Er zijn veel tuinders op VTV Blijdorp die hun tuinafval op eigen tuin composteren. Een (eco)logische zaak, want wat de plant produceert of afstoot (gesnoeide takken, afgevallen blad, gemaaid gras, gewiede planten, etc.) blijft op de tuin en komt weer in de voedingskringloop.

Toch horen we ook van die mensen wel eens verzuchtingen en twijfels. Hoe doe je het?

Het leuke is dat de mens niet kan composteren. Dat doen de organismen (kleine beestjes, bacteriën en schimmels). Wij kunnen het proces alleen versnellen, door de omstandigheden voor de organismen zo optimaal mogelijk te maken. Door te zorgen voor voedsel, lucht, water en warmte.

  1. voedsel: het te composteren tuinafval: een mix van vers groen materiaal en bruin droog materiaal
  2. lucht: door de compost af en toe om te zetten en geen dikke pakketten gras
  3. water: vochtigheid controleren en eventueel water erbij of als het te nat is droog materiaal erbij
  4. warmte: de organismen moeten in feite door hun werk zelf de warmte genereren. En dat lukt als bovenstaande in orde is. De hoop hoeft niet echt in de zon te liggen. In een kleine bak/vat/hoop koelt het sneller af, dus enige omvang is wel nuttig.

Een paar vaak voorkomende vragen en problemen zijn met weinig moeite op te lossen:

Mijn compostbak/hoop/vat is vol en nu moet ik het wel naar het milieupark brengen!

Als je maar één vrij kleine bak/vat/hoop hebt, kan dit zo zijn. De oplossing laat zich raden: twee is beter dan één. Composteren kost nu eenmaal tuinruimte. Twee (of drie) bakken/vaten/hopen werkt so wie so beter, want dan kan er één rustig composteren en kan je verse groenafval op de andere.

Soms lijkt het maar zo. Haal de bovenste, vaak te droge laag eraf en eronder zit mooie compost. Gebruik dit op je tuin of in je plantenbakken. Gooi de nog niet gecomposteerde laag onderin je hoop/bak/vat en je hebt weer plek voor nieuw tuinafval daarbovenop.

Het is niet goed gemengd, niet klein genoeg geknipt, niet belucht of niet vochtig genoeg. Dus: varieer de opbouw, knip de boel wat kleiner, keer het eens om en gooi er af en toe een emmer water over. Het composteren gaat dan sneller, de boel zakt dus sneller in en je hebt meer ruimte.

Er zitten mieren, wespen of muizen in mijn compostbak/vat/hoop!

Dan is het te droog, anders zaten die dieren er echt niet in. Als het erg droog is in je bak/hoop/vat, gaat het composteren heel langzaam of staat zelfs stil. Alleen de opvallende regen is niet genoeg. Gooi er regelmatig (sloot) water bij. De materie moet als je er een handvol van neemt zo vochtig zijn als een uitgeknepen spons.

Het wordt soms een natte stinkende prut!

Dat kan gebeuren als je er een dikke laag gras, blad of keukenafval op gooit. Er zit dan te weinig lucht in en de boel gaat niet verteren maar rotten, zonder zuurstof, wat dus stinkt. Vermeng de boel met dor blad, fijn geknipte takjes of eventueel wat stukken karton, hooi of stro en alles komt weer goed.

Veel succes en voor vragen: raadpleeg Annemiek of Ria via [email protected]

En op vrijdag 2 oktober is er weer een cursus Kom composteren op ons complex. Tuinders van het complex Tuinieren voor Ouderen en Helpt Elkander zijn ook uitgenodigd. Dus geef je bijtijds op als je mee wilt doen.

Ria en Annemiek

Tuin 183 en 140