Insectenhotel in de Vlindertuin
Onderstaand artikel (in cursief) verscheen in het voorjaarsnummer 2016 van mijn ‘vakblad’ Oase, het tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, heemtuinbeheer en speelnatuur.

Na lezing heb ik gereageerd en na wat heen en weer mailen en bellen is de steen op 7 oktober 2016 geplaatst in het insectenhotel in de Vlindertuin. Als tegenprestatie heb ik beloofd bij te houden welke insecten er gebruik van gaan maken. Dit najaar zal er niet veel meer gebeuren denk ik, maar hopelijk wel in 2017. Gezien de goede bezetting van de andere materialen in het insectenhotel heb ik daar wel goede hoop op. In elk geval is er goed over nagedacht, zoals over afwerking van de gaatjes en voldoende diepte. Dit ontbreekt meestal bij de tuincentrumbouwseltjes die heel ondiep en soms zelfs open zijn aan de achterkant. De makers zijn van plan nog andere insectenstenen te ontwikkelen, met bijvoorbeeld een binnenkant van andere materialen of zelfs met een vervangbare binnenkant.

Artikel in Oase lente 2016
In 2013 was er een prijsvraag van het Centrum voor Beton met als opdracht: ‘Ontwerp een betonproduct met natuurwaarde’. Deze prijsvraag is gewonnen door Erik Bretveld, ecologisch hovenier, in samenwerking met de ontwerpers van Studio Uberdutch. Zij ontwikkelden een bouwsteen, die tevens als nestelruimte voor insecten kan dienen. De prijs bestond uit onder meer een geldbedrag voor de verdere ontwikkeling van het product.

Bouwsteen met gaatjes
Onder de handelsnaam ‘Buginn’ is inmiddels een prototype verschenen. De Buginn is een bouwsteen met gaatjes. Hiermee wordt beoogd een oplossing te vinden voor de ontoegankelijkheid van hedendaagse bouwmaterialen voor insecten, met name de solitaire bijen en wespen die de voorkeur geven aan zonbeschenen lemige wanden en poreuze muren Overigens is de kans groot dat ook andere dieren zoals kevers of spinnetjes de stenen gaan benutten.

De steen is met name bedoeld voor (keer-)muren in het landschap die worden aangeaard aan de achterzijde. De steen kan echter ook in een gebouw worden gemetseld of gewoon als enkel exemplaar op een beschutte plek staan. Plaatsing van de steen moet onderdeel zijn van een omgeving waar voldoende nectar voorhanden is.

buginn steen

 

Cement & Leem
De steen is 20x20x40 cm en bevat ruim 140 gaatjes in verschillende diameters tussen 3 en 10 mm. De buitenkant bestaat uit een omhulsel van cement en de binnenkant is van leem. De gaatjes gaan door het beton heen, tot enkele centimeters in de lemen kern. De uiteindelijke diepte van de gaatjes wordt door de insecten bepaald. Uiteindelijk, na vele jaren, raakt de steen van binnen ‘leeggevreten’ waarbij de betonnen buitenkant blijft staan.

 

 

 

Gezocht: proeflocaties
In april 2016 komt een eerste productie van de steen beschikbaar.

Deze wordt tegen een onkostenvergoeding ter beschikking gesteld aan iedereen die aan een test wil meewerken. Het is de bedoeling dat door het hele land proeflocaties komen. Gevraagd wordt de steen te monitoren en hiervan verslag te doen. Hieruit moet blijken of de steen inderdaad geschikt is voor nestelende insecten. Zo ja, dan is het mogelijk om de Buginn op grote schaal in te zetten en zo een bescheiden bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit.
Meer informatie op www.buginn.nl

Meld je aan!
Wie heeft er ook zin in om, bijvoorbeeld met foto’s, bij te houden wat er in de loop van 2017 allemaal gebruik gaat maken van deze steen? Meld je aan bij  [email protected] en wij zorgen dat het materiaal, foto’s of een verslag, bij Ria terecht komt.

Ria
Tuin 183