Je kunt je aanmelden voor de Ronde Tafelgesprekken over het gezamenlijk onderhoud / tuinbeurten en verduurzaming van het verenigingsgebouw

Zondag 16 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in het verenigingsgebouw – tuinbeurten en gezamenlijk onderhoud

Zondag 16 oktober van 13.00 tot 15.00 uur in het verenigingsgebouw – verduurzaming verenigingsgebouw

Er kunnen maximaal 20 leden deelnemen per gesprek, zodat er ook werkelijk een gesprek kan plaatsvinden.
Meld je dus snel aan, want vol = vol.

Het gesprek gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Zijn er te weinig, dan krijg je bericht op zaterdagavond.
Er komt een verslag van het gesprek op de website.

Als je bij beide Ronde Tafels aanwezig wilt zijn, moet je het formulier twee keer invullen.

Onderwerp: Hoe organiseren we het onderhoud van het groen en de gebouwen?

In dit tafelgesprek zoomen we in op het gezamenlijk onderhoud van ons volkstuinpark. We starten met een korte introductie over wat we doen. Daarna bespreken wij het voorstel van de speciale commissie over de aanpassing van de ledeninzet dat is toegelicht in de ALV van dit voorjaar. Zie de ALV stukken van 29 mei 2022, pagina 14 (o.a. leden blijven tuinbeurten doen tot 75 jaar, de leeftijd van de jongste (lid of partnerlid) geldt, lichter werk gaat naar mensen die geen zware taken meer kunnen). Verder is het voorstel de tuinbeurten te wijzigen in 10.00 – 12.30 zonder pauze.

Dit voorstel wordt in stemming gebracht in de komende ALV op 29 oktober. Op 16 oktober kun je hierover vragen stellen en je mening geven. Stel dit niet uit tot de ALV.

Daarna bespreken we hoe we het gezamenlijk onderhoud doen en bespreken we onder andere de klusdagen. Meer ideeën over het gezamenlijk onderhouden van ons volkstuinpark zijn welkom! In de tuinbeurten doen wij niet alleen het groenonderhoud, maar ook het onderhoud aan de gebouwen. Er is de afgelopen twee jaar een inhaalslag gemaakt door klusdagen. Voor de toekomst willen wij dat structureel beter aanpakken.

Waarom Ronde Tafelgesprekken?

De Ronde Tafelgesprekken zijn eind vorig jaar ingezet om voorafgaand aan een Algemene Ledenvergadering in een rustige setting met elkaar te overleggen over onderwerpen die voor de vereniging belangrijk zijn. Dan kunnen de leden die hierover mee willen praten, aanwezig zijn en hun stem laten horen. Dat blijkt tot goede gesprekken te leiden waarbij gezamenlijk naar oplossingen gezocht wordt en waarbij het onderling begrip vergroot wordt. Telkens weer gaan leden die vooraf lijnrecht tegenover elkaar stonden, met nieuwe inzichten en groter respect voor elkaars mening weer naar huis. In een Algemene Ledenvergadering lukt zo’n diepgaand gesprek niet omdat wij dan met zovelen zijn, dus wij gaan door met de Ronde Tafelgesprekken.

De tafelgesprekken kunnen bijvoorbeeld leiden tot concrete oplossingen, een werkgroep en uiteindelijk tot uitgewerkte voorstellen voor de ALV. De verslagen worden gepubliceerd op de website, zodat alle leden het kunnen lezen.

Hoe gaat een Ronde Tafelgesprek?

Op zondag 16 oktober worden de gesprekken in het verenigingsgebouw gehouden. Er zijn maximaal 20 deelnemers aan het gesprek. Een gesprek duurt maximaal 2 uur.
Het gesprek heeft een moderator en een notulist. In het gesprek krijgen de deelnemers eerst meer informatie en/of een vraag of dilemma voorgelegd. Daarna is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen of aan oplossingen te werken.

Indien jij een ander onderwerp hebt dat een uitgebreid gesprek behoeft onder leden, mail dan aan het bestuur.

Laat je stem horen, ga in gesprek met andere leden.

Wij hopen op een vruchtbaar gesprek!

Het bestuur