Donderdag 8 december ontvingen wij per mail de brief van de wethouder over de huurverhoging en andere wijzigingen in de regels die de gemeente gaat handhaven. Het verzoek is deze twee documenten met de leden te delen, wat wij bij dezen doen.

In het kort:

  • per 1 januari 2023 is de huurovereenkomst voor het volkstuinpark rechtstreeks met de gemeente, de inhoud van de overeenkomst is nog niet bekend
  • de huur wordt in een periode van vier jaar verhoogd van € 1,85 per m2 (2022) naar € 3,21 per m2 (2026)
  • de huur voor 2023 wordt € 2,12 per m2
  • de reductieregeling wordt met ingang van 2023 uitgebreid
  • houtstook wordt verboden
  • er komt nog een informatieavond

Al deze regelingen zijn getroffen zonder overleg met de betrokken volkstuinparken. Uiteraard gaan die via het Platform nog een poging doen om wel in gesprek te komen. Wij houden jullie op de hoogte.

PS de huur voor de tuinen op VTV Blijdorp was € 1,87 per m2 voor 2022. De huur voor 2023 wordt ook iets hoger dan de door de gemeente gemelde € 2,12 per m2. Er zijn immers ook gemeenschappelijke vierkante meters (paden, gebouwen etc.) die ook betaald moeten worden. Die worden omgeslagen over alle 170 tuinen. Vandaar een iets hoger bedrag.