Zaterdag 21 mei om 15.00 uur waren Fred, Maya, Willy, Ria, Roelof, Annemarie, Anne Karin en Birgit aanwezig bij het Ronde Tafelgesprek over het parkeren en het voorplein. Het was een bijzonder prettige, informatieve en ook oplossingsgerichte bijeenkomst met leden die willen nadenken over hoe wij spelregels en handhaving m.b.t. parkeren (verder) kunnen vormgeven.

Voorgeschiedenis m.b.t. parkeren op het voorterrein

Bij de herinrichting van ons complex in de periode 2005-2010 is er met de gemeente afgesproken dat er een aantal parkeerplaatsen zou zijn op het voorterrein, de Grijze Beemd. Deze parkeerplaatsen hebben wij bestemd voor mindervaliden die een toestemmingskaart krijgen van het bestuur en die achter hun voorruit leggen.

Verder is er in het ontwerp van de Grijze Beemd rekening gehouden met het keren van vrachtauto’s, zodat die niet achteruit ons complex moeten verlaten en ook achteruit omhoog de dijk op moeten. Om dit mogelijk te maken, kan er niet geparkeerd worden voor de winkel, want dat stuk is onderdeel van de draaicirkel.

Dus afgezien van de mindervalidenparkeerplekken zijn er GEEN parkeerplekken op het voorterrein. Lees ook dit bericht.

De realiteit leert echter dat er overal waar mogelijk geparkeerd wordt. Gevolg is dat soms het milieupark onbereikbaar is (daar hangt inmiddels een bord met ‘niet parkeren’), maar ook dat vrachtauto’s er niet meer kunnen keren. Vaak wordt er zodanig in de rand geparkeerd dat de perken beschadigd worden. En op drukke dagen wordt er soms dubbel geparkeerd of door prima-validen geparkeerd op de mindervalidenparkeerplekken. Wij hebben al gehoord dat sommigen niet meer in het weekend (kunnen) komen, omdat ze de auto niet kwijt kunnen. Deze mensen zijn niet meer in staat om de dijk op te wandelen, bijvoorbeeld doordat ze moeilijk lopen of hart- of longproblemen hebben. Tuinieren lukt dan nog wel in een rustig tempo, maar zo’n klim niet meer.

In 2018 heeft de ALV ingestemd met een voorstel van een commissie die het parkeerprobleem wilde oplossen.

VTV Blijdorp parkeren

In dit voorstel staan er plantenbakken op de plekken waar geparkeerd wordt, maar waar het niet de bedoeling is. De parkeerplekken worden duidelijker op de grond gemarkeerd (want nu neemt één auto wel eens twee plekken in beslag) met gekleurde stenen. In dit voorstel werd ook voorzien in 12 parkeerplekken voor mindervaliden in de zomer en slechts vier in de winter. De resterende acht parkeerplekken kunnen in de winter door iedereen gebruikt worden. De snelle laad & los plekken zijn voor de winkel, maar hier staan dus niet permanent/langer auto’s omdat dit in de draaicirkel van de vrachtauto’s valt. Tenslotte moet de doorgang naast de winkel vrij blijven voor hulpdiensten, dus daar kunnen ook geen auto’s staan.

Roelof legde zaterdag uit dat dit voorstel weliswaar goedgekeurd is door de ALV, maar daarna geen uitvoering heeft gehad. Alleen de info van 12 plekken in de zomer en 4+8 plekken in de winter staat inmiddels op het informatiebord. Volgens hem was er geen geld voor de aanschaf van bakken en/of het markeren van de parkeerplekken in de grond middels gekleurde stenen.

Opmerkingen in het gesprek

Roelof zoekt nog even uit wat het minimale aantal parkeerplekken is wat er volgens de gemeente gerealiseerd moet worden op het voorterrein.

Het is duidelijk dat vrachtauto’s moeten kunnen keren en dat toegang voor hulpdiensten ongehinderd moet zijn.

De aanduiding van de parkeerplekken kan beter, zodat er efficienter geparkeerd wordt.

De ALV is het orgaan dat beslist over de maatregelen – die van 2018 zijn nog niet doorgevoerd, wellicht moeten wij daaraan wat wijzigen.

Het voorplein moet zo groen mogelijk ogen, dus geen overdaad aan metaal als je het complex binnenkomt, maar een groene sfeer.

Er zijn meer toestemmingen aan mindervaliden voor parkeren (ca. 20) dan er plaatsen zijn. Dat is in de binnenstad natuurlijk ook zo. Je kunt niet altijd je auto kwijt.

Wat wij allemaal zorgwekkend vonden is dat er mindervalide leden zijn die in het weekend niet meer komen, omdat hun parkeerplekken door leden (of gasten van leden) bezet zijn, terwijl die wel goed ter been zijn en gewoon bovenaan de dijk kunnen parkeren. Iedereen aan tafel was het eens dat wij dit moeten voorkomen, wij zijn gezamenlijk lid van deze vereniging en moeten ook voor elkaar zorgen.

