In de ALV van oktober 2022 hebben wij een regel toegevoegd aan het Tuinreglement over bamboe. Om te voorkomen dat bamboe (her en der) verder uit de hand loopt, willen wij leden erop attenderen dat zij zelf moeten zorgen voor begrenzing als ze bamboe in hun tuin zetten. Bij verkoop van een tuin wordt daarop gelet. Als de bamboe niet omgrensd is met een wortelbegrenzer, moet de tuinder eerst de bamboe (laten) bedwingen, voordat de tuin in verkoop genomen wordt.

De regel is als volgt

Zowel niet-woekerende als woekerende bamboesoorten mogen alleen met daarvoor geëigende afbakening geplant worden, zodat de kluit niet groter wordt dan oorspronkelijk gepland en ook geen schade toebrengt aan paden, beschoeiing of andere tuinelementen. Bij vertrek van een tuin wordt de tuinder geacht niet-afgebakende bamboe te verwijderen of in overleg met bestuur tot een bepaalde afmeting af te bakenen.

Tuinleden met een bamboe erfenis

Er zijn natuurlijk ook tuinleden die in het verleden een tuin overgenomen hebben waarin bamboe stond – die mogelijk nu nog groter gegroeid is – en voor wie deze nieuwe regel mogelijk een probleem is. Dat is natuurlijk altijd lastig bij het invoeren van een nieuwe regel. Ineens voldoe je niet aan de voorschriften en moet je iets doen. Zoals gemeld in de ALV zal het bestuur met deze leden in overleg gaan indien het inperken voor problemen zorgt. Maar ergens moet de vereniging een startpunt maken.

Bamboe groep voor uitwisseling en samen oplossing zoeken

Na de ALV hebben leden zich gemeld omdat ze graag gezamenlijk een oplossing zoeken. Nog steeds is iedere tuinder verantwoordelijk voor de bamboe op de eigen tuin en gaat niet iemand anders van VTV Blijdorp het voor jou doen. Maar wellicht kunnen er tips uitgewisseld worden, want sommige leden hebben hun bamboe goed onder controle. Of leden die de bamboe willen laten verwijderen, kunnen gezamenlijk zoeken naar een hovenier en dan de kosten delen.

Woekerende en niet-woekerende bamboe – maakt het verschil?

Uiteraard is er discussie over de soort bamboe, want er wordt beweerd dat niet elke bamboe woekert of wegwandelt. Een lid heeft dat uitgezocht, zie hieronder. De conclusie is dat niet-woekerende bamboe weliswaar niet wegloopt, maar wel consequent uitbreidt, met wel 10 tot 30 cm per jaar. Bamboewortels zijn taai en moeilijk te verwijderen. Dus ook bij niet-woekerende bamboe is begrenzing noodzakelijk. Lees hieronder het verhaal.

“Ik heb wat onderzoek en navraag gedaan naar het verschil tussen woekerende en niet woekerende bamboe. Om te beginnen, dat verschil wordt op bijna alle sites die je hierover opent, benadrukt. Zie bijvoorbeeld deze twee sites die ik tamelijk informatief vind.

https://www.degroeneprins.nl/bamboe-temmen/

http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2012/04/bamboe/

Om een lang verhaal kort te maken, de niet woekerende (of niet wandelende) bamboes, waarvan de Fargesia de bekendste is, dijen wel uit, maar vormen geen direct gevaar voor naburige objecten omdat ze geen lange en scherpe ondergrondse uitlopers krijgen. Maar ze dijen dus wel uit.

Overigens en terzijde: op de eerstgenoemde site zie je ook dat speciekuipen niet geschikt zijn voor bamboes, omdat ze van zachter materiaal zijn dat de druk op den duur niet kan weerstaan. Voor dit doel is speciaal duurzame, polyethyleen folie ontwikkeld.

Maar goed, wat nu te doen met die minder risicovolle, maar wel uitdijende bamboes?

Hierover heb ik gebeld met Van der Perk in Beesd https://perkgroen.nl/. Drie jaar geleden heb ik ook veel contact gehad. Zij zijn deskundig en behulpzaam.

Volgens Van der Perk dijen de Fangesia’s, afhankelijk van de soort, jaarlijks 5 tot 15 cm uit. Met andere woorden als je een rond Bamboeperkje hebt wordt de diameter daarvan per jaar 10 tot 30 cm groter als je er niets aan doet. Het goede nieuws is wel dat je bij de Fargesia-soorten kan volstaan met een wortelbegrenzer van 35 cm diep. Bij de woekerende soorten heb je, afhankelijk van de soort, 60 á 75 cm nodig. Van der Perk kan op basis van foto’s voor ons identificeren om welke soort het gaat.”

Waarom focus op bamboe?

Uiteraard zijn er ook andere planten die woekeren, sterke wortels hebben en een tuin kunnen overheersen. Het verschil met bamboe is dat de wortels van bamboe zo scherp en sterk zijn dat er schade aangericht wordt als de bamboe bij paden of huizen groeit. En de ervaring leert dat veel tuinders weliswaar zien dat het uit de kluiten groeit, maar dat het verwijderen zwaar en lastig werk is en dat dan de keuze wordt gemaakt om eerst iets anders te doen in de tuin. Daarin willen wij graag verandering brengen.