dank en vriendelijke groet,

vice-voorzitter VTV Blijdorp

Geachte commissie,

Op 6 december staat er een politiek debat gepland over de recent gepresenteerde volkstuinvisie door de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport. Zoals eerder op 15 november door de vertegenwoordigers van het Platform Rotterdamse Volkstuinen is benoemd, zijn de volkstuinders zowel verheugd als bezorgd over dit document. Verheugd omdat er erkenning is voor de rol van volkstuinen binnen de stad en de waarde die ze vertegenwoordigen. Bezorgd omdat deze waarde onvoldoende wordt benadrukt en onvoldoende gewaarborgd lijkt voor de toekomst.

Belang van volkstuinen voor Rotterdam
Een effectieve visie zou een helder toekomstbeeld moeten schetsen van de volkstuin 2.0. Daarnaast ontbreekt de noodzakelijke waarborging in de visie om een duurzame uitvoering in de toekomst te waarborgen. Ook ontbreekt een grondige onderbouwing van de waarde die volkstuinen voor de stad Rotterdam vertegenwoordigen, met inbegrip van de maatschappelijke en ecologische waarde waar onze verenigingen en tuinen zo’n cruciale rol in spelen. Hoewel we dit tijdens de inspreekavond van 15 november hebben benadrukt, vinden we het teleurstellend dat deze punten niet zijn opgenomen in de visie en dus niet worden meegenomen in de beleidsontwikkeling.

Informatieachterstand
Een ander punt waar ik u op attent wil maken is de informatieachterstand waar de volkstuinders mee kampen. Pas achteraf heeft de vertegenwoordiging van de volkstuinders, die hebben deelgenomen aan de werkgroep, ontdekt dat de commissie op 6 december al een besluit zal nemen over het voorliggende document, waarna de gemeenteraad het op 21 december zal behandelen. Wat ons echter meer zorgen baart, is het gebrek aan duidelijkheid over welke afdeling het beleid, gebaseerd op dit document, zal vormgeven. Goed bestuur vereist dat de gemeente de burgers op een degelijke manier informeert over het proces.

Onze verzoek
Wij verzoeken u vriendelijk om tijdens het debat op 6 december bovengenoemde punten aan te kaarten. Concreet vragen wij de commissie ervoor te zorgen dat het onderwerp volkstuinen wordt toegewezen aan de afdeling van de gemeente die het beste is toegerust voor deze taak; Maatschappelijke Ontwikkeling. Vastgoed lijkt niet de meest geschikte partij te zijn, gezien hun totaal andere belangen in deze kwestie. Tot slot vragen wij u om middels een motie vast te stellen dat dit document slechts een opmaat zou kunnen zijn naar een meer alomvattende visie. Een visiedocument dat recht doet aan de werkelijke waarde die de volkstuindersverenigingen al bijna een eeuw lang toevoegen aan onze prachtige stad.

Dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet

penningmeester VTV Blijdorp

Deze mail was al verzonden door een lid voorafgaand aan 15 november

Geachte meneer Achbar,

Op 15 november a.s. bespreekt de Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS) de conceptvisie volkstuinen. Helaas kan ik niet bij deze commissievergadering aanwezig zijn. Omdat ik het belangrijk vind om toch mijn stem te laten horen, stuur ik u deze mail.

Bij het lezen van de conceptvisie dacht ik eerst: ja, de gemeente Rotterdam ziet hoe belangrijk volkstuinen zijn, het staat er allemaal in!

De waarde van de volkstuinen voor Rotterdam.
– Gebruik openbare ruimte
– Klimaatadaptie (bestrijden hittestress en natuurlijke waterberging)
– Bevorderen gezondheid
– Vergroten biodiversiteit
– Meer bewegen in de open ruimte
– Meer natuurinclusief denken en handelen
– Meer voedsel verbouwen (nutstuinen)

Maar verder lezend zie ik niet terug dat u zich uitdrukkelijk uitspreekt voor het behoud van deze waarde of voor de duurzame versterking van deze waarde.

