Woensdag 6 december overlegt de commissie ZWCS (Zorg, Welzijn, Cultuur, Sport) over de volkstuinvisie die voorligt met wethouder Achbar.

Op 15 november was er speciaal een inspraakavond georganiseerd waarvan gebruik is gemaakt. Je kunt de bijeenkomst online bekijken op de website van de gemeente.

BELANGRIJK: het is echt nodig dat de commissie input krijgt vanuit de Rotterdamse burgers over deze visie. Alleen inspreken is mogelijk niet genoeg geweest. Wij streven ernaar dat zij moties indienen zodat de volkstuinvisie werkelijk een visie op volkstuinen wordt en niet een verkapte visie op alternatief ruimtegebruik zoals woningbouw.

1. Daarom vragen wij alle leden om een mail te sturen aan de commissie ZWCS zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 5 december a.s. met c.c. aan het bestuur.

In januari hebben wij ook zo’n actie gedaan en die is heel effectief geweest. Als wij als Rotterdamse burgers tonen dat wij willen dat de politiek naar ons luistert, dan moeten wij ook zelf iets doen. Het eerste wat je kunt doen is een mail sturen (zie hierna) en

2. Het tweede dat je kunt doen is op 6 december aansluiten in het publiek (neem je ID mee). Raadsleden zijn erg gevoelig voor de publieke opinie, live publiek heeft veel effect! 19.00 uur Stadhuis Suze Groenwegzaal.

Wat kun je mailen?

Hieronder staat een aantal voorbeelden en achtergrondinfo en de mailadressen. Het is wel belangrijk dat je de voorbeelden als uitgangspunt gebruikt en wijzigt. Niet alleen copy/paste, want dan lezen ze hem niet meer nadat ze er een paar ontvangen hebben. Schrijf je eigen motivatie op de punten die relevant zijn, zie hierna.
Op deze webpagina vind je de mails die al gestuurd zijn.

 • Het lijkt erop dat de visie voorsorteert op woningbouw. Dat is geen echte visie voor volkstuinen. Het moet duidelijker worden uit de visie hoe de waarde van de volkstuinen ingevuld wordt in Rotterdam met concrete voorbeelden. Wij hebben daarover vorig jaar een eigen volkstuinvisie aangeboden waarin dat duidelijk staat.

 • Volkstuinen hebben een belangrijke functie en waarde in de stad. Veel verenigingen bestaan al tientallen jaren. Wij volgend jaar zelfs 90 jaar. Help ons de waarde en functie nog beter te vervullen. Dat kan veel beter verwoord worden in de visie. Wij hebben daarover vorig jaar een eigen volkstuinvisie via het Platform Rotterdamse Volkstuinen aangeboden waarin dat duidelijk staat.

 • Volkstuinen moeten vallen onder een beleidsafdeling net als scouting, speeltuinen en sportverenigingen. Nu horen wij nergens bij en kunnen nergens terecht. De raad kan ervoor zorgen dat wij bijvoorbeeld onder Maatschappelijke Ontwikkeling vallen. Anders heeft deze hele visie geen zin en verdwijnt in een lade.

 • Volgens de visie moeten volkstuinen inclusiever worden en intensiever gebruikt worden. Wij zetten onze hekken graag open voor de wijk. Maar hoe voorkomen wij dan inbraak? Daarvoor hebben wij meer ondersteuning van de gemeente nodig. Dat moet geborgd worden in de visie.

 • De volkstuinvisie geeft vooral veel openingen aan woningbouw – een grote opgave voor de stad Rotterdam. Deze volkstuinvisie is heel anders dan wij ons voorgesteld hadden op basis van de vier lange werksessies tussen gemeente en volkstuinverenigingen onder leiding van een adviesbureau. Wij willen dat er recht gedaan wordt aan onze input en inzet.

 • In dit hele proces van totstandkoming van de visie lijkt de burgerparticipatie een schijnvertoning te zijn geweest. Er zijn wel overleggen geweest, maar er is niet serieus omgegaan met de input van degenen die al jarenlang volkstuinen managen en voor de Rotterdamse natuur zorgen. De gemeentelijke processen van input en inspraak zijn ook onvoldoende uitgelegd aan de betrokkenen, zodat wij nu op het laatste moment weer in actie moeten komen.

 • De gemeente gaat zogenaamde ‘kostendekkende’ huur vragen. Maar wij hebben geen inzicht in wat kostendekkend precies inhoudt. De mate van onderhoud door de gemeente is verschillend op de volkstuinparken. Wij doen heel veel zelf, maar betalen net zoveel als parken waar de gemeente alles onderhoudt. Met korting op de huur of een eerlijke vergoeding voor zelfwerkzaamheid worden Rotterdammers veel beter betrokken bij de zorg voor de stad.

 • In de visie worden allerlei extra taken genoemd die volkstuinverenigingen kunnen vervullen als ‘eigentijdse volkstuinverenigingen’. Hoe gaat de gemeente daarvoor voorwaarden scheppen?

  Bijvoorbeeld, hoe kunnen wij onze gebouwen rendabel ter beschikking stellen als wij hiervoor nauwelijks vergoeding mogen vragen gezien de bepalingen van de Belastingdienst.

  Bijvoorbeeld, dit soort taken kunnen niet gevraagd worden van vrijwilligers (het is al een flinke klus om de huidige taken te verzorgen – het vinden van bestuursleden die hun tijd hierin willen steken is erg lastig).

Hieronder vind je de mailadressen van de coalitiepartijen, stuur het naar allemaal!

Benvenido van Schaik Leefbaar:
[email protected]

Marike Abrahamse VVD:
[email protected]

Fatih Elbay D’66:
[email protected]

Naoufal Akhatab DENK:
[email protected]

c.c. naar voorzitter Theo Coskun van SP:
[email protected]

[email protected]

En aan:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Hieronder vind je een aantal documenten die je helpen bij het maken van je eigen tekst: