Als ik het water oversteek op weg naar de volkstuin, valt mij op dat in dit deel Schie een project is gestart. Hoogheemraadschap Delfland heeft hier een natte ecologische zone aangelegd. De Rotterdamse Schie is een doodlopende tak met weinig vaarverkeer. Daar komt 2500 m2 waternatuur over een lengte van 1,5 kilometer.

Netwerk van natte ecologische zones

Een hoogheemraadschap zorgt voor het waterbeheer in een gebied. Het zorgt voor veilige dijken, en voldoende en schoon water. Een van de dingen die Hoogheemraadschap Delfland doet, is het aanleggen van natte ecologische zones. Dit zijn nieuwe leefgebieden voor waterplanten en waterdieren. Door natte ecologische zones met elkaar te verbinden ontstaat een netwerk van waternatuur. Meer waternatuur zorgt dat de waterkwaliteit en de biodiversiteit verbetert. Het project in de Rotterdamse vormt een netwerk met andere zones in Midden-Delfland.

Natuurvriendelijke oevers

De natte ecologische zone die is aangelegd aan de zuidkant van de Rotterdamse Schie, bestaat uit natuurvriendelijke oevers, vissenbossen en vraatbescherming. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers die wat minder steil aflopen en minder diep eindigen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor oever- en waterplanten. Soorten die hier kunnen groeien zijn: gele lis, zwanenbloem, witte waterlelie en verschillende soorten fonteinkruiden. Met houten planken wordt in de Schie de constructie op zijn plek gehouden.

Vissenbossen en vraatbescherming

Vissenbossen zijn gebundelde wilgentakken voor vissen om te kunnen schuilen en paaien. In vaarten en kanalen waar weinig onderwater structuur is, bieden vissenbossen extra leefgebied.

In de Schie zijn rijen palen met takken hout ertussen bovenwater en onderwater geplaatst. Vissen vinden tussen de takken beschutting, eten en een plek om op te groeien. De vissenbossen dragen zo bij aan het verbeteren van de visstand.

Om de jonge planten te beschermen tegen vraat door onder andere vogels is na het inplanten vraatbescherming aangebracht.

Op deze site kan je het project volgen:

https://www.hhdelfland.nl/werk-in-uitvoering/nieuwe-waternatuur/

Het projectplan is hier te vinden:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-21037/1/bijlage/exb-2020-21037.pdf

Door: Hennie van Elderen