Om deze waarde te behouden is immers één zaak randvoorwaardelijk: volkstuinen moeten blijven bestaan. Ik vind het daarom verontrustend dat het laatste deel van de visie feitelijk gaat over verstedelijking en dat de laatste alinea gaat over hoe te handelen bij opheffing van een volkstuinvereniging.

Ik woon inmiddels al meer dan 20 jaar in een wederopbouw appartement in de wijk Cool/Stadsdriehoek. In die 20 jaar is daar veel gebouwd, voornamelijk hoogbouw. Meer dan 30% van het aanbod dateert van na 2000. Ook nu wordt er nog gebouwd. De Cooltoren is af, de fundamenten voor de Baantoren, de Downtown en de Maasbode worden gelegd. Allemaal verdichting in stedelijk gebied waarvoor er geen groenvoorzieningen opgeheven zijn.

Zonder verder op ieder stedelijk project in te gaan, is al heel vaak gebleken dat stedelijke verdichting en “bouwen, bouwen, bouwen”, heel goed samen kunnen gaan met het behoud van groen. Of zoals u het zelf in de conceptvisie zegt: “de verdichting van de stad biedt kansen om de groenstructuren te versterken”

Nogmaals, voor het versterken van een groenstructuur is één zaak randvoorwaardelijk: het groen – en daarmee de volkstuinen – moeten blijven bestaan. Als het eenmaal weg is, komt het niet meer terug.

Ik hoop dat ik met mijn mail de urgentie van het behoud van groen, en als onderdeel daarvan de Volkstuinen in de gemeente Rotterdam, heb kunnen overbrengen. Ik hoop natuurlijk ook dat u, namens de inwoners van Rotterdam, zich wit uitspreken voor het behoud van én voor de duurzame versterking van de waarde van groen en van volkstuinen in onze stad.

Met vriendelijke groet,

Deze reactie heeft een aantal inmiddels ontvangen

Beste mevrouw ….

Dank voor uw email.

De wijze waarop wethouder Achbar het onderwerp Volkstuinen heeft opgepakt verdiend inderdaad niet de schoonheidsprijs. En dan druk ik mij nog zacht uit. Terecht is hij begin dit jaar gedwongen geweest om zijn eerste voorstel in te trekken en zijn huiswerk over te doen.

Helaas moet de PvdA constateren dat hij zijn huiswerk nog steeds niet op orde heeft. Het belang van volkstuinen in onze stad krijgt onder zijn verantwoordelijkheid niet de aandacht die het verdient. Terecht schrijft u dat in een groeiende stad ook het aanbod van groen en biodiversiteit moet worden beschermd. De PvdA is daarom ook een voorstander voor het handhaven van het zogenaamde ‘grond-voor-grond-beleid’. Dit houdt in dat het aantal volkstuincomplexen minimaal gelijk moet blijven. Het schrappen van twee volkstuincomplexen (Kweeklust en Ommoord) zonder compensatie is voor de PvdA dan ook onacceptabel en wij zullen ons hier tegen blijven verzetten. Zeker ook omdat een groot golfterrein (Kralingen) wel mag blijven, terwijl hier veel minder Rotterdammers gebruik van maken. De VVD en D66 hebben het goed geregeld voor hun achterban en Leefbaar Rotterdam en DENK laten hun achterban keihard in de steek.

Het verzet tegen de slechte plannen kunnen wij helaas niet alleen. En we zijn dat ook blij dat heel veel Rotterdammers van zich laten horen. Blijf dus vooral de gemeenteraadsleden mailen en bellen om hen duidelijk te maken dat volkstuinen bij Rotterdam horen en dat we ze moeten koesteren en niet van de kaart moeten vegen.

Met vriendelijke groet,
Richard Moti
Fractievoorzitter PvdA Rotterdam