Vaak weten gasten van leden niet dat ze niet op het voorplein mogen parkeren, dat is dus een taak van de leden zelf om hun gasten goed te informeren.

Ook bij VTV Blijdorp geldt ‘als jij het doet, doe ik het ook’, waarmee dus leden zien dat een afspraak niet nagekomen wordt (hier parkeer je niet), maar omdat een ander het ook doet, dat lid het daarna voortaan ook doet. Waarmee het probleem groter wordt en ook de frustratie bij anderen erger. Die frustratie heeft zich (waarschijnlijk) ook geuit in het bekrassen van auto’s en dat willen wij natuurlijk helemaal niet.

Hierbij hoort ook de vraag ‘als de partner wel goed ter been is, is dan een toestemming om te parkeren op het voorplein wel nodig?’ Immers de partner kan na het uitstappen van de mindervalide de auto wel parkeren aan de Zestienhovensekade.

Een belangrijke vraag was ‘wat zijn de spelregels voor het ontvangen van toestemming om te parkeren’? Daarover spraken wij later (zie hierna).

Verder spraken wij over het handhaven. Enerzijds is er het verzoek van sommige leden tot handhaving door het bestuur, anderzijds heeft het bestuur wel andere dingen te doen dan telkens naar het voorplein te gaan en daar uitzoeken wie er parkeert en dat eigenlijk niet zou moeten doen.
Wat ook blijkbaar meespeelt is dat wij bij VTV Blijdorp niet meer gewend zijn om elkaar aan te spreken, terwijl wij dit complex en de vereniging natuurlijk gezamenlijk in stand moeten houden en ook gezamenlijk de afspraken gemaakt hebben. Het is dus niet alleen een taak van het bestuur om aan te spreken en te handhaven, maar een taak van ons allemaal. Hoe gewoner het wordt, hoe minder mensen zich aangevallen voelen (wat nu het geval is, met een onvriendelijke reactie als gevolg).

Gesuggereerde oplossingen

Heldere spelregels voor het aanvragen van een toestemming om te parkeren op het voorterrein, dit komt op de site te staan (aktiepunt):

  • Er wordt alleen toestemming uitgegeven voor leden van de vereniging.
  • Je krijgt automatisch toestemming als je een invalideparkeerkaart van de gemeente hebt – dan ben je immers uitgebreid door de gemeente beoordeeld en is een parkeervergunning terecht gevonden. Dat betekent ook dat bezoekers met een invalideparkeervergunning altijd op het voorplein mogen parkeren.
  • Je krijgt een toestemming als het bestuur vindt dat je daarvoor in aanmerking komt omdat je niet meer in staat bent om de dijk op te lopen (moeite met lopen, hart- of longkwalen). Als je een partner hebt die dat nog wel kan, dan krijg je geen toestemming. Mocht je vinden dat je dan toch een toestemming nodig hebt, dan kun je naar het bestuursspreekuur komen voor overleg. Soms komt het voor dat leden tijdelijk niet kunnen lopen (na een operatie of ziekte), dan is ook de toestemming voor een korte periode.

Duidelijke parkeervakken maken d.m.v. gekleurde stenen of metalen punaises (aktiepunt, Roelof kijkt na of er nog gekleurde stenen zijn).

Bord voor laden & lossen maken, zodat er niet permanent geparkeerd wordt (aktiepunt).

Bovenaan de dijk al duidelijk maken dat er op het voorplein alleen geparkeerd kan worden door mensen met toestemming.

Alle leden verzoeken om bij ongeoorloofd parkeren anderen erop aan te spreken of een briefje onder de ruit te leggen. Deze briefjes komen beschikbaar in de mededelingenkast bij de winkel. Het worden vriendelijke briefjes met uitleg waarom er niet geparkeerd kan worden. Handhaven wordt dus een taak van alle leden, niet alleen van het bestuur of commissie (aktiepunt).

Onderzoeken of er verhoging kan komen langs de parkeerranden zodat er niet meer in de perken gereden of gelopen wordt (aktiepunt).

Onderzoeken of er een aangepast voorstel moet komen waarbij er vier gewone parkeerplekken gerealiseerd worden (naast milieupark waar nu ook al vaak auto’s staan). Dit zou dan door de ALV goedgekeurd moeten worden. (aktiepunt)

Onderzoeken hoe het beeld ‘groen’ blijft op het voorterrein als er auto’s geparkeerd zijn (aktiepunt).

Opzetten van vlondercommissie die de inrichting, zichtbaarheid en bereikbaarheid van de vlonder oppakt, zodat die eindelijk goed gebruikt gaat worden (aktiepunt).